Nederlandse Ambassade in Rabat, Marokko – Cultuur

Op deze pagina:
Culturele sectorinstituten
Beeldende Kunst
Theater
Muziek
Literatuur
Dans
Film
Fotografie
Design
Architectuur
Mode
Musea
Cultureel Erfgoed
* Internationaal cultuurbeleid ‘Grenzeloze kunst’ (buzabeheer:71240)

Culturele sectorinstituten
In Nederland bestaan er verscheidene culturele instanties die advies en informatie geven over de Nederlandse cultuur en de bevordering van de Nederlandse cultuur in het buitenland en over specifieke branches binnen de cultuurwereld zoals theater, dans en beeldende kunst.

Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA) (http://www.sica.nl/)
SICA is een onafhankelijk centrum voor expertise en netwerkactiviteiten die culturele organisaties binnen allerlei culturele disciplines helpt in zowel Nederland als het buitenland.

Theater Instituut Nederland (http://www.theaterinstituut.nl/)
TIN ondersteunt de internationalisatie van Nederlands theater en dans en voorziet in informatie en advies voor buitenlandse professionals die meer willen weten over theater en dans in Nederland. TIN coördineert ook verschillende internationale programma’s die Nederlandse producties promoten en ook de culturele uitwisseling en samenwerking bevorderen tussen Nederlandse en buitenlandse theater en dansprogrammamakers.

Muziekcentrum Nederland (http://www.mcn.nl/)
Muziekcentrum Nederland is het landelijke promotiecentrum voor de Nederlandse professionele muziekwereld.

Nederlands Architectuur Instituut (http://www.nai.nl/)
Het NAI is een cultureel instituut dat faciliteiten aanbiedt voor onderzoek en fungeert als platform voor discussie. Verder organiseert het NAI tentoonstellingen, lezingen, debatten en geeft publicaties uit.

Premsela (http://www.premsela.org/)
Premsela functioneert als een platform voor Nederlands design en mode en organiseert lezingen, debatten, tentoonstellingen, voert onderzoek en publicaties uit en biedt ook informatie en advies aan.

Holland Film (http://www.hollandfilm.nl/)
Holland Film is het officiële marketing- en promotie-agentschap voor de Nederlandse film wereldwijd.

Marmoucha (http://www.marmoucha.nl/)
De stichting Marmoucha zet zich al ruim tien jaar voor de promotie van Marokkaanse kunst in Nederland en sinds kort ook voor Nederlandse kunst in Marokko.

Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (http://www.fondsbkvb.nl/)
Het Fonds BKVB helpt beeldend kunstenaars, designers, architecten en culturele mediators met het ontwikkelen van hun werk op velerlei manieren zowel in Nederland als in het buitenland.

Dutch Design, Fashion and Architecture (http://www.dutchdfa.nl/)
In 2009 hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken, Cultuur en Economische Zaken samen 12 miljoen euro vrij gemaakt om in vier jaar tijd Nederlands design, architectuur en mode op de internationale kaart te zetten.

The Dutch Fashion Foundation (http://www.dutchfashionfoundation.com/)
The Dutch Fashion Foundation versterkt de sociale, economische en culturele rol van Nederlandse mode op nationaal en internationaal niveau.

Beeldende Kunst
Nederland kent een eeuwenlange traditie op het gebied van de schilderkunst. Schilders als Rembrandt, Frans Hals, Vermeer, Van Gogh en Piet Mondriaan zijn wereldberoemd. Maar ook in de moderne schilder- en beeldhouwkunst houden Nederlandse kunstenaars deze traditie hoog. Hedendaagse Nederlandse kunstenaars zijn goed vertegenwoordigd bij buitenlandse evenementen zoals de ‘Biënnale’ in Venetië en de ‘Documenta’ in Kassel. De bekendste naoorlogse schilders zijn Karel Appel en Corneille, beiden lid van de zogenaamde COBRA-groep. Andere bekende moderne kunstenaars zijn Ger van Elk, Jan Dibbets, Peter Struyken, Rob Scholte, Marthe Röling en Marlene Dumas.

Karel Appel (http://www.karelappelfoundation.com/)

Corneille (http://www.corneille.com/)

Cobra-groep (http://www.cobra-museum.nl)

Theater
Nederland telt veel beroepstoneelgezelschappen. Daaronder zijn traditionele gezelschappen en kleinere gezelschappen die zich richten op nieuwe theatervormen, waarin veelal combinaties gezocht worden met muziek, mime en nieuwe mediatechnieken. Theatergezelschap Dogtroep treedt regelmatig in het buitenland op met grote producties. In Amsterdam en in Antwerpen (België) vindt jaarlijks het Theaterfestival plaats. Tijdens dit festival worden de belangrijkste Nederlandstalige theatervoorstellingen van het voorgaande jaar opnieuw aan het publiek getoond. Een nieuwe ontwikkeling is de productie van grootschalige musicals, zoals de Nederlandse uitvoering van ‘The Lion King’ en ‘The Wiz’.

