NH Nieuws – Eindelijk verhuizen ambtenaren Den Helder naar nieuw onderkomen + Arie Booy – Stadhuis naar centrum + Ronald Boutkan – College presenteert huisvestingsopties gemeente

Eindelijk verhuizen ambtenaren Den Helder naar nieuw onderkomen

Gepubliceerd op 13 jul. 2018

Na jarenlange discussie verhuizen ambtenaren en het gemeentebestuur van Den Helder naar een nieuw onderkomen. Het bestuurscentrum van de stad zetelt vanaf maandag op het Kooypunt aan de buitenrand van de gemeente.

Reacties:
https://youtu.be/UOtHBZ5w3kw

Stadhuis Den Helder naar centrum

De publieksfuncties van het stadhuis komen naar het centrum. Het stadhuis kan op de oude plek van de Kampanje gevestigd worden of op Willemsoord.

Dat blijkt uit een toekomstvisie van het college. Momenteel zijn de ambtelijke afdelingen in het Rabobank-pand op Kooypunt gevestigd en gaat publiek nog naar het gemeentehuis voor een bezoek aan de balie. Het college wil de ambtenaren op Kooypunt laten zitten, maar alle publieksfuncties, de raadzaal en de bestuurders naar de binnenstad brengen. Halter Bellevue, zoals de plek van de oude schouwburg genoemd wordt, of Gebouw 66 op Willemsoord zijn in beeld voor het publieke stadhuis. Gebouw 66 ligt tussen de Kampanje en de scheepshelling in. Het college heeft Halter Bellevue op de eerste plaats staan.

Noordhollands Dagblad, 17 oktober 2018, 11:03

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/stadhuis-den-helder-naar-centrum

College presenteert huisvestingsopties gemeente

Den Helder – Het college heeft woensdag laten weten welke scenario’s er zijn voor de toekomstige huisvesting. Grofweg zijn er voor elk van de drie gemeentelijke onderdelen (backoffice, frontoffice en het bestuursdomein) twee opties, waarbij Willemsoord nadrukkelijk in beeld is. De raad moet uiteindelijk twee keuzes maken, voor de korte termijn (3-5 jaar) en voor de uiteindelijke permanente huisvesting.

Onder de backoffice valt de huisvesting van de huidige ambtelijke medewerkers op de Verkeerstorenweg 3, het college van B&W en de backoffice medewerkers die nu nog in het pand van het sociaal domein aan de Drs. F. Bijlweg 2 werken. De frontoffice bestaat uit de huidige ambtelijke medewerkers Drs. F. Bijlweg 20 (het huidige stadhuis) en de frontoffice medewerkers bij het sociaal domein. Onder het bestuursdomein vallen de raadsfaciliteiten, inclusief zalen, fractiekamers en griffie.

Tijdelijke traject (3-5 jaren)

Tijdelijk traject huisvesting gemeente (foto DHA)

Ter info: Willemsoord 30 is het gebouw waarin ook Zeestad is gevestigd.

Permanent traject

Permanent traject huisvesting gemeente (foto DHA)

Ter info: Willemsoord 72 is het grote pand dat ooit ook in beeld was als hotel en waarin nu onder meer Crossfit is gevestigd. In gebouw 66 worden nu nog regelmatig evenementen en beurzen gehouden.

Ten opzichte van het coalitieakkoord heeft het college ervoor gekozen om twee aanvullende scenario’s te verkennen. Het college heeft hier allereerst vanuit commercieel oogpunt voor gekozen, omdat het onverstandig is om op één mogelijkheid in te zetten. Dit zou de onderhandelingspositie van de gemeente ten opzichte van andere partijen verzwakken. “Nu meer opties open staan, worden partijen uitgedaagd om met een aantrekkelijk voorstel te komen. Daarnaast kunnen de twee opties op Willemsoord, naast een oplossing voor de gemeentelijke huisvesting, ook een positief effect hebben op de exploitatie van Willemsoord B.V.”, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.

De komende maanden worden gebruikt om elk van de opties financieel door te rekenen, waarna begin 2019 een concreet voorstel aan de raad wordt gepresenteerd. Naast het financiële aspect wordt per scenario inzicht gegeven in investings- en exploitatiekosten, doorlooptijd, bereikbaarheid en flexibiliteit.

