Mike Deutekom – Hollands Kroon: acht ton over + Doodsbedreigingen bij ’inspreekuur’ + Raad wil werk af + Communicatie raad moet beter + Ed Dekker – ’Sloop monumenten’ + Lydia Jasper – ’Balie onnodig’

Hollands Kroon: acht ton over op begroting 100 miljoen

Anna Paulowna – “We kunnen een aantal ambities waarmaken, zonder nu echt grote zaken aan te pakken. Als college van burgemeester en wethouders zijn we heel tevreden met de begroting van komend jaar en verder”, zegt wethouder Theo Groot (Financiën) van de gemeente Hollands Kroon.

Op een begroting van net geen honderd miljoen euro houdt de gemeente komend jaar 865.250 euro over. “Dan zijn alle wettelijke taken uitgevoerd en voldoen we aan de lopende verplichtingen”, legt Groot uit. Veel ruimte voor nieuw beleid is er dus eigenlijk niet, zo maakt hij duidelijk. “Maar we doen de gemeenteraad een voorstel met noodzakelijkheden en wensen. Als dat wordt overgenomen komen we precies op nul uit aan het eind van het jaar.”

De in de ogen van het college noodzakelijke investeringen worden onder meer gedaan in het leerlingen vervoer. “Er zijn steeds meer scholieren die naar school moeten worden gebracht”, zegt Groot. “Daarvoor trekken we jaarlijks anderhalve ton extra uit.”

Ander punt is bijvoorbeeld de vervanging van speeltoestellen. Daarvoor is jaarlijks vijftig mille nodig, geld, dat er op dit moment nog niet is. In de begroting voor 2018 wordt er een begin gemaakt met vijf mille en in de jaren daarna gaat dat bedrag steeds met eenzelfde hoeveelheid omhoog.

Daarnaast moet er volgens het college (extra) geld gereserveerd worden voor het (juridisch) afhandelen van illegale dumpingen, ontruimingen en calamiteiten (30.000 euro). Ook dient de begraafplaats in Winkel te worden gerenoveerd voor 135.000 euro, waarvoor jaarlijks negen mille moet worden afgeschreven.

Naast de noodzakelijke investeringen zijn er ook afspraken uit het coalitieakkoord die extra geld kosten. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van het openbaar groen (96.000 euro), het voorkomen van wachtlijsten bij het beschut werk (46.000 euro) en voor de toeristische promotiecampagnes van Holland boven Amsterdam en De Nieuwe Afsluitdijk (50.000 euro). Ook de wens om voor elke nieuw geboren inwoner in de gemeente een boom te planten kost geld: 54.000 euro in 2018.

Schager Courant, 20 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Doodsbedreigingen en compliment bij eerste ’inspreek uur’

Anna Paulowna – Doodsbedreigingen met bijbehorende politiebewaking, een verzoek om meer subsidie, ergernis over vuilcontainers en angst voor aardbevingen na gasboringen in de Oostpolder. Dat waren dinsdagavond de ingrediënten van het eerste ’inspreek uur’ van de gemeente Hollands Kroon.

Met ingang van de raadsvergadering van donderdag heeft de gemeente Hollands Kroon het inspreek recht van inwoners bij aanvang van die vergadering geschrapt. Daarvoor in de plaats is nu het inspreek uur bedacht. Op de dinsdag voorafgaande aan de donderdagse raadsvergadering krijgen insprekers samen een uur de tijd om de raadsleden te informeren over wat hen dwars zit, bezig houdt of wat ze van de gemeente zouden willen.

En dat kan een afwisselende avond opleveren. “Helaas moet ik mededelen, dat een van aangemelde insprekers de toegang tot het gemeentehuis is ontzegd”, opende burgemeester Jaap Nawijn dinsdag de bijeenkomst. ‘Na bedreigingen, zelfs doodsbedreigingen, in de richting van het gemeentebestuur is deze inspreekster niet langer welkom hier’, verduidelijkte de burgemeester het toegangsverbod. De twee opgetrommelde agenten op de gang illustreerden de ernst van de situatie.

Informeel

Volgens Nawijn heeft het inspreek uur als doel om de raadsleden de gelegenheid te geven om ’op informele wijze te praten met insprekers, zonder dat er direct een politieke uitspraak gevraagd wordt’. Daar was voorheen tijdens de raadsvergaderingen, met meestal een overvolle agenda op tafel, geen tijd voor. Bovendien hadden de fracties hun standpunten al bepaald, waardoor het inspreken van inwoners vaak geen zin meer had.

Reden voor inspreker Henk Geerligs van Belangenvereniging Oostpolder om de gemeente een compliment te maken. ,”p deze manier hoeven we niet alle fracties langs om ten slotte nog in te spreken tijdens de vergadering. Dit lijkt me veel effectiever.” Geerligs en collega bestuurslid Joke Hansen vroegen aandacht voor de Oostpolder bewoners, die vrezen schade op te lopen door de gaswinning van Vermillion in het gebied.