Het Nederlands Theater (http://www.hetnederlandstheater.nl/)

Nederlands Theater Festival (http://www.tf.nl/)

On Stage (http://www.onstage.nl/)
Agenda van theater, muziek en dansvoorstellingen

Theater agenda (http://www.theater.startpagina.nl/)

Muziek
Op het gebied van de klassieke muziek telt Nederland een groot aantal orkesten, verspreid over het hele land. Het bekendste is het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Bekende kleinere ensembles zijn het Orkest van de XVIIIde eeuw, het Amsterdam Baroque Orchestra en het Schönberg Ensemble in Amsterdam. De opera maakt een grote bloei door. Vooral De Nederlandse Opera in Amsterdam heeft een grote internationale reputatie opgebouwd. Per jaar verzorgt De Nederlandse Opera ongeveer tien producties, die voornamelijk in Amsterdam worden uitgevoerd. De moderne opera vormt een belangrijk onderdeel van het repertoire.
Het Holland Festival is een internationaal bekend muziekfestival dat elk jaar gedurende de gehele maand juni in Amsterdam wordt gehouden en in 1997 zijn 50-jarig bestaan vierde. Een ander belangrijk muziekfestival is het Holland Festival Oude Muziek in Utrecht, waarin middeleeuwse en barokmuziek centraal staan. Vooraanstaande musici en ensembles uit binnen- en buitenland nemen aan dit festival deel. Ook jazz, pop en geïmproviseerde muziek zijn populair. Het North Sea Jazz Festival is het grootste en bekendste jazzfestival van Europa. Pinkpop, Parkpop en Dynamo Open Air zijn bekende popfestivals.

Muziekgroep Nederland (http://www.muziekgroep.nl/)

Stichting Gaudeamus – Centrum voor Hedendaagse Muziek (http://www.gaudeamus.nl/)

Nationaal Pop Instituut (http://www.popinstituut.nl/nieuws/index.html)

North Sea Jazz Festival (http://www.northseajazz.com/)

The Royal Concertgebouw Orchestra (http://www.concertgebouworkest.nl/)

Dutch Jazz Connection (http://www.dutchjazzconnection.nl/)

Naar boven
Literatuur
De Nederlandse literatuur heeft door de eeuwen heen belangrijke schrijvers opgeleverd. Tijdens de Middeleeuwen maakte de Nederlandse literatuur deel uit van een brede West-Europese traditie, die onder meer tot uiting komt in ridderverhalen als ‘Floris ende Blancefloer’ en ‘Karel ende Elegast’, in het dierenepos ‘Van den Vos Reynaerde’ en in de moraliteit als ‘Elckerlyk’. In de 16e eeuw kwam het humanisme op met Erasmus van Rotterdam als belangrijkste Nederlandse vertegenwoordiger. Zijn ‘Lof der Zotheid’, een satire op maatschappelijke en kerkelijke misstanden, is in vele talen vertaald.
In de 17e eeuw was het vooral Spinoza die met zijn filosofische verhandelingen ook in het buitenland grote waardering verwierf. In die eeuw kwam de Nederlandse literatuur tot grote bloei. Belangrijke schrijvers uit die tijd zijn Vondel, Hooft, Huygens en Bredero. In de 17e eeuw kwam ook de Statenbijbel tot stand: een Nederlandse bijbelvertaling die grote invloed heeft gehad op de vorming van de Nederlandse taal. Een belangrijke auteur uit de 19e eeuw is Multatuli, wiens roman ‘Max Havelaar’ een aanklacht vormde tegen het koloniale bewind in het toenmalige Nederlands-Indië (tegenwoordig Indonesië).
De literatuur na de Tweede Wereldoorlog werd lange tijd gedomineerd door de ‘grote drie’: W.F. Hermans, Harry Mulisch en Gerard Reve. Belangrijke naoorlogse schrijvers en schrijfsters zijn onder meer Hella Haasse, Cees Nooteboom, A.F.Th. van der Heijden, Marcel Möring, Adriaan van Dis, Thomas Roosenboom en, van de jongere generatie, Arnon Grunberg. In het buitenland is de belangstelling voor Nederlandse auteurs in het afgelopen decennium gestaag gegroeid.
Het grote publiek leest veel boeken uit openbare bibliotheken. Vooral bij jongeren is de bibliotheek populair: ongeveer 60% van de jongeren tot 17 jaar maakt er gebruik van. Tot het 16e jaar is het lidmaatschap kosteloos. Het totale bezit van de openbare bibliotheken wordt geraamd op ruim 40 miljoen boeken.

