Michiel Wouters – Het aanzien van de politiek

De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren veel geld uitgegeven aan onderzoeken die het antwoord moeten geven op de vraag; “hoe kunnen we het aanzien van de politiek en het politieke ambt verbeteren?”. Minister Plasterk heeft het als een van zijn speerpunten in dit kabinet meegekregen. Het antwoord is natuurlijk niet te geven als je blijft ontkennen dat de burger zich niet gehoord voelt door de politiek en de politici. Aanzien moet je verdienen door goed te besturen.

In Den Helder wordt ook regelmatig aangegeven dat er inmiddels nauwelijks nog sprake is van vertrouwen in de politiek en dus is het aanzien ver te zoeken. Ook in Den Helder gaat het er om dat de burger zich niet gehoord voelt. Politici bepalen wat goed is voor de burger!

Afgelopen week hebben we weer een fraai voorbeeld gezien van de voortdurende drang van politici om voor anderen te bepalen wat zij wel of niet moeten doen.

Onlangs is een onderzoeksrapport uitgekomen waarin wordt blootgelegd dat de onderlinge verhoudingen van het gemeentepersoneel bij de afdeling Sociale Zaken al gedurende een lange tijd zeer verstoord zijn. Alles is aan de orde : Pesterijen, intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie en zelfs geweld. De conclusies zijn ondubbelzinnig. Het onderzoeksrapport gaat aan de hand van reacties van personeelsleden de gevallen concretiseren en komt vervolgens met aanbevelingen. Het raadslid Assorgia wilde daar niet op wachten en diende een verzoek in om het rapport te behandelen in de commissie en vervolgens de gemeenteraad. Zijn belangrijkste reden was dat deze situatie die al langer duurde een ernstige negatieve invloed heeft op de uitvoering van de WMO etc heeft juist nu de gemeente extra taken heeft gekregen via de decentralisaties. Verder uitstel van ingrijpen is volgens Assorgia niet in het belang van de gemeente.

Over de overwegingen kun je discussiëren daar is het politieke proces voor maar als een raadslid dit belangrijk genoeg vindt om het te agenderen dan moet alles geprobeerd worden dit in te plannen. Bij ons in de gemeente is dat agenderen de taak van de agendacommissie. De agendacommissie bestaat uit de voorzitters van de raadscommissies onder voorzitterschap van de burgemeester. Deze agendacommissie weigerde het verzoek van Assorgia te honoreren omdat men vond dat het prematuur was want er kwamen nog twee delen van het rapport aan. Door het onderbouwde verzoek van Assorgia af te wijzen op deze grond bedrijft de agendacommissie politiek en wordt het democratisch proces gefrustreerd. De agendacommissie had slechts moeten kijken of agendatechnisch het verzoek van Assorgia wel of niet kon worden geaccommodeerd. Een nieuwe aanslag op het aanzien van de politiek. Het zijn juist ook dit soort zaken (manipulaties) aan de periferie van het proces die het vertrouwen in de politiek ernstig schaden.

Dat de agendacommissie haar taak nog eens goed tegen het licht moet houden werd enige dagen later geïllustreerd. De speciale commissie vergadering van Bestuur & Middelen waarin tussenrapportage over de begroting werd behandeld was onaangekondigd misbruikt om twee presentaties in te plannen : Ontwikkelingen op Willemsoord en Ontwikkelingen in de Port of Den Helder. De presentaties namen zoveel tijd, en dat had de agendacommissie kunnen voorzien, dat er te weinig tijd over was om de tussenrapportage van de begroting goed te behandelen. De tussenrapportage is van groot belang voor de gemeenteraad om het beleid tussentijds aan te kunnen passen op basis van de (financiële) realiteit tot dan toe. Hier had de agendacommissie haar werk nu juist wel serieus kunnen nemen en de aanvulling van de agenda moeten weigeren.

Behoorlijk Bestuur, 11 september 2016

http://www.behoorlijkbestuur.nl/2016/09/12/blog-michiel-wouters-het-aanzien-van-de-politiek/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image