Michiel Snik – Woningstichting wil postkantoor niet + Jacqueline Sarton – Rob Scholte Museum: Als het niet gaat, zoals het moet, doe het dan eens anders!

Woningstichting wil postkantoor niet

Woningstichting Den Helder heeft geen belangstelling in het oude postkantoor. De gemeente heeft Woningstichting gevraagd het pand over te nemen en geschikt te maken voor wonen en recreëren als het na het vertrek van het Rob Scholte Museum leeg komt.

De gemeente heeft met vier serieuze kandidaten gesproken. Een van hen is Woningstichting. Deze corporatie is intensief betrokken bij het opknappen van het stadshart en wordt gezien als een van de belangrijkste partijen in de stad. ,,Wij kopen het postkantoor nu niet’’, zegt directeur Robbert Waltmann van de Woningstichting beslist. ,,Dat hebben wij de gemeente laten weten.’’

De gemeente wil via een nieuw bestemmingsplan in het oude postkantoor ruimte maken voor maximaal tien woningen in combinatie met cultuur, ontspanning, horeca en detailhandel. ,,Wij vinden dat het postkantoor een plek is voor het culturele en maatschappelijk leven in de binnenstad. Wij moeten ons uitsluitend richten op wonen. Het postkantoor is ooit van ons geweest, we kennen het pand, maar woningen zien wij daarin niet zitten. Het is niet geschikt te maken. Tenzij je het voor een kapitaal verbouwt. Dat is niet rendabel. Ook de buitenruimte is te krap voor wonen.”

Een van de andere partijen is ondernemer Pascal Riksman: ,,Ik ben altijd geïnteresseerd in dat soort panden. We staan aan het begin van de race en het lijkt me niet verstandig nu al van alles te roepen over wat ik ermee van plan ben.’’

Wie de andere twee kandidaten zijn is niet bekend. De gemeente wil geen namen noemen.

NHD, 30 maart 2017, 18:24

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
En nog steeds heeft het College geen prijs genoemd, ook niet naar Rob Scholte….. achterkamertjes. En het heeft het niet opgeknapt, wat normaal is.

Fred Kwast
Het argument, wij hebben vier marktpartijen voor het gebouw klopt ook al gelijk niet meer. WS liet meteen weten gèèn interesse te hebben in het gebouw en dat verbouwen tot woonèèheden niet tot de mogelijkheden behoort. Andere gegadigden wil de gemeente de naam niet noemen. Bestaan die eigenlijk wel? Of is het de zoveelster drogreden om Scholte eruit te krijgen. Doen alsof er kopers zijn.

Daniël Groot · 25 jaar Dga bij Holland Stores Oilfield Supply and Services Ned
Wij hebben ook geen uit nodigen gehad, voor koop, Holland Stores Holnig .

Paul McCaffery · Offshore Mechanical/Piping Supervisor bij Redwave
AUB sloop de ouwe postkantoor

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/woningstichting-wil-postkantoor-niet

Rob Scholte Museum: Als het niet gaat, zoals het moet, doe het dan eens anders!

In het NHD van 30 maart jl. een uitgebreid artikel over de mogelijke sluiting van het Rob Scholte Museum. Verbijsterend is de rigide opstelling van de gemeente Den Helder in het conflict met Scholte rondom de invulling van het voormalige postkantoor. Door wethouder Kuipers wordt nu aan de vooravond van Sail een dringend beroep op Scholte gedaan om ‘verstandig’ te zijn en het niet op ‘een confrontatie’ aan te laten komen, waardoor de reputatie van Den Helder mogelijkerwijs in gevaar komt. Serieus, de reputatie van Den Helder in gevaar? Als de stad de afgelopen jaren in het nieuws kwam, is dat meestal vanwege een collegecrisis of andersoortig bestuurlijk falen.

Wethouder Kuipers lijkt de kwestie RSMuseum op de spits te willen drijven. Het getuigt van onhandige timing van de gemeente om in de aanloopperiode naar Den Helder Sail 2017 bestaande overeenkomsten en afspraken over uitbreiding van het RSMuseum te verbreken, om vervolgens te verwachten, dat Scholte en zijn gezin met stille trom zal vertrekken. Scholte is een internationaal, toonaangevend en controversieel kunstenaar. In dat plaatje past niet een geruisloos vertrek op 30 juni via de achterdeur. Op 21 juni zal Scholte. zoals aangekondigd op zijn website. een grote expositie in het oude postkantoor openen. Lokale en landelijke publiciteit rondom Sail Den Helder en de opening van een grote expositie in het RSMuseum. Een rijk geschakeerd palet van maritieme en culturele activiteiten. Dat helpt namelijk wél om Den Helder qua reputatie positief op de kaart te zetten.

De gemeente Den Helder lijkt nu helaas voor de herontwikkeling van het voormalige postkantoor voor de sleetse route van marktwerking te kiezen. Woningstichting kan hierin geen partij zijn. Een corporatie mag volgens de nieuwe Woningwet 2015 niet meer overgaan tot de aankoop en herontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. Commerciële marktpartijen worden nu via een tender verzocht om met plannen te komen. Er moet ‘ruimte komen’ voor cultuur, beperkte horeca, detailhandel en appartementen. Daarvoor moet volgens de gemeente ‘alleen nog even het bestemmingsplan worden aangepast’.

Blijkbaar heeft de gemeente zich onvoldoende in het RSMuseum dossier verdiept, of zelf een keer het RS Museum bezocht. Scholte heeft genoemde functies al in het oude postkantoor gerealiseerd. Een schitterende kunstcollectie, workshops met scholen, een plan voor kleinschalige horeca en de opzet voor ambachtelijke werkplaatsen in de kelder. Scholte de wacht aanzeggen betekent in de praktijk niets anders, dan het kind met het badwater weggooien. Wat het doorpakken in de onderhandelingen met het RSMuseum verhindert, is het onvermogen van de gemeente om op constructieve wijze met Scholte zelf in gesprek te gaan.

Den Helder is een krimpgemeente met een desolate en rauwe uitstraling. De binnenstad wordt nu vooral dankzij initiatieven van Woningstichting getransformeerd tot een compact en minder afstandelijk centrum. Hierbij is gekozen voor een stijl van historiserend (ver)bouwen, waarbij terug gegrepen wordt op de vooroorlogse periode. Het centrum knapt zienderogen op. De sfeer en de uitstraling in de binnenstad is positief aan het veranderen. De oplevering van de aangepakte openbare ruimte rondom de stationslocatie zal daar extra aan bijdragen. Iedereen kan bedenken dat de aanwezigheid van het RSMuseum in een asbestvrij en opgeknapt voormalig postkantoor een sterke publiekstrekker vormt.

Nu ligt er nog de kans om van de uithoek die Den Helder nou eenmaal is, naast het van de Wint Museum, een tweede museum van nota bene internationale allure te realiseren. Behoud van het Rob Scholte Museum is niets minder dan een belofte voor de promotie en het verbeteren van de reputatie van de stad Den Helder. Wat daarvoor bij de gemeente Den Helder nodig is, is een open houding en de wil en vastberadenheid om er op afzienbare termijn met Scholte uit te komen.

Verschenen onder een andere titel in NHD op 1 april 2017: De reputatie van Den Helder komt in gevaar? Serieus?
Met als toevoeging:

Paspoort
Jacqueline Sarton is projectmanager bij een grote woningcorporatie in Amsterdam. Woont na meer dan dertig jaar Amsterdam sinds vier jaar weer in haar geboortestad Den Helder.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo