NHD – Commissie tikt B & W op vingers + Delano Weltevreden – Gemeente Den Helder koopt kazerne na verkooptruc + Redactie DHA – 141 Bezwaarschriften tegen stadhuis op Willemsoord

Commissie tikt B & W Den Helder op vingers

Den Helder – In niet mis te verstane bewoordingen veegt voorzitter Henk Mosk van de Auditcommissie de vloer aan met een voorstel van het college van Den Helder over de informatievoorziening ’verbonden partijen’.

Zijn brief maakt deel uit van de stukken voor de raadsvergadering over dit onderwerp volgende week.

Het college was van plan de halfjaarlijkse schriftelijke rapportages over Port of Den Helder, Willemsoord, de Luchthaven, Zeestad en Baggerbeheer te vervangen door een presentatie van de wethouder financiën in de commissie.

Mosk en zijn commissie willen daar niets van weten: ’Gelet op onze eigen planning is het wenselijk uiterlijk 15 maart en 15 september te kunnen beschikken over de schriftelijke rapportages.’

Helderse Courant, 14/03/2019 om 17:01

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190314_26070247/commissie-tikt-b-en-w-den-helder-op-vingers

Gemeente Den Helder koopt de kazerne terug na verkooptruc

Den Helder – Een lagere overheid, die via een ’informele afspraak’ met een semi overheidsinstelling de rijksoverheid een financiële loer draait? Het kan allemaal in Den Helder leerde de commissie bestuur en middelen maandagavond.

Aan de orde was het voorstel, waarin de gemeenteraad binnenkort gevraagd wordt 6,4 miljoen euro te betalen om de brandweerkazerne terug te kopen van de Veiligheidsregio. Het gebouw was zes jaar geleden aan die organisatie, waar onder meer de brandweer onder valt, verkocht. D66 raadslid Henk Mosk maakte gehakt van de ambtelijke tekst in het voorstel: “Ik vind dit een heel zwak stuk. Ik snap er geen bal van.” Ook andere raadsleden begrepen de crux niet en stelden daarom een reeks kritische vragen.

Waarom had de gemeente de kazerne in 2013 aan de Veiligheidsregio verkocht, maar bleven de lasten wel voor rekening van Den Helder? Wethouder Michiel Wouters zat met de vragen in zijn maag. De doorgaans rap van de tongriem gesneden politicus zei nu: “Over duidelijkheid van de tekst in dit voorstel kun je twisten. Ik ben dat wel met de heer Mosk eens. Maar of het een slechte deal voor de gemeente is? Daar ga ik niet op in.” Na de eerste instantie kreeg de wethouder hulp van een ambtenaar, die aan de vergadertafel was aangeschoven.

De deskundige legde uit, dat de kwestie draaide om BTW plicht, die kort na de oplevering van de kazerne is gaan spelen: “Gemeenten waren eerst niet BTW-plichtig. De rijksoverheid heeft die regels veranderd en om te voorkomen, dat Den Helder daardoor een fiks bedrag aan BTW moest betalen is in 2013 de constructie met verkoop aan de Veiligheidsregio opgetuigd. Dit is overigens met medeweten van de rijksoverheid gebeurt dus je kunt niet zeggen, dat de gemeente onrechtmatig bezig is geweest”, betoogde de ambtenaar. Er bleven nog diverse vragen over die de komende week beantwoord moeten worden alvorens de gemeenteraad akkoord kan gaan met de aankoop.

Verdriet

Hetzelfde gaat op voor de ruim een half miljoen euro, die in de renovatie van de Boerenverdrietsluis gestopt moet worden. Opnieuw openden Mosk, gevolgd door Pieter Blank (PvdA), de ChristenUnie, GroenLinks en Stadspartij het vuur op de wethouder. Blank vroeg zich af, of de directeur van Willemsoord BV wel op zijn taak berekend is: “Hoe kan het gebeuren, dat we nu weer moeten bijspringen als er projectmatig gewerkt wordt? We zijn het zat om steeds weer de pinpas te trekken voor de Verbonden Partijen zoals Willemsoord, havenbedrijf en de schouwburg.”

