NH Nieuws – Kunstenaar Rob Scholte uit Den Helder gezet + Chris Aalberts – In Den Helder (55): Burgemeestertje Pesten Niet het Gewenste Effect + Jan Ligthart – Scholte naar Ringers

Kunstenaar Rob Scholte uit Voormalig Postkantoor Den Helder gezet

Gepubliceerd op 17 apr. 2018

Het Rob Scholte Museum in het voormalige postkantoor in Den Helder is vanmiddag met veel machtsvertoon ontruimd. Kunstenaar Rob Scholte moest het museum van de gemeente uiterlijk afgelopen vrijdag verlaten. http://nhnieu.ws/8WTT

Reacties
https://youtu.be/6AU28xuhVKo

In Den Helder (55): Burgemeestertje Pesten heeft Niet het Gewenste Effect

Koen Schuiling Al Wéér Niet naar Huis Gestuurd plus de Rob Scholte Affaire

Het Rob Scholte Museum in Den Helder werd vorige week ontruimd. Dit is een ontzettend belangrijk thema. Ten minste, dat vindt ‘Beter voor Den Helder’, de winnaar van de Helderse verkiezingen. Samen met de ChristenUnie vroeg de partij een extra gemeenteraadsvergadering aan. Maandagavond hangt er net als bij de Helderse formatie een rare sfeer: deze vergadering gaat helemaal niet over het Rob Scholte Museum, maar over de positie van de burgemeester. Die zou immers de kwade genius achter de ontruiming zijn. Meerdere partijen willen al langer openlijk van Koen Schuiling af.

De kwestie rond het Rob Scholte Museum is simpel. Jaren geleden trok Scholte tijdelijk in het oude postkantoor. Er waren gesprekken over het vestigen van een permanent museum, maar er ontstond onenigheid. Het ene na het andere overleg mislukte, inclusief een poging tot mediation. De gemeenteraad besloot het postkantoor dan maar te verkopen, hetgeen gebeurde. Toen moest Scholte het pand verlaten maar daar had hij geen zin in. Er volgden wat gerechtelijke procedures. Toen mocht de gemeente het pand ontruimen. Dat gebeurde afgelopen dinsdag.

Ra Ra, Wanneer komt de Deurwaarder?

Waarom dit een reden is voor een gemeenteraadsvergadering, is een raadsel. Het postkantoor was nooit eigendom van Scholte, hij was in 2008 tijdelijk in het pand gekomen, hij had inmiddels een betalingsachterstand van 19.000 euro en de rechter heeft geoordeeld, dat hij eruit gezet mocht worden. Scholte riep in de media, dat hij niet vrijwillig zou vertrekken. Toen schakelde de gemeente de deurwaarder in en die nam toen maar wat politie mee. Een advies voor iedereen, die dit niet begrijpt: bouw zelf 19.000 euro betalingsachterstand op en kijk of er een deurwaarder langskomt.

Marc Nihot komt inspreken: een oud raadslid van Trots op Nederland, die in 2014 en 2018 niet werd herkozen. Hij is adviseur van Scholte. Hij meldt, dat het gaat om de positie van de burgemeester, want die heeft Scholte gedwarsboomd. Nihot roept de gemeenteraad op Schuiling de laan uit te sturen, want hij heeft een doodzonde begaan door nu te laten ontruimen. De burgemeester heeft nu wel genoeg kapot gemaakt, vindt Nihot. Schuiling is alleen maar op zoek naar een nieuw VVD baantje, denkt hij. Schuiling hoort het stoïcijns aan. Hij is inmiddels wel wat gewend.

Halve Waarheden en Leugens

Dan mogen de aanvragers van dit debat iets zeggen. Er volgen bureaucratische argumenten, dat de gemeenteraad niet voldoende informatie kreeg en dat er met de ontruiming gewacht had moeten worden op een nieuw college. Iedereen had zich voorgenomen om beter te gaan samenwerken en daar komt zo helemaal niets van terecht, klinkt het. De zaal barst nog net niet in lachen uit.

