Mike Deutekom – HK wil winst Noorderkwartier + Tweede kans wethouder + Coalitie door op ingeslagen weg + Wie volgt Nawijn op? + JAS – Keek (18) met ‘op oude voet door’ + HKA – Nieuwe ‘burrie’

Hollands Kroon wil delen in winst Noorderkwartier

Mike Deutekom - Hollands Kroon wil delen in winst Noorderkwartier, Helderse Courant, 26 april 2018

Helderse Courant, 26 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Tweede kans voor wethouder

Helderse Courant, 2 mei 2018

Helderse Courant, 2 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Coalitie door op ingeslagen weg

Schager Courant, 3 mei 2018

Schager Courant, 3 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Wie volgt Jaap Nawijn op?

Courant, 12 mei 2018

Schager Courant, 12 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Keek op de Week (18) met ‘op oude voet door’…

Hollands Kroon – Dieptepunten in Hollands Kroon in week 18 van 2018 (30 april-6 mei).

De kogels zijn door de kerk.

Toch is het einde der tijden nog steeds niet aangebroken, want de na de verkiezingen overtollig geworden en gevluchte ZZP wethouder Westerkamp (ex-LADA) gaat het in Bergen ook nog eens proberen. De heer Westerkamp keert in Bergen wellicht terug op een wethouderspost voor de partij BES en is gedrapeerd met banieren als:

* een beleid wat in het teken van vernieuwing staat.
* welzijn en cultuur en daarmede dienstbaar aan de samenleving.
* niet meteen nee als iets niet in een bestemmingsplan staat.
* een positief samenspel met de inwoners.

Het enige, wat de heer Westerkamp met deze voor zijn gedrag snode plannen aangeeft, is, dat hij in Bergen boete gaat doen voor wat hij in Hollands Kroon misdaan, nagelaten en daarmede de inwoners van Hollands Kroon benadeeld heeft. Wij wensen derhalve de partij BES te Bergen veel wijsheid toe inzake het nemen van de juiste beslissing.

Inmiddels is vrindje Meskers weer terug (stemming: voor 15, tegen 10, afwezig 4) op het nest, zij het, dat hij nu niet meer op de centjes mag passen. maar nu zijn dubieuze kwaliteiten los mag laten op Economische zaken, De Kop Werkt! (inclusief Match 2020) recreatie & toerisme, verkeer en vervoer, Energietransitie, Greenport NHN, plattelandsbeleid (P10) en monumenten.
Gelukkig maar voor Meskers, zo is zijn inkomen voor de komende jaren verzekerd en bovendien een mogelijke wachtgeld regeling verlengd. Voorts heeft hij dan tijd om middels netwerken wat verder te kijken in de wereld van met overheidsgeld gesubsidieerde instellingen, stichtingen en ‘geprivatiseerde ondernemingen’.

In de ogen van vrindje Pancras (Seniorenpartij en ex VVD) heeft Meskers zijn kwaliteiten bewezen en kennelijk acht de heer Pancras een retour van Meskers op een wethoudersfunctie derhalve verantwoord.

Wat de heer Pancras nu bedoelt met ‘bewezen kwaliteiten’ is voor JAS een volledig raadsel. Tenzij Pancras hiermede bedoelt, dat nu juist het opereren van Meskers zodanig heeft uitgepakt, dat voor een klein, maar belangrijk en van veel geld voorziene clubje binnen de VVD (en CDA), heel gunstig heeft uitgepakt – en dat zou best kunnen, want daar draait het uitsluitend om binnen de VVD en CDA.

De motie tegen het opnieuw aanstellen van Meskers ingediend door de twee ’andere’ partijen LADA en Anders, haalde het dan ook niet en kennelijk vinden de overige 27 raadsleden het heel gewoon, dat een wethouder die in december 2017 voor aanvang van de raadsvergadering vlucht voor zijn verantwoordelijkheden en bovendien de schuld van zijn falen bij de ambtenaren legt, gewoon weer mee mag doen in het theater De Ontmoeting. Stichting JAS vraagt zich dan ook af in hoeverre de samenwerking tussen Meskers en de ambtenaren zal gaan verlopen.

Ook de heer Vriends van het allerchristelijkste CDA kan weer een keurig anti democratisch succesje op zijn conto schrijven. Er oud testamentair van uitgaande, dat de mens geschapen is om te gehoorzamen en hij (Vriends) de juiste connecties en informatie heeft om dat te bepalen, heeft dit onvriendelijke mensentype in een voorgaande vergadering voorgesteld het inspreek recht voor burgers, voor CDA/Vriends zijn dat gewoon slaven, in te perken. En voorwaar, dat is gelukt. Inspreken kan nu alleen nog bij beeldvormende vergaderingen, in zo’n bijeenkomst voorafgaand aan de gewone raadsvergadering – vergaderingen, waar geen hond komt vooropgesteld, dat het inspreken wel zin, had omdat de gemeenteraad lafaards toch al nooit iets vroegen aan een inspreker na afloop van iemands betoog.