Den Helder Actueel, 17 oktober 2018 – 10:57

Reacties:

Hans Boskeljon
17 oktober 2018 at 11:24
Triest… als je de keuzes bekijkt zie je nu al dat tussen de schijnopties in alles wordt ingezet om het complete stadhuis naar Willemsoord te krijgen. Uiteindelijk na wat schijnbewegingen dus toch nieuw(ver)bouw en tegelijkertijd komen (onzichtbaar in de cijfers versleuteld) de beide (half zinkende) schepen van bijleg: Willemsoord en de Schouwburg permanent aan het gemeentelijke financieel infuus te hangen… Als dit funeste VVD beleid het gaat halen dan ga ik toch maar eens overwegen om naar Schagen te verhuizen want ik schaam me inmiddels diep voor dit stadsbestuur…

Zwaan
17 oktober 2018 at 12:32
Helemaal met je eens.

Judge X
17 oktober 2018 at 12:58
Ja eerst Zeestad CV/BV in Den Helder introduceren en na 10 jaar overwegen om te vluchten naar Schagen, “Typical !”.

Citaat:
“In het voorjaar van 2007 raakte PvdA-fractievoorzitter Theo Rijnten bij de ontwikkelingen rond de Helderse stadsvernieuwing betrokken via PvdA-wethouder Hans Boskeljon. Er werd overleg gevoerd met de toenmalige burgemeester mevrouw Faber. Er was een intentieverklaring in omloop om te komen tot de oprichting van een apart orgaan dat de Helderse stadsvernieuwing moest gaan oppakken en uitvoeren. Dat document kreeg het College pas onder ogen was toen het al aan het 7e concept toe was! In de Stuurgroep die werd opgericht was plaats voor de burgemeester van Den Helder, als voorzitter, en voor een wethouder. Dat zou de toenmalige wethouder van Financiën dhr. Bernhard Fritschze worden. Onze eigen wethouder Boskeljon wilde daarmee niet akkoord gaan en na lang praten is laatstgenoemde dan toch ook toegevoegd aan de Stuurgroep.”
Bron: PvdA publicatie, schrijvers Theo Rijnten en Aukelien Jellema “zeestad – historiën”.

Andrea
17 oktober 2018 at 17:19
Hans Boskaljon, wat heeft u gisteravond gegeten? Bent u eindelijk tot inkeer gekomen, dat het een puinzooi is op het gemeentehuis? Hopelijk blijft u deze weerstand tegen het huidige beleid volhouden. U heeft wel erg lang alles lopen verdedigen.

Marie-Louise Rouffaer-van Dongen
17 oktober 2018 at 22:37
Daar komt bij Hans:
1. de gemeente stelt: ‘Nu meer opties openstaan worden partijen uitgedaagd om met een aantrekkelijk voorstel te komen’ Het is niet aan het college om partijen ‘uit te dagen’ maar wel is het zijn primaire taak om met een sluitende begroting te komen en wel voor meerdere jaren, ook cf de wens van de Provincie.
2. Mij dunkt dat geen zinnig mens voor wat dan ook zal opteren als de doorrekening nog plaats moet vinden. Men zou dan deelnemen aan hetzelfde flodderige nattevingerwerk dat men voorgeschoteld krijgt.
3. Ik hoor in toenemende mate het woord art.-12-gemeente vallen. Een periode onder strakke leiding en controle als vervolg op verscherpt toezicht wellicht?

Dutch
18 oktober 2018 at 10:46
art.-12 is de beste en enige optie!

Joke van Beveren
17 oktober 2018 at 11:29
Helemaal met je eens Hans

Monique_K
17 oktober 2018 at 11:47
Ik ben voor scenario 3 van de tijdelijke opties, maar dan wel permanent. Een stadhuis hoort centraal te liggen, en Willemsoord is dat nou niet bepaald, het is nog niet eens makkelijk te bereiken! Voor de rest dus gedeeltelijk met Hans Boskeljon eens, een slinkse manier om toch nieuw te kunnen bouwen, want dat Willemsoord afvalt vanwege de ligging/bereikbaarheid zit er naar mijn mening dik in.

