Michiel Wouters – Standpunt Behoorlijk Bestuur inzake Stadhuis aangescherpt + Hedzer Faber – Verhuizen ambtenaren gaat door + Bo-Anne van Egmond – ’Vier miljoen en niet meer’

Standpunt Behoorlijk Bestuur inzake Stadhuis aangescherpt

Nu de renovatie van het stadhuis door de tegenstanders met behulp van sommige fracties in de raad vakkundig is getorpedeerd, is het goed het standpunt van BB daar in scherp neer te zetten als aanvulling op het verkiezingsprogramma.

Reeds tien jaar is er binnen de gemeente Den Helder discussie over een ‘nieuw’ stadhuis. Diverse informele en formele burger raadplegingen en twee verkiezingen hebben uitgewezen dat de burgers van Den Helder in meerderheid wel willen, dat gemeenteambtenaren een goede werkplek hebben, maar dat er niet tientallen miljoenen moeten worden uitgegeven aan een nieuw stadhuis. Met name VVD, D66 en CDA hebben voortdurend tegen die wens in geprobeerd nieuwbouw van een stadhuis in de binnenstad door te drukken.

Behoorlijk Bestuur heeft de boodschap van de burger wel goed begrepen en voegt daar aan toe, dat de voortgaande en noodzakelijke bestuurlijke samenwerking van kleinere gemeenten (onder 100.000 inwoners) tot gevolg zal hebben, dat binnen 10 a 15 jaar er geen stadhuis in Den Helder meer nodig zal zijn. Bestuurlijk samengaan en andere vormen van werken maken, dat een stadhuis in het centrum van de regio zal worden gesitueerd. Daarom is Behoorlijk Bestuur altijd voor degelijke, maar sobere renovatie, van het huidige stadhuis geweest. Waarbij ook de locatie van het huidige stadhuis goed is mede gelet op de ligging en betrokkenheid van Julianadorp.

Binnen de politiek versnipperde realiteit in Den Helder heeft Behoorlijk Bestuur vier jaar hard gewerkt aan de realisatie van plannen om het huidige stadhuis te renoveren. Daarbij is een plafondbedrag van € 9 miljoen gesteld. De indirecte en directe tegenwerking van zowel de interne stadhuisorganisatie als van externe maatschappelijke en commerciële organisaties hebben de zaak vertraagd en de kosten verhoogd. Ook aanvullende eisen op het oorspronkelijk goedgekeurde plan van eisen hebben kosten verhogend gewerkt. Maar uiteindelijk hebben met name de vertraging en het aantrekken van de bouwactiviteiten tot gevolg gehad, dat de aanbieding ca € 1 miljoen hoger is uitgevallen.

Behoorlijk Bestuur had prima kunnen en willen uitleggen, dat een adequaat gerenoveerd stadhuis voor ca € 10 miljoen in deze tijd en omstandigheden gerechtvaardigd zou zijn. Echter Beter voor Den Helder en vervolgens de Stadspartij hebben besluitvorming hier over in de gemeenteraad niet willen afwachten. Directe aanleiding voor deze gang van zaken is met de verkiezingen in het vooruitzicht een vorm van Facebook peiling over de renovatieplannen door Beter voor Den Helder. De Stadspartij heeft vervolgens aansluiting gezocht bij de coalitiepartijen voor een referendum. De coalitiepartijen en VVD zijn sterk tegen referenda, maar zagen als rabiate voorstanders van nieuwbouw (ca. € 25 miljoen) hierin de ultieme kans de renovatieplannen de nek om te draaien. Het is overigens absoluut naïef om te denken, dat na een eventueel referendum de huidige voorbereiding weer zou kunnen worden hervat en afgemaakt. Deze inspanning en kosten zijn door toedoen van Beter voor Den Helder en de Stadspartij dus weer verspild.

Mede gelet op de ondervonden tegenwerking vanuit de interne gemeentelijke organisatie is Behoorlijk Bestuur nu van mening, dat er de laatste jaren echt genoeg geld is uitgegeven aan de voorbereiding van vernieuwing van het stadhuis. Behoorlijk Bestuur is van mening, dat de euro’s van af nu moeten worden uitgegeven aan het inlopen van de ca € 20 miljoen achterstallig onderhoud van de openbare ruimte en de zorg in Den Helder. Kortom alle burgers van Den Helder moeten vanaf nu delen in de verbetering van hun leefomgeving. Niet alleen in de binnenstad of in een paar geselecteerde wijken. Dus ook geen geld meer voor een nieuw of gerenoveerd stadhuis.

