NHD – Afsluitdijk op de tocht vanwege stikstofuitspraak + Winnie van Galen – Stikstofregels houden werk niet tegen, veel onduidelijk over gevolgen voor grote overheidsprojecten

Aanpassen Afsluitdijk en snelwegen op de tocht vanwege stikstofuitspraak

Den Haag – De grote werkzaamheden aan de Afsluitdijk, verschillende dijkversterkingen en uitbreidingen van snelwegknooppunten staan op de tocht door de stikstofuitspraak van de Raad van State.

RTL Nieuws publiceerde woensdag een lijst met 127 overheidsprojecten (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4845082/stikstofcrisis-snelwegen-openbaar-vervoer-energie-defensie-stikstof), die mogelijk in de problemen komen. Ingewijden bevestigen, dat die lijst klopt. Eerder kwam al naar buiten, dat in totaal 18.000 projecten mogelijk in gevaar komen door de stikstofuitspraak.

Op de lijst staat onder meer de aanpassing van de Afsluitdijk. Vorig jaar begonnen de grootste werkzaamheden sinds de aanleg van de dijk. In totaal staan meer dan vijftig projecten van het ministerie van Infrastructuur op de lijst, waaronder grensoverschrijdend spoorvervoer. Het kabinet zet juist vol in op vrachtvervoer op het spoor, om zo meer vrachtwagens van de weg te halen.

Ook het ministerie van Defensie wordt hard geraakt. Zo loopt de bouw van de veelbesproken kazerne in Vlissingen mogelijk verdere vertraging op. De aanleg van nieuwe windparken, nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, staat ook op de tocht.

De RvS zette in mei een streep door het stikstofbeleid van Nederland. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) schreef voor, dat een project stikstof mag uitstoten, mits de belofte werd gedaan de uitstoot in de toekomst te compenseren. De Raad van State oordeelde, dat dit in strijd was met Europese richtlijnen.

De rechter oordeelde ook, dat de verbreding van de A27 in de ring rond Utrecht voorlopig niet door kan gaan. Uit de lijst van het kabinet blijkt, dat daarnaast de uitbreiding van het knooppunt Hoevelaken mogelijk in gevaar komt. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen zei begin dit jaar nog, dat ze hoopt dat de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide eerder af zal zijn dan verwacht, maar ook dat project loopt mogelijk juist vertraging op door de PAS uitspraak.

Lees ook:
Tot 2023 veel verkeershinder op Afsluitdijk
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190617_61479310/tot-2023-veel-verkeershinder-op-afsluitdijk
Startsein jarenlange opknapbeurt Afsluitdijk
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190401_75982331/startsein-jarenlange-opknapbeurt-afsluitdijk

Helderse Courant, 12 september 2019, 20:21

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190911_41792534/aanpassen-afsluitdijk-en-snelwegen-op-de-tocht-vanwege-stikstofuitspraak

Stikstofregels houden werk aan Afsluitdijk niet tegen, maar er is vooral nog veel onduidelijk over de gevolgen voor grote overheidsprojecten in de Noordkop

De Afsluitdijk, de bouw van een nieuwe reactor in Petten, kazernes in Den Helder en op Texel, vliegveld De Kooy in Den Helder, meer en meer wordt duidelijk welke projecten mogelijk hinder ondervinden van de ’stikstofuitspraak’ gedaan door de Raad van State.

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk zijn in april dit jaar begonnen en duren zo’n vier jaar. Het accent van de operatie ligt op het versterken van de dijk aan de kant van de Waddenzee tegen overslaand water, de aanleg van nieuwe stormvloedkeringen en het versterken van de sluizen. De hiervoor verleende vergunningen zijn voor het grootste deel ’onherroepelijk en worden niet geraakt door de stikstofuitspraak’, legt Bart Visser van Rijkswaterstaat uit. Dat geldt nog niet voor een later aangevraagde vergunning voor het aanbrengen van 10 kilometer ’steunbekleding’ aan de IJsselmeerkant van de dijk. Visser: “Die is nog niet onherroepelijk. We zijn nog aan het uitzoeken welke gevolgen dit heeft.”

Luchtmacht

Bij Defensie laten ze zich vooralsnog in algemene termen uit over de stikstofdiscussie, die Nederland in de greep heeft. Op een door RTL Nieuws gepubliceerde lijst met 127 projecten, die mogelijk worden stilgelegd, komen alleen al veertig locaties van defensie voor. Daarop staan onder meer de Joost Dourleinkazerne op Texel, de Fort Erfprins Kazerne in Den Helder en vliegveld De Kooy in Den Helder.

Primair, en dat punt wil defensievoorlichter Thomas van den Berg als eerste hebben gemaakt: defensie ’dient zich te allen tijde aan wet en regelgeving te houden’. Maar als dat bijvoorbeeld inhoudt, dat defensie niet meer mag vliegen om de natuur tegen stikstofuitstoot te beschermen, dan is dat weer een ander verhaal. “Gaan we met onze luchtmacht dan niet meer vliegen, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar dat de stikstofuitspraak ons in zijn algemeenheid problemen gaat opleveren, dat is waarschijnlijk.”

Inzoomen per project op zoek naar de mogelijke gevolgen, dat lukt niet. Daarvoor is het nog te vroeg. Eerst zal er ’met allerlei deskundigen op ecologisch, financieel en milieugebied naar al die op de lijst genoemde projecten moeten worden gekeken’. Pas dan zal duidelijk worden wat er moet gebeuren om zaken om te buigen of om vast te stellen, dat zaken niet meer kunnen, legt Van den Berg uit. “Op Texel zitten we met de Joost Dourleinkazerne tegen een groot natuurgebied aan. Misschien stoten we met boten, die defensie daar gebruikt, wel te veel stikstof uit. Of is het een bepaald type dak, dat vernieuwd moet worden, waarvan de gekozen materialen niet deugen. We weten het nu niet, het moet eerst allemaal door deskundigen worden bestudeerd.’’

Stikstofuitspraak, wat houdt die ook weer in? De Raad van State oordeelde kortgeleden, dat overheden onterecht allerlei bouwprojecten hebben goedgekeurd. Daarbij is uitgegaan van het principe, dat natuurwaarden volgens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoende zijn gewaarborgd. Maar dat is niet zo, concludeerde de Raad van State. Met als gevolg dat genoemd programma voor het verlenen van vergunningen niet meer te gebruiken is.

Pallas

Gevolgen zijn er door die uitspraak mogelijk ook voor de bouw van een nieuwe reactor in Petten, die de huidige Hoge Flux reactor in 2025 moet vervangen. “We volgen de PAS wetgeving uiteraard op de voet“, zegt woordvoerder Anneloes Geldermans namens de stichting Pallas Alkmaar, die de komst van een nieuwe reactor voorbereidt.

Geldermans: “Pallas heeft bijtijds onderkend, dat de PAS wetgeving kwetsbaar kon worden en heeft daarop anticiperend maatregelen genomen. Samen met de gemeente Schagen hebben we toen al gekeken, of er compenserende maatregelen nodig waren om te voldoen aan de nationale en Europese Natura 2000 wetgeving. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van volgend jaar de Raad van State een uitspraak doen over ons bestemmingsplan. Hier zal ook de natuurwetgeving aan de orde komen. Wij zien deze uitspraak met vertrouwen tegemoet.”

De Pallas reactor is met name bedoeld voor de productie van medische isotopen voor onderzoek naar en de behandeling van kanker. Jaarlijks worden in Nederland 400.000 medische scans uitgevoerd en vinden 4000 behandelingen plaats met gebruikmaking van medische isotopen.

Helderse Courant, 12 september 2019, 20:44

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190912_31836581/stikstofregels-houden-werk-aan-afsluitdijk-niet-tegen-maar-er-is-vooral-nog-veel-onduidelijk-over-de-gevolgen-voor-grote-overheidsprojecten-in-de-noor

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stikstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afsluitdijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=vliegveld+De+Kooy
https://robscholtemuseum.nl/?s=reactor+Petten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fort+Erfprins
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pallas