NHD – ’Fraude bij pulsvisserij is onzin’ + FluxEnergie.nl – Oude Noordzee gas infra opent de weg voor groen waterstofgas + Arie Booy – Activiteit in offshore sector door olieprijs

’Fraude bij pulsvisserij is onzin’

Van fraude bij Nederlandse pulsvissers is ’absoluut geen sprake’, zegt Pim Visser, voorman van VisNed, de organisatie voor Nederlandse kottervissers. ,,Deze beschuldigingen zorgen alleen maar voor onrust.’’

Hij reageert op de uitspraken van zo’n 23 milieuorganisatie en binnen- en buitenlandse vissers, die samen naar het Europees Bureau voor Fraudebestrijding Olaf gestapt zijn, omdat zij zeggen, dat er mogelijk fraude wordt gepleegd tijdens het pulsvissen. Dit is een manier van vissen, waarbij elektronische schokken worden ingezet. Zo zou er gevist worden namens de wetenschap, maar zou het eigenlijk om commerciële visserij gaan.

“Grote onzin”, aldus Visser. “De pulsvissers krijgen beschuldiging op beschuldiging, maar de organisatie, die hierachter zit, Bloom, richt zich niet op de feiten. Er wordt gevist voor commerciële doeleinden en dat mag. En naast dat commerciële vissen, werken de pulsvissers mee aan wetenschappelijk onderzoek. Het is dus niet, dat er puur voor de wetenschap gevist wordt, die feiten worden verdraaid om deze vissers zwart te maken.”

Kleinere vissers, die bij de Noordzeekust werken, zeggen, dat er steeds minder vis te vangen is en dat het pulsvissen daarmee te maken heeft. Visser: “Ze klagen, dat er minder tong te vangen is, en dat is ook zo. Maar waar dat mee te maken heeft, is niet bekend. Dat weten de wetenschappers ook niet. Dus pulsvisserij is hier niet de boosdoener.’’

Geen zorgen

Volgens VisNed maken de pulsvissers zich geen zorgen om een mogelijk fraudeonderzoek. Visser: “Wat zou Olaf moeten vinden? De vissers hebben niets te verbergen. Er wordt nauw samengewerkt met wetenschappers van onder meer de universiteit van Wageningen.”

Olaf laat weten, dat het verzoek van de milieuorganisaties om onderzoek te doen naar Nederlandse pulsvisserij, bij het fraudebureau bekend is. Of er ook een onderzoek gaat komen, kan de woordvoerder nu nog niet zeggen. ”Wij kijken eerst wat er precies uitgezocht moet worden en bereiden de zaak voor. Daarna wordt pas besloten, of er een fraudeonderzoek komt, of niet. Dit kan zo twee tot drie maanden duren.”

Noordhollands Dagblad,16 juni 2018, 12:21

https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/fraude-bij-pulsvisserij-onzin

Oude Noordzee gas infra opent de weg voor groen waterstofgas

Het gaat zo’n 7 miljard kosten om de gas infrastructuur in de Noordzee straks op te ruimen, verwacht Energiebeheer Nederland (EBN). Maar met de groei van offshore wind, weet TNO’s directeur gas technologie Rene Peters, is straks ook een systeem nodig om de op zee gegenereerde energie aan land te brengen. Door bestaande infrastructuur te gebruiken voor waterstofgas uit wind, moeten de opruimkosten gereduceerd worden en het net ontlast worden.

Zet een elektrolyse-installatie naast je windmolen, en je kan windenergie omzetten naar waterstofgas. Anders dan de elektra, die nu uit wind gewonnen wordt, kan die waterstof ingezet worden wanneer het nodig is – bijvoorbeeld als het niet waait, of energie te duur wordt. Dit ‘groene’ waterstof kan bovendien niet alleen gebruik worden voor elektriciteit, maar ook als grondstof voor de industrie. Overbelasting van het net kan voorkomen worden, en onbenutte gas infrastructuur krijgt een tweede leven. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. TNO directeur gas technologie Rene Peters geeft uitleg.

