NHD – ’Kap ongemotiveerd’ + Ype Minkema – Bomenkap Schoorl uitgesteld + Stikstof + Roel van Leeuwen – Provincie wil aanpak recreatieparken + Niet legaliseren + Matthie Bergman – ‘Toerist ‘

’Kap dennenbossen ongemotiveerd, twijfel over effect’

Haarlem – ’Niet gemotiveerd en een sterke twijfel over het effect van de operatie.’ Dat zei raadsvrouw Marieke van Eik gisteren namens de stichting Duinbes voor de rechtbank in Haarlem over het plan van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om enkele bossen met naaldbomen te kappen in de Schoorlse Duinen. Duinbes wil, dat de bomen kap niet doorgaat.

Kern van de zaak is het kappen van vier verschillende dennenbossen, zoals dat in het beheerplan Natura 2000 is vastgesteld.

Een vertegenwoordigster van de provincie Noord-Holland zei gisteren, dat de bomen kap noodzakelijk is om de natuurlijke ontwikkeling van de duinen haar gang te laten gaan. De naaldbomen vormen in feite een natuurlijke schutting tegen de wind, waardoor de natuur onvoldoende kan worden ontwikkeld in de Schoorlse Duinen.

De medewerkster van de provincie verklaarde, dat er wel rekening wordt gehouden met het verzet tegen de bomen kap. Zo wil het provinciebestuur voorlopig twee dennenbossen kappen en kijken, of de resultaten aan de verwachtingen beantwoorden.

De provincie meent, dat het conflict helemaal niet aan een rechter kan worden voorgelegd, omdat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om zo’n beslissing te nemen.

Raadsvrouw Van Eik bestreed dat. Zij kwam met enkele recente uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarmee volgens haar het ongelijk van Gedeputeerde Staten wordt aangetoond.

Uitspraak uiterlijk 24 december.

Alkmaarse Courant, 14 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Bomenkap in Schoorl uitgesteld

Tegenstanders verwachten ’grote herbezinning’

Schoorl – Succes voor de tegenstanders van de grootschalige bomen kap in de Schoorlse Duinen: er is een jaar gewonnen. Sterker, er wordt zelfs een grote herbezinning verwacht over het kappen van dennen in het bosgebied.

De geplande kap van de bomen gaat dit jaar vrijwel zeker niet door. Dat kreeg de Stichting ter behoud van de Schoorlse en Noord Kennemerduinen gisteren telefonisch te horen van gedeputeerde Adnan Tekin van de Provincie Noord-Holland. ’Goed nieuws’, vond secretaris Jan Engelbregt. “Het is een feestelijke dag.” Maar, voegt hij er aan toe, “het is nog geen afstel, daarom gaan wij door.”

De Provincie verwacht, dat de kap wordt uitgesteld, omdat de gemeente Bergen langer gaat doen over de benodigde vergunningen. De beslistermijn is onlangs verlengd. Vervolgens moeten de werkzaamheden nog worden aanbesteed. Als dat eenmaal rond is, is het broedseizoen inmiddels te dichtbij gekomen om aan de bomen kap te beginnen.

Het oponthoud met de vergunningen is niet het enige hoopvolle spoor, dat de tegenstanders van de bomenkap volgen. De Raad van State moet zich nog buigen over uitspraken van het Europese Hof over stikstof uitstoot. Bomenkap en stikstof vermindering houden verband met elkaar. Nu het Europese Hof heeft geoordeeld, dat het Nederlandse beleid rammelt, is de Raad van State bezig die uitspraak te vertalen naar ongeveer 200 bezwaren, waaronder dat van de Schoorlse actievoerders. De hoogste Nederlandse bestuursrechter zal niet eerder dan eind dit jaar, begin volgend jaar uitspraak doen.

Zaag

Staatsbosbeheer was van plan nog dit jaar de zaag te zetten in het Leeuwenkuil bos en het Van Steijn bos, fase 1 van het grootschalige plan. In totaal gaat het volgens de bosbeheerder om 20 hectare. Engelbregt en zijn stichting kwamen tot 34 hectare bosgebied. Fase 2 zou na 2019 worden uitgevoerd. Dan zouden dennen worden gekapt in het deel bij Groet.

Engelbregt en zijn stichting verwachten, dat het zo ver niet zal komen. Hoewel alle instanties vastberaden lijken, krijgen de tegenstanders – inmiddels drie stichtingen sterk – signalen, dat het misschien wel de andere kant opgaat en dat het kappen van duizenden dennen helemaal niet nodig is. “Ik verwacht een grote herbezinning”, zegt Engelbregt zelfs.

