Nico van den Ham | Nederland – Nico van den Ham levert open brief met uitnodiging af bij Villa Eikenhorst van Koning Willem-Alexander

Gepubliceerd op 20 mei 2018

De kinderen van Koning Willem-Alexander googelen ook wel eens. We zien het zo voor ons: ‘pappa, pappa, kijk eens, een open uitnodiging voor jou en mij (Amalia)’. Hieronder de brief, die wij met enige moeite (we moesten eerst op Amalia wachten) afgaven aan de moeilijk doende marechaussee. De video èn de inhoud van de brief (die de Koning zelf nooit zal ontvangen) spreken voor zich.

Reacties:
https://youtu.be/uD65fM79tcw

———————————————————————————————————

AAN KONING WILLEM-ALEXANDER EN PRINSES AMALIA

Amsterdam, 18 mei 2018
N.G. van den Ham
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XX Amsterdam
nico.vandenham@gmail.com
Tel: 06-XXXXXXXX

Dag Koning Willem/Alexander,

Anthura

Op vrijdagmiddag 1 juni 2018 woont u de viering van het 80 jarig jubileum van Anthura bij. Anthura is een groot sierteeltbedrijf, dat zich bezig houdt met de veredeling van orchideeën en anthurium. Bij veredeling worden planten met de beste erfelijke eigenschappen geselecteerd en gekruist, om zo nieuwe rassen te ontwikkelen.
Het bedrijf legt de focus op innovatieve en duurzame productontwikkeling, onder andere door het ontwikkelen van nieuwe teelttechnieken, die minder milieubelastend zijn.

Matthijs van Nieuwkerk

U krijgt op die eerste dag van juni onder andere een rondleiding door het bedrijf aangeboden, Koning Willem Alexander èn u woont de eerste ronde bij van de tafelgesprekken, waaraan experts en opinieleiders deelnemen. De gesprekken gaan over ‘veredeling, duurzaamheid en de afzetmarkt van de toekomst’. Deze spraakmakende persoonlijke gesprekken zullen worden geleid door Matthijs van Nieuwkerk!
Dat wordt dus een hele gezellige middag voor u, Koning Willem- Alexander!

Idee

Het bovenstaande bracht mij op het volgende idee:

Zwendel

Ik heb contact met veel mensen, waarvan hun bedrijven door gerechtelijk bedrog door tot op het bot verrotte en corrupte rechters en raadsheren, in Naam van de Koning, u dus Koning Willem-Alexander, kapot gemaakt zijn! Dat is allemaal gebeurd voor de geldelijke belangen van grote organisaties en of door corrupte rechters belangrijk geachte personen. Veel van die mensen, waar ik als Melder van Misstanden contact mee heb, hadden net zoals de eigenaren van het bedrijf Anthura, ook een soort van sierteeltbedrijf. Een soort van, want die bedrijven waren niet gespecialiseerd in orchideeën en anthurium maar in Tulpen en Gladiolen bollen!

Beleggers

Ik mag, Koning Willem-Alexander, u namens een aantal voormalige bloembollen boeren, hun toeleveranciers, beleggers in bloembollen en nog wat anderen uitnodigen. Een uitnodiging om eens te komen kijken hoe door middel van enorme gerechtelijke zwendel, allemaal in uw naam Koning Willem Alexander, het leven is verwoest van al deze mensen. Ik vraag u te komen na 1 juni. Dus nadat u op bezoek bent geweest bij het sierteeltbedrijf Anthura.

Brievenbus

Ik ben al eens bij u aan de deur geweest Koning Willem Alexander. Dat was om een brief in uw brievenbus te stoppen. De inhoud van die brief ging ook over de gerechtelijke zwendel, die dagelijks en massaal, in uw naam, in de rechtszalen en gerechtshoven van uw land plaatsvindt. Echter, u heeft geen brievenbus en dat is knap lastig! Ik heb de brief afgegeven aan één van uw lakeien. Ik heb nooit enige reactie op mijn schrijven gekregen.

Sierteeltbedrijven

De bloembollen bedrijvenm waar het hier om gaat, waren, net zoals Anthura, veelal grote bedrijven. Bedrijven, die zich bezig hielden met de veredeling van diverse tulpen en gladiolen soorten. Bij veredeling werden de bollen met de beste erfelijke eigenschappen geselecteerd en gekruist, om zo nieuwe rassen te ontwikkelen. Ook deze bedrijven legden de focus op innovatieve en duurzame productontwikkeling, onder andere door het ontwikkelen van nieuwe teelttechnieken, die minder milieubelastend zijn.

Rondleiding

U krijgt op die dag onder andere een rondleiding door het bedrijf wat van Wim Visser (ooit de grootste bloembollen boer tulpenkweker van uw land) is geweest, Koning Willem-Alexander èn u woont de eerste ronde bij van de tafelgesprekken, waaraan ook vele andere slachtoffers deelnemen. De gesprekken gaan vooral over diegenen van het laatste beslissende woord: criminele rechters en raadsheren.
Criminelen van de allerergste soort, die ten voordele van de Rabobank en haar kliek, waaronder onder meer curatoren en zwarthandelaren, al deze bedrijven en dus ook de mensen achter die bedrijven in uw naam volledig kapot hebben gemaakt en leeggeroofd, Koning Willem-Alexander.

Bewijsmateriaal

Veel niet voor twijfel vatbaar bewijsmateriaal, die bovenstaande beweringen onomstotelijk onderbouwen, ligt voor u ter inzage. Dat bewijsmateriaal is door uw Zwarte Toga Maffia, in uw naam, Koning Willem-Alexander, tot nu toe opzettelijk uit de proces verbalen van de vele rechtszittingen èn uit de vonnissen gehouden of werd met nietszeggende standaard afscheep zinnen afgedaan, zoals bijvoorbeeld niet ‘voldoende onderbouwd’.

Gezellig

Ik geef toe Koning Willem Alexander, dat het een minder gezellige dag zal gaan worden als daar bij Anthura met Mathijs van Nieuwkerk op 1 juni. Anthura viert immers feest, omdat zij 80 jaar bestaat. De grote groep mensen, waar ik u voor uitnodig zijn allen in uw naam volledig kapot gemaakt, niet zo leuk dus.

Zelfmoord

Wij nodigen Mathijs van Nieuwkerk dan ook niet uit voor déze gelegenheid! Het gebral van Mathijs is mogelijk grappig op een dag, dat er een 80 jarig jubileum wordt gevierd. Ik denk, dat de slachtoffers van de Zwarte Toga Maffia, waarvan het leven in uw naam, Koning Willem Alexander, volledig is verwoest, geen zin hebben in het zinloze gelul van Van Nieuwkerk!
Van één slachtoffer van deze immense (inmiddels internationale doofpot) fraudezaak weet ik, Koning Willem-Alexander, dat die maar zelfmoord heeft gepleegd. Erg hè, Koning Willem-Alexander? Zelfmoord! U komt toch wel? Niet alleen feest vieren hoor!

Amalia

Uw vrouw Maxima mag ook mee. Datzelfde geldt voor uw dochter Amalia, onze toekomstige Koningin! Prinses Amalia kan dan eens zien hoe, als er voor die tijd niets verandert, in haar naam de levens van grote groepen van onze landgenoten worden verwoest en ook weer, in haar naam, velen de zelfmoord dood in worden gedreven. Ik geef toe Koning Willem-Alexander, dat het vrij heftig is om zo’n meisje van 14 jaar daar nu alvast mee te confronteren.

Staatshoofd

Maar omdat je in een rechtsstaat, door middel van immens gerechtelijk gesjoemel voor de belangen van grote organisaties, in naam van het staatshoofd eigenlijk geen mensen de dood in mag jagen, denk ik: we kunnen Amalia niet vroeg genoeg van dit immense nationale schandaal op de hoogte stellen!

Pappa

Ik denk, dat we van uw dochter Amalia, Koning Willem-Alexander, ook al is ze nog maar 14 jaar, kunnen en mogen verwachten dat, nadat ze van het een en ander op de hoogte is gesteld, tegen haar vader zegt: ‘dit moeten we toch niet willen pappa, het is in jouw naam pappa! Ik wil dat later als ik Koningin ben niet, hoor! Mensen plegen zelfmoord, omdat ze kapot zijn gemaakt door criminele rechters, door middel van list en bedrog tot stand gekomen vonnissen. Doe er wat aan alsjeblieft, nu pappa!’

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk van u, Koning Willem-Alexander, wanneer u kunt komen.

Nico van den Ham
Journalist.

———————————————————————————————————

Zie ook:

>>> Nico van den Ham gaat bij Koning Willem-Alexander langs om te praten over criminele rechters.
http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/10/nico-van-den-ham-gaat-bij-koning-willem.html

>>> Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem-Alexander en spreekt ook nog even minister Koenders
http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/11/nico-van-den-ham-levert-brief-af-bij.html

Nico van den Ham | Nederland, woensdag 23 mei 2018

http://nicovandenham2.blogspot.nl/2016/11/nico-van-den-ham-levert-brief-af-bij.html

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willem+Alexander
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nico+van+den+Ham