Michiel Snik – Zeestad verrast door kritiek van winkeliers

DEN HELDER – Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad is ’totaal verrast’ door de harde kritiek van verschillende winkeliers aan de Spoorstraat dat Zeestad hen niet serieus neemt.

’Reëel bod op panden aan Spoorstraat’
De Spoorstraat gaat met de sloop van de oude Kampanje en een aantal winkels rigoureus veranderen. Hier komt een nieuw complex, Bellevue. Daarin worden wonen en winkels gecombineerd. Verschillende ondernemers klagen steen en been over de uitkoopsom en communicatie waarvoor Zeestad verantwoordelijk is.

De onderhandelingen met de ondernemers worden in opdracht van Zeestad door de Grontmij gevoerd.

Onvrede
,,Maar ik ben daarvoor verantwoordelijk’’, geeft Vreugdenhil aan. ,,Of wij gefaald hebben in het overleg met de winkeliers? Tot de afgelopen week het verhaal in de krant stond heb ik niets gemerkt van grote onvrede bij de ondernemers. Dat terwijl ik gemakkelijk te benaderen ben. Iedereen weet waar ons kantoor staat. Ze kunnen ons altijd bellen. Ik loop ook geregeld door de Spoorstraat. Als er zoveel onvrede is? Waarom spreken ze mij dan niet aan? Dat is niet gebeurd.’’

De plannen voor dit deel van het centrum dateren al van 2008. In 2010 werden deze concreter en werden er ook bedragen aan gekoppeld om te voorkomen dat de stadsvernieuwing bleef steken in goede voornemens. Inmiddels zijn we weer vijf jaar verder en wordt begonnen met de sloop van de oude schouwburg waar de winkels aan grenzen. ,,Stadsvernieuwing duurt altijd erg lang en ik kan mij voorstellen dat winkeliers hun geduld verliezen’’, geeft de directeur van Zeestad toe. ,,Maar over dit tijdsbestek hebben we nooit geheimzinnig gedaan. De huidige winkels willen wij zo lang mogelijk in stand houden. Wanneer die worden gesloopt? Over één, uiterlijk twee jaar.’’

Reëel bod
Volgens Vreugdenhil is namens Zeestad een reëel bod gedaan op de betrokken panden van de ondernemers. ,,Er zijn onafhankelijke taxaties gedaan, er is gekeken naar de individuele inrichting van de zaken en in ons bod is ook rekening gehouden met de terugkeer van de winkeliers op deze plek. Bij dit soort onderhandelingen kom je aan mensen hun persoonlijke leven, hun broodwinning. Ze hebben vele jaren hiervoor gewerkt. Je hebt te maken met emoties. Daarvoor hebben wij begrip. Wij zijn een overheidsinstelling en gaan om met gemeenschapsgeld. Je kunt op basis van emoties dan niet meer betalen dan reëel is. Maar we hebben niemand uitgemolken. Als dat beeld ontstaat, is dat onterecht.’’

Zeestad moet in totaal elf panden aankopen, de teller staat nu op vier. ,,Ik ben optimistisch dat we er met overige zeven eigenaren snel uitkomen’’, zegt de directeur.

NHD, 17-11-2015, 17:29 (Update 17-11-2015, 17:29)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27574540.ece/Zeestad-verrast-door-kritiek-van-winkeliers_?lref=SR_1