NHD – Gesprek Scholte valt verkeerd

Helderse Courant, dinsdag 19 mei 2015

Den Helder – Het gesprek dat wethouder Geurt Visser vorige week had met kunstenaar Rob Scholte is hem door de rest van burgemeester en wethouders niet in dank afgenomen.

Visser blijkt het gesprek zonder medeweten van de andere collegeleden te hebben gevoerd. Volgens goed ingevoerde bronnen is daarover intern boosheid ontstaan, omdat het informele overleg met Rob Scholte zonder ambtelijke ondersteuning plaats vond. Eerder ging wethouder Pieter Kos zonder bestuurlijke rugdekking bij de kunstenaar op de koffie. Dat kwam hem in de gemeenteraad op een (nipt weggestemde) motie van wantrouwen te staan.

Scholte heeft het gesprek met Visser onmiddellijk aangegrepen om een kritische brief aan de gemeente te schrijven.

Daarin somt hij een reeks punten op die volgens de kunstenaar nog steeds opgelost moeten worden. Ook doet hij beweringen over wat Geurt Visser zou hebben gezegd, die door het college in een brief aan de gemeenteraad weer worden tegengesproken.

De gemeente zegt daarin nog steeds te wachten op het businessplan van Scholte voor het oude postkantoor.

De kunstenaar op zijn beurt meldt dat niet voor de deadline van 1 juni te kunnen leveren omdat hij nog steeds essentiële informatie van de gemeente niet krijgt. Wat vervolgens weer in het stadhuis wordt ontkend. Er is speciaal een ambtenaar aangewezen om hem die info te geven.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/

1 Comment

  1. Wat een ‘aanwinst’ voor Den Helder die twee sukkels. Beiden een gesprek aangegaan zonder medeweten en rugdekking van de rest van het college. Opstappen! Disfunctioneren heet zoiets toch? Ik hoop van harte dat Rob Scholte hierdoor nog sterker wordt gemotiveerd.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.