Mike Muller – ’Burgemeester zet vervalste krabbels’ | Helderse ex-wethouders: wij tekenden dit niet + NH Nieuws – OM onderzoekt beschuldiging fraude burgemeester

’Burgemeester zet vervalste krabbels’ | Helderse ex-wethouders: wij tekenden dit niet

Ministerie gaat onderzoeken of burgemeester Koen Schuiling handtekeningen van twee inmiddels ex-wethouders heeft laten vervalsen.

De voormalige wethouders ontkennen een handtekening te hebben gezet, terwijl die wel op het besluit staan. „Wij gaan kijken of er een strafbaar feit is gepleegd of niet”, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De kwestie is aangezwengeld door de Helderse kunstenaar Dirk Gorter, die in 2014 een last onder dwangsom kreeg opgelegd omdat hij volgens de gemeente achterstallig onderhoud aan zijn oude schoolgebouw moest wegwerken. Kunstenaar Gorter, tevens oud raadslid, vroeg het besluit op en zag dat naast de burgemeester ook twee wethouders hadden getekend, waaronder de eerder afgetreden bestuurder Geurt Visser. „Toen ik hen met de besluitenlijst confronteerde, ontkenden zij hun handtekening te hebben geplaatst. Dat heb ik ook zwart op wit. Ik heb daarom aangifte gedaan van vervalsing”, aldus Gorter. Het OM doet daar nu onderzoek naar.

Zowel oud-wethouder Dirk Pastoor als Geurt Visser hebben een verklaring opgesteld, waarin zij aangeven geen krabbel te hebben gezet. Visser zegt dat het onderwerp niet eens besproken is. Hij geeft desgevraagd aan dat er in elk geval in een tweede geval zijn handtekening onder een besluit werd gezet zonder zijn medeweten. Visser: „Het is gewoon niet aan de orde geweest in het college. Dit stuk heb ik nota bene zelf teruggestuurd naar de ambtelijke organisatie, met de mededeling: dit gaan we niet doen. Er staan handtekeningen op die niet gezet zijn”, zegt hij. Hij heeft daar naar eigen zeggen ook melding van gedaan bij de vertrouwenscommissie, die ging over de herbenoeming van Schuiling.

Volgens burgemeester Koen Schuiling (VVD) is het voor het OM een ’vrij simpele’ zaak. Hij zegt dat het onderwerp wél besproken is in de collegevergadering. „Wij hebben in het college bespreek en hamer punten. Als het een bespreekpunt is doe je er wat langer over en als het een hamer punt is, is het in feite een hamerslag en bekrachtigd. Dat was hier het geval. De beide wethouders hebben een paraaf gezet, of laten zetten (dat kan ook digitaal). Tijdens de collegevergadering stel ik alsnog altijd de vraag: heeft iedereen er naar gekeken en kan het nu zo door? Dan vindt het echte besluit pas plaats. Men kan nu spijt hebben van een besluit dat men genomen heeft, maar dan moet je niet zeggen dat er een handtekening is vervalst. Dat kan niet eens!”

Schuiling is blij dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet, zegt hij. „Meneer Gorter heeft een dwangsom gekregen omdat de buurt klaagde dat hij zijn pand niet opknapt, dus die heeft een appeltje te schillen met de gemeente. Ik ben wel blij dat het OM er ook even naar kijkt, want het is een vrij simpele zaak. Ik kan nooit een handtekening vervalsen of afdekken. Dat kan het beter door het OM gezegd worden dan door mij.”

De Telegraaf, 20 juni 2017

http://www.telegraaf.nl/binnenland/28436224/__Beschuldiging_fraude_burgemeester__.html

OM onderzoekt beschuldiging handtekeningen fraude Helderse burgemeester

Den Helder – Koen Schuiling, de burgemeester van Den Helder zou handtekening hebben laten vervalsen op een gemeentebesluit. Dat stelt inwoner Dirk Gorter. In het besluit uit 2014 staat dat Gorter een dwangsom krijgt opgelegd om achterstallig onderhoud aan zijn pand weg te werken na klachten van buren. Gorter laat NH weten dat hij daarop in overleg wilde met de gemeente over de kwestie, omdat het een oud schoolgebouw betreft dat mogelijk een monumentenstatus zou krijgen. Maar hij kreeg geen gehoor.

WOB verzoek

Gorter kwam er later via een WOB verzoek achter dat op het gemeentebesluit voor de dwangsom de handtekeningen staan van twee voormalig wethouders, Geurt Visser en Dirk Pastoor. Deze ontkennen echter te hebben getekend. Gorter heeft daarop aangifte gedaan wegens handtekeningen fraude. Het OM bekijkt momenteel of die aangifte aanleiding geeft voor nader onderzoek. Dat zou ‘binnen een paar weken’ duidelijk moeten zijn.