Dan neemt Schuiling het woord: als je veel te verbergen hebt, heb je beelden nodig, zegt hij. Zo’n beeld baseer je op verzinsels, halve waarheden en vijandbeelden om de zaak af te leiden van wat je zelf te verbergen hebt. Het gaat volgens Schuiling om een poging om hem doelbewust te beschadigen. De kern is: er is een democratisch besluit genomen het postkantoor te verkopen. Dat is gebeurd. Er was een rechtelijke uitspraak en die is uitgevoerd. In een democratische rechtsstaat gaat dat zo, legt Schuiling uit. Je kunt in de zaal een speld horen vallen.

Schuiling wijst er fijntjes op, dat Scholte de bescherming heeft genoten van de rechtsstaat, maar dat Scholte rechters niet vindt deugen als die in zijn nadeel beslissen. Velen, die zich met dit dossier hebben beziggehouden, zijn afschuwelijk bejegend, aldus Schuiling. Er zijn bovendien mensen vanwege de uitoefening van hun werk bedreigd.

En Toen gebeurde er (…) Niets

Aan de vooravond van dit debat dachten sommigen, dat de burgemeester kans maakte naar huis te worden gestuurd. Een rekensom maakte toen al duidelijk, dat daar sowieso geen meerderheid voor was. Wat dat betreft was deze avond burgemeestertje pesten op voorhand mislukt. De vraag is ook, of het anti burgemeester kamp er iets mee is opgeschoten. Wat is er na de speech van Schuiling nog aan kritiek over?

De ChristenUnie ratelt wat over verschillende perspectieven op de werkelijkheid. ‘Beter voor Den Helder’ voert het woord niet meer. De PVV is muisstil. Anti burgemeester partij ‘Gemeentebelangen’ (van seks app wethouder Geurt Visser, http://politiek.tpo.nl/2018/01/29/chris-aalberts-helder-30-hoe-vieze-berichtjes-geile-geurt-eigen-leven-gingen-leiden/) heeft ook niks te zeggen en de ‘Seniorenpartij’ (ook al uit rancune tegen de burgemeester, http://politiek.tpo.nl/2018/03/08/chris-aalberts-helder-43-verborgen-agenda-seniorenpartij/) stelt vragen, die de wethouder in een vloek en zucht beantwoordt. ‘Behoorlijk Bestuur’ klaagt, dat het allemaal niet democratisch was: de gemeenteraad had het college ooit opgedragen er met Scholte uit te komen. Dat is niet gelukt. De partij realiseert zich kennelijk niet, dat Scholte op die manier carte blanche had en de belastingbetaler een dikke rekening.

In dit dossier zijn alleen maar verliezers, horen we allerlei sprekers zeggen. Uw verslaggever denkt dat ook: vooral de anti burgemeester partijen hebben ruimschoots verloren. Schuiling zit nog steeds stevig in het zadel. En terecht.

De serie Chris Aalberts in Den Helder (http://tpo.nl/tag/chris-aalberts-in-den-helder/) gaat na de gemeenteraadsverkiezingen nog even verder met de vraag wat de Helderse verkiezingen precies hebben opgeleverd.

The Post Online, 24-04-2018, 11:07

http://politiek.tpo.nl/2018/04/24/chris-aalberts-in-den-helder-55-burgemeestertje-pesten-heeft-niet-het-gewenste-effect/

Rob Scholte naar Ringers

Jan Ligthart - Rob Scholte naar Ringers, Alkmaarse Courant, 25 april 2018

Alkmaarse Courant, 25 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

1 Comment

  1. Chris Aalberts schijnt telkens te vergeten dat deze schaamteloze ontruiming op zeer dubieuze grondslagen is verricht. Het college (lees: burgemeester Schuiling) heeft Scholtes rechten met voeten getreden: onthouden van noodzakelijke informatie (nota’s van de bewuste betalingsachterstand van het befrijfsgedeelte, uiteraard via het energiebedrijf); nog lopende bodemprocedures; eerdere overeenstemming van de advocaten van beide partijen over koop van het pand; passeren van de gemeenteraad bij de beslissing tot ontruiming, e.d. De niet-gespecificeerde betalingsachterstand was een geniepig trucje om de kunstenaar met zijn gezin en de bijzondere kunstcollectie alsnog het pand uit te krijgen. Niets rechtvaardigt een verdediging van deze onbeschaafde burgemeester.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.