HZdwg
18 oktober 2018 at 14:20
Monique, iedereen zal het met je eens zijn dat er een makkelijk bereikbare plek (liefst zelfs twee, ook een in Julianadorp, en met makkelijke openingstijden) moet zijn waar de burger terecht kan voor de meest voorkomende administratieve zaken.
Maar dat hoeft niet méér te zijn dan een soort winkel. Leg eens uit waarom daar een heel stadhuis aan vast moet zitten. .
Het is waar dat vroeger stadhuizen altijd in het centrum lagen, daar zullen wel zakelijke en emotionele redenen voor geweest zijn, maar gelden die redenen anno 2000-plus ook nog? Ik denk dat de manier waarop de burger tegen het gemeentelijk gezag aan kijkt wel wat veranderd is.
Bedenk ook dat aan een stadhuis op een gewilde centrale plek ook praktische nadelen meebrengt: in het weekend saaie uitstraling, vergroot op werkdagen het parkeerprobleem.

Monique_K
18 oktober 2018 at 17:27
Maar dat is het toch ook op de Bijlweg, een publieksbalie, of zoals jij het noemt een soort winkel, en wat vergaderzalen en zo, het bestuursdomein? En dat mag wat mij betreft dus zo blijven, ik wil graag scenario 3 van de tijdelijke oplossingen, oftewel de huidige situatie, permanent maken.
Voor mij dus geen duur huren/verkapte subsidie in de Schouwburg, geen prestatieproject/nieuwbouw doordrammen op de oude plek van de Kampanje, en geen verbouwingen/verkapte subsidie op Willemsoord. Naast het feit dat het een hoop geld kost terwijl er flink gekort wordt op de sociaal zwakkeren ook vanwege de door jou genoemde problemen.

HZdwg
18 oktober 2018 at 19:01
Ik reageerde op je opmerking dat een stadhuis centraal hoort te liggen. Als het ooit tot nieuwbouw komt (ik zeg niet dat ik er vóór ben), dan zou dat nieuwe stadhuis wat mij betreft best wat achteraf mogen staan. Dat kan ruimschoots worden goedgemaakt door een externe balie, soort winkel, op een plek met optimaal gemak voor het publiek.

Monique_K
19 oktober 2018 at 11:21
Oh, zo bedoelde je. Maar dat is het nou juist, de Bijlweg ligt centraal. Het centrum heeft vast ergens in een grijs verleden centraal gelegen, maar met de komst van de diverse nieuwe wijken is dat verandert. Zover ik weet is er destijds voor de locatie Bijlweg gekozen juist vanwege deze centrale ligging.

Peter
17 oktober 2018 at 11:50
nderdaad heel doorzichtig om stapvoets gewijs en gefaseerd naar Willemsoord te verhuizen en met name intrek Schouwburg. Op die wijze kan de Gemeente dan weer huren van De Kampanje die op haar beurt wat lucht krijgt. Blijft wemelen van de subsidies, para subsidies en toebedelen aan De Kampanje om deze het hoofd boven water te laten houden. En de Raad, zij slaapt maar door. zzzzzzzzzzzzzz………………….

juttertje 51
17 oktober 2018 at 12:20
en gesubsidieerde concurrentie in stand houdend en bij elk evenement op het terrein van willemsoord de schouwburg als grote organisator er tussen schuiven ten koste van de echte ondernemers de nieuwe directeur willemsoord zal t vd b wel worden die ooit de titel jatter van het jaar kreeg en de gemeenschap ook al vele miljoenen heeft gekost dus we gaan weer lekker

Peter
17 oktober 2018 at 13:14
Als je alle subsidies en pseudo subsidies c.q. sponsoringen en toebedelingen op een rijtje zet is duizelingwekkend.
-de normale jaarlijkse subsidie;
-de tussentijdse “leningen” om betalings problemen te voorkomen;
-de extra geldelijke verstrekkingen (zoals die van vorige week);
-sponsoring Rabo;
-sponsoring Port of Den Helder;
-bijdragen Zeestad;
-de anonieme geldverstrekker (het tonnetje);
-subsidie cultuurmakelaar (in dienst De Kampanje, dus twee petten op);
-houden van een “benefiet” feest “Stadshart op Koers” waarbij de horecabaten naar Kampanje gaan;
-houden van bijeenkomsten Gemeentelijke bijeenkomsten;
-gesubsidieerde zomerdromen door Kampanje gehouden;
-verlaagde huursom (huurgeleiding) die niet marktconform is;
-gelden Provincie & Rijk;
-subsidie Stichting Cultuurfondsen
En dan nu weer intrek De Kampanje door het Gemeentelijk apparaat die uiteraard huur zullen gaan betalen.