Marije Boesenkool van GroenLinks kon zich in de woorden van D66 en PvdA vinden; “We hebben er genoeg van om steeds met tekorten te worden geconfronteerd. Hoe kan dit?” Wethouder Wouters erkende, dat het reilen en zeilen van de Verbonden Partijen tegen het licht gehouden moet worden: “We gaan dat doen in de kadernota dit jaar.”

Helderse Courant, 25 maart 2019, 21:44

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190325_87049440/gemeente-den-helder-koopt-de-kazerne-terug-na-verkooptruc

141 Bezwaarschriften tegen stadhuis op Willemsoord

Bezwaar tegen komst stadhuis naar Willemsoord, waarbij onder meer gebouw 72 zal worden gebruikt (foto DHA)

Bezwaar tegen komst stadhuis naar Willemsoord, waarbij onder meer gebouw 72 zal worden gebruikt (foto DHA)

Den Helder – Tegen het raadsbesluit tot bouwen van een stadhuis op Willemsoord zijn deze week 141 bezwaarschriften ingediend, zowel door individuele bewoners als door twee wijkorganisaties: de Belangenvereniging Julianadorp (BVJ) en de Belangenvereniging Visbuurt Den Helder. De Algemene Ledenvergadering van de BVJ maakte op donderdag 28 maart unaniem ernstig bezwaar tegen de gekozen locatie.

De Belangenvereniging Visbuurt stelt in hun schrijven aan de Commissie van Beroep: “Wij wensen te benadrukken, dat er tijdens het rondgaan met de lijst niemand was, die voor het genoemde besluit bleek, behalve twee medewerkers van de gemeente, die op de Zuidstraat wonen. Verder wensen wij op te merken, dat de overlast op de Zuidstraat nu al het waterbedgevolg heeft, voor onder meer de Keizersgracht, de Spoorgracht, de Vismarkt en eigenlijk de hele Visbuurt. Nog afgezien van het nodige sluipverkeer, ook van grote, zware vrachtwagens (huizen staan dan te trillen). Dat zal door het genoemde besluit alleen maar erger worden, ondanks alle voorgenomen maatregelen!”

De redenen voor het bezwaar

Bij de besluitvorming is geen enkele ruimte voor inbreng van burgers geboden: Er was geen inspraakprocedure, zoals die er wel was bij het Noorderhaaksplan en de vormgeving van de stationslocatie; een verzoek om een referendum door insprekers, als ook vanuit de Raad, werd geblokkeerd, terwijl de referendumverordening geen verplichting geeft tot stemmen als het verzoek uit de Raad komt. De referendumverordening is dus onjuist gehanteerd door de burgemeester. Daarnaast werden vijf insprekers sterk ingeperkt in hun spreekrecht. Het directe belang van de burger is hiermee geschaad. Het totaal negeren van de burger is zeer in strijd met de Inspraakverordening van de gemeente Den Helder. Kernpunt daarvan is raadplegen van de burger voorafgaand aan besluitvorming.

Julianadorp achtergesteld

Julianadorpers worden door plaatsing van een stadhuis op Willemsoord ernstig in hun belangen geschaad. Immers, een stadhuis hoort het huis van elke burger te zijn. De burger moet politici makkelijk kunnen bereiken, op de publieke tribune kunnen zitten en moet kunnen inspreken. We denken daarbij ook uitdrukkelijk aan jongeren. Meedoen met de politiek kweekt betrokkenheid met de stad. De afstand voor Julianadorpers gaat van drie naar acht kilometer, naar de meest decentrale plek van de stad. Julianadorp wordt ook al sterk achtergesteld in het openbaar vervoer in de stad.

Het besluit is in strijd met het bestemmingsplan en de vaste uitgangspunten voor Willemsoord, als historisch monument: een kantoor past in het geheel niet binnen het kader van “nautisch, maritiem, monumentaal en historisch”. Bij het huidige plan is sprake van verrommeling van een zeer waardevol historisch gebied en van sterke aantasting van het karakter van de betreffende gebouwen.

