NHD: Cartoon, Lezers schrijven & Knipselkrant DH: Gemeentewet

Brieven van lezers zijn welkom. Houdt u er rekening mee dat de lengte beperkt blijft en dat het een onderwerp betreft waarover de krant heeft bericht. De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren of in te korten. Insturen kan via e-mail naar redactie.hc@nhd.nl met vermelding van uw postadres.

Helderse Courant, 30 mei 2015, Regio, pagina 4-5:
http://16873.freegoodies.nl/forum/16873/1343347/1/

Knipselkrant Den Helder:

Artikel 43

1. Een wethouder kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad.

2. Het ontslag gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/volledig/geldigheidsdatum_30-05-2015

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image