Noordhollands Dagblad, 15 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Stikstof en bomenkap

Schoorl – Duizenden bomen in de Schoorlse duinen moeten worden gekapt. Dit staat in het Natura 2000 beheerplan.

De overheid wil meer stikstof vervuiling mogelijk maken, onder meer om ruimte te maken voor veeteelt. De lucht in de Schoorlse duinen bevat nu te veel stikstof en dat is slecht voor de natuur. Er groeien daardoor bijvoorbeeld brandnetels en bramen, ongewenste gasten, vindt Staatsbosbeheer. Om de natuurschade te beperken zouden de bomen moeten worden gekapt en omgevormd tot ’grijs duin’.

Volgens het Europees Hof is het beleid op een aantal punten niet in overeenstemming met de Europese Habitat richtlijn, die leefgebieden in de natuur moet beschermen.

Noordhollands Dagblad, 15 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Provincie wil aanpak voor problematiek recreatieparken

De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken wat gemeenten doen om illegaal gebruik van recreatieparken tegen te gaan.

Het onderzoek richt zich op achttien gemeenten in Noord-Holland Noord en op vijf gemeenten in het overige deel van de provincie.

Uit een eerdere inventarisatie van de provincie bleek, dat 45 procent van de recreatieparken in Noord-Holland Noord te weinig kwaliteit en perspectief biedt. Vaak leidt dit ertoe, dat de recreatiewoningen permanent bewoond worden of dat buitenlandse werknemers hier tijdelijk hun intrek in nemen. Volgens de provincie ligt verpaupering op de loer.

De provincie is verantwoordelijk voor het toezicht op de manier, waarop de gemeenten omgaan met de recreatieparken. Daarom wordt gekeken wat de precieze omvang van de problemen is en hoe de problematiek op de parken het best kunnen worden aangepakt.

“Soms weten gemeenten niet hoe ze de problemen moeten aanpakken”, aldus een woordvoerster. “Door te kijken welke maatregelen er wel werken, willen we tot een plan van aanpak komen.”

De provincie verwacht het onderzoek eind 2018 af te ronden.

Noordhollands Dagblad, 8 juni 2018, 15:28

Reacties:

Gerrit Veen
Probeer eerst de problemen op de vastgoedmarkt maar eens op te lossen.betaalbare wonnigen dat is dus geen 700 kaal, dan lossen de problemen op de vakantie parken vanzelf op

https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/provincie-wil-aanpak-voor-problematiek-recreatieparken

Raad van State: recreatiewoningen niet legaliseren

Den Haag/Schoorl – De Raad van State is het eens met de gemeente Bergen, dat twee illegale recreatiewoningen aan de Oude Heereweg in Schoorl niet alsnog met een omweg via het nieuwe bestemmingsplan gelegaliseerd kunnen worden.

Er is na de vaststelling van het bestemmingsplan Reparatie Duingebied door de gemeenteraad ook geen enkele kans, dat de huidige bewoners even snel geheel nieuwe vergunningvrije recreatiewoningen mogen bouwen. Om die reden ziet de Raad geen spoedeisende reden om het bestemmingsplan in de ijskast te zetten totdat hij later dit jaar na de bodemzaak een einduitspraak heeft gedaan.

Met deze voorlopige uitspraak neemt de Raad de vrees van omwonenden Han Muelink en Helma Druijven weg. Zij vreesden, dat de eigenaren van de twee recreatiewoningen hun bestaande bouwsels kunnen vervangen met de landelijke regeling voor vergunningvrij bouwen. Of dat de gemeente Bergen alsnog gedwongen wordt een bouw(omgevings)vergunning voor de recreatiewoningen te verlenen. En dat willen Muelink en Druijven per se niet. Zij strijden al jaren tegen de recreatiewoningen, die ooit in het zwaar beschermde duinnatuurgebied bij de Oude Heereweg zijn gebouwd. Maar volgens de Raad van State is dat uitgesloten. Wel zal de Raad later nog een eindoordeel geven over het persoonsgebonden overgangsrecht. Van de gemeente mogen de huidige bewoners en gebruikers in de recreatiewoningen verblijven totdat ze vertrekken. Dan moeten ze gesloopt worden, omdat ze in de bestemming Natuur staan.

Alkmaarse Courant, 31 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

‘Toerist kort in woonhuis’

Alkmaarse Courant, 16 november 2018

Alkmaarse Courant, 16 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schoorlse+duinen
https://robscholtemuseum.nl/?s=recreatiewoningen