Nel Dol – Hoe ver wil je gaan? + Delano Weltevreden – Foute knul

Hoe ver wil je gaan?

Al jaren ligt de gemeente Den Helder in de clinch met Rob Scholte over zijn museum in het oude Postkantoor. Een lang slepend conflict lijkt nog steeds niet tot z’n eind gekomen.
Elke keer als de strijd leek te zijn beslecht kwam er weer een kink in de kabel.
Er zijn talrijke procedures gevoerd. Die hebben veel geld gekost.
Rob Scholte is nu Den Helder uit en nog is het niet klaar.
Op 23 januari heeft de rechtbank Noord Holland uitspraak gedaan in het geschil van de heer Scholte en de gemeente. De rechtbank heeft geoordeeld, dat partijen geen overeenkomst hebben bereikt over essentiële punten van de overeenkomst.
Wel is de rechtbank van oordeel, dat de heer Scholte niet hoefde te verwachten, dat de onderhandelingen zouden worden afgebroken, waardoor het afbreken door de gemeente als onrechtmatig wordt bestempeld.
Duidelijk zou je zeggen! Maar nee hoor, de gemeente gaat in hoger beroep!
‘De rechter heeft het niet goed gedaan! Is van onjuiste uitgangspunten uitgegaan!’ vindt gemeente.
Heeft de huisadvocaat van de gemeente dit dan niet duidelijk kunnen maken tijdens de zitting?
Maar misschien komt het niet zo ver, want de gemeente gaat de komende tijd ook met de advocaat van de heer Scholte onderzoeken, of er voldoende aanknopingspunten zijn om een gesprek te initiëren om zo een hoger beroep te voorkomen.
Je vraagt je toch af, of hiervoor vanaf 23 januari niet voldoende tijd is geweest?
Maar nee hoor, het wordt weer op de spits gedreven en we gaan weer procederen.
Hou hier eens mee op, zou ik zeggen.

Neem een keer je verlies, dat heeft de heer Scholte ook moeten doen!
HIj HEEFT ZIJN MUSEUM OP MOETEN GEVEN!

Nel Dol is ex raadslid, nu commissielid GroenLinks

GROEN, Nieuwsbrief van GroenLinks Den Helder, 5e Jaargang, Nr. 1, p. 8, maart 2019

https://denhelder.groenlinks.nl/

Foute knul

Het stadhuis komt op Willemsoord. De coalitie van VVD, CDA, CU, Seniorenpartij, Stadspartij, PvdA en Beter voor Den Helder noemt het ’een historisch besluit’. Het enige wat er historisch aan is, is dat partijen, die in dit dossier voorheen lijnrecht tegenover elkaar stonden, nu eensgezind zijn.

Voor de rest is het oude wijn in nieuwe zakken. Vorige (gelegenheid)coalities hadden geen boodschap aan wat de oppositie vond van hun stadhuisbesluiten, de huidige coalitie zet die traditie voort. De wethouders Tjitske Biersteker en Michiel Wouters brulden als raadsleden om het hardst, dat toenmalige colleges en coalities niet luisterden en over de oppositie heen walsten met in beton gegoten besluiten. Hun college doet hetzelfde.

Dit college wil vaart maken. Het lijkt verdacht veel op het mechanisme, dat in werking treedt, wanneer een meisje wil trouwen met een foute knul. Ze staat niet open voor argumenten, die bedoeld zijn om haar voor onheil te behoeden. Hoe steekhoudend, die ook zijn.

Het college heeft volgens wethouder Wouters het absolute vertrouwen, dat het allemaal goed komt. Het hardnekkige probleem van vastlopend TESO verkeer wordt dus binnen de komende vier jaar opgelost. En de verplaatsing van het stadhuis gaat niet meer kosten dan nu begroot. De tijd zal het leren.

Helderse Courant, 3 maart 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190301_96862702/commentaar-foute-knul

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nel+Dol+GroenLinks
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=TESO

2 Comments

  1. In helmond weten ze ook hoe het niet moet

  2. Loes Vermeer-lagerveld 4 maart 2019 op 22:07

    Op het genomen Besluit staan slechts bij punt 1,2 en 3 bedragen vermeld tot een bedrag van ruim 30 miljoen euro!! Bij de punten 4, 5 en 6 staan helemaal geen bedragen vermeld. En toch maar volhouden dat we vertrouwen moeten hebben en de kosten binnen het budget blijven. Vertrouwen?? Ik heb het grootste wantrouwen en dat hier weer eens sprake is van volksverlakkerij!! Waar blijft de openheid en eerlijkheid bij zoveel aannames… en het College natuurlijk weet dat van “binnen het budget” geen sprake is. En om naar niet te spreken van onherstelbare aantasting van ons historisch nautisch erfgoed…Is dat hetgeen dit College de burgers als erfenis nalaat? En de meeste raadsleden als hoogste bestuurders zaten tijdens de bewuste raadsvergadering gewoon te slapen dan wel sommigen ongeïnteresseerd kauwende op snoepgoed welke van hand tot hand ging..
    Wat een gênante vertoning….

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.