Landelijke virtuele openbare bibliotheek (http://www.bibliotheek.nl.)

Koninklijke Bibliotheek (http://www.kb.nl/)

Nederlandse Taal Unie (http://www.taalunieversum.org/taalunie/)

Onze Taal (http://www.onzetaal.nl/)

Nederlands Literair productie en vertalingfonds (http://www.nlpvf.nl)
Het NLPVF bevordert Nederlandstalige literatuur in het buitenland. De NLPVF onderhoudt contacten met een groot aantal internationale uitgevers en heeft een stand op de grootste internationale boekenbeurzen.

Poetry International (http://www.poetry.nl/)

De Nederlandse Letteren (http://www.letteren.nl/)

Winternachten (http://www.winternachten.nl/)

Dans
Nederland heeft een grote naam op het gebied van de moderne dans. Het werk van het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag, onder leiding van Anders Hellström, is internationaal vermaard. Daarnaast bestaat het moderne dansaanbod uit producties van kleinere groepen zoals Introdans. Het Scapino Ballet in Rotterdam heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een modern repertoiregezelschap. Het Nationale Ballet in Amsterdam danst veelal stukken uit het klassiek-romantische repertoire. Ook krijgt werk van 20e-eeuwse choreografen zoals de Amerikaan Balanchine en de Nederlanders Van Dantzig, Van Manen en Van Schayk veel aandacht. Iedere twee jaar wordt in Den Haag het Holland Dans Festival gehouden, waarin de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse dansproducties te zien zijn. Het Springdance festival in Utrecht en Cadance festival in Den Haag tonen elk jaar de laatste ontwikkelingen op het gebied van de moderne dans.

Theater Instituut Nederland (http://www.theaterinstituut.nl/)

Stichting Internationaal Dansfestival Burgum (http://www.dansfestivalburgum.nl/)

Springdance Festival (http://www.springdance.nl/)

Film
Nederland heeft een bescheiden filmindustrie die jaarlijks ongeveer 20 speelfilms produceert, sommige in coproductie met andere landen. Een klein aantal van deze films is ook buiten Nederland bekend geworden. Zo kregen Marleen Gorris en Mike van Diem een Oscar voor ‘Antonia’ (1996) en ‘Karakter’ (1998). Bekender zijn de films ‘Robocob’ en ‘Basic Instinct’ van Paul Verhoeven en ‘Speed’ en ‘Twister’ van Jan de Bont. Acteurs als Rutger Hauer, Renée Soutendijk en Jeroen Krabbé zijn ook buiten Nederland beroemd. ‘Left Luggage’, van Jeroen Krabbé als regisseur, werd uitgebracht in meer dan veertig landen. Nederland telt een aantal internationale filmfestivals, bijvoorbeeld het Internationaal Film Festival in Rotterdam (jaarlijks in februari) en het International Documentary Film Festival in Amsterdam (jaarlijks in november). Andere festivals zijn het World Wide Video Festival (jaarlijks in april) en het Nederlands Film Festival in Utrecht (jaarlijks in september). Nederland staat bekend om zijn goede documentairefilmers. Johan van der Keuken is vooral bekend vanwege zijn kunstzinnige films.

Nederlands Fonds voor de Film (http://www.filmfonds.nl/)

International Film Festival Rotterdam (http://www.filmfestivalrotterdam.com/)

International Documentary Film Festival Amsterdam (http://www.idfa.nl/)

Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en TV-makers (http://nbf.nl/)

Fotografie
Belangrijke fotocollecties bevinden zich in het Rijksmuseum Amsterdam (19e eeuw), het Stedelijk Museum Amsterdam en het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit Leiden.

Nederlands Foto Archief (http://www.nfa.nl/)

Nederlands Fotogenootschap (http://www.fotogenootschap.nl/)

Prentenkabinet (http://www.prentenkabinet.nl)

World Press Photo (http://www.worldpressphoto.org/)

Design
Eenvoud, helderheid en soberheid zijn begrippen die centraal staan binnen de Nederlandse vormgeving. Het kenmerkendste voorbeeld hiervan is het werk van de leden van ‘De Stijl’, een groep van vormgevers en kunstenaars die rond 1920 grote invloed op het Nederlandse kunstklimaat hadden. Bekende vertegenwoordigers van deze stijl zijn Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en vooral Gerrit Rietveld. In het dagelijks leven is de strakke vormgeving overal terug te vinden: op postzegels, in treinen, straatmeubilair zoals prullenbakken en verkeersborden, maar ook in kantoren. Het Nederlands Vormgevingsinstituut in Amsterdam is internationaal toonaangevend. Het zorgt voor vernieuwing en integratie van vormgeving in de maatschappij en legt contacten tussen vertegenwoordigers van verschillende disciplines. De Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven (AIVE) is een gespecialiseerd opleidingsinstituut voor industriële vormgeving. In het buitenland wordt Nederland wel gezien als het Mekka van creativiteit. Veel jonge buitenlandse vormgevers, architecten en kunstenaars komen vooral naar Amsterdam om daar te werken in een atmosfeer van vrijheid, uitwisseling en vernieuwing. Creativiteit staat hierbij voorop, niet de staat van dienst.

