Mike Muller – Plunderaars aangepakt + Lub Nieuwenhuis – Afvalinzameling + Delano Weltevreden – Buurt wil vuilnisbakken terug + Kristine Ripmeester – Afval scheiden

Afval plunderaars aangepakt

Amsterdam – Er moet een einde komen aan afval plunderingen in Amsterdam. Dat vindt VVD raadslid Rik Torn, die constateert, dat er in de wijken dagelijks georganiseerde ’afval bendes’ op zoek zijn naar metalen en andere verkoopbare spullen tussen het grofvuil.
Grote bergen afval worden vaak doorzocht door ’afval plunderaars’, aldus VVD raadslid Rik Torn. Hij wil, dat de stad alles op alles zet om de plunderaars te beboeten.

Het raadslid, dat zich al langere tijd druk maakt over viezigheid in de stad, constateert, dat dikwijls in groepsverband ’strak georganiseerde rooftochten en planmatige afval plunderingen’ plaatsvinden. „In hun zoektocht naar bruikbare waren veroorzaken zij een ontzettende troep op straat. IJskasten worden uit elkaar getrokken, vuilniszakken worden opgereten en ook meubilair moet het ontgelden”, zegt Torn.

Verboden

In de Amsterdamse afvalstoffenverordening is al opgenomen, dat het verboden is om vuilnis, dat klaar staat voor de inzameling te doorzoeken, te verspreiden of te verwijderen. „Hier kan dus op gehandhaafd worden”, vindt Torn. „Ik wil, dat de gemeente hier werk van gaat maken door alle mogelijke middelen in te zetten.” De liberaal pleit er onder andere voor ’lok koelkasten’ in te zetten om de plunderaars – die volgens Torn vaak in busjes met buitenlandse kentekens rondrijden – op heterdaad te kunnen betrappen.

Niet afwachten

Eerder liet het stadsbestuur al weten, dat het hoopt op een ’aanzienlijke vermindering’ van grof vuil plunderingen als stadsdelen overstappen op het inzamelen van grof vuil, nadat een afspraak is gemaakt. „Het is echter maar zeer de vraag, of de afval bendes zich door de nieuwe inzamel methodiek zullen laten weerhouden. Wat ons betreft gaat de gemeente niet zitten hopen, dat deze misstanden uit zichzelf ophouden en wordt er snel actie ondernomen”, bitst Torn.

Gisteren maakte verantwoordelijk wethouder Abdeluheb Choho wel bekend, dat er extra inzet is geweest op zogeheten ’hotspot locaties’ in stad waar veel afval wordt gedumpt. Dit ziet echter vooral op huishoudelijk afval.

Hotspot locaties

„In 2017 zijn inmiddels 158 hotspot locaties onder controle gebracht. Dat is meer dan de ambitie van 125. Toch zijn er nog te veel locaties, waar structureel (zwerf)afval wordt aangetroffen”, aldus Choho in zijn brief. Hij zegt, dat de locaties uitgebreid zijn gemonitord. Verreweg het grootste deel van alle rotzooi, die gedumpt wordt bestaat uit gemengd, voornamelijk klein grofvuil (70%), gevolgd door de categorie papier en karton (14%). Vuilniszakken nemen niet meer dan 7% van alle hotspots in beslag.

Een idee van de VVD-fractie om op deze hotspots handhavers in burger neer te zetten, werd door een meerderheid in de gemeenteraad weggestemd. De aanpak van het stadsbestuur is gericht op het op orde brengen van de inrichting en het beheer van de locaties. „Ook wordt ingezet op communicatie, handhaving en het versterken van de participatie van bewoners.”

De Telegraaf, 28 december 2017, 08:16, updated 08:21

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1478406/afvalplunderaars-aangepakt

Afvalinzameling

Helderse Courant, 27 januari 2018

Helderse Courant, 27 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Buurt wil vuilnisbakken terug

Helderse Courant, 16 februari 2018

Helderse Courant, 16 februari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Afval scheiden

Helderse Courant, 17 februari 2018

Helderse Courant, 17 februari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

1 Comment

  1. Alleen plastic flessen, gft, glas en papier gescheiden, de rest wordt bij de afval bedrijven gescheiden.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.