Michiel Snik – Oplossing voor file van veerboot Texel + ’Kaartverkoop Teso in zijn geheel naar Texel verhuizen’ + Leo Blank – Veerdienst Texel ziet niks in verkeersplan Stadspartij

Oplossing voor file van veerboot Texel

Den Helder – De file door Den Helder bij het ’leeglopen’ van de Texelse veerboot kan volgens fractievoorzitter Peter Reenders van de Stadspartij voor relatief weinig geld snel en simpel worden opgelost. Hiervoor moet het op- en afstelterrein bij de boot worden omgedraaid.

In Den Helder wordt al lang geklaagd over verkeersoverlast als de veerboot wordt gelost. Met de komst van de veel grotere Texelstroom zal die overlast toenemen. ,,De Wagemaker zorgt met nog geen 300 auto’s al voor een file van ruim 2,5 kilometer door de stad. Met de Texelstroom wordt dat ruim drie kilometer. Dan praat je over een rij stinkende auto’s van het Molenplein tot de rotonde bij de Ravelijnweg’’, zegt Reenders.

Volgens de fractievoorzitter is het probleem eenvoudig en snel op te lossen. ,,Er moet meer plaats komen voor de auto’s die van de boot afkomen en minder voor die de boot opgaan. Dat kan op het huidige terrein. Ik heb het precies uitgerekend inclusief de ruimte die auto’s innemen, de capaciteit van de grootste boot en de beschikbare grond. Je moet de ruimte die nu gebruikt wordt voor het opstellen van de auto’s voor de veerboot gebruiken voor de wagens die er juist afkomen. Die laat je vervolgens gedoseerd de stad in. Waarbij je er voor moet zorgen dat het terrein leeg is als er een nieuwe boot aankomt.”

Het huidige opstelterrein is volgens Reenders alleen in de zomer vol met wachtende auto’s. ,,Als je de hele cyclus omdraait zou je op hoogtijdagen in de problemen komen met dit plan. Maar dan kun je gebruik maken van de weg tussen de Kanaalweg en de dijk als opstelterrein naar de boot. Dat gebeurde vroeger ook.”

Het plan van het stadsbestuur voor een doseercentrum op Kooypunt kost volgens Reenders te veel tijd.

NHD, 2-12-2016, 18:11 (Update 2-12-2016, 19:30)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28819795.ece/Oplossing-voor-file-van-veerboot-Texel_?lref=SR_4

’Kaartverkoop Teso in zijn geheel naar Texel verhuizen’

Den Burg – Toeristen die naar Texel willen moeten zonder kaartje ook de boot op kunnen. Als ze het eiland af willen moeten ze dan een kaartje op Texel kopen.

Daarmee moeten toeristen sneller de veerboot op kunnen en worden wachttijden bij de slagboom voorkomen. Daardoor is ook minder capaciteit nodig om wachtende auto’s in Den Helder op te stellen bij de boot van de Teso en biedt automatisch extra ruimte voor het plan van fractievoorzitter Peter Reenders van de Stadspartij. Die stelt voor om de circa 340 auto’s die in Den Helder van de boot afkomen op het terrein bij de Teso te laten wachten om ze gedoseerd de stad in te laten gaan. Dat om de overlast door files tegen te gaan.

,,In Den Helder is de ruimte beperkt, maar op Texel heb je bij de boot juist wel veel plek. Laat de mensen die niet digitaal al een kaartje hebben daar hun ticket kopen. Voor de middenstand op Texel is het ook aantrekkelijk om toeristen dit kaartje te verkopen. Bijvoorbeeld in een horecazaak, boekhandel of bij de VVV. Je trekt daarmee toeristen bijvoorbeeld Den Burg of De Koog in.’’

Reenders heeft zijn plan eerder met ambtenaren in Den Helder en met de onlangs vertrokken wethouder Van Dongen besproken. ,,Maar ik heb daarop nog niets teruggehoord.’’ Hij vindt dat Den Helder en Texel ’als goede buren’ samen snel een oplossing moeten zoeken voor het toenemende verkeer naar het eiland. Bij dat overleg moet volgens de fractievoorzitter ook de provincie, Teso, Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap worden betrokken.’’