Behoorlijk Bestuur is zeker voor referenda, indien daar aanleiding voor is. Maar in dit geval achten wij na twee verkiezingen het zoveelste referendum, dat ook weer € 60.000,- gaat kosten, niet noodzakelijk.

In het afgelopen proces is aangegeven, dat er sprake is van ongeveer € 4 miljoen achterstallig onderhoud van het huidige stadhuis. Dit is het bedrag, dat nodig is om het huidige stadhuis weer acceptabel te maken als werkplek, vergaderlocatie en burgerloket. Dit is vanaf nu het maximale bedrag (alleen inhalen achterstallig onderhoud), dat Behoorlijk Bestuur hier nog aan wil uitgeven.
Het is spijtig van de inspanning de afgelopen jaren, maar de Helderse burger heeft er alle recht op, dat het nu eens is afgelopen met het verspillen van vele miljoenen euro’s aan het stadhuis zonder dat er een resultaat is.

Behoorlijk Bestuur, 27 februari 2018

http://www.behoorlijkbestuur.nl/2018/02/27/standpunt-behoorlijk-bestuur-iz-stadhuis-aangescherpt/

Verhuizen ambtenaren gaat door

Helderse Courant, 28 februari 2018

Helderse Courant, 28 februari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

’Vier miljoen en niet meer voor renovatie Helders stadhuis’

Alleen het noodzakelijke achterstallig onderhoud à vier miljoen moet gedaan worden. Niets meer. Dat is het vernieuwde standpunt van de politieke partij Behoorlijk Bestuur over de renovatie van het Helderse stadhuis. Met die vier miljoen is het dan ook een Arbo goedgekeurd kantoor, volgens voorman Michiel Wouters van de partij.

Hij heeft er geen goed woord voor over, dat Beter voor Den Helder in eerste instantie een Facebook peiling hield over de stadhuiskwestie, nu vorige week is gebleken, dat de aanbesteding deels is mislukt. “Je moet dit niet in het zicht van de haven doen. We hadden het makkelijk kunnen waarmaken om het budget te verhogen naar tien miljoen. En nu wordt er gesproken over een referendum… Door partijen als VVD, CDA en D66, die normaal nooit voor een referendum zijn. Nu zit ik daar niet meer op te wachten, dat kost ook weer extra geld.”

Volgens hem zijn de inwoners van de stad in de afgelopen jaren tekort gekomen, omdat er steeds maar werd gesproken over het stadhuis. “Nu ben ik er klaar mee. Dat geld, dat overblijft als we alleen het noodzakelijke doen, kunnen we investeren in het onderhoud aan de openbare ruimte. In bruggen, wegen en groenvoorziening. Bij allerlei vergaderingen over de begroting werd steeds het niveau van het onderhoud verlaagd naar A- of B-. Maar nu is het onder het minimum. De burger wil niet, dat er nog meer geld wordt uitgegeven aan een stadhuis, die wil dat z’n straat wordt opgeknapt.’’

Sommige politici beweren, dat als er geld overblijft bij de stadhuisrenovatie, dit helemaal niet geïnvesteerd kan worden in wijken of zorg. Niets van waar, aldus Wouters: ,,Dat zijn gewoon boekhoudkundige trucs.’’ Verantwoordelijk wethouder Pieter Kos ziet dat anders: ,,Dit is zo’n opmerking in de trant van ’ik heb vanochtend op Funda gekeken naar een huis van 250.000 euro en het niet gekocht. Dus ik heb 250.000 euro bespaard’.’’ Volgens Kos betekent het terug brengen van het pand in de oude staat niet per sé, dat het dan voldoet aan de standaarden en eisen van deze tijd.

Wouters stelt daarbij, dat de stadhuisrenovatie is tegen gewerkt door het ambtelijk apparaat. ,,Ze hebben net zo lang lopen zeuren tot dat het vertraagd werd.’’ Kos noemt het ’niet zo gek,’ dat de ambtenaren hun ideeën en wensen op tafel hebben gelegd: ,,Zij werken er tenslotte.’’

Noordhollands Dagblad, 27 februari 2018, 16:51

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/vier-miljoen-en-niet-meer-voor-renovatie-helders-stadhuis

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos

1 Comment

  1. Een verademing te horen hoe je het ook kunt zien.Mijn stem heb je Michiel

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.