NH Nieuws – Scholte moet betalen + De Stentor – Rob Scholte terecht uitgezet + DvhN – DH in gelijk gesteld + Reg!o Noordkop – Verliest rechtszaak + Hot Info Now – Scholte Correctly Expelled

Kunstenaar Rob Scholte moet 400.000 euro betalen aan gemeente Den Helder

Den Helder – Kunstenaar Rob Scholte moet de gemeente Den Helder ongeveer 400.000 euro betalen. Dat oordeelde de rechter vandaag in de rechtbank van Alkmaar. Het langlopende conflict tussen Scholte en de gemeente ging over de huur van het voormalige postkantoor, waar hij zijn museum en atelier (zo bleek vandaag) illegaal runde. “Dit geschil tastte het imago van Den Helder aan“, zegt wethouder Michiel Wouters.

Het gebouw werd vorig jaar april ontruimd na een voorlopige uitspraak van het hof in Amsterdam. Dit gebeurde, omdat de kunstenaar geen gehoor gaf aan de oproep om te vertrekken. De gemeente Den Helder voerde op, dat Scholte een gebruiksovereenkomst had en dus geen huurder was. Daarop oordeelde de bodemrechter, dat Scholte wél huurder was en stuurde de zaak naar de kantonrechter.

Volgens de rechtbank blijkt uit diverse overeenkomsten, dat Scholte een bedrijfswoning huurde, geen woning. En dus oordeelde zij, dat de gemeente correct heeft gehandeld en de overeenkomsten terecht heeft opgezegd.

Als gevolg daarvan moet Scholte onder meer ontruiming en opslagkosten ter waarde van 361.340,00 euro betalen. Daarnaast veroordeelde de rechtbank hem tot betaling van 24.519,71 euro wegens openstaande rekeningen voor gas, water en licht. Ook moet hij nog wat dwangsommen afbetalen. “De kwestie heeft niemand goed gedaan“, aldus Wouters. “Het heeft veel tijd en energie gekost én het imago van de stad is aangetast.”

Ook laat wethouder Wouters weten aan NH Nieuws, ‘dat alle in de pers genoemde financiële claims in deze zaak ten laste van de gemeente hiermee onjuist zijn gebleken: na deze heldere uitspraak kan het college zich weer ten volle richten op het welzijn van zijn inwoners en de brede ontwikkeling van Den Helder‘.

Lees ook:
Ontruiming Rob Scholte Museum mogelijk toch onrechtmatig
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/231340/ontruiming-rob-scholte-museum-mogelijk-toch-onrechtmatig
Den Helder biedt tienduizenden euro’s aan Rob Scholte om nieuwe rechtszaak te voorkomen
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/241206/den-helder-biedt-geldbedrag-om-nieuwe-rechtszaak-tegen-rob-scholte-te-voorkomen

NH Nieuws, 18 september 2019, 18.09 uur, aangepast 18 september 2019, 20.31 uur

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/253143/kunstenaar-rob-scholte-moet-400000-euro-betalen-aan-gemeente-den-helder

https://trendbeheer.com/2019/09/19/kunstenaar-rob-scholte-moet-gemeente-den-helder-vier-ton-betalen/

Rechtbank: Rob Scholte terecht door Den Helder uit atelier gezet

De rechtbank in Alkmaar heeft de gemeente Den Helder in het gelijk gesteld in een langlopend conflict met kunstenaar Rob Scholte. Dat maakte de gemeente vandaag bekend. De ruzie ging over een een voormalig postkantoor waar Scholte – naar nu blijkt illegaal – zijn museum en zijn atelier exploiteerde.

Het gebouw werd vorig jaar ontruimd na een voorlopige uitspraak van het hof in Amsterdam, omdat Scholte weigerde te vertrekken. Volgens de gemeente Den Helder had Scholte een gebruiksovereenkomst en was hij dus geen huurder. De rechtbank oordeelde dat de gemeente in de kwestie correct heeft gehandeld.

Scholte moet volgens NH Nieuws nu de ontruiming en opslagkosten van 361.000 euro betalen. Bovendien staat er nog een bedrag van bijna 25.000 euro open aan gas, water en lichtkosten voor het pand. De kunstenaar heeft op zijn website een open brief geplaatst waarin tientallen kunstenaars ervoor pleiten het Rob Scholte Museum open te houden.

