Nardy Cramm – Blog Koninkrijksbelangen | ‘Io so’ (ik weet)

‘Helmin is niet de eerste noch de laatste, die ze hebben laten ombrengen’

Willemstad – Vandaag is het precies 25 jaar geleden, dat de toenmalig premier Maria Liberia Peters en Justitie minister Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Romer hun handtekening zetten onder de Landverordening buitengaatse Hazardspelen van 8 juni 1993. Vijf jaar na de dood van Helmin Wiels zijn de opdrachtgevers nog steeds niet gepakt en zitten tenminste twee mensen van Curaçao al meer dan vijf jaar ondergedoken in het buitenland. Over verweven zaken. RST, leest u even mee?

Staatssecretaris Willem Vermeend offshore is koninkrijksbelang, Amigoe, 10 januari 1995

Staatssecretaris Willem Vermeend offshore is koninkrijk belang, Amigoe, 10 januari 1995

In 1995 kwam de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend op Curaçao aan om voor de bühne de beruchte Antillen route stop te zetten. Om aan de achterkant aan de Vereniging Offshore Belangen (VOB) zijn consent (http://www.knipselkrant-curacao.com/amigoe-vermeend-bedrijven-die-op-papier-verhuizen-kan-niet-meer/) te geven aan Antillen route 2.0. Al gauw zagen Gregory Elias’ gerestaureerde E-zone verordening, KPMG/PwC’s Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR, http://www.knipselkrant-curacao.com/amigoe-elias-onze-nieuwe-off-shore-kan-wedijveren-met-die-van-luxemburg/), Christoffel Smeets’ anonieme rechtspersonen wetgeving voor de Stichting Particulier Fonds (SPF, http://www.knipselkrant-curacao.com/wp-content/uploads/1998-xx-xx-Stichting-Particulier-Fonds-SPF-notaris-Gerard-Smeets-Tkst-Ton-de-Jong.png), Citco’s Curaçaose variant op de Arubaanse AVV) in combinatie met een Nederlandse aanpassing (http://www.knipselkrant-curacao.com/amigoe-elias-onze-nieuwe-off-shore-kan-wedijveren-met-die-van-luxemburg/) van het Belastingregeling Koninkrijk (BRK) het daglicht. De kaders waarbinnen de grootste anonieme ongereguleerde offshore gok en witwas sector (http://www.knipselkrant-curacao.com/dossiers/dossier-gokken-casinos-loterijen/) ter wereld kon ontstaan.

Gezaghebber Stanley Betrian regelde in 1996 de eerste Egamingvergunningen voor Elias & Dos Santos (foto KKC)

Gezaghebber Stanley Betrian regelde in 1996 de eerste E-gaming vergunningen voor Elias en Dos Santos en keek daarna vijf jaar weg van controle op de vergunninghouders en sub-licentering. Op 26 november 2012 tekende hij als Interim minister president (op advies van eerste beleid verantwoordelijke SG Stella van Rijn) een nieuwe verdachte loterijen vergunning voor een witwas en criminele organisatie verdachte RDS (foto Extra)

In 1996 zette het Bestuurscollege van Gezaghebber Stanley Betrian van het eiland Curaçao, premier Miguel Pourier van het Land Nederlandse Antillen onder druk voor het uitgeven van een eerste offshore vergunning aan… Intertrust koning Gregory Elias (video: https://www.youtube.com/watch?v=jol8_L_-GGY&feature=youtu.be). Het uitgeven van gok vergunningen was feitelijk in strijd met behoorlijk bestuur, omdat het toezicht nog niet wettelijk verankert was. Die hadden Camelia Romer en Liberia-Peters ‘vergeten’ in te dienen. Betrian stelde echter al afspraken met Elias te hebben gemaakt voor opbrengsten verdeling, Elias zou haast hebben omdat het sports betting seizoen zou beginnen. Bovendien runden de Italiaans-Nederlandse casino koningen Francesco Corallo (Sint Maarten, http://www.knipselkrant-curacao.com/volkskrant-corruptie-op-sint-maarten/), Eduardo de Veer (Aruba, http://www.knipselkrant-curacao.com/nrc-ingenieus-fraudescenario-met-beta-hotel/) en Rudy Pizziolo (vanuit het Holiday Beach Hotel & Casino op Curacao, http://www.knipselkrant-curacao.com/pizziolo-overleg-binnen-de-sector/) op ‘hun’ eilanden reeds de eerste illegale online casino’s. Discretie en snelheid was geboden. Tussen het Land Nederlandse Antillen en het eiland Curacao werden afspraken gemaakt, dat het Bestuurscollege zou toezien op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Na de vergunning aan Elias (TISS/Staten Management/MeesPierson Intertrust) volgden vergunningen voor Robbie dos Santos (Millionaire’s Club), Herman Behr (E-management), Robert Vermeulen (Antillephone), Steve Vanenburg (PwC, Curaçao Interactive Gaming Licensing) Rudy Pizziolo (Gaming Services Provider) en het uiterst geheime Cyberluck (een consortium van KPMG en ABNAmro/MeesPierson UBO‘s?). Robbie dos Santos was de eerste, die het Land verzocht om een sublicentie structuur toe te staan. E-gaming specialist en lobbyist van het eerste uur mr. Karel Frielink is weliswaar van mening. dat sub-licenteren legaal (http://www.curacao-law.com/2007/08/09/netherlands-antilles-not-on-uk-gambling-white-list/, ‘gedoogd’) is, maar niets is minder waar. Het is niet alleen wettelijk verboden via artikel 3 lid 1 offshore Hazardspelen (http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Nederlandse%20Antillen/1855.html), het is in ook in strijd met de geest van de wet, zoals neergelegd in de memorie van toelichting. Pourier had het bovendien bij de uitgifte van de eerste licentie aan Elias bij beleid direct uitdrukkelijk verboden, omdat de ‘span of control’ in een high risk industry als online casino en sport bettings voor de overheid dan te groot zou worden. Het staat zelfs in de voorwaarden van hun vergunningen, dat voor elke nieuwe hazardspel goedkeuring van de Justitieminister moet worden gevraagd. Elias probeerde het vervolgens via zijn vriend Financiën minister Harold Henriquez, doch daar stak Pourier’s staf nog snel een stokje voor: hij kreeg dezelfde verbod als Robbie. Maar wat is een verbod zonder toezicht en handhaving? De trust sector turned gok sector had immers al sinds de jaren ’50 de lokale media, politiek en de kerk in de pocket. Smeets, Elias en KPMG bepalen al decennia wat u lokaal in de kranten leest, op de radio hoort en op de tv ziet. De vergunningen werden vervolgens door de licentiehouders strikt geheim gehouden, zelfs naar hun sub-licenties. Al gauw werden dubieuze Nederlands-Italiaanse casino cliënten met bijzondere Latijns-Amerikaanse contacten voorzien van illegale sublicenties. Pourier riep nog ‘maffia’, maar het was tegen dovemansoren.

Bij zo’n schaduwsector horen nieuwe structuren. Eentje met minder aansprakelijkheid voor Nederland en meer vrijheid voor een witwas infrastructuur. Aldus enkele knappe koppen bij VOB en in Nederland. Vanaf 1997 werden overheids telecombedrijven Antelecom en Setel door KPMG/Bearingpoint gekaapt en samengevoegd (http://knipselkrant-curacao.com/wp-content/uploads/2002-12-18-Rapport-KPMG-SETEL-UTS-Antelcom-2002-Algemene-Rekenkamer-highlights.pdf) als UTS om dienstverlening aan online casino’s wereldwijd te kunnen leveren. Haar datacenters IDG, en later CTEX (KPMG/Bearingpoint), maar ook de private E-commerce park (Citco) en Hoogstraat (Elias) zouden de operationele speerpunten van ’s werelds grootste ongereguleerde en illegale online gok sector worden. Toen gok dollarstromen uit de USA vanaf 2002 een enorme stijging vertoonden, hevelde (http://www.knipselkrant-curacao.com/ad-tromp-toezicht-trustkantoren-werkt-wel/) de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) het toezicht op de nieuwe schaduw trustsector snel over aan de Bank Nederlandse Antillen (BNA). Elias verkocht eind 2002 Intertrust met een verdachte gok portfolio, en ging een aantal jaren in loondienst bij MeesPierson zelf, waarmee hij zichzelf verzekerde van Nederlandse immuniteit (http://www.quotenet.nl/Nieuws/Nederlandse-staat-maakte-miljardenmisser-met-Intertrust-dat-nu-naar-de-beurs-gaat-163335). VOB werd even CIFA, maar herrees (http://www.knipselkrant-curacao.com/dh-rift-in-curacao-financial-sector/) in 2005 als International Financial Group (IFG). IFG bestond uit E-gaming actoren KPMG, Citco, United Trust, Fortis en Meespierson Intertrust, voorzitter: Ralph Palm. En onder druk van overheidstekorten kan van alles geregeld worden, zo leert onze koloniale geschiedenis. Om een staatkundige herstructureringsproces, met de zo broodnodig gebleken extra controlelaag ertussen uit, zo soepeltjes mogelijk te laten verlopen, benoemde de goeddeels Nederlandse Rijksministerraad KPMG’er Raymond Begina en gokwet founder Suzy Camelia Romer als voortrekkers van de Ronde Tafelconferentie. Direct achter Begina en Camelia-Romer staan Gregory Elias, Chris Smeets, Peter Grootens, Ralph Palm, Eduardo de Veer en Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo. Zij snappen offshore gambling.