Design.nl (http://www.design.nl/)
Design.nl is een internationale website over Nederlands design en beat informatie over alle gebeurtenissen rondom Nederlands design in Nederland.

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (http://www.bno.nl/)
De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers is de branche organisatie voor onder andere Nederlandse individuele ontwerpers en is de belangrijkste representatieve organisatie voor de ontwerpindustrie in Nederland.

Netherlands Design Institute (http://www.design-inst.nl/)

Architectuur
Ook op het gebied van architectuur en stedenbouw heeft Nederland een traditie hoog te houden. Maar liefst 50.000 gebouwen, objecten en complexen zijn tot rijksmonumenten bestempeld. De overheid beschermt en draagt financieel bij aan de instandhouding ervan. De 17e- en 18e-eeuwse grachtenpanden in Amsterdam zijn wereldberoemd. Dat geldt ook voor de stedelijke uitbreidingsplannen die in de 20e eeuw zijn gerealiseerd zoals Amsterdam-Zuid van de architect en stedenbouwkundige Berlage en de naoorlogse nieuwbouw in het centrum van Rotterdam. Moderne architectuur kent in Nederland een veelvoud van verschijningsvormen. Jonge architecten krijgen de gelegenheid tot experimenteren bij de bouw en de uitbreiding van steden. Ook de overheid heeft invloed op architectuur door haar rol als opdrachtgever. Recente voorbeelden zijn het modernistische gebouw van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Hoogstad) en het postmodernistische gebouw van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Graves en Soeters). Andere bekende Nederlandse architecten zijn onder meer Aldo van Eyck, Herman Hertzberger, Wim Quist, Pi de Bruyn, Rem Koolhaas en Jo Coenen. Laatstgenoemde heeft het gebouw ontworpen waarin het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam is gehuisvest. In Amsterdam is het Berlage Instituut gevestigd: een internationale ‘werkplaats’ voor talentvolle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.

Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (http://www.bni.nl)
De Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten is de representatieve organisatie voor Nederlandse interieurontwerpers.

Naar boven
Mode
Dutch Fashion Foundation (http://www.dutchfashionfoundation.com/)

Amsterdam International Fashion Week (http://www.amsterdamfashionweek.com)

Arnhem Mode Biënnale (http://www.arnhemmodebiennale.nl/)

HTNK (http://www.htnk.nl/)

Streetlab (http://www.streetlab.nl/)

Musea
Met bijna duizend musea heeft Nederland de grootste museumdichtheid ter wereld. Enkele van de bekendste musea zijn het Rijksmuseum en het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam, het Museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam, het Mauritshuis in Den Haag en Paleis het Loo in Apeldoorn. Hedendaagse kunst is te bewonderen in onder meer het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Kröller-Müller Museum in Otterlo, het Bonefanten Museum in Maastricht en het Van Abbemuseum in Eindhoven. De grootschalige evenementen, zoals in 2000 de Gouden Eeuw-tentoonstelling, en in 2006 de viering van 400 jaar Rembrandt, trekken veel buitenlandse bezoekers en ondersteunen het culturele imago van Nederland.

De Museum Server ()

Museum.nl (http://www.museum.nl/)

Rijksmuseum (http://www.rijksmuseum.nl)

Van Gogh Museum (http://www.vangoghmuseum.nl/)

Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam (http://www.scheepvaartmuseum.nl/)

Museum Boijmans van Beuningen (http://www.boijmans.rotterdam.nl/)

Mauritshuis (http://www.mauritshuis.nl/)

Gemeentemuseum (http://gemeentemuseum.nl/)

Centraal Museum (http://centraalmuseum.nl/)

Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap & Monumenten (http://www.racm.nl/)

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (http://www.iisg.nl/index-nl.php)

Rijksmuseum (http://www.rijksmuseum.nl/index.jsp)

Nederlands Centrum voor Volkscultuur (http://www.volkscultuur.nl/)

http://marokko.nlambassade.org/organization/afdelingen/pers-en-cultuur/cultuur#anchor-BeeldendeKunst

http://marokko.nlambassade.org/organization/afdelingen/pers-en-cultuur/cultuur