Ministerie van OCW | Rijksdienst Cultureel Erfgoed | Susan Lammers – Mail aan Heleen Keur, wethouder Cultuur Den Helder: SPOED | Noodkreet veiling collectie Rob Scholte

Susan Lammers, Algemeen Directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (foto Twitter)

Van “Lammers, Susan” <S.Lammers@cultureelerfgoed.nl>
Datum 4 februari 2021 om 21:22:51 CET
Aan h.keur@denhelder.nl, d.goudswaardt@denhelder.nl
Kopie “Museum de Fundatie > Ralph Keuning” <R.Keuning@museumdefundatie.nl>
Onderwerp SPOED |  Noodkreet veiling collectie Scholte

Beste Heleen,

Het is enige tijd geleden, dat we elkaar onder veel betere omstandigheden troffen bij een werkbezoek, dat ik op jullie uitnodiging bracht aan de gemeente Den Helder. Daar kijk ik met veel plezier op terug.

Ik wend me nu tot je om mijn grote zorg uit te spreken en om een handreiking te doen.

Eind van de dag mailde Ralph Keuning, directeur van Museum De Fundatie in Zwolle, mij met een noodkreet over de collectie Rob Scholte. Ik verkeerde in de veronderstelling, dat na de ontruiming deze bijzondere particuliere verzameling veilig opgeslagen was bij de Art Handler, maar ik begrijp uit deze noodkreet, dat de gemeente voornemens is de collectie via BVA auctions ter veiling aan te bieden. Daarmee neemt de gemeente een groot risico, dat cultuurhistorische waarden verloren gaan. Daarnaast kan deze actie mogelijk op gespannen voet staan met de regels van de Erfgoedwet. In Paragraaf 4.2 (Artikel 4.18 ev) zijn zorgvuldigheidseisen vastgelegd voor het vervreemden van cultuurgoederen door overheden of semi overheden. Omdat het een particuliere collectie betreft is er wellicht een redenering denkbaar, dat deze regels in dit geval niet opgaan (ik zou daarover juridisch advies willen inwinnen). Maar omdat door het beslag de gemeente nu de beschikking heeft over de collectie, ligt het in de lijn der zorgvuldigheid om tenminste te handelen in de geest van deze wet en de vervreemdingsprocedure te volgen. Mijn dienst kan daarbij behulpzaam zijn.

Het betreft een atelierverzameling, die nader gewaardeerd zou moeten worden.

Deze waardering zou tevens een verkenning moeten omvatten van de mogelijkheden om (delen van) de verzameling publiek toegankelijk te houden dan wel te behouden voor het publieke domein.

Vorig jaar heeft de Commissie Pechtold aan de Minister van het advies Bescherming Cultuurgoederenvan terughoudend naar betrokken” uitgebracht. De Minister heeft in vervolg daarop de Commissie Collectie Nederland onder voorzitterschap van Sybrand Buma ingesteld. Deze Commissie komt aanstaande maandag met een tussen advies, dat ingaat op hoe die grotere betrokkenheid bij publieke en particuliere collecties vorm kan krijgen.

Het lijkt mij hoogst ongelukkig als de gemeente Den Helder op dit moment de casuïstiek aanreikt ter onderbouwing van die gevoelde noodzaak tot grotere betrokkenheid.

Als de gemeente bereid is een veiling te heroverwegen en ten minste uit te stellen, ga ik graag nader met je in gesprek om te bezien hoe de gemeente met ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tot een zorgvuldige vervreemding van deze collectie kan komen. Een noodzakelijke stap daarbij is het laten uitvoeren van een beschrijving en waardering van deze atelierverzameling.

Met vriendelijke groet,

Susan Lammers

Algemeen directeur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer 3.25

Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
T 033 421 72 12

E s.lammers@cultureelerfgoed.nl

www.cultureelerfgoed.nl

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Susan+Lammers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Onderwijs+Cultuur+en+Wetenschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+De+Fundatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wethouder+Cultuur+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erfgoedwet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissie+Pechtold
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alexander+Pechtold
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sybrand+van+Haersma+Buma

1 Comment

  1. Het enige culturele erfgoed dat Den Helder kent, zijn wraakzuchtige incompetente bestuurders, die aan vriendjespolitiek doen.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image