Gezaghebber Stanley Betrian keek ondertussen tot 2000 alle kanten behalve de goede uit, en zijn opvolgster Liza Dindial deed exact hetzelfde tot 2010. Geen politicus of topambtenaar aan weerskanten van van de Atlantische oceaan, die zich afvroeg of de E-gaming sector niet ook een duit in de schatkist hoefde te doen tegenover al hun projecten, die de overheid voor deze sector financiert. Zoals bv een payment systeem (http://www.knipselkrant-curacao.com/kkc-io-so-overzicht-lob-en-wob-verzoeken-openbaarheid-van-bestuur/#more-237266), de aanschaf een high tech datacenter op Mahuma (video, https://www.youtube.com/watch?v=bM7Vzm8pzew) of een snelle zeekabel tussen Aruba en Curacao. Als je iets stil wil houden is registratie een punt. Dus verzorgt KPMG al 20 jaar ‘haar’ eigen geheime UTS jaarrekeningen. Waar overigens niets in staat. Voor dit soort zaken beschikt KPMG over een truck spécial (http://www.knipselkrant-curacao.com/fd-om-kpmgers-verhulden-smeergeld-ballast-met-schaduwdossier/). En zolang toezichthouders, zoals het Nederlandse Commissie Financieel Toezicht (CFT) wegkijkt van inkomsten uit overheidsbedrijven, de Algemene Rekenkamer Curacao (ARC) met dank aan de Curaçaose overheid en diverse rechters (https://www.scribd.com/document/381941788/Vonnis-HB-UTS-vs-ARC-Land-Januari-2017) voor de hoognodige checks & balances niet (meer) naar binnen mag, en Sopilid Geomaly Martis van stichting overheids accountants bureau (SOAB) netjes de ingediende jaarrekeningen van ‘s Lands goedkeuring voorziet, kan KPMG het overheidsbedrijf steeds dieper leegzuigen ten behoeve van IFG, Radcomm en Cyberluck’s illegale gokactiviteiten.

Win-win? Nederland blij met minder aansprakelijkheid – IFG bestuur en Sopi management op de eilanden nog blijer met meer witwasvrijheid (foto Rene Roodheuvel)

Win-win? Nederland blij met minder aansprakelijkheid – IFG bestuur en Sopi management op de eilanden nog blijer met meer witwasvrijheid (foto Rene Roodheuvel)

10-10-2010 werd een feit, maar opnieuw vergaten Begina en Camelia-Romer het belangrijkste – het toezicht op de vergunninghouders – wettelijk te verankeren. Ging het over van gezaghebbers naar premiers? Vijfentwintig jaar na 8 juni 1993 ontbreekt op de eilanden nog altijd toezicht en handhaving op witwassen, terrorismefinanciering en buitengaats hazardspelen. We schatten het netwerk met het aantal illegale VPN casino zuilen van Aruba en Sint Maarten plus de Curaçaose online offshore casino’s op het World Wide Web tussen de 3000 en 4000. Deze wenden zich allemaal voor als legaal en gereguleerd, om zodoende (zonder enige screening van UBO’s en aandeelhouders) illegaal en ongereguleerd offshore vennootschappen en bankrekeningen in buitenlanden te kunnen openen, teneinde daarop grote zwarte geldstromen met een ‘legale’ Curaçaose/Arubaanse/Sint Maartense gok herkomstverklaring te kunnen verantwoorden. En natuurlijk om belastingen, MOT meldingen en lastige vragen te omzeilen.

En zo ontstond binnen onze financiële offshore sector, E-zones, BRK en SPF’s de meest succesvolle illegale multi miljarden witwas, terrorisme financierings en underground banking infrastructuur ter wereld. Het leeuwendeel van de corruptie op de eilanden vindt hierin haar oorzaak. Het zijn dezelfde bedrijven, die in Nederland voor multinationals belastingontwijking realiseren, die via de eilanden belastingontduiking en de wittewas regelen voor de georganiseerde misdaad en (hedge, http://www.knipselkrant-curacao.com/amigoe-citco-populair-bij-hedgefondsen-2/) funds elders ter wereld. Het gaat dus niet alleen om een Koninkrijk aangelegenheid, maar om een wereld aangelegenheid. Dat wil zeggen, als er lokaal geen sprake van deugdelijk bestuur is, en de rechtsketen de E-gaming sector met een carte blanche (https://www.scribd.com/document/381442845/2017-06-17-Reactie-OM-Oplichting-90dakika-Egaminglicentie-Pizziolo-geen-Toezicht-Geen-Opsporing-Geen-Handhaving-Geen-Aangifte) ondersteunt. Maar de Rijksministerraad grijpt op alle eilanden in, behalve waar het echt nodig is. Daarom heten de (zes?, https://www.nytimes.com/interactive/2015/10/15/us/sports-betting-daily-fantasy-games-fanduel-draftkings.html) E-gaming licentiehouders ook wel ‘The Untouchables‘. Is de Nederlandse overheid ook in handen van de georganiseerde misdaad? Of vormen de E-gaming/coke fondsen van de Koninkrijk eilanden dé bron (http://www.knipselkrant-curacao.com/volkskrant-hoe-nederland-kon-uitgroeien-tot-belastingparadijs-voor-multinationals/) van Nederlands financiële waterhoofd (http://www.quotenet.nl/Nieuws/Nederland-maakt-enorme-sprong-op-Financial-Secrecy-Index-door-gebrekkige-transparantie-210223)? Vooralsnog betwijfelen we, of Rutte met één telefoontje (http://www.knipselkrant-curacao.com/trouw-zo-simpel-is-uitstappen-antillen-niet/) instemt om onafhankelijkheid van de eilanden in te roepen.

Opvallend is dat de grootste E-gaming provider Antillephone het wapenschild van Curacao met alle typisch Nederlandse kenmerken gebruikt als het logo van hun bedrijf (foto KKC)

Opvallend is dat de grootste E-gaming provider Antillephone het wapenschild van Curaçao met alle typisch Nederlandse kenmerken gebruikt als het logo van hun bedrijf. Toeval of Hollandse UBO’s?

Nederlandse Antillen of Britse Caymans?

Wie dacht, dat Londen het witwas hart van de wereld was, heeft zich door onze trustsector media laten informeren. Dat wassen gebeurt zeker ook via haar Cayman eilanden, maar hoofdzakelijk via onze eigen Koninkrijk eilanden. Het machtscentrum van de Koninkrijk eilanden ligt dan ook niet in Forti, maar op Brakkeput. Om precies te zijn in het bescheiden buiten van Grupo Sopi (http://www.knipselkrant-curacao.com/ultimo-noticia-grupo-sopi-a-plania-pa-mata-wiels/), tevens het hoofdkwartier van de maffia en de georganiseerde misdaad.

Clubhuis van Grupo Sopi, het E-gaming management netwerk van de International Financial Group (foto Bea Moedt)

Clubhuis van Grupo Sopi, het E-gaming management netwerk van de International Financial Group, bestaande trustbazen, accountants, fiscalisten en de internationaal georganiseerde misdaad, maffia, wapenhandelaren en drugsbaronnen (foto Bea Moedt)

Naast Robbie en op steenworp afstand van Smeets’ landhuis Santa Barbara en Elias’ Isla Palm y Tam. Het werkelijke epicentrum hiervan ligt in de Europese narco hoofdstad (https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017) met de zwaarste drugsgeschiedenis ter wereld (http://www.knipselkrant-curacao.com/wp-content/uploads/1994-05-14-Telegraaf-Marcel-de-Kort-over-de-vergeten-geschiedenis-Nederland-wist-de-weg-met-drugs-Nederlandse-cocainefabriek.jpg): Nederland. Voor maffia, drugs en wapenhandelaars is witwassen via haar Koninkrijkseilanden met dat mooie, oerhollandse wapenschild de beste USP (Unique Selling Proposition) denkbaar. Zwart geld verklaarbaar als een ‘win’ op de meest gerenommeerde en dubieuze banken ter wereld is al 25 jaar een Hollandse specialiteit. Met dank aan zwaargewichten als Elias, Smeets en KPMG weet het Koninkrijk der Nederlanden dit slechts beter te verbergen dan haar Britse concurrent. Maar het business model (http://www.knipselkrant-curacao.com/opinion-dark-underbelly-of-the-european-financial-system-is-being-exposed/) is hetzelfde.

En daarom waarschuwde Raymond Begina familie en vrienden op de vooravond, dat Helmin Wiels op 19 oktober 2012 de verkiezingen won, dat als de nieuwe kabinetsformatie met Wiels niet gunstig voor hen (IFG, red) zou verlopen, zij de hele ‘toko’ zouden verhuizen naar de Caymans. Wiels was namelijk vastbesloten (http://www.knipselkrant-curacao.com/ad-de-geus-wiels-verderft-personeel-uts/) de corruptie binnen UTS/CTEX boven water te tillen en beschikte over een grote achterban. Zie video 1 (https://www.youtube.com/watch?v=o-52pAg6zFo&feature=youtu.be) en video 2 (https://www.youtube.com/watch?v=8U0M6Wtld2E&feature=youtu.be) van de laatste dagen voor zijn executie. De populaire politicus wist alleen niet, dat direct onder Robbie’s illegale sms loterijen topje, de veel grotere illegale IFG E-gaming ijsberg zat… Dat als hij het licht op Robbie en UTS liet schijnen, hij ‘s werelds grootste underground banking infrastructuur bloot zou leggen. Want wie wist in 2011 en 2012 nou dat onschuldig lijkende overheid telecom activiteiten het legale voorzetraam zouden vormen voor bulk witwassen middels illegale offshore hazardspelen? Dat CTEX (nu Blue Nap) de draaischijf moest worden, waarlangs al die criminele ‘big data’ moest vloeien? *

Op 26 november 2012 tekende (http://www.knipselkrant-curacao.com/opinie-asjes-doet-de-waarheid-geweld-aan/) interim premier Stanley Betrian als Sopi vertegenwoordiger een nieuwe loterijen vergunning voor de van grootschalig witwas en criminele organisatie verdachte Robbie dos Santos. Enkele maanden later stierf Helmin Wiels aan een acute loodvergiftiging. De rest is historie.

Met 9 kogels op klaarlichte dag op een druk bevolkt strand een populaire politicus en RST informant afschieten (foto KKC)

Maffia style: met 9 kogels op klaarlichte dag op een druk bevolkt strand een populaire politicus en RST informant afschieten. Video erachteraan. Wie is er dan nog veilig?