Judge X
17 oktober 2018 at 12:07
Redeloos en reddeloos ….

e
17 oktober 2018 at 12:21
Hoe doorzichtig op de nieuwbouw Bellevue aan te sturen. Ik heb altijd al gezegd, pas op de achterdeur wat nieuwbouw betreft , nu hier is hij dan , DE ACHTERDEUR NAAR NIEUWBOUW.

apolocat
17 oktober 2018 at 12:22
De politiek hangt van leugen en bedrog aan elkaar. Raar hé dat de burgers geen vertrouwen hebben in het bestuur.
Stadspartij, geen nieuw stadhuis, de partij van Assorgia, geen nieuw stadhuis. En zie… ze zitten net en ja hoor daar komt het weer, een nieuw stadhuis. Bah, wat een minkukels

Jaap van vugt
17 oktober 2018 at 13:31
Helemaal mee eens laat ze maar eerst wat doe aan dat hardt rijdende door de straten waar dertig km is maar als je naar ze bel zijn ze niet thuis te druk met eigen belang en de zakken vullen

REVANA
17 oktober 2018 at 14:02
Alweer een onderzoek? Het mag wat kosten!

Henk van Kuijk
17 oktober 2018 at 14:03
De volledig foute formatie laat de bewoners de tol betalen. De verkiezingsuitslag is voor de derde keer genegeerd, hét politieke en morele probleem van de stad. Het politiek bestuur van Den Helder heeft geen enkele visie op ruimtelijke ordening. Willemsoord is een maritiem-historisch monument waar een stadhuis niet hoort, maar meerdere maritieme projecten. In Julianadorp wonen 15000 mensen, daar houd je rekening mee. De schouwburg is al niet meer fatsoenlijk te bereiken vanuit Julianadorp met de bus (ov afgebroken). De Rabobank idem dito. Het achterbakse gedrag van dit college, met hoofdrol voor de burgemeester, om na de nederlaag met plan station/postkantoor toch de zin door te drijven, notabene met kiezersverraders BetervDH, BB, CU, Seniorenpartij en Stadspartij, van nieuwbouw in het centrum, kan alleen leiden tot maar 1 optie: opblazen dit college, en wegwezen het ondemocratische Zeestad dat alles beslist zonder enig draagvlak bij de bewoners, en zonder enige openheid. Of worden deze opties ons ook “geschonken” door het bedrijfsleven, als stadhuisbolder? De bv Willemsoord=bv Gemeente, dat moet stoppen bedrijfje te spelen. En het CDA moet stoppen met hun belangenverstrengeling met de schouwburg, de schouwburg behoeft een kundig onafhankelijk bestuur. Tenslotte: ik zie voortdurend ambtenaren en raadsleden ziek, zwak en misselijk het gebouw aan de Bijlweg verlaten, ambulances rukken af en aan….

Dick Klupper
17 oktober 2018 at 14:45
En al dit wanbestuur wordt grotendeels opgehoest door ouderen en minderbedeelden. Daarvoor worden alle subsidies wegbezuinigd. In en intriest.

Saskia
17 oktober 2018 at 16:14
En tot zover het trots gebrachte ‘we stappen over onze schaduw heen waar het de discussie nieuwbouw van het stadhuis betreft’, volgens mij getuigd dit niet van ook maar enig respect voor de kiezer – zo jammer weer allemaal.

e
17 oktober 2018 at 16:49
En ?? Als het halter Belleveu wordt ?,Hoe zit het dan met het doortrekken van het stads “”park”” De plek van de oude Schouwburg, grensde tegen de Kolenkitkerk aan. En zijn ze afgestapt van de gedachte , dat alles van de gemeente op èèn plaats bij elkaar moest zitten ? Daarvoor, zijn ze toch van de Kerkgracht vertrokken , omdat alles te versplinterd zat? En wat gaan ze nu dan doen?

e
17 oktober 2018 at 17:09
Men ziet en leest , dat er gewoon wordt aangestuurd op nieuwbouw. De andere aangegeven mogelijkheden , stuiten op problemen , of wel met andere gebruikers dan wel met de bouw technische staat van de gebouwen. Ht kost een vermogen om die gebouwen zo te verbouwen ,zo dat ze voor werkplek voor gemeente ambtenaren bruikbaar zijn. Die kosten , zullen de afgeketste verbouwing van de Bijlweg vele malen overtreffen. En zullen zo hoog uit gaan vallen , dat men besluit voor nieuwbouw op de plaats van de oude schouwburg. Link gespeeld , iets onmogelijks of heel duur voorstellen en vervolgens aansturen op nieuwbouw , daar dat goedkoper zal uitvallen. De achterdeur !!!

