Nieuw Rechts – Eva Vlaardingerbroek ‘Barbara Baarsma rolt een Plan uit, dat WEF Ook in Gedachte had’

Eva Vlaardingerbroek ‘Barbara Baarsma rolt een Plan uit, dat WEF Ook In Gedachte had

Barbara Baarsma, Directeur Rabo Carbon Bank, heeft bij BNR Nieuws Radio Gepleit voor de In Voering van een CO2 Budget. Recht Filosofe Eva Vlaardingerbroek is Uiterst Kritisch op dit Plan, volgens haar is het de Op Maat naar Meer Staat Invloed op het Gedrag van de Burger.

Volgens Baarsma zou het een Goed Idee zijn om de Uit Stoot Rechten in Nederland te Verdelen en dat Iedere Burger dan een Bepaalde Hoe Veelheid CO2 op Jaar Basis mag Uit Stoten. Via de In Voering van een Zo Geheten Carbon Wallet kunnen Mensen dan hun Emissie Rechten Uit Breiden of Verkopen. Mensen, die Graag Veel willen Vliegen, kunnen Extra Uit Stoot Rechten van Andere Burgers Over Kopen, dit zijn Veel Al Mensen, die Niet Genoeg Geld hebben Om te Vliegen, maar die Via deze Wallet een Extra Centje Verdienen, aldus Baarsma.

Volgens de Rabo-Directeur is dit een Goede en Eerlijke Manier voor Mensen met een Kleine Portemonnee om een Zak Centje te Verdienen aan de Verduurzaming van ons Land.

Eva Vlaardingerbroek kraakte het Plan bij GB News af. Volgens de Recht Filosofe leidt het pPan van Baarsma tot een Neo Feodaal Systeem. De Rijken kunnen via hun Grote Vermogen Jaar In Jaar Uit Extra Rechten en Privileges Kopen, terwijl de Armere Delen van de Bevolking, onder het Mom van Verduurzaming, hun Emissie Rechten Verkopen om een Zak Centje te Verdienen.

Volgens Vlaardingerbroek is het Belangrijk om deze “Communisten uit ons Privé Leven te Weren” en dit Soort Plannen Direct naar de Prullen Bak te Verwijzen. Daar Naast is dit Plan Ook Niet Origineel, aldus Vlaardingerbroek. Het World Economic Forum (WEF) heeft Soort Gelijke Visies over een Duurzame Toe Komst Samen Leving.

Nieuw Rechts, 3 augustus 2022

https://nieuwrechts.nl/89092-eva-vlaardingerbroek-baarsma-rolt-een-plan-uit-dat-wef-ook-in-gedachte-had

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nieuw+Rechts
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eva+Vlaardingerbroek
https://robscholtemuseum.nl/?s=GB+News
https://robscholtemuseum.nl/?s=BNR+Nieuws+Radio
https://robscholtemuseum.nl/?s=Barbara+Baarsma
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rabo+Bank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carbon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carbon+Wallet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rabo+Carbon+Bank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carbon+Foot+Print
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uit+Stoot+Recht
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2+Budget
https://robscholtemuseum.nl/?s=WEF
https://robscholtemuseum.nl/?s=World+Economic+Forum