KPMG, Cyberluck en Pinnacle sports

Echte belangen, die spelen (speelden), leest u zelden in onze media. Zoals de miljarden verkoop van Pinnacle sports, veruit het grootste bedrijf van de Antillen. Pizziolo en Cocochi Prins’s grootste online casino met tientallen miljarden jaaromzetten (https://www.nytimes.com/2015/10/26/us/pinnacle-sports-online-sports-betting.html) lag in 2011 in Amerika onder vuur wegens banden met de maffia (https://vegasinc.lasvegassun.com/business/gaming/2012/nov/02/busted-illegal-online-gambling-ring-defendants-hav/). Enkele Amerikaanse mede founders werden in de U.S.A. voor witwassen veroordeeld. Pizziolo, Prins, hun trouwe accountant/sales begeleider KPMG (http://www.knipselkrant-curacao.com/dh-holiday-beach-hotel-casino-sale-underway/) en licentiehouder Cyberluck vonden het vervolgens klaarblijkelijk de hoogste tijd te cashen. Daartoe toog Ivar Asjes in 2014 met echtgenote Tara Asjes-Prins (dochter van) en Financiën minister Jose Jardim naar China (http://www.knipselkrant-curacao.com/amigoe-asjes-deuren-zijn-geopend-voor-bilaterale-samenwerking-met-china/), waar ‘s werelds grootste witwasmachine snel werd verkocht aan Pinbet888. Bij de due diligence kwam een lijk uit de kast: sublicentie. Via Malta werd vervolgens een heuse licentie verkregen (https://calvinayre.com/2015/03/20/business/amaya-receives-uk-gambling-licenses-pinnacle-gets-malta-license/), omdat jaren Cyberluck’s sublicentie voor Pinnacle en aanverwante gok business op Curacao voor zichzelf zou spreken. Right (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2011:BQ6345). Daarmee werd de Curacao-Malta licentie hub een feit, maar bleek de verkoop nog niet rond. Want kink in de kabel.

Dat Pinnacle’s uiterst anonieme licentiehouder Cyberluck (E-gaming Curacao) diepe roots in Nederland heeft, bleek toen Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) – nietsvermoedend over een op handen zijnde verkoop aan China begin 2016 – in Nederland een aantal kamervragen begon te stellen. Vervolgens censureerde (http://www.knipselkrant-curacao.com/ad-ciga-houdt-zich-stil/) de Tweede Kamer griffie Van Raak’s vragen, trok Cyberluck na 20 jaar illegaal sub-licentiering haar licentie aan Pinnacle sports in en nam het Koningshuis na 50 jaar trouwe dienstverlening zonder bloemetje en opgave van reden afscheid (https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/359921/koninklijk-huis-verlaat-na-decennia-vertrouwde) van KPMG. Tot slot werd de hoofdredactie van de Knipselkrant door KPMG en Begina eind 2016 persoonlijk aansprakelijk gehouden voor niet nader gespecificeerde vermeende onrechtmatige daden. Al die tijd traineerde regering Rutte Tweede Kamervragen tot vervelends (http://www.knipselkrant-curacao.com/tk-uitstel-antwoorden-vragen-van-raak-sp-over-verantwoordelijkheid-nederland-voor-offshore-en-gokindustrie-aruba-curacao-en-sint-maarten/) toe. Pas in oktober 2017, toen onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia op Malta met semtex de lucht invloog, kwam Tara Asjes-Prins met een kleine miljard dollar terug uit Panama. Zijn wij benieuwd of het belastbare deel van al die centjes keurig door Pizziolo, erven Prins, Cyberluck en KPMG bij de Curaçaose belastingdienst zijn aangegeven en afgedragen. **

FRONTLINE PBS | Official – The Fantasy Sports Gamble (full film): FRONTLINE

Gepubliceerd op 9 feb. 2016

FRONTLINE and The New York Times delve deep into the shadowy world of fantasy sports and online sports betting. With law enforcement cracking down, “The Fantasy Sports Gamble” traces the growth of these booming businesses and goes inside their operations at home and abroad.

Subscribe: http://bit.ly/1BycsJW

Twitter: https://twitter.com/frontlinepbs
Facebook: https://www.facebook.com/frontline
Instagram: https://www.instagram.com/frontlinepbs/
Google+: https://plus.google.com/+frontline/posts

FRONTLINE is streaming more than 190 documentaries online, for free here: http://to.pbs.org/hxRvQP

FRONTLINE is made possible by PBS and CPB. Major support is provided by The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Additional support is provided by the Park Foundation, the John and Helen Glessner Family Trust, the Ford Foundation, the Wyncote Foundation and Jon and Jo Ann Hagler on behalf of the Jon L. Hagler Foundation.

Reacties:
https://youtu.be/zdspviDAV7E

Artikel New York Times chasing ghosts (https://www.nytimes.com/interactive/2015/10/15/us/sports-betting-daily-fantasy-games-fanduel-draftkings.html): PBS/Frontline video vanaf minuut 17 zijn Curacao, Pinnaclesports en KPMG/Cyberluck’s activiteiten vol in beeld

En nu?

Tot op vandaag de dag wordt de thans voor grootschalig witwassen en criminele organisatie veroordeelde Robbies moordbeloning (loterijen vergunning, http://www.knipselkrant-curacao.com/opinie-asjes-doet-de-waarheid-geweld-aan/) en zwijggeld (sms loterijen, http://www.knipselkrant-curacao.com/situatie-sms-loterij-status-quo/) door Algemene Zaken in stand gehouden. Hetzelfde geldt voor ’s werelds grootste terrorisme financiering witwas(gok)infrastructuur van IFG door Nederland. We zien graag, dat onze Citco premier en Sopi kabinet dit aan de burgers uitlegt. Want op Nederland en haar verantwoordelijkheid onder artikel 43 Statuut hoeven we niet te rekenen. Dat Nederlandse overheid haar Caribische politici, burgers en media aan continuerend gevaar blootstelt in het voordeel van de innig verbonden Nederlands-Antilliaanse financiële sector, is namelijk meer dan voldoende reden om te twijfelen aan een rechtvaardig en rechtmatig Koninkrijk beleid. Gelet op ons wereldkampioenschap belastingontduiking, drugshandel, terrorisme financiering en witwassen, de moord op Helmin Wiels, de veiligheid van alle Nederlandse burgers en van onafhankelijke media (en de veiligheid in de hele wereld), hebben we allemaal een belang bij een duidelijke en volledige beantwoording van alle onder bijgesloten 44 LOB verzoeken.

E-gaming mastermind Elias is al vele stappen verder richting beurs en cryptohandel (foto KKC)

E-gaming mastermind Elias is al vele stappen verder richting beurs en crypto handel

Laat duidelijk zijn: de LOB’s zijn geen werkverschaffing. Knipselkrant Curaçao informeert haar lezers al acht jaar vrijwillig elke dag naar beste eer en geweten door zo vrij mogelijk artikelen en meningen te garen, die het werkelijke beeld meer recht doen. Onderhavige verzoeken zijn wellicht niet perfect geformuleerd en grammaticaal 100%, de focus ligt op de inhoud. Wij vragen uitleg over beleid en uitvoering in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur en democratisch landsbelang. Zeker nu regering Rutte Ronald van Raak al jaren structureel het bos instuurt met ‘zaak van Curacao,’ terwijl de financiële offshore sector en witwassen veel groter dan een koninkrijk aangelegenheid (https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010644745:mpeg21:p002) is. Mochten sommige ambtenaren en bewindslieden ons geen heldere/volledige/tijdige antwoorden willen verschaffen, zullen we dit voor het hekje opnieuw bepleiten. Waarbij we zwijgen of misleiding ook als een antwoord zullen opvatten. Van onze ambtenaren mogen we immers verwachten, dat zij naar eer en geweten de wet en het volk dienen.

Even persoonlijk

Mark Rutte & Ivar Asjes in Curaçao, “Onafhankelijkheid is binnen 1 telefoontje geregeld!”

Premier Mark Rutte: “Onafhankelijkheid is binnen 1 telefoontje geregeld!”

Geloof het of niet: Inmiddels hebben we aan den lijve mogen ondervinden, dat aangifte in Nederland wegens ernstige bedreigingen vanuit deze sector door de Nederlandse overheid zorgvuldig werd afgedekt. Verder leidde die aangifte slechts tot meer bedreigingen, omkoop pogingen en het feit de grootste persgroep van Nederland ons via een achterdeurtje offline liet trekken, terwijl ondertussen onze noodsignalen systematisch werden genegeerd. Het leidde ook tot tal van handelingen van ambtenaren van verschillende Nederlandse overheidsorganen, die in plaats van ons te helpen, ons in gevaar brachten of zaken traineerden, dan wel dwarsliggen. Sommigen willens en wetens. Dat terwijl we in woord door Nederlandse overheid worden beschermd, we toch ondergedoken moeten blijven. Terwijl er enorme druk op ons forum voor vrije media, discussie en meningsuiting blijft staan. Tot onze grote verwondering wordt op geraffineerde manier een eventueel voortijdige overlijden van uw hoofdredacteur mogelijk gemaakt door nota bene haar eigen Nederlands overheid. Daarmee vertoont Nederland hetzelfde gedrag (https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180605/local/killing-daphne-was-only-the-first-in-a-process-of-silencing-her.680897) als Malta, waar IFG dezelfde belangen heeft. Onwetendheid? De reeks van onrechtmatige overheidshandelingen, die ons overkomt (nauwkeurig vastgelegd, gearchiveerd en geback-upt) vindt vooralsnog geheel plaats in het voordeel van bovengenoemde E-gaming actoren. Zonder uitzondering. We hebben dus verdergaande maatregelen moeten nemen dan tevergeefs het Nederlandse OM bellen of 5 brieven met bewijzen achterlaten, zoals Wiels deed. Daarom hebben we ervoor gezorgd, dat als er iets met ons gebeurd, een aantal grote internationale opsporing, toezicht en controle instanties een eventueel moordonderzoek of ‘ongelukje’ net zo goed zullen monitoren (https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180605/local/EU-daphne-investigations.680978) als ze met Daphne ook doen. En zulks meer, wat we hier niet kwijt willen. En dat allemaal om een lokaal knipselkrantje in de lucht te houden. Liever zouden we rustig en veilig leven om ons werk nog beter te kunnen blijven doen. Maar dat zit er kennelijk niet in:

Degene die volgens hem nu worden berecht, zijn ‘kleine daders,’ ingehuurd door de ‘groten’ met kapitaal. Die ‘groten’, die opdracht hebben gegeven voor de moord, zitten ‘veilig thuis’, “Helmin Wiels is niet de eerste noch de laatste, die deze groep heeft laten ombrengen. Ze zullen doorgaan met moorden, zolang hun geld of hun positie in de gemeenschap bedreigd wordt.”
Aubert Wiels (broer Helmin Wiels)
http://www.knipselkrant-curacao.com/ntr-broers-vermoordde-helmin-wiels-geloven-niet-meer-in-gerechtigheid-de-groten-zijn-veilig-binnen/

We know. Wij dachten aanvankelijk ook dat de Schottes, Robbies, Jamaloodin’s, Corallo’s en de Peppies van deze tijd de zaad van het kwaad waren. Ze bleken de criminele voorhoede. Struikrovers. Hun functie is rookgordijnen en spindokteren. Hitlisten (http://www.knipselkrant-curacao.com/ad-commentaar-counterintelligence-slappe-b-film/) maken. Brood & Spelen (https://www.trouw.nl/home/politieke-crisis-op-curacao-compleet~a6bc2db7/) voor het volk. Afleiding van de geheime E-gaming infrastructuur. Marionetten die ondertussen hun puppetmasters uiteraard onvoorwaardelijk (http://www.knipselkrant-curacao.com/ad-register-ubos-delicaat/) blijven steunen. En er zal altijd nieuw gespuis (http://www.knipselkrant-curacao.com/opinie-nederland-zwicht-voor-narco-terreur/) bij blijven komen, zolang coke opbrengsten uit Latijns Amerika via onze eilanden de wereld in blijft stromen.

Huurmoordenaars wijlen Luigi ‘Pretu’ Florentina en Elvis ‘Monster’ Kuwas wisten het overigens wel. Voor hun huurmoord op Wiels bespraken ze het motief (http://www.knipselkrant-curacao.com/ad-nieuwe-zaak-maximus-over-intellectuele-daders/) voor zijn dood. Pretu, die 4 maanden later in september 2013 in zijn cel te Barber zelfmoord (http://www.knipselkrant-curacao.com/ad-hoofdstuk-pretu-gesloten/) zou hebben gepleegd, had aan Monster uitgelegd: ‘Wiels moet worden omgebracht, hij heeft te veel informatie die belastend kan zijn voor veel rijke mensen; als deze informatie naar buiten komt, is dat niet alleen het einde van deze rijke mensen, maar ook van Curaçao’. Hierbij had Pretu aangegeven, dat de personen, die de opdracht hebben gegeven, geen ‘payaso’ (clown) zijn en steenrijk zijn. Dus dan hebben we het niet over payaso’s als de Robbie’s, Wilsoe’s, Peppie’s, Jamaloodin’s, Monk’s, Schotte, Nini’s en Amparo’s van nu. Zij zijn ‘slechts’ uitvoerders. Daders. Maar geen auteurs.

Robbie Dos Santos (foto Vigilante)

Groot witwasser Robbie dos Santos dader, maar niet auteur. Over hoe een delinquent sms loterijen ondanks een handhaaf beleid van na 1 november 2013 met een nieuw status quo concept gedoogbeleid weet te behouden, kan men het beste vragen bij de Secretaris Generaal Algemene Zaken Stella van Rijn, eveneens eerst verantwoordelijke voor zijn loterijen vergunning van 26 november 2012 (foto Vigilante)

Zijn we niet bang om vermoord te worden? Jazeker, zolang genoemde licenties door al onze regeringen in stand worden gehouden, blijven de moord en zwijggelden in stand, en zal op onze eilanden of in Nederland geen criticus hierover te horen zijn. Zijn we niet bang om juridisch vervolgd te worden, horen we vaak? Niet meer. We hebben al zoveel rechtszaak dreigementen van deze mensen gehad. En de gok sector, die nu meeleest, leest aan enkele details, dat we het achterste van onze tong hier niet hebben laten zien. Ze hebben ons (tot nu toe) niet het podium van de rechtszaal willen bieden. En we schatten in, dat dat voorlopig zo blijft. Of we bang zijn voor nieuwe maffia PR en grote marketingbureau’s, die op ons gezet zullen worden, niet in de laatste plaats door de Nederlandse overheid zelf in het kader van ‘damage control’? Ook niet echt meer. Als je zo lang in angst hebt geleefd als wij, komt er een dag, dat je je omkeert en zegt: het is genoeg geweest. Bovendien is de vraag, of dit soort bedrijven zich willens en wetens willen laten betalen door – en associëren met maffia, witwas en terrorisme financiering, nu we duidelijk hebben gemaakt, waar het om gaat en er onafhankelijke instanties zijn, die dit scherp in de gaten houden.

Dat dit stuk gefileerd, vermorzeld en vermalen zal worden en dat we nieuwe stormen en aanvallen over ons heen zullen krijgen, twijfelen we niet aan. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met schrijfster Conny Braam en haar onthullende ontdekkingen (http://www.knipselkrant-curacao.com/nrc-zo-groot-was-die-cocainefabriek-nou-ook-weer-niet/) over de Nederlandse Cocaïnefabriek (nu Akzo Nobel, video: https://www.youtube.com/watch?v=bHJlc6pfVoQ&feature=youtu.be). Maar feit is, dat multinationals, banken en hedge fondsen over de hele wereld bij dezelfde Nederlands-Antilliaanse dienstverleners zitten als de maffia, wapenhandelaren en drugskartels. Onze financiële offshore dienstverlening sector is dé blackbox (http://www.knipselkrant-curacao.com/vn-van-stanley-hillis-tot-hamas/), waar de onderwereld en bovenwereld elkaar ontmoeten. De free for all criminals E-gaming casino’s licenties met bovengenoemde infrastructuur voor deze sector via het Caribische stukje Holland in de narco regio topt het af. A little trust is all you need? Niet voor niets behoren Nederland en Malta in deze sector samen tot de coalition of the unwilling (https://nos.nl/artikel/2206095-nederland-ligt-nog-altijd-dwars-bij-eu-aanpak-belastingontwijking.html).

Onze boodschap

Dit is een openbare aanklacht tegen aanslagen op politici, burgers en vrije media binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Na 25 jaar als gok, drugs en witwas centrum van de wereld te fungeren, mag het stoppen. Laat ze de toko snel verhuizen, het inktzwarte deel van de financiële offshore sector. Samen met hun maffia (http://www.knipselkrant-curacao.com/nrc-hoofdverdachte-hotelfraude-aruba-niet-terug-naar-cel/) , drugskartel, wapenhandel clientèle (http://www.knipselkrant-curacao.com/gerecht-timmermans-wist-kennelijk-meer-over-carvajal-dan-rechter-commissaris/). Zonder hun E-gaming licenties. Beter arm en eerlijk, dan rijk, corrupt en met bloed aan de handen. Dan onze gangs te financieren. Dan criminele veroordeelde loterijbazen en corrupte politici te blijven supporten. Dan terroristische aanslagen in de USA en Europa te faciliteren. Dan illegale wapenhandel tussen Venezuela en het Midden-Oosten te bevorderen. Of ambiëren we de komende 20 jaar nog meer witwas te verzorgen van een Venezolaanse narco regime (http://www.knipselkrant-curacao.com/insightcrime-drug-trafficking-within-the-venezuelan-regime-the-cartel-of-the-suns/), dat haar volk onderdrukt en uithongert?

Achter elke succesvolle zwendelaar staat een gewetenloze dienstverlener (foto Quote)

Achter elke succesvolle zwendelaar staat een gewetenloze dienstverlener (foto Quote)

Intrekken die E=gaming ‘hoofd’ vergunningen en (sms) loterijen vergunningen. Wegens mega misbruik. Elke dag instandhouding is elke dag de internationaal georganiseerde misdaad twee keer rijker maken. En direct daarna anti-maffia, anti-witwas en anti-terrorisme financierings wetgeving invoeren. En laat alleen internationale onafhankelijke organisaties dit soort lieden vervolgen. Want neem deze buitenlandse perceptie over het Koninkrijk der Nederlanden eens eerlijk in ogenschouw:

“The Netherlands comes equipped with built-in island laundromats – Aruba, Sint Maarten and Curacao – and the Dutch speak English. Best of all, lax Dutch law means even if they get caught, there isn’t much anybody could do.“

Uit: Jeffrey Robinson – The Sink: Crime, terror and dirty money in the offshore world, 2003

So true. Hierbij roepen we alle Europees-Nederlandse en Caribisch-Nederlandse bewindslieden, parlementariërs, ambtenaren en onze 75.000 trouwe bezoekers ons eiland te helpen antwoorden op onderstaande LOB verzoeken te steunen.

Om onze eilanden uit de wurggreep van de internationaal georganiseerde misdaad te verlossen. Om onze wereld een stukje veiliger te maken. Om het RST te helpen (http://www.knipselkrant-curacao.com/opportuun-de-moord-op-helmin-wiels/) de bewijzen voor Robbie’s motief voor de moord op Helmin Wiels te leveren. Om moord op uw hoofdredacteur te voorkomen. Om de bron van de vele criminele miljoenen (http://www.knipselkrant-curacao.com/kkc-hele-fijne-feestdagen/) aan eindeloze pogingen om dit forum offline te halen, op te laten drogen. Om de AIVD niet meer voor schut te laten staan als ze zeggen, dat ze vier terroristische aanslagen in Nederland hebben voorkomen, terwijl die in haar eigen Caribische achtertuin mogelijk worden gemaakt. Zodra LOB antwoorden binnenkomen, zullen die hier worden gepubliceerd. Tot die tijd blijft dit bericht bovenaan staan. Zodat onze lezers het overheidsbeleid en uitvoering inzake de gok sector kunnen lezen en toetsen c.q. vaststellen welke lokale ministeries transparantie voorstaan. Wij hebben geen enkele andere agenda dan rust, veiligheid, media- en meningsvrijheid, democratie, overheids transparantie en waarheidsvinding.

Tips en informatie worden altijd op prijs gesteld. Dank voor uw hulp en steun en stay tuned!

Nardy Cramm is blogger en auteur van blog series ‘KKC blog (http://www.knipselkrant-curacao.com/category/diversen/kkc-blog-knipselkrant-curacao-diversen/) | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt (http://www.knipselkrant-curacao.com/category/diversen/kkc-blog-knipselkrant-curacao-diversen/) en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC, http://www.knipselkrant-curacao.com/blog-de-lotgevallen-van-veiligheidsdienst-curacao-vdc-the-sequel/). De Dutch Sandwich blogs (http://www.knipselkrant-curacao.com/category/diversen/blog-dutch-sandwich/) is haar nieuwste reeks. Tips, informatie en reacties worden altijd op prijs gesteld.

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 05/09/18
http://www.knipselkrant-curacao.com/cc-dutch-sandwich-2-0-the-most-successful-and-dangerous-underground-banking-infrastructure-ever/

(Ster *) Naast IFG-ers en haar kern Sopi leden wisten vermoedelijk alleen UTS CFO Leila Matroos-Lasten (ex-KPMG, http://www.knipselkrant-curacao.com/financieel-directeur-uts-vertrekt/) en Financiën SG (en later Financiën minister en KPMG-er) Jose Jardim (https://bearingpointcaribbean.esimg.net/niets-mis-met-benoeming-jardim/), die vele jaren verantwoordelijk was voor toezicht op de Centrale Bank, belastingen en MOT meldingen van de geheime activiteiten binnen UTS/CTEX. Genoemde personen zijn wellicht niet zonder toeval thans directeuren (http://curacaochronicle.com/local/update-jardim-signs-contract-at-central-bank-matroos-lasten-appointed-as-acting-president/) van de huidige Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS). Vorig jaar benoemde (ex-) UTS bestuursvoorzitter, Sopilid – tegenwoordig Financiën minister – Kenneth Gijsbertha mede Sopi lid Etienne Ys als bestuursvoorzitter (http://www.centralbank.cw/uploads/files/2017-011%20Benoeming%20RvC%20CBCS.pdf) van de Raad van Commissarissen. Daarmee werd – behalve UTS/CTEX – ook de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten het domein van KPMG/IFG. Hierop werd de deur wagenwijd open gezet voor verdere uitbreiding van witwas mogelijkheden via anonieme (nu nog goeddeels Chinese) crypto en beurshandel (http://www.knipselkrant-curacao.com/ad-mijlpaal-voor-dcsx/) van IFG partner Gregory Elias. Elias is sinds zijn VOB voorzitterschap speciaal adviseur (https://www.scribd.com/document/381693173/Curacao-Growth-Fund-Gregory-Elias-VOB-Adviseur-Ministers-Van-Financien-Landhuis-Joonchi) van alle regeringen en Ministers van Financiën.

(Ster **) Een ander voorbeeld van diepgaande betrokkenheid van Nederlandse en Curacaose overheid in deze infrastructuur uit die periode, is het voorval van de Venezolaanse ex inlichtingendienst chef Hugo ‘Pollo’ Carvajal, die na zijn overheidscarrière een hoofdrolspeler (https://www.nytimes.com/2014/07/29/world/americas/venezuelan-officers-linked-to-colombian-cocaine-traffickers.html) in de Latijns-Amerikaanse internationale wapen en cocaïnehandel werd. Deze opmerkelijke carrièreswitch was gevolg van zijn kennis en grootgebruik van deze infrastructuur. Wat gebeurde hier? In juli 2014 werd, zowel door Nederland als Curacao, politiek ingegrepen in een gerechtelijke uitzettingsprocedure bij het Hof van Justitie op Aruba. Het belang lag hierin gelegen, dat als Aruba de internationale wapenhandelaar en drugskartel lid daadwerkelijk naar Amerika zou hebben uitgezet, hij als grootgebruiker van deze infrastructuur over het witwassen zou hebben ‘gezongen’ tegen de FBI. BuZa minister Frans Timmermans, premier Mark Rutte en premier van Curacao Ivar Asjes grepen (http://www.knipselkrant-curacao.com/amerika-onthutst-2/) derhalve alles aan om uitzetting naar de U.S.A. te voorkomen en lieten het Hof de man als ‘non grata’ op Aruba naar huis sturen. Met de kunstgreep voorkwamen Nederlandse en Curaçaose ministers en het Hof van Aruba gezamenlijk bloot stelling van de infrastructuur. Daarbij werd de U.S.A. in de veronderstelling gelaten, dat het ging om Venezolaanse dreigingen (https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Carvajal) van de eilanden. Tegenwoordig woont Pollo gewoon weer (deels) op Aruba, op zeven minuten loopafstand van het Arubaans consulaat. Drie jaar jaar later gaf Timmermans’ opvolger, BuZa minister Stef Blok, hoogstpersoonlijk Carvajals’ beloofde Arubaanse positie als Venezolaanse (drugs)consul op Aruba, aan zijn pupil, de oud generaal en de door de USA van drugshandel verdachte Carlos Mata Figueroa (http://www.knipselkrant-curacao.com/kkc-io-so-ik-weet/). Het Nederlandse parlement werd met een kluitje (http://www.knipselkrant-curacao.com/krr-blok-laat-venezolaanse-consul-op-aruba-ongemoeid/) het riet ingestuurd. De benoeming van een zetbaas laat niets aan onduidelijkheid over, dat de Nederlandse regering hiermee uitsluitend de belangen van IFG (en haar – Venezolaanse – cliënten) dient.

P.S. hier en daar zullen dit weekend nog wat spel en grammatica fouten worden verbeterd en enkele verfijningen worden aangebracht. Update zondagavond 10 juni: extra links ingebracht, verfijningen. Update maandag 11 juni, video’s ingebracht, enkele verbeteringen. Updates v.a. dinsdag 12 juni e.v. enkele lezerstips verwerkt m.b.t. de rol van de Centrale Bank. Zondag 17 juni aanvulling Carvajal verhaal. Woensdag aanvulling rollen Leila Matroos en Jose Jardim. Donderdag aanvulling rol Liza Dindial. Vrijdag 22 juni 2018 finishing touch en afronding. Zaterdag 30 juni kleine aanpassing voor vergroting leesbaarheid. Klik hier voor de verschenen Engelse versie op Curacao Chronicle

Alle LOB-verzoeken in 1 pakket

_LOB Verzoeken Knipselkrant… by on Scribd

Scribd, 05-06-2018

https://www.scribd.com/document/381328030/LOB-Verzoeken-Knipselkrant-Goksector-Compleet-20180605

Enkele voorbeelden van ingeleverde LOB verzoeken

LOB Verzoeken Gestempeld en… by on Scribd

Scribd, 05-06-2018

https://www.scribd.com/document/381328100/LOB-Verzoeken-Gestempeld-en-Afgetekend-Incompleet-20180605

Knipselkrant Curaçao, 8 sumi 2018

Reacties:

Nardy Cramm | 5 september 2018 om 16:33 |
@Beste lezers,
Verdere LOB (en WOB) informatie is overzichtelijk in een nieuwe blog gezet: http://www.knipselkrant-curacao.com/kkc-overzicht-lob-en-wob-verzoeken-openbaarheid-van-bestuur/.
We geven de ministeries en bestuursorganen tot einde van de maand de tijd, daarna gaan we procederen. Zodra er meer LOB beslissingen binnendruppelen, vindt men die in bovenstaande nieuwe link,
Vriendelijke groeten,
Nardy

Nardy Cramm | 5 september 2018 om 16:18 |
@Beste Rick,
Ja we keken inderdaad nog het meest op van het niet verstrekken van informatie door Justitie en het Openbaar Ministerie/Parket.
De MEO Lob vindt u hier: https://www.scribd.com/document/387871359/LOB-Zaak-Nummer-2018-142-E-zones-Ministerie-Van-Economische-Zaken. Tot zover ik kan zien ontbreekt in ieder geval de E-zone op Landhuis Joonchi (destijds van Intertrust maar zoals blijkt uit het aangereikte overzicht zou die nu van United Trust (Elias) moeten zijn, al blijkt dat niet uit de overlegde gegevens.
Verdere LOB (en WOB) informatie is overzichtelijk in een nieuwe blog gezet: http://www.knipselkrant-curacao.com/kkc-overzicht-lob-en-wob-verzoeken-openbaarheid-van-bestuur/. Zodra er meer binnendruppelen, vindt men die in deze nieuwe link,
Vriendelijke groeten,
Nardy

Rick | 5 september 2018 om 15:46 |
Beste Nardy
Justitie/het OM dat niet voldoet aan het Landsbesluit/ de Wet? Dan zijn we diep gezonken.
Maar waar vind ik de door MEO wel gegeven reacties?

Nardy Cramm | 5 september 2018 om 13:34 |
Beste lezers,
Een overzicht van de updates LOB verzoeken vindt u hier: http://www.knipselkrant-curacao.com/kkc-overzicht-lob-en-wob-verzoeken-openbaarheid-van-bestuur/
Vriendelijke groeten,
Nardy Cramm

Nardy Cramm | 31 augustus 2018 om 18:05 |
@Beste Rick,
De informatie voorziening vanuit de overheid is behoorlijk teleurstellend tot op heden. Tot nu toe heeft alleen MEO enkele LOB’s beantwoord maar die lijken incompleet. Zijn we aan het uitzoeken. Van VVRP hebben we confirmatie gekregen van een aantal LOB’s nog niet klaar zijn en dat er aan wordt gewerkt.
Algemene Zaken, Justitie, Financien, BPD, OM/Parket reageren tot op heden niet.
Dit weekend zullen de (delen van de) MEO-lobs publiceren.
Hopende een ieder zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd,
Vriendelijke groeten,
Nardy

Rick | 31 augustus 2018 om 16:47 |
Hoe staat het met de publicatie van de wel beantwoordde LOB-verzoeken? En met degene die niet werden beantwoord?

Maria | 31 juli 2018 om 02:23 |
@Nardy Cramm
Dank voor de update 🙂

Nardy Cramm | 24 juli 2018 om 09:33 |
Een update over de LOBS
Gister, op 23 juli ontvingen we van Bentana 4 LOB verzoeken van MEO met de datum 18 juli 2018. Deze zullen we vandaag uploaden publiceren.
Eerder bleken 9 van de 61 (feitelijk 44, want nummer 28 aan VVRP was opgedeeld waren aparte stukjes voor de overzichtelijkheid) van de wagen gevallen ivm onduidelijkheid. Die hebben we opnieuw aangeleverd en daarvan hebben we nieuwe ontvangstbevestigingen gekregen.
Resultaat 18 juli 2018 (vervaldatum LOB termijnen): van de 52 LOB verzoeken zijn er 4 beantwoord. We bedanken MEO en geven Algemene Zaken, Justitie (inclusief OM en Parket), Financien, BPD tot maandag 6 augustus de tijd met antwoorden te komen.
Dit zullen we vandaag behalve hier, ook naar Bentana communiceren, die overigens hartelijk danken voor hun welwillende moeite en input.
Even tot zover,
Vriendelijke groeten,
Nardy Cramm

Brian S | 19 juli 2018 om 15:49 |
@Aisha,
Heb je niets beters te doen dan te quoten uit een tv serie?

Abraham Mossel | 19 juli 2018 om 14:52 |
( ik weet) dat Helmin Wiels vermoord is, en ik stond er 5 meter van weg, ben blij dat monster niet dronken was!!!!!@?

Aisha | 14 juli 2018 om 12:19 |
@Marlon: “Leuk verhaal. Niet meer dan dat.”
Hier nog zo’n leuk verhaal, maar dan uit Narco’s:
“Only 40 miles seperates South American coast from Curacaoan ports. Prized for centuries by smugglers, slave traders and now cartels. And what doesn’t get smuggled through, ends up in banks. Hundreds of them. Way back, some enterprising Dutchman set up a financial system cloaked in old-world secrecy. Their economy is so dependent on money launderers parking their cash, that you can make an arrest, just not at or near a bank.”

Sander | 12 juli 2018 om 15:18 |
nieuws: https://www.nu.nl/buitenland/4851981/curaaose-oud-premier-gerrit-schotte-krijgt-drie-jaar-cel-wegens-corruptie.html
https://www.nu.nl/buitenland/5108921/eist-1-miljoen-euro-van-voormalig-premier-curaao.html
goed nieuws eindelijk….

Abraham Mossel | 11 juli 2018 om 14:39 |
Het is en blijft een politieke slangen kuil op Curacrim, met hoofd slangen de tuinkabouters, Gerrit de Raaf en opper schreeuwer Coava, Norbert H schrijft zich helemaal zuff in de kroeg.

Observer | 10 juli 2018 om 14:14 |
@Trui wake op. Betrian heeft Stella nooit ontslagen. Hij sprak voor de bühne.

KKC commentpolis | 10 juli 2018 om 13:23 |
@Trui, een vriendelijk verzoek commentaren on-topic te houden

Trui | 10 juli 2018 om 12:30 |
Als Ctex genoemd wordt als betrokken bij de moord op Helmin Wiels wordt de rol van oprichter, excuus: oplichter, Anthony de Lima nog bedenkelijker.
En what about de financiers van Ctex? De wegens megafraude ontslagen Girobank directeuren Eric Garcia en Stephen Cappela staken tientallen miljoenen in dit kansloze project. Zelfs een idioot geloofde niet dat gerenommeerde bedrijven hun data in deze bananenrepubliek zouden onderbrengen, waar de (MFK) mafia in no time de data van de Veiligheidsdienst op straat wist te krijgen.
Eric Garcia en Stephen Capella lopen nog steeds vrij rond. Worden zij beschermd door justitie om te voorkomen dat zij gaan praten? Naar verluid was het praten van Eric Garcia, uit wraak voor zijn ontslag bij Girobank, de oorzaak van de val van tiran Tromp bij de Centrale Bank.

Trui | 10 juli 2018 om 12:06 |
Betrian was wel degene die Gerrits geisha alias Schottes sloerie Stella van Rijn naar huis stuurde, en hij verdient daarvoor alle respect.
Schande dat deze total inhoudsloze dame, voormalig koffiejuffrouw van de aannemersvereniging, zich via Schotte omhoog kon likken tot secretaries generaal. Lang ontkende Stella nog haar lidmaatschap van de MFK, totdat bewijs boven tafel kwam en ze het schoorvoetend bij Radio Hoyer wel moest toegeven.
Stella van Rijn werd en wordt door niemand serieus genomen, behalve door Schotte (horizontaal dan) en haarzelf.
Ik herinner me dat Fraudelyne Wiels onder curatele moest worden geplaatst omdat haar wangedrag zelfs de laffe slappeling Alexandra Rosaria (PAIS) te ver ging. Dus zocht Ivar Asjes, partijgenoot van Fraudelyne, de grootste nietsnut die hij kon vinden om boven te Fraudelyne plaatsen En dat werd natuurlijk Stella van Rijn.
Fraudelyne lachte haar keihard uit, ging door haar met nepotisme en diefstal onder het toeziend oog van Stella van Rijn die Karel Frielinkiaans niets zag en niet ingreep.
Nee, Betrian verdient respect. Had Ruggenaath maar zijn ballen. Ruggenaath is niet meer dan slimmere versie van Alexandra Rosaria.

nombre | 10 juli 2018 om 10:27 |
Wat? Betrian? Is dat niet de man die destijds premier van Curaçao was geworden, na de wat MFK ´staatsgreep´ noemde?
Is dat ook niet de man die als eerste begonnen was met betaald bellen voor bepaalde diensten? Ik kan me vergissen…

Nardy Cramm | 10 juli 2018 om 07:02 |
@Che Guevara en Que dice,
Uitstekend verwoord. Het echte zaad van het kwaad ligt in het Egamingsvergunningsstelsel van Justitie. Daarom ligt de moordzaak en mijn aangifte ook zo gevoelig.
Alleen heeft Justitie Helmin Wiels niet vermoord. Die opdracht hebben hun Egamingvergunninghouders en specialisten, betrokken bij UTS/CTEX, verstrekt. Net als de moordopdrachten op mij en de andere journalist. Aan stromannen als Robbie & Co en Betrian, die sinds 1996 de illegale gokvergunningen voor de club verzorgt.

Nardy Cramm | 10 juli 2018 om 06:18 |
@Beste Maria,
Ja, de verdagingen zijn tijdig binnengekomen. De motiveringen: “Wij hebben uw verzoek in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB), d.d. 5 juni 2018 ontvangen (..). Dit hebben wij naar het betrokken bestuursorgaan doorgestuurd (..). In verband hiermee delen wij u mede dat een zorgvuldige behandeling van uw verzoek meer tijd vergt dan de termijn van drie (3) weken, waarbinnen conform de landsverordening uw verzoek dient te worden beantwoord. Wij zijn daardoor genoodzaakt de afhandeling van uw verzoek te verdagen. Volgens artikel 6 van de LOB geldt deze verdaging met ten hoogste drie (3) weken te worden verlengd en vervalt op 17 juli 2018. Uiteraard streven wij ernaar om uw verzoek op zo’n kort mogelijke termijn of te handelen.”
Dat hebben de Ministeries van Algemene Zaken, Justitie, Financien, en Economische Zaken (via Bentana) op 27 juni 2018 laten weten. Zie ook mijn comment onder. Er is overigens wel iets mis gegaan, een vergissing mijnerzijds. Daardoor moesten enkele LOB verzoeken opnieuw worden ingediend. Dat is direct is gedaan toen de fout zich manifesteerde. Ik zal de verdagingen straks uploaden onder de rest.
een ieder zo goed mogelijk op de hoogte te hebben gehouden,
Vriendelijke groeten,
Nardy Cramm

Maria | 10 juli 2018 om 00:47 |
@redactie curacao Nardy Cramm
Ben even benieuwd. Zijn inmiddels de verdagingen met motiveringen ontvangen? 😉 😉
@que dice
Exact

Que dice? | 10 juli 2018 om 00:16 |
@Che, de bron van dit crimineel-financiele drugs & gok netwerk is van Justitie. Niemand zoekt zoiets bij Justitie, dit schandaal is briljant in itself!

Che Guevara | 9 juli 2018 om 22:12 |
Beste ms Cramm,
Met een zucht van opluchting dit verhaal gelezen. Dank voor de glasheldere uiteenzetting. Duidelijk is dat uw aangifte en Wiels zaak zo gevoelig ligt omdat de oorzaak van die tegenwerking en de moord in het egaming vergunningstelsel van Jusitite zelf zit. De geest is uit de fles en de moord bespreekbaar geworden. Watch your back en stay safe. We willen graag nog lang van de knipselkrant genieten 😊
Een trouwe KKC lezer

matie | 28 juni 2018 om 21:09 |
Heb met afschuw dit artikel gelezen, mijn vraag is ook kan deze artikel in de regionale kranten bv.amigo of extra dat zijn kranten dat menigen op dit eiland leest.
De waarheid moet op tafel en al de schuldigen berecht.

redactie curacao | 28 juni 2018 om 19:41 |
Update 28 juni 2018:
Op 5 juni 2018, dus 3 weken geleden, zijn bij Bentana loket (in totaal) 61 LOB verzoeken ingeleverd. Inmiddels zijn van alle 61 de LOB de termijnen verstreken.
Artikel 6 van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur: Het bestuursorgaan beslist op het verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste drie weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
De Knipselkrant heeft haar lezers (nationaal en internationaal) beloofd nauwlettend op de hoogte te houden. Van Bentana is inmiddels vernomen dat alle 61 verzoeken zijn verdaagd. De verdagingen met motiveringen zouden ons vandaag wordt toegestuurd. We houden u op de hoogte.
Vriendelijke groeten,
Nardy Cramm
Knipselkrant redactie

Glen | 26 juni 2018 om 12:28 |
Niet alleen Pretu en Monster kenden het motief vooraf. Asjes ook:

Maria | 25 juni 2018 om 18:54 |
@Abraham Mossel het zit allemaal zo verrot en diep geworteld met tentakels verspreid in de onder- én bovenwereld (+ ook op de plekken waar het niet zo snel te verwachten valt). Het is niet voor niets dat het zo tenenkrommend veel tijd vergt ………………..
@nombre wie heeft het over zus d’r kinderen? Dat maakt jij er namelijk van. Ik schreef: oppas kids! Al met al blijft het gewoon spannend ………

nombre | 25 juni 2018 om 15:53 |
@Maria, zijn zus d´r kinderen waren toen al volwassen. Maak het niet ´spannender´ dan dat het is…

Abraham Mossel | 25 juni 2018 om 14:17 |
@ Maria ik geef jou helemaal gelijk, er waren meerdere maffia leden op de hoogte dat Wiels vermoord zou worden, OOK Gerrit de Raaf, hij en Jamaloodin zaten in de staten naast elkaar met vier handen op één buik, en Gerty zou niks weten???!. Net zo als die klap die Jacinta gaf in de staten in opdracht van Gerrit de Raaf, zag je hem kijken en door lopen met een lach op zijn bedorven porum.

