Nieuwsblad van het Noorden – Politie en justitie: Wat we nu van Ulrich weten speelde toen nog niet

Den Helder – Als de Helderse politie in 1996 had geweten, dat Zandvoorter G. Ulrich de grote man was achter kinderporno op internet, hadden ze hem waarschijnlijk nooit meer laten lopen. Als, als, als. De inmiddels vermoorde Zandvoorter zat twee jaar geleden in de politiecel als verdachte van ontucht met een jongen. Hij kreeg een taakstraf. “Wat we nu van Ulrich weten speelde toen nog niet, zegt officier van justitie M. Lolkema.
Voor de Helderse politie begint het onderzoek in het voorjaar van 1996. Dan doet een 18 jarige inwoner van de regio Den Helder aangifte van seksueel misbruik door P.R. (dan 53 jaar) en J. de W. (dan 47 jaar). De mannen wonen op Texel. Volgens de aangifte is de ontucht begonnen toen de jongen een jaar of tien was.
Als de knaap een jaar of zestien is maakt hij ook kennis met Ulrich, die R. en De W. kent uit het pedofielen circuit. Samen nemen ze de jongen vanaf Texel mee bij vaartochtjes op de tweemaster Apollo, die eigendom is van Ulrich. Tegen de politie vertelt de jongen, dat hij bij de mannen thuis en tijdens de gezamenlijke uitstapjes op zee is misbruikt.
Een gespecialiseerde rechercheur van de jeugd en zedenpolitie neemt drie dagen om het verhaal van de jongen aan te horen en uit te werken. Er ontstaat een intensief contact en het rapport, dat op papier komt, bevat gedetailleerde beschrijvingen van wat er is voorgevallen.
De zedenrechercheur krijgt assistentie van twee collega’s van het district Den Helder/Texel. Met z’n drieën zetten ze het onderzoek gedurende de maanden april en mei 1996 voort. Daaruit blijkt, dat er meer slachtoffers zijn.
De Texelse mannen worden gearresteerd. Voor de aanhouding van Ulrich schakelt de Helderse politie de recherche van Zandvoort in. Hij wordt opgesloten in het politiebureau van zijn woonplaats.

Videobanden

Als de recherche huiszoeking verricht in de woning van R. op Texel, komen stapels videobanden tevoorschijn met afbeeldingen van kinderporno. Het duurt dagen voor de rechercheurs alle opnamen hebben bekeken. “Er staan ergerlijke vormen van misbruik van minderjarigen op, zegt districtschef Van Vemde. “Maar nergens is een indicatie te zien, dat het om heel jonge kinderen gaat. Ook toonden de beelden geen verdachten of slachtoffers, die we nog niet kenden.

Op 18 juni 1997 staan de drie mannen terecht voor de Alkmaarse rechtbank. U. bekent twee gevallen van seksueel contact met de jongen. Ook De W. legt een bekentenis af. R. wordt als hoofddader veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen in een psychiatrische kliniek. De W. krijgt negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 140 uur.
Tegen Ulrich eist justitie anderhalf jaar cel, maar de rechtbank beslist twee weken later, dat zes maanden voorwaardelijke celstraf voldoende is. Ook wordt Ulrich veroordeeld tot honderd uur dienstverlening, maar die taakstraf heeft hij nooit uitgevoerd. Justitie vindt het vonnis namelijk te mild en gaat in hoger beroep. Nu Ulrich is overleden is dat hoger beroep ingetrokken.
Achteraf blijkt Ulrich een spil in het web te zijn bij de verspreiding van kinderporno. Nadat hij in Italië is vermoord kwam boven water dat hij via het computernetwerk Internet grote aantallen foto’s heeft verspreid. In de publiciteitsgolf die dat veroorzaakte verscheen deze week ook de jongen ’Ronald’ voor de camera van actualiteitenprogramma Nova.
Daar zei het slachtoffer, dat de politie Ulrich wellicht eerder had kunnen oppakken als de Helderse politie beter met de collega’s van Zandvoort had samengewerkt. “Ik heb de politie verteld van de videobanden met kinderporno, de foto’s, die Ulrich in huis had en de opnamen, die hij van mij had gemaakt”, zei hij in de uitzending. In het programma vertelde de jongeman onder meer, dat Ulrich de foto’s via de computer verspreidde en dat er heel jonge kinderen bij betrokken waren.
De beweringen in het televisieprogramma en de ophef, die dat in de media veroorzaakte leidden tot verontwaardiging bij de Helderse politie. De beschuldiging, dat de zedenrecherche het onderzoek niet goed zou hebben aangepakt, komt hard aan.
“Er is juist met toewijding aan gewerkt”, meent politiechef chef Van Vemde. “Met alle zorgvuldigheid is een centimeters dik dossier samengesteld, waar alles tot in de details in wordt behandeld. De verdachten zijn veroordeeld, de zaak was rond. Dat Ulrich achteraf een belangrijke verdachte blijkt te zijn in een groot onderzoek in Zandvoort, wil absoluut niet zeggen, dat er bij ons dingen zijn blijven liggen”.

“Wat we nu van hem weten speelde toen niet”, stelt officier van justitie Lolkema. “Het onderzoek van destijds is heel grondig geweest. Het richtte zich specifiek op seksueel misbruik. Niet op kinderporno.”

Had dat aspect niet bij de aangifte betrokken moeten worden?
Van Vemde: “Een specialist van de zedenrecherche heeft dagen lang met de jongen gesproken. Dat is een ervaren rechercheur. Tussen hem en het slachtoffer is steeds intensief contact geweest. Als er ook maar een klein signaal over het verspreiden van porno naar buiten was gekomen was dat zeker genoteerd. Ook die videobanden zijn besproken, maar nooit kwam daarbij aan de orde, dat die op grote schaal verspreid zouden zijn. Ook de rol van nog jongere kinderen kwam daarbij niet in beeld. En verspreiding van foto’s via de computer is ook nooit besproken. Misschien hadden we dingen anders kunnen doen, maar ik heb ze bij het terugbladeren in het dossier nog niet gevonden.”

Kan het zijn, dat hij zich als slachtoffer tekort gedaan voelt en daarom deze dingen zegt?
Lolkema: “De politie heeft er alles aan gedaan om de nazorg goed af te handelen. Er is destijds een slachtoffer dag geweest, waarbij de betrokkenen over hun ervaringen hebben kunnen praten. Ook is op verzoek van de betrokkenen uitgezocht of ze mogelijk HIV geïnfecteerd zijn geraakt.”

Maar die jongen doet die beweringen toch niet zomaar ?
Van Vemde: “Ik ga er niet van uit, dat hij liegt. Wat mij betreft vergist hij zich wat ik me kan voorstellen als je zolang het slachtoffer van misbruik bent geweest En zeker gezien alle ophef, die er nu over de Ulrich zaak is ontstaan.”

Nieuwsblad van het Noorden, 06 augustus 1998, blz.2

http://www.archiefleeuwardercourant.nl/vw/article.do?id=NVHN-19980806-AE0002008&vw=org&v2=true#

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-onderzoek-naar-helderse-kinderburgemeester-delano-weltevreden-jeugdburgemeester-met-eigen-raad/