Niburu – Burgemeester Schuiling stort gemeente Den Helder in diepe afgrond

Burgemeester Koen Schuiling zal niet lekker hebben geslapen toen gisteren bekend werd, dat de met Nazi methoden uitgezette kunstenaar Rob Scholte volgens het oordeel van de rechtbank wel degelijke een huurovereenkomst had.

De man wringt zich nu in allerlei bochten om te proberen de gemeenteraad te misleiden met het verhaal, dat er niets aan de hand is.

Enkele dagen geleden schreven wij een artikel (http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13299:wie-gaat-burgemeester-koen-schuiling-van-den-helder-stoppen&catid=9:binnenland&Itemid=22) over de brute en niets ontziende manier, waarop de burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling, het Rob Scholte museum in Den Helder heeft ontruimd en hoe hij nu dreigt Robs persoonlijke huisraad te verkopen en/of te vernietigen en waarschijnlijk hetzelfde van plan is met de unieke kunstcollectie.

We schreven toen, dat deze ambtenaar gestopt dient te worden, omdat hier niet alleen groot onrecht wordt gedaan, maar ook omdat de man uit persoonlijke rancune een voor de gemeente belangrijk museum de das om doet en een voor ons land belangrijke kunstcollectie dreigt te slopen.

Los van het dispuut, of Rob Scholte nu wel of niet het museumpand (voormalig postkantoor) heeft gekocht, was er de vraag of hij gebruiker of huurder was van het gebouw.

Als iemand een gebruiker is dan is een dergelijke overeenkomst meestal eenzijdig op te zeggen en dient de gebruiker na de opzegtermijn het pand te verlaten. Als er sprake is van een huurovereenkomst dan is het een heel ander verhaal en kan de verhuurder niet zomaar eenzijdig de huur opzeggen. Als deze toch vindt, dat er redenen zijn om die huur te beëindigen en de huurder is het daar niet mee eens, dan moet de verhuurder met zijn verzoek naar de kantonrechter om daar het verzoek neer te leggen tot ontbinding van het huurcontract.

In de praktijk is meestal de enige reden, dat een kantonrechter dit verzoek toekent als er sprake is van meer dan drie maanden huurachterstand. Is die er niet dan wordt het moeilijk om een kantonrechter ervan te overtuigen een huurcontract te ontbinden.

Vorig jaar had de voorzieningenrechter in een Kort Geding (KG) al besloten, dat er volgens hem sprake was van een huurcontract in het geval van Rob Scholte en niet een gebruikersovereenkomst, zoals de gemeente stelde. Hij verwees deze zaak toen door naar de gewone rechter voor een oordeel.

Nu komt het bericht dat ook deze rechtbank heeft besloten, dat er sprake was van een huurovereenkomst en niet een gebruikersovereenkomst (https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-rechtbank-scholte-had-een-huurovereenkomst-delano-weltevreden-ontruiming-scholte-museum-was-mogelijk-onrechtmatig/).

Rob Scholte had een huurovereenkomst voor het voormalig postkantoor en geen gebruiksovereenkomst. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald, zo meldt het NHD. Gevolg is, dat de ontruiming zeer waarschijnlijk onrechtmatig is geweest en dat de gemeente een grote schadeclaim boven het hoofd hangt.

De kantonrechter moet zich nu over de zaak buigen, aangezien dat de rechter is, die over huurgeschillen beslist.

In grote haast heeft Koen Schuiling nu een brief gestuurd naar de Gemeenteraad, die moet proberen de gemoederen te bedaren en te doen voorkomen alsof er weinig aan de hand is.

In die brief staat onder andere het volgende:
De gemeente heeft altijd gesteld, dat indien er geen sprake zou zijn van bruikleen overeenkomsten, dat het gaat om huurovereenkomsten op grond waarvan Scholte geen huurbescherming toekomt, althans dat hij van die huurbescherming geen gebruik heeft gemaakt en dat de overeenkomsten dus op juiste wijze zijn opgezegd. De uitspraak van vandaag maakt dat niet anders.

N.B. Belangrijker is nog, dat in deze kwestie ook de (gebruiks-)vergoeding niet is betaald door Scholte. Dat was de reden, dat de gemeente destijds in hoger beroep het kort geding heeft gewonnen.”

In dat kleine stukje staan heel wat fouten.