0223
17 oktober 2018 at 17:27
Iedereen zeurt wel, maar moet het stadhuis in het in elkaar zakkende gedrocht aan de Bijlweg blijven zitten dan? Nieuwbouw voor de publieke functies in het centrum is toch veel beter?

Dick Berts
17 oktober 2018 at 19:05
Het mini staatje Nederland zou het beste af zijn met een bestuurslaag. Nu hebben we het rijk, de provincie, regiobesturen, gemeenten, stadsdeelraden, waterschappen enz. enz. Het feit dat we 380 gemeenten hebben is ronduit krankzinnig. Die zullen dan ook steeds meer samengevoegd worden, wat veel stadhuizen overbodig gaat maken. Bovendien vindt een toenemend aantal werkzaamheden van gemeenten niet meer in kantoorruimtes plaats. Thuiswerken, internet en noem het maar op. Het probleem is, dat deze stad een bestuurder kent, die een monument voor zichzelf wil oprichten, in de vorm van een nieuw te bouwen stadhuis. Liefst in het oude postkantoor, met Rob Scholte’s voormalige atelier als persoonlijke werkkamer.

e
18 oktober 2018 at 10:58
Het “centrum”, is allang het “”centrum” van de stad niet meer . De Bijlweg ligt centraler ten opzichte van de andere stadsdelen. Die bewoners , worden in deze plannen nu benadeeld.

Henk van Kuijk
18 oktober 2018 at 13:34
De burgemeester woont zelf in dat “in elkaar zakkende gedrocht”, wel scheef overigens. VVD, CDA en D66 hebben een beperkte renovatie gesaboteerd, vier jaar lang, om dit achterbakse plan door te drukken. Heel dom van de oppositiepartijen van voor de verkiezingen om zich bij die lijn te voegen. Ze hebben met z’n allen van het stadhuis een gigantische, dure puinhoop gemaakt. Ze hebben nu 1.9 miljoen vrij besteedbaar, hoezo dure plannen bekostigen? Lenen misschien? Bij Willemsoord, de haven en de schouwburg? Terugdraaien die verhuizing dus, en beperkt renoveren, en sparen voor een nieuw stijlvol stadhuis, over 15 jaar, op de grond bij het AZC.

RB
17 oktober 2018 at 19:16
ik vind Willemsoord wel een knap voorstel, goede invulling van de toch veelal leegstaande gebouwen, bergen parkeer ruimte, redelijk goed bereikbaar, alleen nog een buslijn er langs en hoppa

Monique_K
18 oktober 2018 at 00:13
Ik dacht dat de gemeente al in conclaaf was gegaan met Conexxion een tijdje terug, in verband met de schouwburg, maar dat Conexxion er niets van wou weten. Ik zal morgen (uhm, later vandaag zie ik net) eens kijken of ik dat terug kan vinden. Als ik het goed herinner heb ik dat zo’n anderhalf jaar terug gelezen hier op deze site, in verband met een nieuwe dienstregeling.

Dutch
18 oktober 2018 at 10:51
leuk….een buslijn naar Willemsoord, hoe vaak zal de bus in de file staan?

RB
18 oktober 2018 at 18:08
hoe vaak staat lijn 33 in de file?

Monique_K
18 oktober 2018 at 18:37
Geregeld.

RB
18 oktober 2018 at 19:08
cijfers?

Monique_K
19 oktober 2018 at 11:26
Er is pas onderzoek gedaan dus die cijfers zullen er een dezer dagen wel komen, tot die tijd heb ik alleen anekdotisch bewijs, ik heb als passagier in de bus naar de boot geregeld in de file gestaan.

