Niburu – MH17 was de Europese 9/11 

MH17 was de Europese 9/11

Angela Merkel schijnt in een recent interview te hebben toe gegeven, dat men de oorlog in Oekraïne als sinds 2014 heeft gepland.

Alles veranderde in 2014 na het neer halen van MH17, net zo als alles veranderde na 9/11.

Er is een reden, dat er voor het grote publiek een enorm show proces is gevoerd met betrekking tot MH17. Dit, om het collectieve bewustzijn te programmeren met het feit, dat Rusland een schurken staat is, die moet worden aangepakt.

De verdediging van de verdachten heeft heel veel dingen laten liggen. Wij weten dit. omdat wij hen onze volledige database aan MH17 onderzoek ter beschikking hebben gesteld.

Het is duidelijk, dat hier sprake is van een zo genaamde false flag operatie.

Zo schreven wij eerder.

De historicus en onderzoek journalist Eric Zuesse is nu met een zeer uitgebreid artikel gekomen, voorzien van alle benodigde bewijs materiaal, dat aantoont dat Nederland volledig mede plichtig is in de voorbereiding en aanloop naar de gebeurtenissen, die hebben geleid tot het uit de lucht schieten van MH17. Daarnaast heeft onze overheid niet alleen een cruciale rol gespeeld in het faciliteren van het neer schieten van MH17, maar ook daarna door het creëren en in stand houden van de MH17 doofpot.

Daardoor is Nederland mede plichtig aan de moord op 298 mede mensen, waar onder 193 eigen burgers [Redactie buiten beschouwing latend voor de leesbaarheid, dat er mogelijk lijken van de verdwenen vlucht MH370 aan boord waren].

De conclusie van Zuesse is kei hard en die is, dat niet alleen de Nederlandse overheid in alle opzichten mede plichtig is aan de ramp, maar ook dat de mensen, die, ondanks de overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal, die er ligt, nog steeds het formele BUK verhaal geloven en daar mee heel dom zijn.

Dat niet alleen de overheid mede plichtig is aan deze moord, maar ook al degenen, die het nep verhaal verder verspreiden en dus net zo schuldig zijn. Zuesse stelt, dat een ieder, die na het lezen van zijn artikel met bij behorend bewijs materiaal nog steeds het officiële verhaal promoot niets anders kan zijn dan een slaaf van de psychopaten, die wij overheid noemen.

De kern van het verhaal en het motief voor de moord is, zoals wij ook altijd hebben gesteld, het dwingen van Europa tot het in voeren van sancties tegen Rusland. Zo als aan getoond in het artikel van Zuesse verschenen er de dagen net voor de ramp uit gebreide artikelen in voor al de Amerikaanse media, waar in stond, dat Amerika de druk richting Europa om sancties in te stellen tegen Rusland verhoogde. Het was overduidelijk. dat binnen Europa niemand trek had in sancties, en toen kwam de ramp met MH17 en was er geen enkel excuus meer om die sancties niet onverwijld in te stellen, hetgeen dan ook prompt gebeurde.

Nederland, of beter gezegd de Nederlandse overheid, wordt in het artikel van Zuesse met de grond gelijk gemaakt en aan gewezen als hoofd mede plichtige van Amerika in dit hele onsmakelijke verhaal.

Boven staande is geheel in lijn met de berichten, die nu verschijnen over Angela Merkel, die in een recent interview heeft toe gegeven, dat de oorlog in Oekraïne al wordt gepland vanaf 2014.

Dit direct na de Amerikaanse staatsgreep, waar bij de sporen van zo wel de staatsgreep als het neer halen van MH17 wijzen naar Israël. Hetzelfde telt overigens voor 9/11, de aanslag die de wereld voorgoed veranderde.,

merkel, oorlog oekraine al gepland sinds 2014

Direct na het neer halen van MH17 begon men met plannen van de huidige oorlog in Oekraïne.

Ook hebben wij uit gebreid geschreven over het feit, dat er wel eens een heel andere reden kan zijn voor de oorlog in Oekraïne dan iedereen denkt.

Want volgens de rabbijn Menachem Mendel Scheerson denken bepaalde mensen recht te hebben op dat land.

Verder zei Scheerson, dat wanneer je naar de geschiedenis kijkt. het duidelijk is, dat dit land toe behoort aan de Khazaarse Joden. De Slavische bevolking, die er nu woont zijn, slechts tijdelijke gasten en moeten worden verdreven.

Schneerson was er van overtuigd, dat zij dit land terug zouden krijgen om van daar uit te beginnen met het Grote Rijk der Khazaren. Een nieuw Israël op vruchtbare bouw grond en waar bij ze precies het zelfde zullen doen als des tijds met Israël. Toen werd Israël gecreëerd en de Palestijnen verdreven.

Het plan was verder om een deel van de bevolking uit Israël te verplaatsen naar Oekraïne. Volgens Schneerson zullen ze het Slavische deel van de bevolking uit drijven, tot ver benoorden Moskou. Het plan is verder, dat er voor de overgebleven Slavische bevolking een reservaat zal komen, vergelijk met dat van de Indianen in Amerika.

Met al het boven staande in het achterhoofd moet het volgende wel haast berusten op toeval.

Volgens de Chileense journalist Gonzala Lira, die verblijft in Oekraïne, is niet alleen twee derde van de Amerikaanse regering Joods, maar ook twee derde van de regering van Oekraïne

Niburu, maandag, 12 december 2022, 15:12

https://niburu.co/het-complot/18088-mh17-was-de-europese-9-11

Eric Zuesse – MH17 Turnabout: Ukraine’s Guilt Now Proven

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niburu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Angela+Merkel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eric+Zuesse
https://robscholtemuseum.nl/?s=Menachem+Mendel+Schneerson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gonzalo+Lira
https://robscholtemuseum.nl/?s=Khazar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Khazaria
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rusland
https://robscholtemuseum.nl/?s=OekraÏne
https://robscholtemuseum.nl/?s=Israël
https://robscholtemuseum.nl/?s=Palestina
https://robscholtemuseum.nl/?s=9/11
https://robscholtemuseum.nl/?s=False+Flag
https://robscholtemuseum.nl/?s=False+Flag+Operatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sancties
https://robscholtemuseum.nl/?s=BUK
https://robscholtemuseum.nl/?s=MH370
https://robscholtemuseum.nl/?s=MH17
https://robscholtemuseum.nl/?s=MH17+Doof+Pot