NHD – Opinie: ’Noodkreet’ oppositie Den Helder + Hedzer Faber – Analyse: De Kampanje is een Jaguar met een open dak + NHD – RegiOpinie

Opinie: ’Noodkreet’ oppositie Den Helder

Onlangs heeft het college bekend gemaakt, dat de Kampanje over 2016 een verlies van € 450.000,- heeft gemaakt. Voor 2017 is de prognose, dat dit verlies ca € 300.000,- zal zijn. Nadrukkelijk werd daarbij vermeld, dat dit door het college niet zo was voorzien, toen de raad om een eenmalige garantstelling van €1 miljoen werd gevraagd.

Ook geeft het college aan, dat de informatie omtrent verlies gevende exploitatie al sinds mei 2017 bekend is. De raad wordt echter pas nu geïnformeerd. Het college doet het voorkomen in de raadsinformatiebrief, alsof het verlies van de Kampanje een verrassing is.

Dat lijkt niet te kloppen in het tijdsverloop en we kunnen vaststellen, dat de raad destijds onjuist of tenminste onvolledig is geïnformeerd. In dit geval moet ook het bewust doel redeneren naar een gewenste uitkomst (in voorkomend geval een te florissant beeld van de exploitatie van de Kampanje) als onvolledige informatie worden beschouwd.

Op dit moment doet de rekenkamer commissie onderzoek naar de gang van zaken rondom de bouw van de Kampanje. Een relatie met de huidige ernstige exploitatieverliezen is niet uit te sluiten en zou dan ook tot de conclusie van onjuiste informatie kunnen leiden.

De mogelijke gevolgen van deze situatie voor het culturele aanbod in Den Helder zijn uiteraard betreurenswaardig. Het inhuren van een extern adviesbureau om zaken te verbeteren zal zeker op korte termijn geen financieel soelaas bieden, schatten wij in.

Wij moeten helaas constateren, dat het onjuist of onvolledig informeren van raadsleden, in elk geval van oppositiepartijen bij herhaling het geval is. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

– de discussie rond de verplaatsing van de coffeeshops; wij hebben geconstateerd, dat het standpunt van diverse partijen anders was dan met de raad gedeeld;

– voorts, zijn wij verrast door financiële problemen bij de Kopgroep bibliotheken;

– wij krijgen onvolledige informatie omtrent ontwikkelingen met het voormalig postkantoor en de watertoren;

– resultaten van de Port of Den Helder blijken tegen te vallen etc.

Tot slot bleek ook het begrotingsproces te zijn gewijzigd zonder, dat de raad, althans ondergetekenden, daarin waren gekend. Op dit moment kunnen wij niet het vertrouwen hebben, dat wij op alle andere onderwerpen wel juist en volledig (inclusief alle juiste cijfers) zijn/worden geïnformeerd.

Juiste en volledige informatie voor alle raadsleden is essentieel voor het goed functioneren van de democratie in het gemeentelijke duale stelsel. Met name de controle functie komt anders in gevaar. Het nemen van besluiten op basis van objectief juiste informatie is van belang voor het functioneren van een gemeenteraad en dus voor een goed bestuur.

Ondergetekenden maken zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. Onjuist of onvolledig informeren is doorgaans reden om het vertrouwen op te zeggen. Wij achten, dat niet in het belang van Den Helder. Het college moet dan wel tonen, al dan niet daartoe aangespoord door de coalitiepartijen, dat ook zij het belang van Den Helder voorop stellen.

Wij hopen, dat zij deze noodkreet op waarde weten te schatten.

Carla van Driesten (Vrije Socialisten), Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder), Marinus Vermooten (Fractie Vermooten), Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur), Nel Dol (GroenLinks), Rachel Post (Sociaal Lokaal Den Helder) Tjitske Biersteker (ChristenUnie)

Noordhollands Dagblad, 29 juli 2017, 7:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/opinie-noodkreet-oppositie-den-helder

Analyse: De Kampanje is een Jaguar met een open dak

Er zijn veel goede redenen te bedenken om je Opel Astra diesel te verruilen voor een klassieke Jaguar met een open dak.