Maria | 22 juni 2018 om 14:41 |
@globetrotter
Het blijft ‘verdacht’ : zus die de dag na de moord op het eiland arriveerde (let op tijdstip moord/6 uur tijdsverschil/zij woont niet naast Schiphol/KLM vertrok ‘s ochtends/oppas kids/koffer stond klaar (?) incl rouwkleding/ gelijk v.a. de airport naar het politieke nest gereden…… een normaal mens gaat dan toch linea recta naar familie …..
Tja …. en Rosario …. rijke ouders? hihihi 😉

S. Baker | 22 juni 2018 om 08:11 |
On Curacao Chronicle, I found an English translation with the title:
Dutch Sandwich 2.0: the most successful and dangerous underground banking infrastructure ever.
http://curacaochronicle.com/columns/dutch-sandwich-2-0-the-most-successful-and-dangerous-underground-banking-infrastructure-ever/
I think Chronicle’s title covers the story better, just a suggestion. Interesting stuff, thank you.

Mano | 22 juni 2018 om 00:36 |
@Marlon schreef;
“En grupo Sopi ?
Moet ik geloven dat een groep die soep maakt de dienst uitmaakt op Cur en Ned ? Kom op man. For god’s sake, grupo sopi is meer geïnteresserd in soep en alcohol drinken.
Vandaar dat al die payasos van grupo sopi een grote buik hebben.
Leuk verhaal. Niet meer dan dat.”
Jouw verhaaltje vind ik ook erg leuk, volgens mij heeft 90% van de mannen op Curaçao een dikke bier en/of sopibuik. 😆 😆 😆
Ik ben overigens allang niet meer geïnteresseerd in de zaak Wiels. Ze/jullie bekijken het maar daar op Korsou.

Globetrotter | 22 juni 2018 om 00:28 |
@Maria
iedereen liet vrouwtje Wiels ongemoeid. Ook Rosaria van de terecht weggevaagde partij PAIS. De man heeft zich vele lange jaren bewogen in en om het centrum van de ( regerings/ambtenaren-) macht om niet daardoor bevlekt te zijn. Nu reist hij de wereld rond en doet ons -eenzaam en alleen ?- kond daarvan van via zijn blogs. Waar betaalt hij die reizen van ? Weet u het ? Hij lijkt me te jong om via normale weg “loaded”te zijn. Ik heb een vermoeden.

Lex | 21 juni 2018 om 23:12 |
@Brian
Bovendien stapelden zich in Barber zoveel toevalligheden op elkaar dat het mijns inziens logischerwijs bijna geen toeval meer kan zijn.
(en naar men zegt : toeval bestaat niet.).

Maria | 21 juni 2018 om 23:09 |
@Lex Vragen,vragen. vragen….
Wat voor een vooruitziende blik hadden velen onder ons door te voorspellen dat Pretu nooit levend de gevangenis zou verlaten …. Hoe lang duurde het ook alweer? Dinsdag in Barber aangekomen en op die donderdag/vrijdag erna ‘zelfmoord’ …. zoiets toch? En dan opgehangen aan een trui (die niet van hemzelf was) in een warme cel zonder airco, 2 van de 3 bewakers die niet aanwezig waren, logboek wat niet klopte en dan laten we nog maar even de snelle komst van zus Wiels naar Curacao de dag na de moord op haar broer en het Asjes/Fraudelyne theater op de begrafenisdag van Wiels buiten beschouwing ….. zoveel vragen ….

Brian S | 21 juni 2018 om 22:51 |
@Lex, En waarom wilde advocate Vaders perse Pretu naar Barber hebben?
Lex | 21 juni 2018 om 20:52 |
Als ik lees over het functioneren van de justitiële keten op Curaçao dwalen mijn gedachten soms af naar de Venezolaanse situatie waar het Hooggerechtshof naar de pijpen van de regering is gaan dansen. Daar is Vrouwe Justitia dus daar in ieder geval verkr….
Justitie- medewerker is ook maar een beroep en geen roeping en dus met alle eigenaardigheden de mensheid eigen. ( Waarom zou een zeer belangrijke getuige annex medeverdachte Pretu naar een ander, minder veilig cellencomplex willen , en stemde het OM en de rechter daarmee in , om daar dan vervolgens de vermeende suïcide te plegen ? Had hij dat dat plan dan niet in de Kazerne kunnen uitvoeren? Vragen,vragen. vragen….).

Brian S | 21 juni 2018 om 17:53 |
Dit is wat we voorlopig kwijt willen in verband met veiligheidsoverwegingen en totdat het OM/RST de zaak hebben opgelost.
Ben bang dat dit nooit zal gebeuren.. OM laat zelfs de moordverdachte naat Venezuela gaan

Enrico | 21 juni 2018 om 14:16 |
Beste Nardy,
dank voor je reactie. Ik ga er maar van uit dat je dan ook niet woont op het door jou zelf gepubliceerde adres in het Friese.
Keep up your important and as I understand dangerous work !

Nardy Cramm | 21 juni 2018 om 13:57 |
@Beste Enrico,
Nee, we bedoelden niet George Jamaloodin. Een journalist en deze blogger (ik) zitten ondergedoken buiten Curacao (‘elders’) sinds de moord op Wiels. Wij beide zaten in Robbie’s ‘pakketje’, samen met Helmin. De blogger (ik) was net op tijd van het eiland, de journalist overleefde de gewraakte avond een moordpoging – en week na de moord – een aanslag. Daarna begreep deze de boodschap en verliet snel het eiland.
Voor meest gelezen moet je boven een aantal hits uitkomen. Deze opinie is inmiddels meer dan 80.000x gelezen, maar de cachingplugin conflicteert sinds 1 juli 2017 met beide hitcounters. Dan zou deze in top 5 zitten inderdaad. We zullen nogmaals kijken of we dat kunnen herstellen.
We willen niet op elke reactie reageren. Dit is wat we voorlopig kwijt willen in verband met veiligheidsoverwegingen en totdat het OM/RST de zaak hebben opgelost. Hopende je zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groeten,
Nardy Cramm,
Namens de KKC redactie

Enrico | 21 juni 2018 om 13:40 |
a) ” 2 personen ondergedoken in het buitenland ”
1 persoon ken ik . Ene J in Venezuela ( maar is niet zo zeer ondergedoken want traceerbaar).
Maar wie is die andere ?
b) waarom staat dit artikel niet in de kolom “meest gelezen”? Wat is het criterium?

LuMa | 17 juni 2018 om 17:00 |
Gezien bovenstaande waarbij velen ook in de politiek in Nederland en vooral hier waar de enkele integere machteloos moest zijn en de anderen flink wat boter op hun hoofd hebben en doelbewust saboteren en niet corrigeren, dienovereenkomstig zal het OM nooit de dader willen vinden want er gaan miljarden om en immers wie betaald bepaald. Om het gepeupel rustig te houden wordt er een zwart schaap gezocht en gevonden in de vorm van Jamalodin die zogenaamd voor ziekte mocht vluchten en nu ongrijpbaar weg is, want als hij werkelijk komt en gaat praten dan kunnen er wel eens heel veel grote koppen gaan rollen hetgeen men koste wat kost wil voorkomen en het liever wil laten doodbloeden

Paul de B. | 12 juni 2018 om 14:20 |
De heer Andrés Casimiri heeft , zoals verwacht , niet meer gereageerd op mijn verzoek om zijn versie en visie te geven.
en ongenuanceerde reactie op de activiteiten van KKC zoals hij deed , past niet bij iemand die zelf zegt gedreven te zijn om ” zijn ” project Greentown tot werkelijkheid te brengen. Maar ongenuanceerde uitingen zijn hem niet vreemd . Zie de link uit 2013 !!!
https://caribischnetwerk.ntr.nl/2013/03/27/andres-casimiri-we-gaan-ervan-uit-dat-de-isla-sluit/
Vraagje aan hem : hoe staat het heden ten dage met dat vissersdorpje ?
Het zou volgens hem gebouwd worden onafhankelijk van de toekomst van de Isla toch ? Mijn toch al wankele vertrouwen in Greentown is door deze reactie van Casimiri tot 0 gereduceerd. Niet passend gedrag voor iemand die een leidende rol zou moeten hebben in een zo’n ,voor het eiland gigantische, omwenteling.

Renée van Aller | 10 juni 2018 om 23:54 |
@ Andrés Casimiri
Het is prima een andere mening te hebben. Wat wij zo betreuren is dat u geen feitelijke motivering aangeeft voor de vermeende ‘bati bliki en hasi redo.’ U ontwaart die overduidelijk. Of dat is een niet geslaagde poging tot hergroepering, of een tekort aan feitelijke kennis? Die kunt u ampel aanvullen door het overduidelijk onderbouwde verslag te lezen van 3 Quote commentatoren: Van Geest, Van Kleef en Smits: Het belastingparadijs (negende druk, augustus 2015). Belastingparadijzen, van Gabriel Zucman 2015, laat ook niets aan de verbeelding over. Een toonbeeld van bijten of gebeten worden? Renée van Aller& John de Vries

Paul de B. | 10 juni 2018 om 19:17 |
@ Andrés Casimiri
Uw commentaar doet vermoeden dat u er meer van weet.
Kunt u ons uw versie en visie geven ?

Andrés Casimiri | 10 juni 2018 om 16:56 |
Brokjes waarheid, klinkende namen, maar verder tendentieus en subjectief.

marlon | 9 juni 2018 om 18:44 |
Hoedanook schrijft:
Een vergelijkbaar effect is te zien als men in een door kakkerlakken geïnfecteerde ruimte het licht aandoet. Kakkerlakken verspreiden zich snel en zoeken meteen weer ‘de duisternis’ op.
Ik schrijf:
Er is een middel die heet Tres Pasitos. Of good Bye Cockroaches.
Die werken.
Toen ik dit stuk van Aubert Wiels las begon ik meteen aan dit verhaal te twijfelen:
Degene die volgens hem nu worden berecht, zijn ‘kleine daders’ ingehuurd door de ‘groten’ met kapitaal. Die ‘groten’, die opdracht hebben gegeven voor de moord, zitten ‘veilig thuis’,
“Helmin Wiels is niet de eerste noch de laatste die deze groep heeft laten ombrengen. Ze zullen doorgaan met moorden zolang hun geld of hun positie in de gemeenschap bedreigd wordt.”
Aubert Wiels (broer Helmin Wiels)
Er zal wel wat waarheid inzitten. Maar ik ben gaan twijfelen na dat stukje van Aubert Wiels.
Fsmilie Wiels is net zo corrupt als de rest.
Dus waarom moet ik geloven dat Helmien Wiels info had over de mafia op Cur en Ned ?
En grupo Sopi ?
Moet ik geloven dat een groep die soep maakt de dienst uitmaakt op Cur en Ned ? Kom op man. For god’s sake, grupo sopi is meer geïnteresserd in soep en alcohol drinken.
Vandaar dat al die payasos van grupo sopi een grote buik hebben.
Leuk verhaal. Niet meer dan dat.

Jan | 8 juni 2018 om 23:53 |
NB
Vandaar mijn felle reactie gisteren op het PVV-wetsvoorstel wat gelukkig is afgeschoten. Die figuren lopen bewust met oogkleppen op om hun eigen leugens te verbergen.

Jan | 8 juni 2018 om 22:21 |
Jesus, Nardy en Nico, wat een verschrikkelijkheid!
Mijn bewondering voor jullie vasthoudendheid
en openheid. Ik mag er wel vanuit gaan dat
jullie alles maar dan ook alles in verschillende
landen hebben ‘opgeborgen’ want dat is jullie veiligheid.
Groet
Jan

Brian S | 8 juni 2018 om 20:38 |
Oh ja en laten we niet vergeten. De hoofdverdachte Jamaaloodin af laten reizen naar Venezuela terwijl je weet dat hij nooit vrijwillig zal terugkeren en er is geen uitkeringsverdrag met Venezuela.
Ook mocht een bepaalde MP staatsgeheimen verkopen aan een ander land. In veel landen staat hier de doodstraf of levenslange straffen op.

John Bash | 8 juni 2018 om 19:22 |
De rol van het OM is de grote heren beschermen en de kleinere visssen voor alles laten opdraaien.
Is nog nooit anders geweest.
OM zal bijna nooit toegeven dat ze fout zitten.
Met alle mogelijke middelen proberen ze een zaak tot een goed einde te bbrengen. Goedschiks of kwaadschiks.
Redactie let op via telefoon gesprekken.
Kijk naar Nederland betreffende illegaal afluisteren van journalisten.

Ben Vana | 8 juni 2018 om 19:16 |
Godklere, wat een bij elkaar gefantaseerde onzin. Is de geestelijke ziekte van Baselmans besmettelijk? Ben Vana

Brian S | 8 juni 2018 om 17:46 |
@redactie, maar wat is nu precies de rol van het OM? Feit dat men weigert op te treden bij de Isla, corruptie en wanbeleid op het eiland, Schotte nog vrij rondloopt, Robbie Dos Santos niet naar de gevangenis hoefde etc etc.
Ondanks dat FAS en de heer Willems hier met al het bewijs kwamen.

ArubaObserver | 8 juni 2018 om 17:45 |
Ipv dat NL helpt bij vangen van boeven en oprollen van maffia bende, kijkt NL expres de andere kant op. En maar de eilanden schuld van alles geven terwijl de eilanden gewoonweg onder Bloody Dutch commando opereert. Dit is dus de zogenaamde beroemde HUB die NL probeert in leven te houden.
Het is zo bizarre dat al vanaf 1996 deze hele bende z’n entree heeft gemaakt op de eilanden ofwel het werd geïntensiveerd. Geen wonder dat dhr De Veer de casino koning van Aruba wordt genoemd. Ik zou bijna zeggen het heeft lang geduurd maar het is heel logisch dat hij na al die jaren toch een mooi Koninklijke onderscheiding kreeg !! ” Officier in de Orde van Oranje-Nassau” Wat geld en ook bloedgeld kan kopen. En NL maar de goodguy spelen !! Schijnbedrieg!

Abraham Mossel | 8 juni 2018 om 16:23 |
Wat één boeven benden als ik dit zo lees, nu begrijp ik nog beter dat Gerrit de Raaf een loopjongen van de maffia was / is, en hij denk daardoor, zij laten mij niet in de steek, ik ga niet het gevang in!!?. Nou ik denk dat Gerrit de Raaf mis gerekend heeft, deze maffia club gaat over lijken, en Gerrty durft niet te praten, anders gaat ze kop eraf.

Renée van Aller | 8 juni 2018 om 16:10 |
De kogel is door de kerk. Man en paard zijn genoemd. Vraagt u zich ook zo benauwd af of Nederland nu eindelijk de witwasserijen en illegale goksector gaat opschonen? Officieel is Nederland voor integriteit, moraal en transparantie. Kijk naar het oprechte snoetje van premier Rutte met rechte scheiding in het militaire kapsel. Hij is ons boegbeeld van fatsoen. Voorvechter van het grote geld en niet van de kleine man/vrouw. Het fatsoen gaat in rook op, als het tegendeel daarvan zo fenomenaal lucratief is. Dus neen, alles blijft bij het oude. Geen liquidatie van de witwasserij en goksector. Sommigen in het oog lopende egotrippers op de eilanden, die het te breed laten hangen worden cosmetisch berecht (?). De rest gaat vrijuit met een beroep op de eigen (ei)landsverantwoordelijkheid. Die eigen verantwoordelijkheid van ons Koninkrijk wordt door de Nederlandse woordvoerder van het Koninkrijk openlijk en openbaar ontkend. We verwijzen nog maar even naar de duivel in Goethes Mephistopheles: “Ik ben de geest, die eeuwig ondermijnt. En dat terecht! want alles wat ontstaat, verdient dat het te gronde gaat.” Wat een blamage voor Nederland, dat consequent weigert artikel 43 Statuut toe te passen. De rechtsstaat wordt dus niet gehandhaafd in het Koninkrijk. Dat moeten onderzoekscollectieven doen. En als ze pech hebben betalen ze die essentiële deugdelijk bestuur kennis met hun leven. Renée van Aller & John de Vries

LuMa | 8 juni 2018 om 14:45 |
Wij hebben meer integere onderzoeks journalisten nodig ,om hoe het grote geld (de mafia) de koninkrijks politiek en de rechterlijke macht bestuurd verder bloot te leggen en publiceren. Helaas moeten tegenwoordig net als in Mexico ook in het koninkrijk voor hun leven vrezen , waarbij pesterijen thans uitgevoerd door de laagste in de politie rangen de rassenkaart spelen en deze onderzoeks journalisten aardig dwars zitten en de politietop daar niets aan gelegen laten liggen. Een verrotte wereld en de gewone man wordt het leven zuur gemaakt niet beseffende dat ze door hun gok en corrumperende gedrag zelf mede schuldig aan zijn. Dat er veel meer is kan je met klompen aanvoelen en we hopen dat deze wel integere onderzoekers het goed geborgd hebben.

hoedanook | 8 juni 2018 om 14:41 |
“….toen Tweede Kamerlid Ronald van Raak nietsvermoedend begin 2016 een reeks Kamervragen begon te stellen. Vervolgens censureerde de griffie van de Tweede Kamer Van Raaks’ vragen, trok Cyberluck na 20 jaar illegaal sublicentiering haar licentie aan Pinnaclesports in en nam het Koningshuis zonder bloemetje en opgave van reden afscheid na 50 jaar trouwe dienstverlening van KPMG”
Een vergelijkbaar effect is te zien als men in een door kakkerlakken geïnfecteerde ruimte het licht aandoet. Kakkerlakken verspreiden zich snel en zoeken meteen weer ‘de duisternis’ op.

ericalpas | 8 juni 2018 om 14:37 |
Wat opvalt is dat Pretu, gezegd zou hebben, de personen die de opdracht hebben gegeven geen ‘payaso’ (clown) zijn en steenrijk zijn. De naam van Suzy Camelia-Römer komt vaker voor in dit artikel. Het zou best geen toeval zijn dat juist Camelia-Römer de commissie die het onderzoek naar de dood van Pretu heeft voorgezeten.

Toer | 8 juni 2018 om 14:21 |
Ik las in de tweets van de heer Dick Drayer dat advocaat mevrouw Vaders tijdens het hoger beroep van Nini F. gezegd zou hebben dat Curaçao / het OM aan Venezuela nooit om uitlevering van Jamaloodin gevraagd zou hebben. Dit zou dan in tegenstelling zijn tot hetgeen het OM ons heeft doen geloven. ( “ we wachten op uitlevering” ). Ik hoop dat het OM op deze bewering van mevrouw Vaders reageert. Want wie zwijgt , stemt toe. En dat is wederom voer voor insinuaties richting het OM.

John H Baselmans-Oracle | 8 juni 2018 om 14:00 |
Het is goed te lezen dat na jaren mijn informatie jullie er van overtuigd hebben dat je op de verkeerde mensen een vete jaren lang hebt onderhouden.
Verder is het goed te lezen dat u steeds dichter bij de waarheid komt maar helaas de ware opdrachtgever maar terloops noemt en de ware moordenaars niet de namen geeft die ik u heb gestuurd via hun hotel slip.
Jammer is te lezen dat u nogsteeds op het verkeerde paard gokt wat betreft de gehele zaak maar aan wie moet je je anders vasthouden (niet waar?)
Jammer is ook dat de ware tipgever aan de galg is gehangen terwijl u wel zijn materiaal gebruikt. Maar we weten allemaal ego is gevaarlijk.

BuliBuli | 8 juni 2018 om 13:04 |
Thanks voor de historische context!

http://www.knipselkrant-curacao.com/kkc-io-so-ik-weet/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cura%C3%A7ao