Mike Deutekom – Hollands Kroon vorig jaar 5,4 miljoen euro aan meevallers + Bevolkingskrimp in Noordkop? Niet in Hollands Kroon + Helderse Courant – Hollands Kroon droomt te veel

Gemeente Hollands Kroon heeft vorig jaar voor 5,4 miljoen euro aan meevallers gehad

Anna Paulowna – Met een positief saldo van 5.434.541 euro over het jaar 2018 is wethouder Theo Groot (financiën) van Hollands Kroon zeer tevreden. “Een mooi resultaat, vooral te danken aan incidentele meevallers.

Volgens de CDA wethouder is er niet te losjes begroot. “Vaak krijg je dat als wethouder te horen als je een bedrag als dit overhoudt aan het eind van het jaar. Maar we hebben nauwkeurig begroot“, zegt Groot.

De begroting voor 2018 kwam volgens de planning in oktober 2017 uit op een klein plusje van circa een ton. Dat de gemeente toch een bedrag ter grootte van ruim vijf procent van de begroting over hield aan het eind van het jaar, is volgens Groot onder meer te danken aan de verkoop van gemeentelijke gebouwen (670.000 euro). “Ook kregen we een bedrag van 1,5 miljoen binnen uit de exploitatievergunning van het Windplan Wieringermeer. Daar is een totaalbedrag aan vergoedingen over afgesproken, maar dat wordt in delen betaald. Afhankelijk van de voortgang van het Windplan komt dat geld binnen, dus hebben we dat niet in de begroting opgenomen.’’

Cowwi

Andere meevallers kwamen door het terugdringen van de energielasten van de gemeente (200.000 euro), besparing op de zwembaden (166.000), extra gelden van het Rijk (720.000) en het niet nodig hebben van de ’begrotingsbuffer’ van vijf ton. “Ook hebben we 782.000 euro bespaard op de administratie van het sociaal domein, wat we voorheen samen met de gemeente Schagen deden in het Centraal Orgaan Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI).

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de meevaller te verdelen over verschillende bestemmingsreserves.

Algemene reserve

Daarnaast kan de begrotingsbuffer van vijf ton terug naar de algemene reserve, net als het geld dat overblijft nadat de bestemmingsreserves zijn aangevuld. Dat bedrag is – als de gemeenteraad akkoord gaat – 1.352.541 euro.

Schager Courant, 31 mei 2019, 21:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190530_57317317/gemeente-hollands-kroon-heeft-vorig-jaar-voor-5-4-miljoen-euro-aan-meevallers-gehad

Bevolkingskrimp in de Noordkop? Niet in Hollands Kroon, zo verwacht de gemeente

Anna Paulowna – De gemeente Hollands Kroon hoopt in 2030 55.000 inwoners te hebben, achtduizend meer dan nu het geval is. Het krimp scenario, waar bij de gemeentelijke fusie in 2011 vanuit werd gegaan, mag van wethouder Theo Groot de prullenbak in.

Die ambitie spreekt de gemeente uit richting de partners in de regio (de overige Noordkop gemeenten) en de provincie Noord Holland. “Die ambitie vloeit voort uit de plannen in de gebiedsvisie Wieringermeer. Door ruimte te bieden voor ontwikkelingen op Agriport, met glastuinbouw en datacenters, hopen we dat krimp scenario uit 2011 om te kunnen buigen. Want niemand zit te wachten op krimp natuurlijk. We willen geen Oost Groningen worden.

Banen, nog meer banen en bijbehorende huizen, waardoor de jongeren in het gebied kunnen blijven (of gaan) wonen. Dat is het plan wat Hollands Kroon wil uitvoeren. “Daar waren we – samen met de buurgemeenten – eigenlijk al mee begonnen via het stimuleringsprogramma De Kop Werkt. Via de gebiedsvisie zetten we de volgende stap. Daarom ben ik het ook niet eens met de kritiek uit agrarische hoek op die visie. We hebben meer nodig dan alleen agrarische bedrijven om die groei mogelijk te maken.

Hollands Kroon doet het economisch goed. Het staat negende op de lijst van gemeenten waar de economie het snelst groeit aldus B en W.

Helderse Courant, 31 mei 2019, 07:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190529_97118924/bevolkingskrimp-in-de-noordkop-niet-in-hollands-kroon-zo-verwacht-de-gemeente

Stelling: Hollands Kroon droomt te veel met verwachte groei

Over ruim tien jaar telt de gemeente Hollands Kroon naar (eigen) verwachting zo’n 55.000 inwoners, achtduizend meer dan nu het geval is.

Door ondernemingen als datacenters en de glastuinbouw in de Wieringermeer alle ruimte te bieden, hoopt het gemeentebestuur die groei te realiseren. Het moet leiden tot een hausse aan banen en woningen in de regio. Maar hoe reëel is dat? Nog maar kort geleden gold dit gebied als krimpregio. Het beleid van de gemeente is hemelfietserij.

Stelling: Hollands Kroon droomt te veel met verwachte groei

Stelling: Hollands Kroon droomt te veel met verwachte groei

Helderse Courant. 31 mei 2019, 17:52

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190531_98590217/stelling-hollands-kroon-droomt-te-veel-met-verwachte-groei

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wieringermeer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noordkop
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Kop+Werkt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verkoop+van+gemeentelijke+gebouwen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sociaal+domein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bevolkingskrimp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Krimpregio
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agriport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Datacenters

1 Comment

  1. Hollands Kroon wordt zo groot vanwege de politieke vluchtelingen uit Den Helder die zich in deze gemeente vestigen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.