Reactie burgemeester

Burgemeester Schuiling ziet het onderzoek van het OM met vertrouwen tegemoet. Hij laat weten dat er door beide ex-wethouders wel degelijk een paraaf is gezet. “Een handtekening vervalsen kan ik niet eens”, aldus Schuiling.

Reactie partijen

De grootste partij van Den Helder, de Stadspartij laat weten zich niet te kunnen voorstellen dat de burgemeester handtekeningen heeft vervalst. De tweede partij van de stad, Beter voor Den Helder, ziet het heel anders. Fractievoorzitter Carlo Assorgia zegt 100 procent zeker te weten dat de twee voormalig wethouders niet hebben getekend. “De kwestie ligt nu onder de rechter, maar het heeft er alle schijn van dat Schuiling bewust de handtekeningen heeft laten vervalsen”, aldus Assorgia.

NH Nieuws, dinsdag 20 juni 2017, 17:00

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/208068/OM-onderzoekt-beschuldiging-handtekeningenfraude-Helderse-burgemeester

Reacties:

Roel Prins
20 juni 2017 at 18:40
Dat wordt lachen. Burgemeester Schuiling vormt samen met de korpschef van politie en de officier van justitie het zogenaamde driehoeksoverleg. Hij blijft desondanks op post en de gemeenteraad laat hem daar. Fijn hè !

Henk Doets
20 juni 2017 at 19:54
Zo is het inderdaad, kansloze klassenjustitie….

Jonathan
20 juni 2017 at 19:09
Ik hoop nu echt dat we binnenkort van Schuiling en zijn lakeien van VVD D66 CDA PvdA en bijwagen Reenders – Stadspartij verlost zijn.

scherpe ogen en oren
20 juni 2017 at 19:26
Het lijkt mij toch niet zo moeilijk! Laat de burgemeester maar dag,locatie en tijdstip aangeven wanneer de wethouders hebben getekend.

Roel Prins
20 juni 2017 at 22:50
Zegt Schuiling dat een collegevergadering hamerpunten kent. Dat daarvan wordt gevraagd of men het er mee eens is en dat vervolgens iemand namens de aanwezigen ondertekent ? Vreemdsoortig gebeuren.

Kees Jan
21 juni 2017 at 01:25
Burgemeester Schuiling verklaart dat het heel normaal is dat de stukken achteraf digitaal ondertekend worden. In de volksmond er wordt geknipt en geplakt in een officieel document.
.
Documenten van deze orde dienen altijd met pen ondertekend te worden. Anders kan alles wel digitaal ondertekend worden zonder dat een wethouder het weet. Deze zaak zou dus een druppeltje op de gloeiende plaat kunnen zijn.
.
Oud Wethouder Geurt Visser had dit document niet eens kunnen ondertekenen. En waarom zou hij ook als vriend en huurder bij Dhr. Gorter. Z’n beslissing zou je ook nooit vergeten als je dat wel onder ogen zou krijgen.
.
Ook oud wethouder Dirk Pastoor zou nog wel eens een vriend en oud collega kunnen zijn van Dhr Gorter. Voor hem zou het net als voor Visser een besluit zijn die je nooit vergeet.
.
Een origineel document, met originele handtekeningen kan de burgemeester vrijpleiten. Bij “digitale” ondertekening zijn de 2 oud Wethouders -die onder ede willen verklaren- geloofwaardiger, dan de burgemeester.

Kees Jan
21 juni 2017 at 01:39
De verklaring door Burgemeester Koen Schuiling in voorgaande reactie, komt uit het artikel in de Telegraaf. Jonathan had de link naar de krant al eerder geplaatst.

Jonathan
20 juni 2017 at 19:42
http://www.telegraaf.nl/binnenland/28436224/__Beschuldiging_fraude_burgemeester__.html

Mandy
20 juni 2017 at 19:52
Nou dat weer….gatverdamme!

Dick Berts
20 juni 2017 at 23:11
De VVD heeft bij de formatie maar een keiharde eis; Weer de minister van Justitie mogen leveren, zodat alle deksels op de VVD beerputten gehouden kunnen worden.

Kees Jan
21 juni 2017 at 01:05
De gemeenteraad meet met 2 maten..
.
Oud Wethouder Geurt Visser werd bijna 2 jaar geleden per direct ontslagen om mogelijke seksuele intimidatie, wat niet is onderzocht en niet is bewezen. (overigens is seksuele intimidatie alleen in woord niet strafbaar binnen het strafrecht. Pas bij handelingen ontucht c.q. feitelijke aanranding is er pas spraken van strafbaarstelling)
.
Nu wordt Burgemeester Koen Schuiling verdacht van “Valsheid in Geschriften”. Dit is een overtreding van artikel 225 van het wetboek van Strafrecht. Een misdrijf met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie (max € 82.000). En hij mag zijn functie gewoon blijven uitvoeren.
.
De Stadspartij Den Helder, VVD, D66, CDA en PvdA ontslaan klakkeloos een wethouder om een feit die niet bewezen is en ook niet strafrechtelijk te vervolgen is. En een Burgemeester -die door het onderzoek van rijksrecherche en het Openbaar Ministerie- verdachte is geworden van een misdrijf/strafbaar feit, laten ze in functie..
.
De Burgemeester zou tijdens het onderzoek minimaal zijn functie tijdelijk moeten neerleggen. Doet hij dit niet uit zichzelf dan moet de gemeenteraad hem er toe dwingen. Doet Stadspartij, VVD, CDA, D66 en PvdA dit niet, dan maken ze zichzelf volledig ongeloofwaardig.