Directeur Frank Spooren van de VVV op Texel noemt de suggestie van Reenders ’interessant’. ,,Wij willen toeristen ook de mogelijkheid bieden het nieuwe parkeervignet bij ons te kopen. Daar zou de kaartverkoop voor Teso aan kunnen worden gekoppeld. Dan kunnen we toeristen meteen informeren over alle mogelijkheden op Texel. Een betere doorstroming van het verkeer van en naar Texel is goed voor de gasten die ons eiland willen bezoeken.”

Directeur Cees de Waal van de Teso was niet bereikbaar voor commentaar.

NHD, 2-12-2016, 18:21 (Update 2-12-2016, 18:25)

Reacties:

Henk Klok
Ja of een tunnel maar Texel ben je overal van af. Wachttijden banen.

Jan van Schie
Dan is Den Helder, marine, Offshore en visserij kotters ook gelijk armer. Toch? Die kruizen de veer route. Als daar, een peperdure tunnel onder ligt (zo diep is het nou ook weer niet) dan kunnen deze schepen er niet meer in of uit. Tunnel? Geen strak plan.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28819827.ece/Kaartverkoop-Teso-in-zijn-geheel-naar-Texel-verhuizen_?lref=SL_4

Veerdienst Texel ziet niks in verkeersplan Stadspartij Den Helder

’t Horntje – Teso-directeur Cees de Waal ziet niets in suggesties van Stadspartij Den Helder om het jarenlange fileprobleem in de marinestad aan te pakken. Volgens De Waal is het middel erger dan de kwaal.

Fractievoorzitter Peter Reenders stelde in de krant van zaterdag voor om het opstelterrein voor auto’s naar Texel anders te gebruiken. Door meer ruimte te benutten voor auto’s die van de boot komen en dat verkeer gedoseerd de stad in te laten, zou er minder sprake zijn van opstoppingen.

Ook deed Reenders de suggestie toeristen ook op Texel een bootkaartje te kunnen laten kopen. Daardoor zouden wachttijden in Den Helder korter worden.

Cees de Waal juicht het toe dat er volop wordt meegedacht over oplossingen. Maar de richting waarin de Stadspartij denkt, draagt volgens hem niets bij aan verbeteringen.
’Geen knelpunten’

„Met een capaciteit van zevenhonderd voertuigen voor de afvaart naar Texel doen zich gedurende ruim 95 procent van de tijd geen knelpunten voor in Den Helder. Als die ruimte wordt ingeperkt staat het verkeer juist vaker vast ”, voorspelt De Waal.

Hij wijst op het opstelterrein aan de overkant: „Sinds 2005 is dat even groot als in Den Helder. Daardoor doen zich op het eiland maar achttien dagen per jaar fileproblemen voor gedurende ruim vier uur per dag.”

De Waal ziet in dé oplossing voor de middellange termijn de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen bij Molenplein en ter hoogte van Binnenhaven/Ruyghweg. „Die kruisingen zijn overbelast. Als je verkeersstromen daar uit elkaar haalt, hebben alle weggebruikers en bewoners daar baat bij.” Kaartverkoop op Texel levert in zijn ogen nauwelijks iets op: „Nu heeft al de helft van de voertuigen vooraf een kaartje gekocht. Dat aandeel stijgt ieder jaar met zeven procent. In de nabije toekomst wordt bij de boot amper meer een kaartje verkocht.”

NHD, 6-12-2016, 20:01 (Update 6-12-2016, 20:11)

Reacties:

Jan van Schie
Nee duh. Was ook een plan wat nergens op sloeg. Water naar de zee dragen. B&W waren op tijd gewaarschuwd voor dit probleem alleen wilde men niet luisteren. Voormalig directeur Rob Wortel waarschuwde toen al.

Dolf Salverda · Den Helder
“Daardoor doen zich op het eiland maar achttien dagen per jaar fileproblemen voor gedurende ruim vier uur per dag.” Cees de Waal kijkt alleen maar naar het beperkte probleem op Texel. Over de bereikbaarheid van Den Helder hoor ik hem niet.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28830885.ece/Veerdienst-Texel-ziet-niks-in-verkeersplan-Stadspartij-Den-Helder_