Parttime hoofdredacteur Ronald Boutkan pleitte bij de raadsleden voor meer geld voor de lokale omroep RTV Noordkop. Het liefst zit hij het subsidiebedrag oplopen tot 125.000 euro per jaar, maar hij hoopte dat de raad in elk geval wil proberen geld te vinden in de begroting, die volgende week wordt behandeld.

Containers

Maar ook voor minder zware onderwerpen is er ruimte tijdens het inspreek uur. Winkelier Co Mulder zou graag zien, dat er een aanbiedingsplaats komt voor vuilcontainers langs de Trambaan. Die zorgen nu op het fietspad voor gevaarlijke situaties, zo luidde zijn betoog.

Toch zijn er ook tegenstanders van initiatief. De ’onafhankelijk betrokken burgers’ Wim Hermans, Rob Ravensteijn, Wim Sepers en Tjeerd van Wering vinden, dat het inspreek recht is gedegradeerd naar een vrijblijvende status, omdat er van het inspreek uur geen verslag wordt gemaakt.

Ook vrezen ze, dat er door de weinige tijd – een uur – geen daadwerkelijke discussie tussen raad en insprekers kan worden gehouden. Ze laten de gemeenteraad hun bedenkingen weten door een open brief te sturen, niet door in te spreken.

Noordhollands Dagblad, 31 oktober 2018. 22:27

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181030_72938009/doodsbedreigingen-en-compliment-bij-eerste-inspreekuur

Raad Hollands Kroon wil meer werk op tijd af

Anna Paulowna – Natuurlijk, een positief resultaat van bijna anderhalf miljoen euro stemt tot tevredenheid. Maar toch klinkt er een kritische noot door in de gemeenteraad van Hollands Kroon. De gemeente schuift teveel werk voor zich uit, zo vinden de meeste fracties.

Dat bleek donderdagavond tijdens de bespreking van de tweede bestuursrapportage, de financiële tussenstand van de gemeente op dit moment. In de rapportage geeft het college van burgemeester en wethouders aan hoe de gemeente er voorstaat, waar het geld aan is besteed, wat er nog moet gebeuren en wat er niet is gelukt en wordt doorgeschoven naar een later tijdstip.  Vooral dat laatste punt veroorzaakt zorgen bij de gemeenteraad.

Rijksmonumenten

Neem bijvoorbeeld de restauratie van twee rijksmonumenten in de gemeente. Het oude raadhuis van Barsingerhorn en de toren van de Hippolytuskerk in Hippolytushoef zouden dit jaar worden aangepakt. Dat gaat niet lukken, laat het college weten. Voorgesteld wordt om het daarvoor bestemde geld (bijna drieënhalve ton) in de algemene reserve te storten, en het er volgend jaar weer uit te halen als er wel met de restauratie wordt gestart.

Op zich een oplossing, ware het niet dat het met meer projecten zo gebeurt. “Het vele doorschuiven van werk baart ons zorgen’’, zegt Enno Bijlstra namens de VVD. ,,Denk bijvoorbeeld aan de leegstaande schoolgebouwen in Nieuwe Niedorp en Oude Niedorp. Er is gebrek aan woningbouw en we kunnen daar zo aan de gang, zonder dat we de provincie of wie dan ook nodig hebben. Als de gemeente aangeeft wat ze daar graag ziet komen, dan kunnen de projectontwikkelaars aan de slag. Dat hoeft geen vijf jaar te duren.’’

Ook bij Senioren Hollands Kroon valt de vertraging in het werk van de gemeente op. “Het bedrag, dat we nu overhouden valt daardoor mogelijk lager uit dan verwacht, omdat zaken niet worden uitgevoerd. We moeten meer focussen op het uitvoeren van plannen. Door het doorschuiven valt een project vaak duurder uit, door stijging van materiaal en loonkosten’’, geeft fractievoorzitter Jip Pankras aan.

Volgens wethouder financiën Theo Groot (CDA) is het uitstel van de restauratie van de monumenten onder meer te wijten aan de mogelijke verkoop van het raadhuis in Barsingerhorn. ,,Maar gerestaureerd moet er worden.’’

De wethouder denkt, dat de komst van een ’dashboard’, waarmee college, raadsleden en ambtenaren continu de vinger aan de pols kunnen houden, straks verbetering gaat opleveren.

Noordhollands Dagblad, 1 november 2018, 21:41

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181101_19916908/raad-hollands-kroon-wil-meer-werk-op-tijd-af

Communicatie met raad moet beter in Hollands Kroon

NHD, 10 november 2018

NHD, 10 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Reitsma: ’Sloop monumenten kan plots’

Het monumentale oude postkantoor in Hippolytushoef (foto Kenneth Stamp)

Het monumentale oude postkantoor in Hippolytushoef (foto Kenneth Stamp)

Dirk Reitsma uit Julianadorp maakt zich zorgen over ’vogelvrije’ monumenten. Hij is monumentendeskundige.

Julianadorp – Dirk Reitsma uit Julianadorp is ’klaar’ met Hollands Kroon. Als voorzitter van de monumentencommissie van deze gemeente noemt hij de handelwijze van de buren onfatsoenlijk.

