NOG ÉÉN KEER — EN VOOR HET ALLERLAATST — IS OP 4 DECEMBER JONGSTLEDEN HET MAGAZINE AVENUE VAN DE PERS GEROLD…

TUSSEN 1965 EN 1995 VERSCHENEN 356 EDITIES VAN DE “KONINGIN DER NEDERLANDSE GLOSSY MAGAZINES”, DUS DEZE UITGAVE HEEFT DE NAAM AVENUE #357 GEKREGEN.
DE INHOUD BESTAAT VOOR 3/4 UIT HOOGTEPUNTEN VAN OUDE NUMMERS EN VOOR DE REST UIT NIEUW MATERIAAL.
KUNSTENAAR ROB SCHOLTE NEEMT MET TWEE INTERVIEWS EEN BIJZONDERE REDACTIONELE POSITIE IN: HET ENE GESPREK STOND NAMELIJK IN EEN AVENUE UIT 1995, HET ANDERE DATEERT VAN AFGELOPEN SEPTEMBER… HOE IS HET SCHOLTE IN DE AFGELOPEN 20 JAAR VERGAAN?
U LEEST HET IN AVENUE #357!