NineForNews – Regering Geeft Toe, dat Er Overeenkomsten Gesloten Zijn met World Economic Forum, die ‘Juridisch Bindend’ zijn

World Economic Forum Directeur Klaus Schwab (1) (foto tenor.com)
regering

World Economic Forum
Directeur K
laus Schwab (2) (foto World Economic Forum CC BY 3.0)
Klaus Schwab schept op over zijn Media Contacten (video Telegram)
World Economic Forum Directeur Klaus Schwab (3) (foto iFunny)

Regering Geeft Toe, dat Er Overeenkomsten Gesloten Zijn met World Economic Forum, die ‘Juridisch Bindend’ zijn

Gideon van Meijeren (Forum Voor Democratie) stelde onlangs Kamervragen over het World Economic Forum. Woensdag kreeg hij antwoord van Minister Carola Schouten van Landbouw, mede namens de Premier Mark Rutte en Minister voor Buitenlandse Handel Tom de Bruijn.

Van Meijeren vroeg onder andere aan de Regering “Beschouwt u het World Economic Forum als een Entiteit met Enig Gezag? Erkent u dat het WEF op geen enkele manier democratisch gelegitimeerd is?

Het World Economic Forum is een organisatie, die Perspectieven uit de Wetenschap, de Publieke Sector en de Private Sector bij elkaar brengt. Het WEF is Geen Democratisch Gekozen Entiteit,” luidde het antwoord.

Verplichtingen

Het Forum Voor Democratie Kamerlid wilde verder weten hoe de Onderliggende Verhoudingen of Samenwerkingen tussen de Nederlandse Staat en het WEF er precies uitzien. “Kunt u een Overzicht geven van Alle Overeenkomsten, die er bestaan tussen de Nederlandse Staat en het WEF? In hoeverre zijn de Gemaakte Afspraken (Juridisch) Bindend?

Het Antwoord “Nederlandse Bewindspersonen nemen Regelmatig op Uitnodiging deel aan het door het WEF Georganiseerde Bijeenkomsten. Daarnaast is er Sprake van Samenwerkingsverbanden met het WEF, die zijn Vastgelegd in Overeenkomsten op de Volgende Terreinen Sustainable Investment Policy, Tropical Forest Alliance, Food Systems Initiative, Food Innovation Hubs. De in deze Overeenkomsten Vastgelegde Verplichtingen zijn Juridisch Bindend.”

Rol van de Tweede Kamer

Wow,” reageert Kamer Lid Pepijn van Houwelingen (Forum Voor Democratie). “De Regering geeft toe, dat er Overeenkomsten Gesloten zijn met het World Economic Forum die ‘Juridisch Bindend’ zijn! Zijn die Overeenkomsten Openbaar? Wat is de Rol van de Tweede Kamer?