De Stentor, 18-09-19, 21:32

https://www.destentor.nl/show/rechtbank-rob-scholte-terecht-door-den-helder-uit-atelier-gezet/

https://www.ad.nl/show/rechtbank-rob-scholte-terecht-door-den-helder-uit-atelier-gezet~a4653aa3/

https://www.welingelichtekringen.nl/anp/rechtbank-rob-scholte-terecht-door-den-helder-uit-atelier-gezet

https://www.ed.nl/show/rechtbank-rob-scholte-terecht-door-den-helder-uit-atelier-gezet~a4653aa3/

https://www.bndestem.nl/show/rechtbank-rob-scholte-terecht-door-den-helder-uit-atelier-gezet~a4653aa3/

https://www.telegraaf.nl/entertainment/357866785/rechtbank-rob-scholte-terecht-door-den-helder-uit-atelier-gezet

Den Helder in gelijk gesteld in zaak Scholte

De rechtbank in Alkmaar heeft de gemeente Den Helder in het gelijk gesteld in een langlopend conflict met kunstenaar Rob Scholte. De ruzie ging over een voormalig postkantoor waar Scholte zijn museum en zijn atelier exploiteerde. Volgens de rechter heeft de gemeente correct gehandeld en de overeenkomsten met Scholte over gebruik van het pand terecht opgezegd.

Scholte moet nu de ontruiming en opslagkosten van 361.000 euro betalen. Bovendien staat er nog een bedrag open van bijna 25.000 euro aan gas, water en lichtkosten voor het pand.

Het voormalige postkantoor werd vorig jaar ontruimd na een voorlopige uitspraak van het hof in Amsterdam, omdat Scholte weigerde te vertrekken. Volgens de gemeente Den Helder had Scholte een gebruiksovereenkomst en was hij dus geen huurder. De zaak kwam bij de rechter te liggen, die de gemeente woensdag in het gelijk stelde.

Opmerkelijk

Scholtes advocaat Benno Friedberg noemde het vonnis “opmerkelijk“. Hij zei dat de rechter alles wat is gebeurd in de lange relatie tussen zijn cliënt en de gemeente Den Helder ten nadele van Scholte heeft uitgelegd.

Friedberg wilde nog niet vooruitlopen op een hoger beroep van Scholte in de zaak. Hij gaat daarover eerst met zijn cliënt overleggen.

Dagblad van het Noorden, 19 september 2019, 21.07

https://www.dvhn.nl/binnenland/Den-Helder-in-gelijk-gesteld-in-zaak-Scholte-24837643.html

https://www.lc.nl/binnenland/Den-Helder-in-gelijk-gesteld-in-zaak-Scholte-24837629.html

https://www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/den-helder-in-gelijk-gesteld-in-zaak-scholte.3579115.lynkx

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeente-in-gelijk-gesteld-in-zaak-scholte.10857387.lynkx

Scholte verliest rechtszaak tegen Den Helder

De rechtbank in Alkmaar heeft woensdagmiddag uitspraak gedaan in het geschil met kunstenaar Rob Scholte. De kern van het geschil is of de gemeente Den Helder terecht de overeenkomsten betreffende het pand Middenweg 172-174 heeft mogen opzeggen. De rechtbank heeft de Den Helder in het gelijk gesteld: de gemeente heeft correct gehandeld en de overeenkomsten terecht opgezegd.

Deze uitspraak geeft duidelijkheid in een langlopend juridisch conflict tussen de gemeente en de heer Scholte. Wethouder Wouters: “De kwestie heeft niemand goed gedaan, heeft de gemeentelijke organisatie uitzonderlijk veel tijd en energie gekost én het imago van de stad aangetast. Gelijktijdig heeft de rechtbank ook de vordering van Scholte richting firma Tuin afgewezen. De eis was om als huurder toegelaten te worden tot het pand Middenweg. Hiermee is ook voor Tuin klaarheid geschapen. Met deze uitkomst kunnen zij hun energie nu verder richten op een mooie invulling van deze hoek van het stationsplein.”

Tevens benadrukt Wouters dat alle in de pers genoemde financiële claims in deze zaak ten laste van de gemeente hiermee onjuist zijn gebleken: “Na deze heldere uitspraak kan het college zich weer ten volle richten op het welzijn van zijn inwoners en de brede ontwikkeling van Den Helder.”

Scholte moet een bedrag van € 361.340 aan ontruiming en opslagkosten betalen. Ook moet hij € 24.519,71 betalen aan achterstallige kosten voor de nutsvoorziening.

Reg!o Noordkop, 18 september 2019

https://www.regionoordkop.nl/18/09/2019/scholte-verliest-rechtszaak-tegen-den-helder/

https://www.denheldercentraal.nl/nw-32074-7-3733635/nieuws/rob_scholte_verliest_rechtszaak.html

Hot Info Now – Court: Rob Scholte Correctly Expelled from Atelier by Dan Helder

The building was evacuated last year after a preliminary ruling by a court in Amsterdam as Scholte refused to leave. According to the municipality of Den Helder, Scholte had a consumer agreement and was therefore not a tenant. The court ruled that the municipality had done the right thing.

According to NH News Scholte now has to pay eviction and storage costs of € 361,000 . In addition, there is still an amount of almost € 25,000 for gas, water and light for the building. The artist has posted an open letter on his website in which dozens of artists are arguing about keeping the Rob Scholte Museum open.

hotinfonow.com, 19 september 2019

https://hotinfonow.com/netherlandseng/court-rob-scholte-correctly-expelled-from-atelier-by-dan-helder-fun/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=imago+van+Den+Helder