Nell Westerlaken – Rob Scholtes museum bedreigd: Kunstenaar Rob Scholte stichtte in een voormalig postkantoor een persoonlijk museum

Den Helder – Waar is het Rob Scholte Museum? Een richtingaanwijzing is er niet in Den Helder, of het moet het handgeschreven schoolbord zijn dat de kunstenaar zelf vervaardigde. Maar dat staat vandaag even binnen. Het waait, het is maandag en het museum is gesloten.

Wie Den Helders jongste museum wil bekijken zal vergeefs zoeken op de stadsplattegrond, in de gemeentegids of op internet. ‘Nee, aan die website zijn we nog niet toegekomen’, zegt de kunstenaar, ‘het moet organisch groeien, hè.’ Niettemin ontving hij afgelopen zomer vlak na de opening soms 30 à 40 bezoekers per dag zonder dat veel ruchtbaarheid was gegeven aan het enige Helderse museum voor beeldende kunst. Het gratis onlinedagblad Den Helder Actueel maakte gewag van ‘een aanwinst voor de stad’, en dat was het wel zo’n beetje.

‘We zijn nauwelijks open of er begint een campagne om de boel af te breken’, zegt Scholte, doelend op de gemeentelijke plannen om een nieuw stadhuis te bouwen op de plaats van het huidige station en het voormalige postgebouw.

Toen Rob Scholte (55) zeven jaar geleden neerstreek in de stad der zeestrijdkrachten – ‘ik vind het geweldig dat je hier aan drie kanten in het water zit’ – kon hij zijn atelier inrichten in het voormalige postkantoor. ‘Een uniek gebouw’, zegt hij, ‘die opvallende zuilenrij aan de buitenkant doet denken aan een tempel uit de klassieke bouwkunst.’ Maar mooier nog was de grote lege ruimte op de bovenste verdieping. Niets meer aan gedaan sinds Post.nl vertrok, een perfect atelier. Er was plek genoeg om nieuw werk te maken, om kunstwerken en materiaal op te slaan, om zijn 60 duizend boeken neer te zetten, en om de persoonlijke kunstcollectie te bewaren die hij in de loop van zijn leven opbouwde.

De atelierruimte kreeg Scholte in bruikleen van de gemeente. Afgelopen zomer verwierf de kunstenaar ‘na jaren geharrewar’ ook het gebruiksrecht voor de benedenverdieping, waar hij zijn collectie wilde laten zien aan het publiek. Het is een bijzondere, wat curieuze verzameling beeldende kunst. De eigenaar, curator en rode draad vallen namelijk samen in Rob Scholte. ‘Veel werk heb ik gekregen of geruild met collega-kunstenaars.’

In de ruime, lichte hoofdzaal staan de postkantoorstrepen nog op de vloer, een aanwijzing voor de wachtenden voor het loket. Aan de muren hangt de hoofdmoot van Scholtes verzameling: een complete collectie litho’s uit de Eerste Wereldoorlog van beeldend kunstenaar Jan Sluijters (1881-1957), 78 stuks harde politieke spotprenten van een schilder die bekend werd met salonfähige portretten en landschappen. ‘Ze werden verspreid als pamflet in het blad De Nieuwe Amsterdammer. Het werk toont een kant van Sluijters die niet veel mensen kennen’, zegt Scholte: ‘Hij zet Nederland keihard neer als oorlogsprofiteur.’ In september is de collectie te zien in het Zwolse museum De Fundatie.

Een ruimte verder hangt een eclectische mix met werk vrienden en bekenden. Mede-Nieuwe Wilden René Daniëls en Peter Klashorst zijn vertegenwoordigd, naast werk van Scholte zelf uit de ‘Wilden’-jaren tachtig. Er hangen Kaagmannnetjes en Lucebertjes, er is werk van onder vele anderen Eugène Brands, Woody van Amen, Philip Akkerman, Andy Warhol, Carlijn Mens, Jan Fabre, Anton Pieck, Han van Meegeren en Erich Wichman. Over de laatste drie zegt Scholte: ‘Ze laten mijn fascinatie zien voor buitenstaanders. Pieck wordt gezien als kitsch, Van Meegeren als een vervalser en Wichman als fascist. Ze werden niet of nauwelijks opgenomen in de kunstgeschiedenis.’

Wat doet Scholte als het museum/postkantoor het veld moet ruimen voor een nieuw gemeentehuis? ‘Dan vertrek ik naar een plaats zo ver mogelijk bij Den Helder vandaan. Dat zou best eens Zuid-Limburg kunnen zijn.’

De gemeente Den Helder overweegt sloop. Vertrekt Scholte nu naar Limburg?

Rob Scholte (1958) brak in de jaren tachtig door met zijn postmoderne werken. Met zijn kunst wil hij vragen oproepen over begrippen als copyright, authenticiteit en reproductie. Vaak plaatst hij beelden uit de massamedia in een nieuwe context. Bij een nooit opgehelderde aanslag met een autobom in 1994 in Amsterdam verloor hij beide benen.
In de jaren negentig beschilderde hij met zijn assistenten 1.200 vierkante meter wand en plafond in het Japanse Huis Ten Bosch Resort. Momenteel is er werk van hem te zien in Galerie De Compagnie in Dordrecht. Het museum in Den Helder wordt gerund door vrijwilligers en is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag.

De Volkskrant, 13 februari 2014, 00:00

http://www.volkskrant.nl/archief/rob-scholtes-museum-bedreigd~a3595915/