Ten eerste is zo’n Jaguar natuurlijk een plaatje. Je kunt er de show mee stelen op het Historisch Weekend, je laven aan schouderklopjes, bewonderende blikken en zelfs concours prijzen mee winnen. Je voelt je de koning te rijk in die historische omgeving met leer en notenhout, het gebrul van zo’n weet ik hoeveel cilinder en de wind door je haren. En wat zullen de buren opkijken!

Daarnaast kan het financieel nog verstandig zijn, ook. Zeker op het moment, dat die wat saaiere Opel bijna toe is aan een nieuwe distributieriem en ander groot onderhoud. Voor de dagwaarde van je hatchback plus, dat groot onderhoud, is er veel leuks te vinden op marktplaats. Bovendien hoef je voor een klassieker geen wegenbelasting te betalen en hij houdt z’n waarde. Of wordt zelfs meer waard.

Aannames

Je kunt er mooie berekeningen op loslaten op basis van offertes van verzekeraars, geschat brandstofverbruik, aannames over verwachte onderhoudskosten en daarmee aantonen, dat een Jaguar met een open dak de juiste keus is. Zoveel meer waar voor je geld!

Vervelend wordt het als dat brandstofverbruik in de praktijk dertig procent hoger uitvalt, toch het chassis begint te roesten en de automaat sneller aan revisie toe is, dan verwacht.

En dan komen we met deze vergelijking bij schouwburg De Kampanje. Vooraf had je de ambitieuze rekenmeesters, die de zee aan voordelen van een moderne, nieuwe schouwburg op het historische Willemsoord voorzagen van de rekenkundige verzekering van zwarte cijfers. Voorop toenmalig schouwburgdirecteur Jan Fokkinga, die beloofde, dat zelfs in het slechtste scenario het nieuwe theater zou renderen.

Aan de andere kant had je de cynici, met voorop oppositie rekenmeester Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur. Hij voorspelde een exploitatietekort van een miljoen. De waarheid bleek in het midden te liggen, in die zin, dat het klein half miljoen verlies in 2016 het midden houdt tussen geen verlies en een miljoen.

’Kan het uit?’

Maar op de hamvraag – kan het uit? – is het antwoord een harde ’nee’ gebleken. Daarmee hebben de cynici van toen het gelijk aan hun kant.

En dat gaan de voorstanders van een nieuw stadhuis – met voorop onder anderen oud schouwburg directeur Jan Fokkinga – nog vaak horen. Wie nu nog ’nieuw stadhuis’ zegt, hoort onmiddellijk ’schouwburg’ terug. ’Ja, zulke verhalen kennen we, dat zeiden ze toen met de schouwburg ook en we weten allemaal hoe dat is afgelopen.’

Met berekeningen en beloofde voordelen kom je er niet meer. Voor- en tegenstanders zijn eerder in staat gebleken om met hetzelfde stadhuisplan onder de streep uit te komen op verschillen met zes nullen. Je hebt ’wishful thinking’ – wensdenken – en blijkbaar ook zoiets als wens rekenen. Daar kun je ver mee komen, dat is gebleken. De onderzoekers van Netwerk CC hebben haarfijn uit de doeken gedaan met welke optimistische aannames is gerekend om de nieuwbouw van de schouwburg te verantwoorden. Die is inderdaad prachtig geworden. Je moet blind of verblind zijn om dat niet te zien. Maar als je een keer hebt moeten krom liggen voor zo’n oogverblindende cabrio, denk je de volgende keer wel extra goed na. En ook al heb je een goed verhaal, dan nog is er nauwelijks nog een weerwoord gewassen tegen de cynici – of moeten we zeggen critici – die een zeker debacle voorspellen.

Noordhollands Dagblad, 29 juli 2017, 7:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/analyse-de-kampanje-een-jaguar-met-een-open-dak

RegiOpinie

Helderse Courant, 29 juli 2017

Helderse Courant, 29 juli 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo