Mira Feticu – Laffe maatschappij + Herman Rosenberg – KABK schorst twee docenten wegens ongepast gedrag + TINKEBELL. – Misbruik is geen teken van authenticiteit

Column van Mira Feticu in Den Haag Centraal (foto Twitter)

Laffe maatschappij

Ik ben een van de velen die zijn geschrokken na het lezen van het onthullende artikel over de Haagse Julian A in NRC. Kunstenaar. Zeg maar roofdier! Hoe is het mogelijk, dat iemand, die vrouwen anaal verkracht en drogeert, beurzen van 30.000 en 50.000 euro van het Mondriaan Fonds krijgt? Mannen, zoals Julian, bestaan, meer dan je denkt. Gaat de omgeving vrijuit? Is zijn school, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, die al jaren geleden klachten over zijn wangedrag kreeg en er niets mee deed, ook niet schuldig? Is de politie, die ermee volstond de ontelbare klachten te verzamelen en tegen een slachtoffer te zeggen, dat aangifte doen geen zin had, ook niet schuldig? En die leraren, zo onder de indruk van zijn talent? Zijn moeder, wier oogappeltje hij volgens NRC is? De galeriehouders, die, horend over de misdaden van de ‘kunstenaar’, reageerden met woorden als ‘ik ben zijn vader niet’? Zijn zij niet allemaal medeschuldig? Als het om vrouwen gaat, zijn we een laffe maatschappij. Lees het goed: hoe laf zijn al die mannen die ‘iets’ over het afschuwelijke gedrag van de ‘kunstenaar’ hadden gehoord en niets deden? Een maatschappij, waarin zoveel mannen met posities het gedrag van Julian A tolereerden?
Waarom, mannen met posities, directeuren, galeriehouders, impresario Martin van Zomeren, waarom? ‘Ik ben misschien naïef geweest,’ reageert Martin van Zomeren in Het Parool. Nee, Martin van Zomeren, naïef zouden wij zijn als we jou zouden geloven! Als je nu de naam van Julian A googelt, blijken de pagina’s bij de kunstinstellingen over hem subiet verwijderd. Zijn kunst doet er dus niet meer toe, als je hoort wat voor mens hij is. Maar wat voor mens hij is, was, zeker in de kunstwereld, ook al vóór de onthullingen van NRC redelijk bekend; toen verwijderde niemand de pagina’s over hem. Hypocrieten!
Binnen een bedrijf weet iedereen wie de viezerik is die vrouwen tegen hun wil wil aanraken. Meestal is er niemand, die wat doet en wordt hij ‘getolereerd’, zelfs de vertrouwenspersoon doet vaak niets.
En als de viezerik, de engerd, een positie heeft, wordt hem juist ‘in vertrouwen’ verteld dat er iemand over hem klaagt. Deze week hoorde ik over een leraar, vertrouwenspersoon op een Haagse school, die meisjes lokte. Man, man, man! In deze laffe maatschappij voeden we onze dochters op. Niet alleen omringd door roofdieren, maar ook door hun laffe beschermers, vertrouwenspersonen, agenten, directeuren, galeriehouders.
Tijdens het schrijven van deze column had ik de titel van Raymond Queneau in mijn hoofd: ‘On est toujours trop bon avec les femmes’. Sodeju!

Den Haag Centraal, 5 november 2020

http://mirafeticu.nl/blog/

KABK schorst twee docenten wegens ongepast gedrag

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten heeft woensdag per direct twee docenten geschorst na klachten van vrouwelijke studenten over ‘grens overschrijdend gedrag’.

De directie greep in nadat op het Instagram account ‘Call out Dutch art institutions’ berichten verschenen. Hoewel ook andere kunstacademies worden genoemd, gaan veel meldingen over de KABK. Daarin duiken telkens dezelfde twee namen op. De mannen zochten geregeld toenadering tot vrouwelijke studenten, raakten hen aan en maakten seksistische opmerkingen. Ook werden soms studentes uitgenodigd om mee naar het huis van een docent te gaan. Verschillende oud studentes spreken over een ‘onveilige studieomgeving’. Eén van hen constateert, dat er op de KABK een ‘deeply problematic power structure’ is.

In een woensdag uitgeven verklaring stelt KABK directeur Marieke Schoenmakers, dat het ‘besluit is genomen vanuit het uitgangspunt, dat de academie een plaats moet zijn voor studenten, waar ze zich veilig voelen. Voor ons is dat een top prioriteit. Door deze docenten tijdelijk van hun taken te ontheffen ontstaat rust en ruimte om het eerder aangekondigde onafhankelijk externe onderzoek zorgvuldig uit te kunnen voeren’.

Aanleiding is zaak Julian A

Aanleiding voor die onderzoeken is een op 31 oktober in NRC Handelsblad verschenen artikel over de de Haagse kunstenaar Julian A en diens seksuele wangedrag. Justitie in Amsterdam onderzoekt aantijgingen tegen hem van een aantal vrouwen. Hij zou twintig vrouwen hebben misbruikt.

Installatie van Julian A in de Rijksacademie (foto Den Haag Centraal)

De later naar Amsterdam verhuisde A was ooit een van de grote beloften van de KABK, waar hij van 2008 tot 2012 studeerde. Daarom kon hij zich ook vrij veel permitteren. Vechtpartijen, racistische uitlatingen, dronkenschap en drugsgebruik leidden er uiteindelijk ná zijn afstuderen toe, dat hem de toegang tot het gebouw aan de Prinsessegracht werd ontzegd. Maar er was dus meer aan de hand. Daarvan zegt Schoenmakers (in een andere verklaring) ‘enorm geschrokken’ te zijn. De KABK schakelt nu een onafhankelijk bureau in dat gaat onderzoeken, ‘of er destijds signalen zijn gemist en of er nu hulp nodig is’. Daarnaast wordt (oud) studenten en medewerkers, die dat willen, hulp aangeboden. Of de resultaten van dit onderzoek bekend worden gemaakt, is onduidelijk. Schoenmakers daarover: ‘We zullen discreet, doch transparant omgaan met het onderzoek, de resultaten en de vervolgstappen.’ Stroom Den Haag waar Julian A in 2014 en 2018 exposeerde, zegt het ‘met de kennis van nu’ te betreuren hem ruimte te hebben geboden. De directeur van Stroom, Arno van Roosmalen, noch Marieke Schoenmakers was bereid Den Haag Centraal persoonlijk te woord te staan.

De lastigste student

Oud KABK directeur Jack Verduyn Lunel is wel bereid tot een gesprek. Hij vertelt wat hij zich van de zaak herinnert. In 2008 wordt Julian A toegelaten tot de academie. De klachten beginnen een jaar later. “Vanaf 2009 tot aan zijn afstuderen was hij een last voor de organisatie. Een van de eerste zaken, die ik me herinner, was het onder smeren van een werkruimte met houtskool inclusief het fotokopieerapparaat. Toen we hem erop aanspraken, zei hij ‘sorry’.” Ook de feestjes in het gebouw, de ‘Funday Mondays’, leidden tot overlast. Verduyn Lunel: “We kregen in die tijd regelmatig klachten van de facilitaire dienst over spontane studentenfeestjes met drank en drugs. De hoofden van de afdelingen heb ik toen bij mij geroepen en ik heb ze erop gewezen, dat dit niet is toegestaan. Ook Julian A was bij dat soort feestjes aanwezig, hij nam vaak ongewenst bezoek mee.”

De vraag rijst waarom Julian A. destijds niet permanent van de academie werd verwijderd. “Dat is niet zo eenvoudig,” zegt Verduyn Lunel. “Volgens de wet mag je iemand één studiejaar schorsen, maar alles is erop gericht om een student te laten afstuderen. Julian is de ergste student, die ik in mijn tijd heb meegemaakt. Maar inhoudelijk was hij goed.”

Schorsing en verbod

Wel werd A tijdens zijn studie voor kortere tijd geschorst, omdat hij iemands werk had beschadigd. Na het afstuderen van Julian A en twee maanden voor zijn pensioen kreeg Verduyn Lunel een brief van een stiefvader van een eindexamen student, die zich ‘grote zorgen’ maakte over ‘iets, dat op de academie speelt’. Ook verzocht de briefschrijver, of hij dat telefonisch mocht toelichten. Voor dat gesprek schakelde Verduyn Lunel zijn secretaris in.

Er na, op 30 september 2013, volgde nogmaals een schrijven dat DHC in handen heeft. Daarin rept de stiefvader over een aangifte, die niet door de politie in behandeling wordt genomen. Hij zegt daarin: ‘Het is jammer, dat dit soort ‘daders’ niet of moeilijk te vangen zijn en dus vaak, en ook in dit geval, ongestoord hun gang kunnen blijven gaan. Slachtoffers vinden het om meerdere redenen vaak moeilijk om de stap naar de politie te maken en of de directe omgeving, zoals in dit geval de academie, hiervan op de hoogte te brengen. Een aangifte, die niet in behandeling genomen gaat worden, maakt die stap er niet makkelijker op.’ Hij sluit af met: ‘Ik heb inmiddels begrepen, dat meerdere leerkrachten reeds op de hoogte waren van zijn mishandelingen, poging tot aanranding en ander niet te tolereren gedrag.’

Dan is de maat vol

Op die laatste opmerking slaat Verduyn Lunel aan, maar hij kon ‘moeilijk een paar honderd docenten vragen hun vinger op te steken als ze iets wisten’. De stiefvader gaf uiteindelijk de namen niet door. Wat Julian betreft is de maat voor Verduyn Lunel dan vol. Als A in 2013, een jaar na zijn afstuderen, in gevecht raakt voor de deur van de academie, wordt hem definitief de toegang ontzegd.

Daarna verhuisde A naar Amsterdam om artist in residence te worden op de Rijksacademie. Hij kreeg twee keer en beurs. Maar ook daar ging het mis. Verschillende vrouwen deden aangifte tegen hem.

Den Haag Centraal,

https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/kabk-schorst-twee-docenten-wegens-ongepast-gedrag/

Misbruik is geen teken van authenticiteit

Tinkebell – Misbruik is geen teken van authenticiteit (1) (foto WhatsApp)

Tinkebell – Misbruik is geen teken van authenticiteit (2) (foto WhatsApp)

Tinkebell – Misbruik is geen teken van authenticiteit (3) (foto WhatsApp)

NRC, 7 november 2020

Via WhatsApp

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mira+Feticu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herman+Rosenberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=TINKEBELL.
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juliaan+Andeweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Martin+van+Zomeren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marieke+Schoenmakers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arno+van+Roosmalen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jack+Verduyn+Lunel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raymond+Queneau
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harvey+Weinstein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bill+Cosby
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michael+Jackson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Silvio+Berlusconi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rodrigo+Duterte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Donald+Trump
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerard+Joling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johan+Derksen
https://robscholtemuseum.nl/?s=KABK
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksacademie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mondriaan+Fonds

 

1 Comment

  1. Vijf vrouwen beschuldigen hem van misbruik niet 20. Stop toch met het herhalen van onjuiste info.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.