Breed consortium

Inmiddels zijn 21 partijen aangesloten bij de plannen om de gas infrastructuur in de Noordzee te gaan hergebruiken, vertelt Peters. Onder hen zijn olie- en gasbedrijven als Shell, NAM, Total, Engie en Taqa – de eigenaars van de circa 150 platforms – maar ook toeleveranciers als Siemens, juridische adviseurs, die de wettelijke belemmeringen bekijken en kennisinstituten als Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), TNO en het Energy Delta Institute, EDI. Het consortium blijft groeien: zo kijkt ook de landbouwuniversiteit in Wageningen inmiddels mee: zij kijken welk effect de plannen zullen hebben op de biodiversiteit onder de platforms.

TNO SENSEI 2016, table 0.2 possible options for short, mid and long term

TNO SENSEI 2016, table 0.2: possible options for short, mid and long term

Op het moment is de Noordzee bezaaid met een netwerk van grotere en kleine platforms, verboden met leidingen, aan elkaar en aan de kust. Een groot deel van die buizen is nog geschikt om waterstofgas door te vervoeren, concludeerde DNV onlangs. Of dat ook rendabel is, zal onder meer afhangen van de energiebehoefte: op het moment, dat de energie direct gebruikt kan worden, kan het goedkoper zijn die direct via een naar land te brengen, maar op het moment, dat er genoeg productieoverschot is, kan het lonen de windenergie om te zetten in waterstofgas. Dat kan dan verkocht worden als de prijs hoog genoeg is.

Elektrificatie platforms

Peters voorziet drie fases: tot 2023 ligt de focus op de elektrificatie van de platforms, die nu nog op gas en diesel draaien, en op de opslag van CO2 in lege gasvelden. Pas op langere termijn, na 2030, moet de offshore windenergie op zee opgeslagen worden in de vorm van waterstof. Op zich is dat niet te laat, denkt hij, want de grote windparken, die de technologie nuttig moeten maken, zullen er voor die tijd ook niet staan.

Vier olie- en gasbedrijven doen momenteel onderzoek of het elektrificeren van de platforms voor hen haalbaar is, vertelt Peters. Zij willen hun investering terug kunnen verdienen voordat ze stoppen met de productie van olie en gas. Ook EBN doet daar als aandeelhouders namens de Nederlandse staat onderzoek naar, maar de investeringsbeslissing is uiteindelijk aan de oliemaatschappijen.

CO2 opslag

Het staken van gas en olie voor de energievoorziening van de platforms op zee heeft weinig zin, als je bij het verbranden van de gewonnen fossiele energie alsnog een hoop CO2 de lucht in brengt, is de gedachte. Daarom kijkt het consortium ook naar de mogelijkheden om het CO2, dat elders vrijkomt in lege gasvelden te stoppen. Oranje Nassau Energie (ONE) heeft een platform dicht bij Rotterdamse haven, waar veel CO2 vrijkomt. Ook een gasveld van Taqa komt in aanmerking om de CO2 offshore op te slaan.

De vergunning voor CO2 opslag in het lege Oranje Nassau Energie veld is al verleend, weet Peters, maar of ze het gaan doen is nog niet definitief besloten. We verwachten voor Nederland niet, dat de combinatie van CO2 opslag en gaswinning zal leiden tot een veel grotere gasproductie, vertelt hij. Bij het K12B project van Engie is dat al uitgeprobeerd. Hoewel daarbij niet veel meer gas werd geproduceerd, kon de productie wel langer doorgaan. De opslag van CO2 is echter een omstreden dossier: hoewel het regeerakkoord voor Rutte III hier zwaar op in zette, bleek al snel, dat de industrie de ambities volstrekt irreëel vond, en verschillende milieuorganisaties bovendien voorzagen, dat de subsidie op CO2-opslag ten koste zou gaan van hernieuwbare alternatieven.

Wind to gas

Als de offshore CO2 opslag niet doorgaat kunnen de platforms voor een deel gebruikt worden voor waterstofproductie op zee, denkt Peters. Van de circa 150 platforms, die er nu staan, zouden er vijf tot tien gebruikt worden om een overschot wind om te zetten in waterstof. Het gaat dan met name om de grotere platforms, verder op zee, maar dat zijn tegelijk de duurste om te ontmantelen. Op de geraamde 7 miljard voor het opruimen van de uitgerangeerde gas infra, zou dat wellicht honderden miljoenen kunnen besparen, verwacht TNO.

