Niburu – Op Deze Dag in 2002 werd Pim Fortuyn Vermoord, maar Niet door Volkert van der Graaf

 moord op pim fortuyn

Op Deze Dag in 2002 werd Pim Fortuyn Vermoord, maar Niet door Volkert van der Graaf

Wanneer Iemand een Groot Gevaar op levert voor de Gevestigde Orde, dan worden er Drastische Maat Regelen genomen.

Dat over kwam Niet Alleen John F Kennedy, maar Ook de Nederlandse Pim Fortuyn.

Pim Fortuyn is Nog Lang Niet Vergeten. Deze Man had in ons Land Echte Veranderingen Te Weeg kunnen brengen, maar dat stond Niet op de Planning van de Duistere Macht Hebbers in de Achter Grond.

Daar is Alleen Behoefte aan Ja Knikkers, die Zonder Morren de Grotere Agenda door voeren zonder daar bij Allerlei Lastige Vragen te Stellen.

Aan Alle Kanten werd Fortuyn Zo Rond 2002 dan Ook Aan Gevallen. Want, zo als we weten is de Pers een Machtig Wapen.

Aan Gezien het Vandaag 21 Jaar Geleden is. dat Pim Fortuyn op 6 mei 2002 door de Milieu Activist Volkert van der Graaf werd Vermoord, daar om Vandaag Nog Eens Aandacht voor de Dag Bladen en Journalisten, die Pim het Graf In hebben Gedemoniseerd.
Op dat wij Niet Vergeten.

De Nederlandse Staat berecht Criminelen, zo als Willem Holleeder om dat deze Er Van wordt Verdacht Op Dracht te hebben Gegeven tot Tal Loze Liquidaties.

Iets, dat ook de Nederlandse Staat doet Als het Haar Zo Uit Komt, Denk Maar aan de Moorden op de Molukse Trein Kapers en de Moord op Politicus Pim Fortuyn op 6 mei 2002 op het Media Park in Hilversum.

Er zijn Veel Meer Over Een Komsten tussen de Nederlandse Staat en Willem Holleeder dan je Op het Eerste Gezicht zou Denk Nemen, dat Holleeder Schuldig is Dan geven Beiden Op Dracht tot Liquidaties.

Volkert van der Graaf, de Formele Moordenaar van Fortuyn is Regel Matig in het Nieuws. Deze Man, die Veroordeeld is voor de Moord op Pim Fortuyn is Het Alle Maal Zat in Nederland en wil Emigreren.

Natuurlijk is Van der Graaf Niet de Wekelijke Moordenaar van Fortuyn, maar is hij Gedood door een Door de Staat In Gehuurde Sluip Schutter. Met “Staat” Bedoelen we Natuurlijk Ook instanties, Zo als de AIVD en de CIA, Geheime Diensten.

Van der Graaf gaf als Motief voor zijn Daad het Volgende.

“Tijdens de Recht Zaak in maart en april 2003 bekende Van der Graaf de Aan Slag op Pim Fortuyn. Hij gaf als Motief, dat hij in Fortuyn een Groeiend Gevaar voor de Samen Leving zag, met Name voor Kwetsbare Groepen, zo als Asiel Zoekers, Moslims en Mensen met een WAO Uit Kering, aldus de Verklaring van het Openbaar Ministerie.”

Het Werkelijke Motief voor de Moord op Pim Fortuyn was een Hele Andere. De Man vormde een Groot Gevaar voor de Gevestigde Orde, om dat hij dacht en handelde als een Mens en Niet als een Soort Bilderberg Verleng Stuk van de Macht Hebbers achter de Schermen.

Fortuyn was een Gevaar voor Alles Wat zij Wilden, om dat hij het Beste wilde voor de Samen Leving en de Bevolking en Wat dat betreft Weer Vergelijkbaar is Met een JFK of Iemand als de Huidige President Poetin.

Vaak wordt Fortuyn door Mensen op Één Hoop Gegooid met een Geert Wilders, maar Dat is Grote Onzin. De Laatste is een In Gehuurde Zionist, die als Doel heeft de Maat Schappij te Polariseren door Bij voor Beeld Complete Bevolking Groepen uit te Sluiten.

We vonden Ergens het Volgende Bericht uit 2009 Wat Boven Staande Aardig Illustreert.

“Al Vaker is Geconstateerd, dat Fortuyn zich Groten Deels buiten het Politieke Establishment ontwikkelde, Daar Waar Wilders een Duidelijke Insider is. Naar mijn Mening is het Bepaald Geen Schande voor een Politicus als hij zich Ook buiten Den Haag heeft Weten te Bewijzen, Iets Dat van Wilders Moeilijk Gezegd kan Worden.

Fortuyn was Boven Dien een Soort ‘Integrator’ op Zoek naar een ‘Nieuwe Consensus’ over de Richting van Nederland, ter wijl Wilders voor Al Polariseert en Duidelijk aan geeft Hele Bevolkings Delen Uit te Willen Sluiten van de Toe Komst van onze Samen Leving. Daar Waar de Voor Man van de Partij voor de ‘Vrijheid’ Mensen Beledigt met zijn Belachelijke ‘Kop Vodden Taks’ en Tegelijker Tijd zijn Tegen Standers tracht te Muil Korven, zocht Fortuyn Juist de Discussie, Ook met Moslims, brak de Muur van Politieke Correctheid Steen voor Steen Af, was Boven Dien Consequent in zijn Op Vattingen en formuleerde ZorgVuldig, Veel Al Ook met Onverholen Ironie.”

Op het Moment, dat Van der Graaf Drie Schoten Af Vuurde op Pim Fortuyn was Deze Al Dood.

“In het Lichaam van Pim Fortuyn zijn Kogels Gevonden van een Verschillend Kaliber. Naast de 9 mm Kogels uit het Wapen van Van der G is er Ook een 5.66 mm Kogel Gevonden in het Lichaam van Fortuyn. Dit staat in een Kopie van een KLPD Rapport, dat door een Klokken Luider is Overhandigd aan Ine Veen, die Deze Gegevens heeft Gecontroleerd en Verwerkt in haar Boek Moord namens de ‘Kroon’?. Volgens Veen blijkt Hier Uit, dat een Tweede Schutter Fortuyn heeft Beschoten.

Meerdere Getuigen hoorden Twee Schoten en zagen Pas Daar Na, Hoe Van der G een Aan Tal Schoten Loste op het Lichaam van Fortuyn. Fortuyn zou Daar Bij in de Boven Kant van zijn Hoofd zijn Geraakt, ter wijl aan de Onder Kant van zijn Hoofd Vervolgens Geen Grote Wonden Waarneembaar zijn. Volgens Veen blijkt Hier Uit, dat er Of met een Licht Kaliber is Geschoten, Lichter dan Dat van de Firestar, waar mee Van der G schoot, of dat de Hoofd Wond Niet het Gevolg is van een Schot Dicht Bij, dus op Af Stand Gelost door Iemand Anders dan Van der G. Beide Mogelijkheden Suggereren Volgens Veen, dat er een Tweede Schutter is Geweest, die Voor Af Gaand, of Tegelijker Tijd met Volkert van der G heeft Gevuurd op Fortuyn.

Volgens Veen heeft deze Tweede Schutter Mogelijk op het Na Bij Gelegen Elektriciteits Huisje Gelegen en heeft Deze Daar Na Mogelijk het Electriciteits Huisje Geopend ten Einde de Slag Bomen te Saboteren, Waar door de Ambulance Niet Snel bij Fortuyn kon Komen.

 moord op pim fortuyn

En Dan het Volgende

Binnen 6 Minuten Ná deze Moord, werd Van der Graaf In Gerekend door een Politie Macht. die naar leek, Eigenlijk Klaar had Gestaan voor deze Actie.

De Staat als Bloed Dorstige Moordenaar zal Nooit voor een Recht Bank Verschijnen. De Gelederen blijven Gesloten en Wie Het Dan Toch Waagt om de Doof Potten Open te Breken, wacht een Triest Lot.

In 2012 kwam er een Nooit Uit Gezonden Interview met Pim Fortuyn Boven Water. Er worden Aller Lei Redenen Aan Gevoerd Waar Om dit Interview Nooit is Uit Gezonden.

On Langs vond de VPRO in de Archieven een Nooit Eerder Uit Gezonden Interview met Pim Fortuyn uit januari 2002. In een Gesprek met IJsbrand van Veelen van Ruim een Uur, gaat hij in op Emancipatie, Leefbaarheid, het Integratie Beleid en Veiligheid.

FortuynJe kunt Nederland Beter een Stad Staat Noemen met een Paar Mooie Landschappen dan een Land.

Het Interview was bedoeld voor het Pogramma De Nieuwe Wereld, maar sneuvelde in de Montage. Toen de VPRO On Langs de Oude Banden uit de Archieven ging Digitaliseren werd de Op Name Terug Gevonden.

Een Interview, Op Genomen Enkele Maanden voor zijn Dood, Wat, als Dit Wel was Uit Gezonden, de Toe Komst van Nederland er Misschien Heel Anders Uit had Kunnen Laten Zien.

We vonden het Volgende Commentaar bij deze Video.

Als de VPRO Boven Staand Interview zou hebben Uit Gezonden, dan zouden Vast en Zeker Sommige Mensen van ‘Die Linkse Kerk‘ Begrepen hebben, Waar Pim Fortuyn Werkelijk Voor Stond en Dit zou de Demonisering Campagne, die de Overheid en zijn Handlers Zorg Vuldig hadden Op Gebouwd Wel Licht te Gronde hebben Gericht. In dit Interview wordt Namelijk Duidelijk. dat Fortuyn Noch een Racist, Noch een Fascist, was.”

Met de Liquidatie van Pim Fortuyn op 6 mei 2002 heeft Nederland een Staats Man van Formaat Verloren. Zijn Integriteit en Manier van Handelen doen Denken aan de Syrische President  en de Russische President Vladimir Putin, die Ook in Interviews hun Onder Vragers Stevig, en Gebaseerd op Feiten, Van Repliek Dienen, maar Al Tijd Correct Blijven.

Pim Fortuyn Hield van Nederland en Velen Hielden van Hem.

VPRO – Pim Fortuyn Interview, 28 januari 2002

Gepubliceerd 12 jan 2017

Channel T Broadcasting

In de Archieven vond VPRO Recent een Nooit Uit Gezonden Interview met Pim Fortuyn. Voor het Programma De Nieuwe Wereld klopte IJsbrand van Veelen Begin 2002 bij Fortuyn aan om zijn Mening te Horen over Leefbaarheid, de Veiligheid van Steden en Gated Communities. Het werd een College over Veel Meer. Over Onder Wijs, Verantwoordelijkheid van Burgers, Openbaar Bestuur, de Nederlandse Identiteit en het Belang van Emancipatie van Islamitische Vrouwen.

Reacties
https://youtu.be/bwALLIB8TwA

Niburu, zaterdag, 06 mei 2023 13:50

https://niburu.co/het-complot/18542-op-deze-dag-in-2002-werd-pim-fortuyn-vermoord-maar-niet-door-volkert-van-der-graaf

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niburu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerard+de+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=IJsbrand+van+Veelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=VPRO
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Nieuwe+Wereld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pim+Fortuyn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Volkert+van+der+Graaf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Media+Park
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hilversum