Miranda van Houtum – Marggraff Stichting zet vader en zoon Bevort op zijspoor; mysterie Zionsburg Vught duurt voort + Simon Heijmans – De Brand in het Landhuis (6)

Marggraff Stichting zet vader en zoon Bevort op zijspoor: mysterie Zionsburg Vught duurt voort

Vught – Frits Bevort en tot voor kort beheerder van de Marggraff landgoederen en bestuurslid van de stichting, is door het nieuwe bestuur geschorst. Zijn zoon Hein Bevort, is ontslagen als directeur van Marrobel BV. Marrobel BV is van de Stichting Marggraff en gaat over de onroerende zaken. Waarom beide heren op een zijspoor zijn gezet, is onbekend. Wel dat het mysterie rond het Vughtse landgoed Zionsburg voortduurt.

“We zijn door voortschrijdend inzicht tot een beleid gekomen, dat afwijkt van het eerder gevoerde beleid”, verklaart Piet de Coninck, de nieuwe directeur bestuurder van Marrobel BV. “Verder worden over individuele personen geen nadere uitspraken gedaan. Op dit moment hebben beide heren geen bemoeienis meer met Zionsburg of andere bezittingen van de Marggraff Stichting.”

Hein Bevort laat desgevraagd weten, dat hij en zijn vader op dit moment om juridische redenen niet kunnen reageren op de schorsing en het ontslag. De schorsing van Frits Bevort is 29 oktober ingegaan en geldt volgens de statuten van de stichting voor een periode van drie maanden, mogelijk gevolgd door ontslag.

Eerste steen

De Marggraff Stichting maakte vorige week bekend nu echt aan de slag te gaan met de restauratie van de afgebrande villa op landgoed Zionsburg in Vught. Ewald Marggraff kwam bij de verwoestende brand in 2003 om het leven. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2019 de eerste steen voor het herbouwde Zionsburg gelegd.

“Er is géén sprake van een plotseling toegenomen vermogen ten opzichte van de uitgangssi­tu­a­tie 2003”
Piet de Coninck, Bestuurslid en directeur-bestuurder van Marrobel BV

Het belangrijkste nieuws was, dat de stichting afziet van de fel bekritiseerde nieuwbouw op het landgoed, die nodig zou zijn om de restauratie van de rijks monumentale villa te kunnen bekostigen. Op de vraag waarom, dat nu opeens niet meer nodig is en of er volgens geruchten inderdaad ergens ‘verdwenen miljoenen’ zijn opgedoken, antwoordt De Coninck: “Het bestuur van de Marggraff Stichting heeft gemeend, dat herbouw van Zionsburg en herstel van het park niet langer kunnen worden uitgesteld en ziet herstel van Zionsburg als een erezaak. Daarnaast is afgestapt van de gedachte, dat elk afzonderlijk landgoed voldoende rendement moet opleveren om in stand te worden gehouden. De komende jaren zal naar het rendement van het totale bezit worden gekeken. De stichting is vermogend, hetgeen betekent, dat zij desnoods zelf het herstel kan bekostigen, al is het voor de langetermijndoelstelling wenselijk, dat aanvullende middelen worden gevonden. Er is echter géén sprake van een plotseling toegenomen vermogen ten opzichte van de uitgangssituatie 2003.”

Nieuwbouw elders in het park staat volgens hem haaks op de voorgenomen reconstructie van het park naar de situatie van omstreeks 1900. Toch houdt De Coninck nog een kleine slag om de arm. “Het is uiteraard niet mogelijk om in de verre toekomst te kijken. Daarnaast bestaat er een bouwtitel voor het aan Zionsburg grenzende, maar niet tot het landgoed behorende, perceel van het voormalige Parva Domus aan de Taalstraat. Dat is eveneens eigendom van de Marggraff Stichting. Mogelijk vindt hier in de toekomst wél bebouwing plaats.”

Aangifte

Burgemeester Roderick van de Mortel, die in 2016 tijdens een (besloten) rondleiding over Zionsburg geconfronteerd werd met informatie over verdwenen brandvrije dozen met historische documenten, zegt niet te weten wat er speelt tussen de stichting en voormalig landgoedbeheerder Frits Bevort. De geruchten gaan, dat de beheerder meer zou weten van deze diefstal. “Ik heb destijds mijn zorgen geuit en voorgesteld om aangifte bij de politie te doen, omdat het erop lijkt, dat de dozen zijn gestolen”, aldus Van de Mortel. “Het is aan de stichting, als eigenaar van deze dozen, om al dan niet handelend op te treden.”

De burgemeester is blij met de nieuwe plannen. “Zionsburg ligt op een markante plaats in het hart van het dorp langs een belangrijke straat. Honderden mensen zien elke dag de desolate staat, waarin het landgoed verkeert. Dat kan het beeld beïnvloeden, dat veel mensen van Vught mee krijgen. Herstel van het landgoed en de bebouwing zorgt voor een prachtig visitekaartje. Daarnaast is Zionsburg monumentaal en historisch van grote betekenis. Zowel de gebouwen als de tuinen. Het is heel bijzonder zo’n landmark in je gemeente te hebben. Dat het nu uiteindelijk in de oorspronkelijke staat herbouwd wordt, is geweldig. Daarmee komt een belangrijk stuk Vughtse historie, dat jarenlang een kwijnend bestaan leed, weer tot leven. Ik ben ook blij, dat de extra bebouwing op het terrein niet doorgaat. Dat zou ten koste gaan van een deel van het fraaie groen.”

Ook Boudewijn Reijenga, jarenlange huisvriend en erg begaan met het gedachten goed van Ewald Marggraff ziet de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. Reijenga was de afgelopen jaren erg kritisch over de plannen met Zionsburg en het handelen van ex beheerder Frits Bevort. “Maar mijn beoogde doelstellingen lijken te zijn behaald. En daar wil ik het graag bij laten.”

Simon Heijmans wil in podcastserie de mens Ewald Marggraff schetsen

Acteur en schrijver Simon Heijmans (29) uit Amsterdam lanceert eind januari in opdracht van NTR en Radio 1 een ‘podcastserie’ over Zionsburg en Ewald Marggraff. Podcasts zijn audioprogramma’s, die je op afroep kunt beluisteren op internet. Heijmans komt oorspronkelijk uit Engelen. “In de serie maak ik een reis terug naar Vught”, zegt hij. “Ik kwam er vroeger regelmatig. Mijn moeder had een vriendin in de Marggraffstraat. Ik ben bekend met de geruchten, benieuwd wat er van waar is en wat de verhalen doen met de gemeenschap. Zionsburg is een spannende plek.” Heijmans sprak met verschillende Vughtenaren onder wie burgemeester Roderick van de Mortel, historicus Henk Smeets en oud burgemeester Fred de Graaf. “Ik wil graag weten hoe Vughtenaren Marggraff hebben beleefd en de verhalen rondom Zionsburg vanuit verschillende hoeken belichten. Enerzijds krijg ik het beeld van een moeilijk te benaderen man, afstandelijk. Een man, die je met een geweer achterna kwam, maar anderzijds had hij op zijn manier ook wel een soort humor. Ik wil meer de mens Ewald Marggraff schetsen dan de mythe.”

Brabants Dagblad, 05-12-18, 07:00

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/marggraff-stichting-zet-vader-en-zoon-bevort-op-zijspoor-mysterie-zionsburg-vught-duurt-voort~a028d0f8/

De Brand in het Landhuis (6)

In deze slotaflevering doet kunstdetective Arthur Brand een opzienbarende onthulling over de verdwenen schilderijencollectie van Maggraff. Er duikt een nieuwe bron op die uit de school klapt over de stichting die het beheer voert over het nagelaten vermogen van de exentrieke Brabantse grootgrondbezitter.

https://www.nporadio1.nl/podcasts?share=77594&t=0

NPO, zaterdag 9 februari 2019, 16:18 uur

https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-brand-in-het-landhuis

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Simon+Heijmans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ewald+Marggraff