NHD – ’Zorg in het Scheringamuseum’

Opmeer – De bestemming van het leegstaande Scheringamuseum in Opmeer wordt uitgebreid met ’dienstverlening en zorg’.
Dat opent de weg naar meer mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting van ouderen, hulpbehoevenden of andere hieraan gelieerde vormen van huisvesting.

De Commissie Ruimte van de gemeente Opmeer toonde zich dinsdagavond aangenaam verrast met de presentatie van het bestemmingsplan ’Herziening Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek’ waarin ’de wijziging om te switchen van functies’ nadrukkelijk is opgenomen.

De huidige bestemming is ’sociaal maatschappelijk’ maar dat blijkt geen succes. Er zijn al talloze pogingen gedaan het kolossale gebouw een nieuwe invulling te geven. Variërend van een agrarisch belevingscentrum tot bibliotheek en onderwijs maar niets bleek financieel haalbaar.

In het nooit volledig afgebouwde Scheringamuseum wilde kredietbemiddelaar Dirk Scheringa zijn kunstcollectie Magisch Realisme onderbrengen. Maar dat plan strandde in 2009 toen DSB failliet ging.

Vorig jaar werd het pand voor ruim negen ton gekocht door vastgoedreus De Goede Steen uit Stompetoren maar de nieuwe eigenaar André Jansen laat sindsdien niets meer van zich horen. Hij laat het gebouw wel permanent bewaken en regelt het onderhoud er omheen.

Aanleiding

Commissielid Robert Tesselaar wilde van wethouder Hendrik Stoker gisteravond weten of er misschien een concrete aanleiding was de bestemming te verruimen. Maar Stoker liet zich niet uit de tent lokken. ,,Wij volgen de wereld om ons heen. Als gemeente is het onze taak voorwaarden te scheppen en te faciliteren. U mag ons hier alle credits voor geven’’, liet hij met een mysterieuze glimlach weten. Saillant is wel dat het college ’religieuze doeleinden’ in het Scheringamuseum wil verbieden. ,,Dat zou namelijk een behoorlijke impact op de nabije omgeving hebben’’, aldus Trynke Roodenhuis namens Rho Adviseurs dat het nieuwe bestemmingsplan heeft opgesteld. De commissie ging overigens unaniem akkoord met de voorgestelde plannen.

NHD, 31 augustus 2016

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article28449008.ece/Zorg-in-het-Scheringamuseum_