De reden, dat de gemeente het hoger beroep in kort geding kon winnen, was, omdat de rechtbank toen nog niet had geoordeeld of het een gebruikers- of een huurovereenkomst betrof. Die uitsprak ligt er nu wel en het is dus, zoals Scholte ook stelde, een huurovereenkomst.

Schuiling doet het voorkomen, alsof er een achterstand zou zijn in de betaling van de huur. Dat is niet het geval, want als je kijkt naar de vorderingen van de gemeente zoals wij die publiceerden in het eerdere artikel, dan zie je dat het gaat om energiekosten.

Wat ze hier noemen, huisraad, heeft niets te maken met de kunstcollectie, die in beslag is genomen. Het volgende stukje is gepubliceerd in juni (http://www.stichting-jas.nl/2018/06/advocaten-kunstenaar-rob-scholte-moest.html) en de bedragen. die daar staan, zullen inmiddels alweer fors hoger zijn geworden.

Omdat Scholte volgens de rechtbank voor de ontruimingskosten moet opdraaien, heeft de gemeente hem inmiddels een fikse rekening van ruim 170.000 euro gestuurd. Onder meer voor het afvoeren en opslaan van de kunst: ruim 56.000 euro. De rekening voor afvoeren en het opslaan van de persoonlijke spullen is 51.000 euro. Energiekosten 24.000 euro. Deurwaarderskosten 10.000 euro. Kosten bewaking en beveiliging 20.500 euro.

Het niet betalen van een energierekening is geen reden om een huurovereenkomst te beëindigen, achterstand in huurbetaling daarentegen wel.

De huurbetalingen van Scholte bestonden dan ook niet uit het betalen van een maandelijks bedrag, maar uit het leveren van bepaalde prestaties richting de gemeente, zoals bijvoorbeeld het organiseren van tentoonstellingen, al dan niet via zijn eigen museum.

Er is dan ook geen sprake van huurachterstand, hoogstens een achterstand in de betaling van de energierekening.

In zijn verklaring richting gemeenteraad doet Koen Schuiling hetzelfde als wat Ron Fresen (http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11691:ufo-in-nos-journaal&catid=34:ufo&Itemid=47) altijd doet rond de onbegrijpelijke taal van politici in Den Haag bij het NOS journaal: Schuiling zal wel even duiden wat de uitspraak van de rechter betekent en legt het dus eenzijdig uit in het voordeel van de gemeente.

Echter, de rechtbank in haar vonnis is heel duidelijk hoe het zit met eventuele onduidelijkheden: https://robscholtemuseum.nl/rechtbank-noord-holland-vonnis-in-incident-van-12-september-2018-zaaknummer-rolnummer-c15271751-ha-za-18-188/

In dit verband merkt de rechtbank nog op dat eventuele onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de overeenkomst(en) voor rekening van de gemeente komen nu de overeenkomsten, naar de rechtbank begrijpt, door haar zijn opgesteld en zij geacht moet worden de juridische deskundigheid in huis te hebben om deugdelijke en coherente juridische teksten te vervaardigen.

De advocaat van Scholte, Friedberg, zegt het volgende. Friedberg is zeer ingenomen met de uitspraak, zo staat te lezen op het NHD.

“Dit is een vernietigend oordeel. Het veegt alle argumenten van de gemeente met betrekking tot bruikleen van tafel. De gemeente krijgt het in deze uitspraak behoorlijk om de oren. Als deze zaak door de kantonrechter is beoordeeld kan de conclusie dus zijn, dat er sprake was van een onrechtmatige ontruiming. Er is niets overgebleven van het verhaal, dat de gemeente iedereen heeft voorgehouden en de juridische stellingen, die op bruikleen waren gebaseerd.”

Ondertussen loopt de dreiging van de verkoop/vernietiging van huisraad nog steeds en werkt burgemeester Schuiling de gemeente Den Helder steeds dieper de ellende in.

De vraag, die we toen stelden, staat nog steeds: Wie stopt deze man?

Misschien hoog tijd, dat de gemeenteraad in Den Helder bij haar positieven komt voordat er onherstelbare schade wordt aangericht door ongeleid projectiel Schuiling en de Helderse burgers jaren later nog krom mogen liggen voor een schadeclaim.

Niburu, vrijdag, 14 september 2018 13:39

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13324:burgemeester-schuiling-stort-gemeente-den-helder-in-diepe-afgrond&catid=9:binnenland&Itemid=22

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image