Monique_K
18 oktober 2018 at 12:25
Helaas, ik kan het niet terug vinden. Ik kan dus ook niet terug zoeken wat hun reden was voor de weigering, al meen ik mij te herinneren dat die niet gegeven werd in dat artikel. Maar met een beetje logisch nadenken is dat wel te beredeneren. Om te beginnen is er geen ruimte voor een bushalte. Daarnaast is de weg niet van Den Helder, er mocht nog niet eens een zebrapad worden aangebracht, het heeft jaren geduurd voor de toestemming er was van de provincie. Plus wat Dutch al zei, hoe vaak staat zo’n bus dan in de file? En niet alleen de bus overigens, ook de automobilist van en naar het stadhuis. Nee, er zitten qua bereikbaarheid heel wat haken en ogen aan die locatie, en dat weten ze donders goed want deze discussie is in 2016 ook al gevoerd, zoals gezegd, naar mijn mening wordt er aangestuurd op nieuwbouw in Halter Bellevue.

e
18 oktober 2018 at 12:36
Men kan de buslijn 33 eventueel gebruiken ( Teso lijn) Halte erbij bij het Marine museum.

Judge X
18 oktober 2018 at 14:19
Misschien zocht u dit Monique:
https://denhelderactueel.nl/2017/08/onderzoek-naar-reistijden-en-naar-veerhaven/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/onderzoek-naar-reistijden-n250

Monique_K
18 oktober 2018 at 19:01
@ e, er is al een halte bij het marinemuseum. Maar als je daarvandaan naar gebouw 66 moet gaan lopen kan je net zo goed vanaf het station lopen, dat scheelt amper in afstand.
@ Judge X, nope, dat onderzoek kwam later pas. Ik kan wel vinden dat ze erover in gesprek zouden gaan (College rekent op steun coalitie voor nieuw stadhuis, 9 feb 2016), maar die van een paar maanden later (volgens mijn herinnering dan) kan ik nergens vinden.

e
18 oktober 2018 at 20:15
@ Monique, men kan over het terrein van het Marine museum heen lopen, zover is het dan niet . Maar het gaat er over of er geen bus naar Willemsoord kan gaan rijden. Nou, die is er al. Dat iedereen . voor de deur afgezet wil worden is een ander verhaal

Monique_K
19 oktober 2018 at 12:50
Het gaat niet om ‘voor de deur afgezet willen worden’, het gaat om een redelijke loopafstand voor mensen met een beperking. Daar komt nog bij dat de bus op de terugweg niet stopt bij het Marinemuseum. Overigens is er nog een halte aan het Molenplein, en daar stopt de bus wel op de terugweg, maar ook dat is een flinke loopafstand, scheelt amper met de halte bij het museum. En dan heb ik het over luchtlinies, hoe groot die afstand echt is met de gebouwen waar je omheen moet lopen, geen idee. Het zou zomaar kunnen dat het qua loopafstand het kortste is vanaf het station. Voor gezonde mensen is dat geen probleem, daar kost het alleen akelig veel tijd, voor mensen met een beperking is dat wat lastiger. Ik denk dat een stadhuis makkelijk te bereiken moet zijn voor de gehele bevolking, en niet op een plekje waar het voor een gedeelte van de bevolking een uitputtingsslag wordt om er te kunnen komen.

’t Kraaiennest
17 oktober 2018 at 21:32
Voor het tijdelijk traject vind ik Willemsoord geen goede keuze. In het centrum staat genoeg leeg om de Frontoffice en het Bestuursdomein voor 3-5 jaren te kunnen huisvesten.
Ook voor het permanent traject zou ik kiezen voor het centrum. Halter Bellevue dus!
Moeten we natuurlijk nog wel af van die achterlijke regeling om 5 uur gratis te mogen parkeren.
Gratis parkeren naar 2 uur is volgens mij heel gebruikelijk.
Anders gaan de ambtenaren, zoals het winkelpersoneel nu al doet, tussen de middag even de kaart verzetten. Staan ze de hele dag alle parkeerplekken bezet te houden.
Willen mensen echt 5 uur in het centrum vertoeven, dan kunnen ze toch ook wel 5 minuten lopen.
Huisvesting ambtenaren in het centrum maar parkeren op Willemsoord.

e
18 oktober 2018 at 11:04
Het oude V&D gebouw. Zitten ze nog aan de goudkust ook . Kantoor van Schuiling in het oude koepelrestaurant, zodat hij kan uitkijken op zijn onderdanen en de glorie rijke prijswinnende bieb aan de ene kant en de kolder bolder aan de andere .

