Mónica Vdf del Valle Santín – SOCIËTEIT DE WITTE (1) + (2) + Susan T @SuusieQ82

Sociëteit De Witte (foto Ingenieursburo Linssen BV)

Het Pleingebouw Sociëteit De Witte 1915 (foto Sociëteit De Witte)

Het Pleingebouw Sociëteit De Witte 1915 (foto Sociëteit De Witte)

SOCIËTEIT DE WITTE

Mónica Vdf del Valle Santín “Hamvraag: waarom is alle horeca nog steeds verplicht dicht en is tot op heden de herensociëteit SOCIËTEIT DE WITTE nog geen één dag dicht geweest?”

Mega event bij Sociëteit De Witte aan Het Plein, alsof er niks aan de hand is.

Huig Plug LIVE (10) Mega event bij Sociëteit De Witte aan Het Plein, alsof er niks aan de hand is

Gepubliceerd 8 feb. 2021

Huig Plug gaat kijken wat er aan de hand is. Terwijl Het Plein naast de Tweede Kamer bezaaid ligt met brokstukken van het Corona.Virus beleid en alle horeca in Nederland verplicht gesloten is, is De Witte nog geen moment dicht geweest. Ook vandaag niet. Men geneert zich daar niet om een mega ‘besloten bijeenkomst‘ te houden, waar Jesse Klaver en tal van andere politici en bestuurders op af komen. Er wordt gekookt, alsof er niks aan de hand is. Gooi heel Nederland dan ook open!

Te kust en te keur Blue Tiger bestsellers

Epoque 10. De ‘Great Reset
Los verkrijgbaar https://www.deblauwetijger.com/product/epoque-10/
Per abonnement https://www.epoque.media (gratis ons Corona Virus boek als welkomst cadeau!).

Corona, vals alarm?
https://www.deblauwetijger.com/product/corona-vals-alarm/​

Gekochte Journalisten
https://www.deblauwetijger.com/product/gekochte-journalisten-udo-ulfkotte/

Permafrost, de westerse geopolitiek tussen 1914 en nu
https://www.deblauwetijger.com/product/tom-zwitser-permafrost/

Luxe boxen met de schitterende Epoques

Jaargang 1 en 2 samen
https://www.deblauwetijger.com/product/1e-en-2e-jaargang-in-cassette-zeer-exclusieve-en-beperkte-oplage-2/

Jaargang 1
https://www.deblauwetijger.com/product/limited-edition-exclusieve-gesigneerde-1e-jaargang-epoque-magazine-in-linnen-cassette/

Jaargang 2
https://www.deblauwetijger.com/product/limited-edition-exclusieve-gesigneerde-2e-jaargang-epoque-magazine-in-linnen-cassette/

We gaan de strijd aan tegen framing en laster door de overheid en de media en daarvoor vragen we uw broodnodige steun! De aanval op Blue Tiger Studio en andere platforms wordt bikkelhard gespeeld: bankrekeningen staan onder druk, banen van familie of huwelijkspartners worden opgezegd, en sociale media accounts worden massaal opgeheven. Wij werken met een team van advocaten om overheid intimidatie tegen te gaan en we vragen daarvoor uw steun! Maak AUB een gift over naar Stichting de Blauwe Tijger te Groningen,
IBAN NL 76 INGB 0000 59 29 71
PayPal info@deblauwetijger.com

Reacties
https://youtu.be/yERtS-WuGXg

Dit is het clubhuis van Joris Demmink van de beruchte Demmink doofpot.

Rondleiding Sociëteit De Witte https://www.societeitdewitte.nl/vr/ (foto Sociëteit De Witte)

https://www.facebook.com/monica.d.santin

Sociëteit De Witte

“Alle parlementsleden [professionele crisisfunctionarissen], inclusief alle oud functionarissen, evenals sleutelfiguren uit het bedrijfsleven, de vrije beroepen, de universitaire en Militaire wereld, de diplomatieke dienst, internationale organisaties en vestigingen van buitenlandse bedrijven in ’s Gravenhage zijn allemaal lid van de herensociëteit SOCIËTEIT DE WITTE.
 
De Enige Erfgenaam is niet onderhevig aan politieke huisregels en of reglementen, noch aan kledingvoorschriften, aangezien hijzij geen lid is van een besloten vereniging cq herensociëteit”.

De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte (‘De Witte‘), opgericht in 1782, is een besloten vereniging, die al ruim twee eeuwen een markante positie in het Haagse sociale leven inneemt. ‘De Witte‘ is gehuisvest sinds 25 oktober 1870 in een monumentaal pand aan het Plein naast het beroemde Mauritshuis en het Binnenhof. De sociëteit is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar.

De Witte biedt haar leden uitgebreide faciliteiten in het Pleingebouw (hoofdgebouw). In de zomermaanden speelt het sociëteitsleven zich grotendeels af in onze zomerresidentie, Paviljoen De Witte, in Scheveningen (voor het huren van Paviljoen de Witte door leden en of externen). De essentie van het sociëteitsleven is nog steeds dezelfde als in 1782, namelijk ‘gezellig verkeer en geoorloofde uithuizigheid’. De ruim 3.300 leden zijn op tal van fronten actief via tafels, (sport)clubs en commissies, waarbij verschillende soorten bijeenkomsten worden georganiseerd; van lezingen, borrels en diners tot sportactiviteiten en uitstapjes naar het buitenland. Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende sociëteitsevenementen, terug te vinden in de Agenda.

Bij bezoek aan de Sociëteit of het Paviljoen behoort men bepaalde kledingvoorschriften in acht te nemen.