Of waterstofproductie op zee gaat renderen, zal vooral afhangen van de kosten van conversie. Momenteel zijn die nog hoog, maar verschillende partijen kijken nu hoe dat goedkoper kan. Daarnaast moet gekeken worden welke platforms daarvoor in aanmerking komen. Dit jaar hoopt Peters met verschillende partners uit het consortium te besluiten tot een kleine pilot. “We moeten beginnen met kleine installaties van 5 -10 MW, en dan opschalen naar 100 MW. Dat past op nog op een groot platform, 50 tot 100 kilometer van het land, zoals IJmuiden Ver. Als dat lukt, gaan we kijken naar installaties met GWs, en daarvoor heb je wel een eiland nodig, zoals op de Doggersbank.” Voor we daar zijn, verwacht Peters, is het echter wel 2030, of waarschijnlijker: 2040.

Lees ook:
FluxEnergie, 23 januari 2018, ‘WEC pleit voor hybride systeem op Noordzee-wind‘
https://www.fluxenergie.nl/wec-ziet-kansen-voor-hybride-systeem-op-noordzee-wind/
FluxEnergie, 28 november 2017, ‘Havenbedrijf Rotterdam sluit zich aan bij North Sea Wind Power Hub‘
https://www.fluxenergie.nl/havenbedrijf-rotterdam-sluit-zich-aan-bij-north-sea-wind-power-hub/
FluxEnergie, 15 september 2017, ‘Groningen wil gas vervangen door wind en waterstof‘
https://www.fluxenergie.nl/groningen-wil-gas-vervangen-door-waddenwind-en-waterstof/

FluxEnergie.nl, 01-03-2018 om 13:21

https://www.fluxenergie.nl/oude-noordzee-gasinfra-opent-de-weg-voor-groen-waterstofgas/

Meer activiteit in offshoresector door hogere olieprijs

De hogere olieprijs zorgt voor meer vertrouwen in de offshore sector, maar het herstel in de haven is nog wel broos.

“De olieprijs is weer aardig op niveau”, zegt Wim Schouwenaar van Den Helder Support Service. “De overheid overweegt de gaswinning op zee fiscaal aantrekkelijker te maken, bovenop het feit, dat de investeringsaftrek van 25 naar 40 procent wordt verruimd. Dat kan oliemaatschappijen stimuleren om de kleine velden te ontwikkelen.”

Rob Tompot van Rusch Offshore Services ziet eveneens meer activiteit: “Er wordt voorzichtig geïnvesteerd in vervanging van onderdelen van installaties. Dat suggereert, dat er meer vertrouwen ontstaat, maar de oude niveaus van de verschillende activiteiten zijn nog niet terug.”

Marsdiepkade

Schouwenaar vindt het jammer, dat er geen Marsdiepkade komt, omdat de marine die plek nodig heeft: “De investeringen van Defensie zijn positieve geluiden, ook voor de werkgelegenheid. Ontwikkeling van het civiele gedeelte van de haven is van groot belang. Als je kijkt naar de enorme transitie naar wind het komende decennium is er extra kaderuimte met redelijk terreinoppervlak nodig om de operations & maintenance fase in de windindustrie te kunnen faciliteren.” De eigenaar van DHSS hoopt, dat Buitenveld en Paleiskade II hiervoor beschikbaar komen.

Tompot ziet ook een positieve ontwikkeling in de windindustrie: “Het is goed, dat de technologie ontwikkeling zo snel gaat, dat de overheid geen subsidie op de opwekking meer hoeft te geven. Het vinden van geschikte locaties blijft echter wel een probleem op onze overvolle Noordzee.”

Gasproductie

Om niet geheel afhankelijk te worden van gas import dient volgens Schouwenaar de productie op zee zo lang mogelijk volgehouden te worden: “De komende jaren hebben we te maken met een mix van olie & gas industrie, afbreken van platforms en de opkomende Offshore Windmarkt. Ik verwacht ook wat van de ontwikkeling van waterstofproductie, waarvoor de offshore infrastructuur ingezet zou kunnen worden. Dit wordt momenteel onderzocht door TNO en marktpartijen. De aanlanding van het leidingwerk ligt in Den Helder. Er staat heel wat te gebeuren en daarin gaat de haven van Den Helder zeker een rol spelen. De vraag is: hoe groot kunnen wij die rol maken met zijn allen.”

Noordhollands Dagblad, 19 juni 2018, 15:57

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/meer-activiteit-offshoresector-door-hogere-olieprijs

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=pulsvisserij
https://robscholtemuseum.nl/?s=aardgas
https://robscholtemuseum.nl/?s=haven