Verkeersdruk

Verkeerstechnisch betekent het besluit een extra belasting van de al bestaande, te hoge, verkeersdruk rond Willemsoord. Zeer ongewenst voor de omwonenden. Daarnaast is er bezwaar tegen de geheime beïnvloeding door de provincie van de lokale Helderse politiek, via beloften met betrekking tot de infrastructuur, als het college het stadhuis op Willemsoord plaatst. Dit riekt naar omkoperij.

De bezwaarmakers stellen vast, dat het besluit niet inhoudt: “Scenario onderzoek”, maar “Bouw nieuw stadhuis op Willemsoord”. Er is dus sprake van een foutieve en misleidende duiding van de werkelijke inhoud van het besluit. Het gaat hier om een zeer groot bedrag aan gemeenschapsgeld, dat in de planning besteed gaat worden door Zeestad b.v., een private organisatie, die – zo is gebleken bij de verhuizing van de schouwburg – geen enkele verantwoording van bestede gemeenschapsgelden geeft aan gemeenteraad en burger. Het is het democratisch recht van de burger om van hun politieke vertegenwoordigers openbare verantwoording te krijgen van bestede gemeenschapsgelden. Dat dit niet gebeurt, betekent een blokkade van de democratie.

Den Helder Actueel, 2 april 2019 – 15:24

Reacties:

Jans
2 april 2019 at 16:48
Gemeente den helder is aan het doordraaien.

e
2 april 2019 at 17:29
NHD gelezen vandaag ? Marine , gaat een groot gedeelte natte Dok weer in gebruik nemen. Plus het gegeven dat de Marine het oude MTW terrein weer in gebruik gaat nemen, wordt het daar een drukte van belang. En komt waarschijnlijk de jachthaven in de knel. Nu nog het gemeentehuis daar bouwen en ze zitten daar met zijn allen op een postzegel.

Mkalekop
2 april 2019 at 18:27
Bouw een mooi nieuw stadhuis op het kooipunt.
Mooi nieuw Station erbij rechtbank er aanvast.
Spoorlijn richting Jdorp Callantsoog en de kust.
Dan ben je nuttig bezig voor de regio trek je bedrijven en mensen deze kant op.
Terzijne tijd een ziekenhuis daar.
Boemel treintje naar zuid en Den Helder centrum.
In plaats van al die onzin projecten.
Mensen uit de regio laten bouwen en werken er aan.

RB
2 april 2019 at 19:58
op zich mooie plannen maar hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar ivm de kosten, er worden nu al buslijnen opgeheven omdat ze niet rendabel zouden zijn laat staan dat er treinen zouden komen

‘t kan erger.
2 april 2019 at 22:13
Mkalekop, erg onrealistisch allemaal. Er komt natuurlijk geen rechtbank terug hier, nergens voor nodig. Een spoorlijn uitbreiden, daar heeft de gemeente weinig over te zeggen. Een dubbel spoor naar Den Helder is al niet mogelijk. Een nieuw ziekenhuis komt er ook niet, juist in Alkmaar wordt er uitgebreid, dus zullen in de toekomst meer behandelingen in Alkmaar plaatsvinden.
Ik vind het bezwaar overigens in het stuk prima klinken, ben het er helemaal mee eens!

JB
3 april 2019 at 11:39
141 bezwaarschriften, ik zou de illusie laten varen dat dit invloed heeft op deze doordram Gemeente bestuurders. Dat stadhuis komt gewoon op Willemsoord, links of rechtsom.

SK
3 april 2019 at 14:13
Dat denk jij serieus JB? Dan ken jij Defensie niet 😉 ps.. de ‘doordram’ mentaliteit volledig mee eens. Burgers worden gepasseerd, het is een uit de hand gelopen machtsspelletje wie de sterkste is … over de rug van inwoners!

Ad
3 april 2019 at 12:11
het moet en zal door de ouwelullenbrigade van de corrupte (landelijke) partijen er door geramd worden.
aangevuld met een pizzabakker die z’n italiaanse roots van “ik heb de buit binnen dus hoezo verkiezings-beloften”
schouwburg…kooyhaven… een burgemeester die in de DDR waarschijnlijk generaal zou zijn geweest.
ik hoop dat de initiatiefnemers zullen slagen. maar zolang de helderse mafia de scepter zwaait….

