NH Nieuws – Kunstenaar Rob Scholte moet zijn museum verlaten

Gepubliceerd op 1 jul. 2017

Vandaag had hij zijn museum in Den Helder moeten leegruimen: kunstenaar Rob Scholte. Hij heeft een conflict met de gemeente over het anti-kraakpand waar sinds 2013 zijn museum is gevestigd. Maar van een vertrek wil Rob Scholte niets weten.

Reacties:
https://www.youtube.com/watch?v=eBB3Awj9LLs

2 Comments

  1. Loes Vermeer-lagerveld 5 juli 2017 op 10:28

    Natuurlijk blijft Rob in het pand. Hij heeft een Collegebesluit van 9 december 2014 dat hij de uitbreiding krijgt wanneer de overige gebruikers hun vertrekken verlaten. Aan hen was de overeenkomst opgezegd en later weer teruggedraaid. Nu zijn deze personen ergens anders gehuisvest. En nu zou Rob er uit Moeten? Nooit natuurlijk. Het museum is een geweldige culturele aanvulling voor Den Helder….

  2. Martin Kuivenhoven 5 juli 2017 op 10:28

    Als er een ontruimingsvonnis van de kantonrechter is dan valt door talmen en dralen in de uitvoering van dat vonnis de grond tot executie naar gelang de tijd verstrijkt weg, verdwijnt.
    Gedwongen ontruiming is een reeele executie net als beslaglegging (…).

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.