De vroegere topambtenaar van Den Helder voelt zich aan het lijntje gehouden door het college van B en W. “Ondertussen zijn monumentale gebouwen in Hollands Kroon vogelvrij geworden. Dat betekent dat bijvoorbeeld het oude raadhuisje van Winkel zomaar kan worden verminkt. Of kan worden gesloopt.”

Vervallen

Na sluiting als Nederlands Parfumflessen museum stond het eeuwenoude gebouw in Winkel lang te koop. Op 1 december verviel hier de status van provinciaal monument. Hetzelfde gebeurde met zestien andere objecten in Hollands Kroon.

De provincie ziet bescherming steeds meer als een taak van gemeenten. Bijna overal krijgen afgestoten panden direct de status van gemeentelijk monument. Niet in Hollands Kroon. Het is onduidelijk welk lot waardevolle panden hier wacht. Deze onzekerheid doet Reitsma pijn.

“Zeker is wél dat de gemeente de eigen monumentencommissie wil opheffen. Per februari 2018, kregen wij vorig jaar te horen. Formeel bestaan wij nog steeds. Drie keer hebben wij het college gevraagd om een gesprek, drie keer hoorden wij niks.”

Alarm

In deze situatie voelt Dirk Reitsma zich niet geroepen om alarm te slaan over de gebrekkige aandacht van Hollands Kroon voor tastbare rijkdommen uit het verleden. Dat doet wel het Cuypers genootschap.

Deze landelijke stichting richt zich op behoud van cultuurgoed uit de negentiende en twintigste eeuw. Sinds 2015 ruziet de organisatie met Hollands Kroon over het monumentenbeleid. “Over het ontbreken daarvan”, klaagt secretaris Leo Dubbelaar.

Het Cuypers genootschap voelt zich aan het lijntje gehouden. “De gemeente rept al enige tijd over het opstellen van een monumentenbeleid. Maar het is nog weinig concreet”, aldus Dubbelaar. In de politiek klinkt steeds vaker kritiek. Raadslid Lilian Peters van GroenLinks komt opnieuw met vragen. “Nu zeventien monumenten vogelvrij zijn, kan het ergste gebeuren.”

Rechtbank

Om vier andere karakteristieke panden te beschermen, sleepte ’Cuypers’ Hollands Kroon voor de rechter. Dat gaat om het vroegere raadhuis van Wieringermeer, het oude postkantoor in Hippolytushoef, het voormalige gemaal Schagerkogge in Kolhorn en de brandweerkazerne van voorheen in Wieringerwerf.

Vorige maand bepaalde de rechtbank, dat de gemeente snel moet beslissen over het verzoek van het genootschap. Kort voor deze uitspraak kondigden B en W aan de aanvraag af te wijzen.

Hiertegen heeft ’Cuypers’ inmiddels een bezwaarschrift ingediend. Ook liet de gemeente weten in zee te gaan met de organisatie Mooi Noord-Holland als adviesorgaan voor monumentale panden.

Valentine en Kenneth Stamp uit Hippolytushoef zijn verbaasd, dat hun huis ’nog steeds’ geen monument is. “Het postkantoor verdient bescherming. Zoals bij de meeste creaties van architect Joop Crouwel zo is. Hij deed veel voor de PTT.”

Noordhollands Dagblad, 04/12/2018 om 22:17

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181204_67782032/reitsma-sloop-monumenten-kan-plots?utm_source=google&utm_medium=organic

’Balie onnodig in Hollands Kroon’

Anna Paulowna – Hollands Kroon sluit de publieksbalie, omdat de gemeente zoveel mogelijk digitaal zaken regelt. Voor het aanvragen en ophalen van een document of het aangeven van een zoon of dochter is een bezoekje aan het gemeentehuis al lang niet meer nodig.

“We werken in principe digitaal”, zegt gemeentewoordvoerder Noortje Slot. “Daar hoort dan wel de toevoeging ’tenzij’ bij. Onder bepaalde omstandigheden is dat niet altijd mogelijk. Soms is dat wettelijk geregeld, zoals bij het inschrijven van inwoners uit het buitenland.”

Op 1 april sluit Hollands Kroon haar locatie aan de Molenvaart in Anna Paulowna. Op 1 januari neemt de gemeente het oude Triplo aan de Sportlaan in gebruik, maar Samen Doen – zoals het gebouw met meerdere gebruikers gaat heten – wordt geen publieksbalie. Er zijn dan nog twee panden. Aan de Burgemeester Mijnlieffstraat zit gemeentekantoor het Kroondomein en De Ontmoeting huisvest raad en college.

Voor de gemeente Den Helder is balieloos werken voorlopig nog niet aan de orde. Woordvoerder José van de Burg: “We volgen wel de ontwikkelingen binnen Hollands Kroon.”

Zover bekend zit alleen de fusiegemeente Molenwaard op hetzelfde spoor. Molenwaard heeft sinds 2013 geen publieksbalie, maar gaat vanaf 2019 – na een fusie – weer werken met servicepunten.

Noordhollands Dagblad, 29 december 2018, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181228_72285015/balie-onnodig-in-hollands-kroon

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon