NH – Ontruiming Rob Scholte Museum mogelijk toch onrechtmatig + L.O.S. – Ontruiming Rob Scholte Museum mogelijk toch onrechtmatig

Ontruiming Rob Scholte Museum mogelijk toch onrechtmatig

Alkmaar – Als blijkt dat het Rob Scholte Museum onterecht ontruimd is, zal de kunstenaar de schade ‘zeker proberen te verhalen op de gemeente Den Helder’.

Dat zegt Marc Nihot van het Rob Scholte Museum tegen NH Nieuws. Woensdag bepaalde de rechtbank dat Scholte geen gebruiks-, maar een huurovereenkomst had voor het voormalige postkantoor, waar hij sinds 2008 woonde, zijn atelier runde en zijn museum exploiteerde. De gemeente stond daarom mogelijk niet in haar recht toen ze Scholte sommeerde het pand te verlaten, en had wellicht zijn rechten als huurder beter moeten respecteren.

Volgens Nihot is Scholte meer dan tevreden met de uitspraak. “Eigenlijk verwachtten ze de uitspraak pas veel later, omdat de rechter eerder besloot de uitspraak uit te stellen tot op z’n laatst oktober.” Het laatste woord is nu aan de kantonrechter, die onder meer uitspraak doet in huurgeschillen.

De kantonrechter behandelt de zaak op 10 oktober. Tijdens die zitting staat de vraag centraal of er sprake was van een huurovereenkomst of een bruikleenovereenkomst. Voor het college van b&w van Den Helder maakt het niets uit. Zij benadrukte gisteren in een bericht aan de gemeenteraad, ‘dat ook indien geen sprake zou zijn van een bruikleenovereenkomst, Scholte geen huurbescherming toekomt.”

“…Althans. dat hij van die huurbescherming geen gebruik heeft gemaakt en dat de overeenkomsten dus op juiste wijze zijn opgezegd. De uitspraak van vandaag maakt dat niet anders.”

Hoe zat het ook alweer?

De gemeente Den Helder voert sinds 2008 een ‘broedplaatsenbeleid’, waarbij ze kunstenaars in tijdelijk leegstaande panden wil huisvesten. Een van deze panden was het voormalig postkantoor aan de Middenweg in Den Helder, dat in 2008 ‘in bruikleen’ gegeven aan Rob Scholte.

De kunstenaar vestigde in dit pand het gelijknamige Rob Scholte Museum, een atelier en hij ging er wonen met zijn gezin. De gemeente en Scholte sloten twee ‘bruikleen overeenkomsten’, die in juni 2017 door de gemeente werden opgezegd. De gemeente had ondanks eerdere gesprekken over een permanente plek voor het museum, besloten het pand te gaan verkopen.

Eind 2017 eiste de gemeente via een kort geding de ontruiming van het pand. Nadat het verzoek eerder door de rechtbank was afgewezen, werd Scholte in hoger beroep door het Hof in februari 2018 toch veroordeeld tot ontruiming. De ontruiming vond plaats in april van dit jaar.

Als reactie op de aangekondigde ontruiming probeerde Scholte eerder al beslag te leggen op het pand, maar dat werd hem verboden, omdat het oude postkantoor op dat moment al was verkocht.

Lees ook:
Kunstenaar Rob Scholte uit voormalig postkantoor Den Helder gezet
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/223044/Kunstenaar-Rob-Scholte-uit-voormalig-postkantoor-Den-Helder-gezet
Voormalig Rob Scholte Museum verkocht aan Helderse aannemer
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/228659/Voormalig-Rob-Scholte-Museum-verkocht-aan-Helderse-aannemer

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/231340/Ontruiming-Rob-Scholte-Museum-mogelijk-toch-onrechtmatig

Ontruiming Rob Scholte Museum mogelijk toch onrechtmatig

Als blijkt dat het Rob Scholte Museum onterecht ontruimd is, zal de kunstenaar de schade ‘zeker proberen te verhalen op de gemeente Den Helder’. Dat zegt Marc Nihot van het Rob Scholte Museum tegen NH Nieuws.

Deze week bepaalde de rechtbank dat Scholte geen gebruiks-, maar een huurovereenkomst had voor het voormalige postkantoor waar hij sinds 2008 woonde, zijn atelier runde en zijn museum exploiteerde. De gemeente stond daarom mogelijk niet in haar recht toen ze Scholte sommeerde het pand te verlaten, en had wellicht zijn rechten als huurder beter moeten respecteren. Volgens Nihot is Scholte meer dan tevreden met de uitspraak. “Eigenlijk verwachtten ze de uitspraak pas veel later, omdat de rechter eerder besloot de uitspraak uit te stellen tot op z’n laatst oktober.” Het laatste woord is nu aan de kantonrechter, die onder meer uitspraak doet in huurgeschillen.

De kantonrechter behandelt de zaak op 10 oktober. Tijdens die zitting staat de vraag centraal of er sprake was van een huurovereenkomst of een bruikleenovereenkomst. Voor het college van B & W van Den Helder maakt het niets uit. Zij benadrukte in een bericht aan de gemeenteraad, ‘dat ook indien geen sprake zou zijn van een bruikleenovereenkomst, Scholte geen huurbescherming toekomt.” Althans, “…dat hij van die huurbescherming geen gebruik heeft gemaakt en dat de overeenkomsten dus op juiste wijze zijn opgezegd. De uitspraak van vandaag maakt dat niet anders.”

Hoe zat het ook alweer?

De gemeente Den Helder voert sinds 2008 een ‘broedplaatsenbeleid’, waarbij ze kunstenaars in tijdelijk leegstaande panden wil huisvesten. Een van deze panden was het voormalig postkantoor aan de Middenweg in Den Helder, dat in 2008 ‘in bruikleen’ gegeven aan Rob Scholte. De kunstenaar vestigde in dit pand het gelijknamige Rob Scholte Museum, een atelier en hij ging er wonen met zijn gezin. De gemeente en Scholte sloten twee ‘bruikleen overeenkomsten’, die in juni 2017 door de gemeente werden opgezegd. De gemeente had ondanks eerdere gesprekken over een permanente plek voor het museum, besloten het pand te gaan verkopen.

Eind 2017 eiste de gemeente via een kort geding de ontruiming van het pand. Nadat het verzoek eerder door de rechtbank was afgewezen, werd Scholte in hoger beroep door het Hof in februari 2018 toch veroordeeld tot ontruiming. De ontruiming vond plaats in april van dit jaar. Als reactie op de aangekondigde ontruiming probeerde Scholte eerder al beslag te leggen op het pand, maar dat werd hem verboden omdat het oude postkantoor op dat moment al was verkocht.

L.O.S. Den Helder, 15 september 2018

https://losdenhelder.nl/ontruiming-rob-scholte-museum-mogelijk-toch-onrechtmatig/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=huurovereenkomst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Laatste+Avondmaal
https://robscholtemuseum.nl/john-prop-over-het-laatste-avondmaal-monument-voor-het-rob-scholte-museum-petra-bies-tranen-om-museum-bij-het-laatste-avondmaal/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-archief-scholte-moet-intact-blijven-hedzer-faber-wat-is-er-eigenlijk-geb