Micha Kat – My story (9): Sommatie verwijdering lasterlijke teksten van uw website

Het onder dit schrijven bijgevoegde bericht op uw website bevat aantoonbare onwaarheden en bevat zowel laster, smaad als belediging. Ik sommeer u bij deze de gewraakte publicatie te verwijderen en verwijderd te houden. Indien u niet voldoet aan dit verzoek, behoud ik mij het recht voor om u onverwijld in rechte te betrekken.

Tevens zal ik bij weigering van het gevraagde de hosting provider aanschrijven en een Notice and Take Down-procedure aanvragen bij SIDN.

Er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar de heer Kat nav twee door mij ingediende aangiftes.

De heer Kat is al meerdere malen veroordeeld, onder meer voor bedreiging, valse bommeldingen en smaadschrift. U geeft met uw website een podium aan een man die al jaren een poging waagt om mensen te beschadigen. Met de publicatie van het verhaal van de heer Kat bent u medeverantwoordelijk voor deze pogingen en hou ik u ook verantwoordelijk voor ontstane schade.

Met vriendelijke groet,

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image