Bombong de Geweldige
17 oktober 2018 at 23:39
Dat heimelijke en indirecte gesubsidieer is al decennia lang aan de gang in Den Helder. Medio jaren ’80 werd de plaatselijke basketbalclub al deels door het college van B&W gesubsidieerd. Een aantal spelers had een RWW-uitkering van de Sociale Dienst en solliciteerde zogenaamd, dit met medeweten van de toenmalige PvdA-wethouder van Sociale Zaken.

Juul
18 oktober 2018 at 13:03
Blijf zitten war je zit en vervoer je niet.

jos
18 oktober 2018 at 16:17
Wat dacht men van het mooie ex gemeentehuis aan de kerkgracht ?

Hans
18 oktober 2018 at 17:07
Nounounou het is me toch wat, eerst nieuwbouw,. Dat kon allemaal niet volgende SPDH, BVDH, BB en CU, er moest gerenoveerd want dat was goedkoper. Maar assorgia kwam er achter dat je voor ambtenaren wel fatsoenlijke en veilige huisvesting moest hebben, Werd toch wat duurder, niet echt haalbaar. Maar toch doorzetten, onrealistisch cijfers etc etc. En nu zit dit kwartet in de coalitie en hup ze gaan nieuwbouw plegen. Kopen het liefst het Rabo-bank gebouw aan en we zijn dus weer bij af. Meerdere locaties, minder efficiëntie en meer geld down de drain.
Het wrange is dat het grootste deel van de DHA reaguurders op deze artiesten gestemd heeft 🙂

e
18 oktober 2018 at 17:18
Messentrekkers., zit in de aard van het beestje.. De rug van de kiezer is gewillig. Dat hebben ze van de SPDH geleerd.

Henk
20 oktober 2018 at 08:44
De bovenstaande opties lijken mij niet ideaal. Het huidige kantoor (Rabobank) is veel te ver van de stad vandaan.

e
20 oktober 2018 at 09:59
Let op Henk, ze gaan vol voor Bellevue. Het NHD , neemt alvast een voorzet , met een stelling. Je merkt aan alle kanten, dat ze de publieke mening hierover proberen te sturen en te beinvloeden. De twee gebouwen op Willemsoord , zijn niets meer of minder dan schijn voorstellen. E[k zinnig mens , kan aan de toestand waarin deze gebouwen zich bevinden zien, dat het een godsvermogen moet gaan kosten , om daar nog iets van te maken.

Judge X
20 oktober 2018 at 14:09
NHD kwam op 19 oktober 16:37 u. met een stelling: “Prima oplossing Helders stadhuis”.
Na 8 stemmers stond de balans op 75% Eens en 25% Oneens, nadat de balans de andere kant dreigde op te slaan,heeft men bij 109 stemmers en de stand 52% Eens en 48% Oneens, binnen 18 uur deelname aan de stelling stop gezet.
Waarmee het ‘onafhankelijke persgehalte’ van het NHD maar weer is aangetoond.
“Tipical !” 😛

Judge X
20 oktober 2018 at 14:23
Herstel, blijkbaar was er een technisch digitaal probleempje en is mij nu duidelijk geworden dat de stelling nog voor deelname door loopt.
Wat overigens geen verandering teweeg brengt, in mijn opvatting omtrent het ‘onafhankelijke persgehalte’ van het NHD. 😉

Henk van Kuijk
20 oktober 2018 at 15:01
Ach ja, als je een kop brengt als: Stadhuis naar centrum, zonder aanhalingstekens, dan ben je natuurlijk gewoon niet-neutrale, niet-kritische trompetter van het college. Probleem 1 in de stad: de uitslag van de verkiezingen wordt keer op keer genegeerd; 2, er is geen onafhankelijke journalistiek, die de macht controleert. Ernstige tekorten. En dan wel een nieuw stadhuis proberen te bouwen, kosten 30 miljoen, en net voor LOS radio zeggen dat er 1.9 miljoen vrij besteedbaar is (wethouder Visser). En bij de verkiezingen zeggen: geen bezuiniging op WMO, en dan 3 miljoen bezuinigen. Ik zou zeggen: toegangsverbod voor stadhuis.

Henk
21 oktober 2018 at 10:45
Er zijn meer mensen die ontevreden zijn over het NHD. Ze laten onderwerpen liggen of gaan er niet diep genoeg in. Anderen moeten het gat maar vullen, duurt meestal weer jaren voordat het beter wordt.

https://denhelderactueel.nl/2018/10/college-presenteert-huisvestingsopties-gemeente/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image