Ad
21 juni 2017 at 11:57
heb jij in de “regeerperiode” van dit stelletje paljassen hun ooit kunnen betrappen op eerlijkheid en geloofwaardigheid ?
ik niet…….

Dick Berts
21 juni 2017 at 03:37
Schuiling in De Telegraaf: “Ik ben wel blij dat het OM er ook even (!) naar kijkt, want het is een vrij simpele zaak. Ik kan nooit een handtekening vervalsen of afdekken. Dat kan beter door het OM gezegd worden dan door mij.” Het ministerie van Justitie is helaas altijd in handen van de VVD omdat er krankzinnige hoeveelheden VVD schandalen afgedekt moeten worden. Schuiling ziet het OM inmiddels gewoon als spreekbuis van de VVD (Dat kan beter door het OM gezegd worden dan door mij).

Dick Berts
21 juni 2017 at 06:49
Misschien is nog wel het allerergste, dat Schuiling verantwoordelijk is voor een doodeng systeem waarin wellicht niet eens te achterhalen is of een wethouder nou wel of niet (elektronisch) zijn handtekening heeft (laten) zetten. Zo’n systeem is goed te misbruiken voor de machtsspelletjes waar Schuiling altijd mee bezig is.

scherpe ogen en oren
21 juni 2017 at 11:54
beste Dick, volgens mij laat de raad dit toe en maakt de Burgemeester daar dankbaar gebruik van. Als ik lees dat er hamerstukken zijn dan moet je met de wetenschap van dit onderzoek direct een motie indienen dat er geen hamerstukken meer worden meegenomen in overleggen. Je kan als raad toch gewoon het systeem wijzigen. Als er partijen zijn die tegen een wijziging stemmen moet je als raad
vragen wat er op tegen is om transparantie en controle toe te passen. Ik kan mij niet voorstellen dat er ook maar een raadslid is die om deze misverstanden in de toekomst te voorkomen tegen kan zijn of hij of zij heeft iets te verdedigen. Ben benieuwd of er partijen zijn die de handschoen oppakken.

Henk van Kuijk
21 juni 2017 at 14:25
Beide wethouders zijn alert genoeg om te weten of een stuk besproken is, en zeker een stuk van zo’n ingrijpende aard. Er zijn toch ook notulen van de college-vergadering? Ook opmerkelijk is dat een andere wethouder, Kos, in 2014 een contract tekende namens B en W, dus ook B, met Rob Scholte, en waarvan B zegt dat het niet geldt.

Judge X
21 juni 2017 at 18:05
Het betreffende besluit is niet terug te vinden in de besluitenlijsten van 2014.
Mogelijk hoort dit besluit thuis in de besluitenlijst van d.d. 25-11-2014,welke lijst de zelfde besluiten bevat als die van besluitenlijst d.d. 18-11-2014; ‘foutje’ van de administratie ?

Kobus
21 juni 2017 at 18:51
Opstelten-Hooimaaiers-Teeven-Keizer-enz…..Schuiling???

Judge X
22 juni 2017 at 00:34
Ter informatie:
https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2017/04/Dirk-Gorter-Schriftelijke-vragen-aan-gemeenteraad-Den-Helder-over-de-integriteit-van-burgemeester-Koen-Schuiling.pdf

strandloper
22 juni 2017 at 03:09
Als het OM ook maar even naar je kijkt, ben je als openbaar bestuurder hoe dan ook aangeschoten wild. In het voetbal tellen scheidsrechters overtredingen die aan de rand van het toelaatbare worden gedaan bij elkaar op. Vervolgens wordt de gele kaart getoond. Ook dan ben je aangeschoten wild. Bij een volgende handeling op de rand van het toelaatbare is een rode kaart snel getrokken. In het huidige democratisch bestel heeft het geen zin om een kaartensysteem in te voeren. Raadsleden van een regerende meerderheidscoalitie zullen de kaarten op zak houden. Onmiskenbaar een tekortkoming in het democratisch bestel. Als inwoner en onafhankelijk burger trek ik nu de rode kaart.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/06/burgemeester-schuiling-onderwerp-onderzoek-om/