Henk
3 april 2019 at 12:32
Tuurlijk komt dat daar, want naar de inwoners luisteren hoe maar! Grootste wijk het verst ervan af, maar hebben we gewoon schijt aan, klasse bestuur!

RB
3 april 2019 at 12:44
het bestuur denkt alleen aan hun eigen hier, ikke ikke ikke en de burger kan stikke

e
3 april 2019 at 13:47
Ik begrijp wat je bedoeld. Maar….. Wat jij bedoeld, is geen wijk van Den Helder. Het is een Dorp binnen de gemeente grenzen van Den Helder. Zo doende , vallen de dorpers ook onder het regio vervoer bij connextion en niet onder stadsvervoer.

De klok tikt door
6 april 2019 at 20:12
Beste mensen het valt nu onder Zeestad u heeft er niets meer over te vertellen , ook niet meer de Raad v Den Helder

Henk
7 april 2019 at 08:13
Je ruilt de ene oude keet in voor een andere oude keet. Waar zit de winst de voortuitgang?

e
7 april 2019 at 08:39
Ze hebben gebouw 66 niet eens in zijn geheel nodig volgens de gemeente. Kunnen ze dan niet even passen en meten , zodat alles in èèn gebouw kan ? Dan kunnen ze mooi van 66 afblijven. Ik krijg nu sterk het gevoel , van als we het eerst maar hebben , wat we er mee moeten doen, zien we later wel .

Andrea
7 april 2019 at 09:37
Het stadhuis moet er komen anders mocht de horeca niet verplaatsen. in het bestemmingsplan staat duidelijk aangegeven dat alle gebouwen in gebruik moeten zijn voordat er horeca naar willemsoord kan worden verplaatst.

RB
7 april 2019 at 09:46
alle gebouwen zijn (gedeeltelijk) in gebruik nu

e
7 april 2019 at 09:57
De gehele grachten kant , werd volgezet met Horeca nog voordat de andere gebouwen in gebruik genomen waren door iets anders.

RB
7 april 2019 at 12:30
die horeca is niet verplaatst

Henk
7 april 2019 at 09:03
Heb een documentaire gezien waarin werd gezegd dat bestuurders in onze hoofdstad projectonwikkelaars hebben gestrikt voor een gebied dat ontwikkeld moest worden door de bibliotheek te verhuizen. De bibliotheek was dus eigenlijk bijzaak, een middel voor iets anders.

e
7 april 2019 at 10:00
Zo ook , is het spelletje gespeeld met de Schouwburg.

Henk
7 april 2019 at 11:11
Dit hele gebeuren is 15 jaar terug al bekokstoofd incl. stadsvernieuwing

e
7 april 2019 at 11:43
2000 al. Dus 19 jaar geleden onder de vorige Burgemeester.

Henk
7 april 2019 at 14:07
Met heer waltmann toendertijd als wethouder, een grote Europees/ Nederlandse subsidieroof van te voren bekokstoofd !!,
Eerst opkopen laten verpauperen, zodat het een onmogelijk leefgebied wordt als wethouder.
Dan afbreken, met subsidie nieuwbouwen en de vraagprijs opstrijken, terwijl de subsidie voor sociale huur bouw bedoeld is, als directeur ws..
Dus 2x de vraagprijs opstrijken eerst via subsidie en dan via de consument.
Vervolgens het dan via bv’s en stichtingen ( Zeestad etc) wegschrijven naar eigen baten en nog willen schitteren ook, Walgelijk!!!
Vreemd dat er elk jaar miljarden naar Europa moet uit onze zakken vandaan!!!.
Begint wel transparant te worden, steeds meer mensen gaan het zien, dat scheelt.

https://denhelderactueel.nl/2019/04/141-bezwaarschriften-tegen-stadhuis-op-willemsoord/

https://losdenhelder.nl/vloedgolf-aan-bezwaarschriften-tegen-stadhuisplan/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Auditcommissie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=brandweer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheidsregio
https://robscholtemuseum.nl/?s=BTW
https://robscholtemuseum.nl/?s=schouwburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belangenvereniging+Julianadorp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belangenvereniging+Visbuurt
https://robscholtemuseum.nl/?s=inspraakprocedure
https://robscholtemuseum.nl/?s=referendum