Enfin, de agrarisch archaïsche en feodale bestuurscultuur blijft voorlopig bestaan in Hollands Kroon.

Stichting JAS, zondag 6 mei 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/05/keek-op-de-week-18-met-op-oude-voet-door.html

Een nieuwe ‘burrie’ voor Hollands Kroon

Hollands Kroon – De ambtstermijn van burgemeester Nawijn loopt af op 1 september 2018. Daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Om die te vinden wordt een profielschets opgesteld. Hollands Kroon wil graag van u weten wat voor type burgemeester u voor Hollands Kroon passend vindt. Een ervaren persoon? Iemand uit de gemeente? Of vindt u het belangrijk dat hij of zij sociaal, een koers bepaler, netwerker, intern of juist extern gericht of initiatiefnemer is? Als voorbeeld is de profielschets van 2012 bijgevoegd. Ook de algemene tekst over de gemeente is bijgevoegd.

Op https://argu.co/hollandskroon kunt u tot en met 18 mei als inwoner al uw ideeën en argumenten aandragen. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Die wordt besproken op woensdag 19 juni tijdens een openbare raadsvergadering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Johan Remkes.

Lees ook: Gemeenteraad Hollands Kroon gaat zich buigen over het wel of niet blijven van burgemeester Nawijn
https://www.hollandskroonactueel.nl/2017/07/10/gemeenteraad-hollands-kroon-gaat-zich-buigen-over-het-wel-of-niet-blijven-van-burgemeester-nawijn/

Bewonersavond op 15 mei

Om inwoners de gelegenheid te geven ook op een andere manier input te geven op de profielschets, organiseert Hollands Kroon op 15 mei een inwoners avond. Hier kunt u met raadsleden in gesprek over welk type burgemeester u voor Hollands Kroon passend vindt. De avond vindt plaats in de raadzaal in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna en duurt van 19.00 – 20.00 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@hollandskroon.nl.

De huidige burgemeester van Hollands Kroon

De ambtstermijn van burgemeester J.R.A Nawijn loopt af op 1 september 2018. Op dat moment is hij zes jaar burgemeester van Hollands Kroon geweest. De heer Nawijn heeft eind 2017 aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarom gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Lees ook: Burgemeester Nawijn per 1 september 2018 eervol ontslag verleend
https://www.hollandskroonactueel.nl/2017/12/02/burgemeester-nawijn-per-1-september-2018-eervol-ontslag-verleend/

Proces tot aan de benoeming

Het benoemen van een nieuwe burgemeester neemt de nodige tijd in beslag. Hieronder vindt u het proces. Als een bijeenkomst openbaar is, staat dat erachter. Staat dat er niet, dan kunt u ervan uitgaan dat de bijeenkomsten besloten zijn. Uiteraard houdt Hollands Kroon u de komende tijd op de hoogte van de voortgang in het proces.
Procesbeschrijving

Wanneer Wat
8 mei Gesprek Commissaris van de Koning met fractievoorzitters over proces
9 mei Input inwoners op profiel via Argu (openbaar)
15 mei Inwonersavond om input te geven op profiel burgemeester (openbaar)
18 mei Sluiting peiling Argu
22 mei Bespreken concept profielschets burgemeester in Presidium (openbaar)
5 juni Laatste bespreking profielschets burgemeester in Presidium (openbaar)
6 juni Toesturen concept profiel naar Commissaris van de Koning
19 juni Profielvergadering met Commissaris van de Koning (openbaar)
22 juni Provincie stelt vacature open (openbaar)
13 juli Sluiting vacature
Augustus tot en met november Provincie en vertrouwenscommissie nement de actie die nodig zijn tot het voordragen van kandidaten
Medio december naar verwachting In een besloten raadsvergadering adviseert de vertrouwenscommissie de gemeenteraad over de kandidaatkeuze. De gemeenteraad stemt hierover schriftelijk in beslotenheid. Aansluitend vindt een openbare raadsvergadering plaats waarin de keuze voor de kandidaat bekendgemaakt wordt.
Medio februari 2019 naar verwachting Beëdiging en installatie van de nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning (openbaar)

Hollands Kroon Actueel, 10 mei 2018

https://www.hollandskroonactueel.nl/2018/05/10/een-nieuwe-burrie-voor-hollands-kroon/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Nawijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image