Niburu – Nieuwe huurbaas voor Rob Scholte Museum

Wanneer de voortekenen niet bedriegen, is er een grote kans, dat het Rob Scholte Museum in Den Helder binnenkort de deuren weer opent.

Scholte is eindelijk de verwarde burgemeester Koen Schuiling kwijt als huurbaas en heeft dan ook de nieuwe eigenaar om de sleutels van het pand gevraagd.

Het is het afgelopen jaar een compleet circus geweest in Den Helder, waar door de onbegrijpelijke capriolen van burgemeester Schuiling bijna iedere dag wel wat te beleven was en dan met name rondom kunstenaar Rob Scholte (http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12298:er-gebeuren-vreemde-dingen-in-palermo-aan-het-marsdiep&catid=9:binnenland&Itemid=22).

Zoals we eerder schreven (http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13324:burgemeester-schuiling-stort-gemeente-den-helder-in-diepe-afgrond&catid=9:binnenland&Itemid=22) heeft burgemeester Schuiling naar alle waarschijnlijk de burgers van de gemeente Den Helder met een astronomische kostenpost opgezadeld via de onterechte sluiting van het Rob Scholte museum en de daaropvolgende uitzetting van huurder Scholte op een manier, waarop de Nazi’s trots zouden zijn geweest.

Twee weken geleden gebeurde het volgende:

Vorig jaar had de voorzieningenrechter in een Kort Geding (KG) al besloten, dat er volgens hem sprake was van een huurcontract in het geval van Rob Scholte en niet een gebruikersovereenkomst, zoals de gemeente stelde. Hij verwees deze zaak toen door naar de gewone rechter voor een oordeel.

Nu komt het bericht dat ook deze rechtbank heeft besloten dat er sprake was van een huurovereenkomst en niet een gebruikersovereenkomst.

Rob Scholte had een huurovereenkomst voor het voormalig postkantoor en geen gebruiksovereenkomst. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald, zo meldt het NHD. Gevolg is, dat de ontruiming zeer waarschijnlijk onrechtmatig is geweest en dat de gemeente een grote schadeclaim boven het hoofd hangt.

Indien de verhuurder wil, dat het huurcontract wordt ontbonden, zal deze zich moeten wenden tot de kantonrechter. Dit zal moeilijk worden, omdat er alleen een openstaande energierekening is en geen huurachterstand en het bestaande huurcontract nog steeds loopt ondanks, dat de gemeente het pand inmiddels heeft verkocht.

Op dit moment is de huur niet opgezegd en is er ook geen procedure gestart bij de kantonrechter om die te vragen het huurcontract te ontbinden en daarmee is Scholte nog gewoon huurder.

Dus, is het volgende ook heel logisch (https://denhelderactueel.nl/2018/09/rob-scholte-wil-nog-deze-week-de-sleutels-van-voormalig-postkantoor/):

Rob Scholte wil uiterlijk vrijdag de sleutels van het voormalig postkantoor. Zijn advocaten hebben hier officieel om verzocht bij A. Tuin Den Helder BV, de eigenaar van het pand.

Volgens Scholte en zijn advocaten heeft de rechter onlangs heel duidelijk gesteld, dat er sprake was (en dus nog steeds is) van een huurovereenkomst tussen de gemeente (voormalig eigenaar van het gebouw) en Scholte. Koop breekt geen huur, dus die overeenkomst is door de verkoop aan Tuin niet vervallen. “Tuin heeft dus gewoon een huurder”, aldus Scholte en zijn advocaten.

De kunstenaar wil graag weer zijn intrek nemen in het pand en dus is om de sleutels gevraagd. Die moeten uiterlijk vrijdag 12.00 uur zijn overhandigd. Tuin is uiteraard om een reactie gevraagd, maar heeft niet gereageerd.

Het goede nieuws is natuurlijk, dat Rob Scholte dan ook direct van de gemeente is verlost als huurbaas en onbetrouwbare partner. Bijkomend voordeel is, dat Scholte de openstaande energierekening van de gemeente kan beschouwen als een voorschotbetaling op geleden schade en dat de firma Tuin een een kat in de zak heeft gekocht, afhankelijk van of ze zelf andere plannen hadden met dat pand.

Dit is uiteraard niet het probleem van Scholte en iets dat de firma Tuin mag uitvechten met de verwarde burgemeester.

Er is dus een hele grote kans, dat het museum binnenkort de deuren weer opent en om dat goede nieuws te vieren sponsoren wij de eerste tien toegangskaarten van het museum, die gekocht worden door Niburu lezers. De eerste tien mensen, die een toegangskaartje hebben gekocht, kunnen dit bij ons melden en wij vergoeden hen dan de kosten van het kaartje.

Dus, binnenkort op naar Den Helder, de gemeente, waar altijd wel wat gebeurd, voor een bezoek aan het museum, dat niet mag verdwijnen.

Niburu, donderdag, 27 september 2018 19:38

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13363:nieuwe-huurbaas-voor-rob-scholtemuseum&catid=9:binnenland&Itemid=22

1 Comment

  1. “Scholte is eindelijk de verwarde burgemeester Koen Schuiling kwijt als huurbaas”. Ik dacht dat het woord ‘verward’ van rijkswege wordt gebruikt om terroristen mee aan te duiden?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.