Nina Rijnierse – Boeren Hollands Kroon in beroep tegen vergunning Microsoft + Tessa Thepen – Medewerker Hoogheemraadschap door bewakers Microsoft weggestuurd

Microsoft (foto Gifer)

Drone foto van het datacenter van Microsoft in Middenmeer, dat dient als hub voor cloud diensten in Europa, het Midden Oosten en Afrika (foto NHD)

Boeren Hollands Kroon in beroep tegen vergunning datacenter Microsoft

Hollands Kroon – De Afdeling Hollands Kroon van Boeren Belangenvereniging LTO Noord gaat in beroep tegen de vergunning, die op 5 januari 2021 verleend is door de gemeente Hollands Kroon aan Microsoft.

,,Ik wil benadrukken, dat wij zeer prettig samenwerken met gemeente Hollands Kroon, maar wat betreft de grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de Wieringermeer kijken wij echter kritisch naar het gemeentelijk beleid,” zegt Wim Mostert voorzitter van LTO Noord Hollands Kroon vrijdag in een persbericht van de Boeren Belangenvereniging. ,,Het druist in tegen de belangen van onze leden. Vergunningen worden makkelijk verleend, zonder dat er vooraf heldere kaders zijn gesteld en de gevolgen goed zijn afgewogen. Zaken als koelwater verbruik, stikstof uitstoot en de omvang van de ontwikkelingen, baren de agrarische sector in het gebied zorgen.’’

Deze week bleek dat de datacenters, die in de Kop van Noord-Holland verrijzen niet alleen grote stroomverbruikers zijn: ze blijken ook behoorlijk dorstig. Daar was al voor gewaarschuwd, maar de waarschuwing is volgens experts door de gemeente Hollands Kroon omzeild met een ’salami tactiek’. Boerenorganisatie LTO Noord vreest, dat boeren, met hun gewassen en vee, straks bij droogte achter aan komen te staan als hierover vooraf geen duidelijkheid wordt geschapen.

Zorgvuldig

De Boeren Belangenvereniging zegt wel het belang van datacenters te zien. ,,Ook de agrarische sector maakt steeds meer gebruik van high tech toepassingen met grote data behoeften. Dat wil echter niet zeggen, dat vergunningen zo makkelijk verleend zouden moeten worden en daarom roepen wij gemeente Hollands Kroon op om zorgvuldig om te gaan met het gebied.”

Lees ook
Bouw datacenter op bedrijventerrein Het Venster in Middenmeer een stap dichterbij: college verleent omgevingsvergunning aan Microsoft
Gaat provincie of gemeente over datacenters? Dat is niet duidelijk. Maar maakt het iets uit?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210219_76276280

Medewerker van het Hoogheemraadschap werd door bewakers van datacenter Microsoft weggestuurd | LADA stelt vragen aan het College

Middenmeer – LADA stelt het college vragen over het incident, waarbij bewakers van een datacenter in de Wieringermeer een medewerker van het Hoogheemraadschap wegstuurde.

Het voorval werd benoemd in een eerder artikel, ’Als een medewerker van het Hoogheemraadschap een haperend gemaal controleert en foto’s wil maken, krijgt hij bewakers op zijn dak. Hem wordt verzekerd, dat hij een fikse boete tegemoet ziet. Verbouwereerd druipt hij af.

Navraag

LADA geeft aan zelf navraag gedaan te hebben bij het Hoogheemraadschap, dat het incident heeft bevestigd. De medewerker wilde op meerdere plaatsen controles uitvoeren op het koelcircuit. Het Hoogheemraadschap is inmiddels in gesprek met Microsoft om een protocol op te stellen, waarin geregeld wordt dat medewerkers toegang verkrijgen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De partij wil van het college weten, of zij daar ook bij betrokken zijn.

Omgevingsvergunning

Uit het gesprek, dat LADA met het Hoogheemraadschap had, blijkt dat er in de verstrekte omgevingsvergunning niets is geregeld over de wijze, waarop medewerkers in staat moeten worden gesteld om hun controlerende taak uit te voeren. „Dat bevreemdt ons”, aldus LADA.

De partij wil weten waarom hier niets over is opgenomen in de verstrekte omgevingsvergunning. Daarnaast wordt gevraagd, of de bereidheid er is om bij volgende aanvragen voor vestiging van datacenters wel een dergelijk protocol op te nemen in de omgevingsvergunning.

Helderse Courant, 20 februari 2021, 17:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210220_7228606

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Land+Tuinbouw+Organisatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agriport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Datacenter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Microsoft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Google