Micha Kat – My story (8): De bizarre bewegingen van Micha’s advocaten

Op 18 oktober 2014 stuurde Micha deze email aan zijn advocaten Haje Weisfeld en Doeko Bosscher:

Van: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
Verzonden: zaterdag 18 oktober 2014 15:51
Aan: Hajé Weisfelt; Jan Lintz; Doeko Bosscher
Onderwerp: crisis

Raadslieden,

Ik ga er thans maar vanuit, dat jullie van hogerhand een verbod opgelegd hebben gekregen mij bij te staan. Hiermee zijn jullie overigens niet de eersten bij wie dit is gebeurd.

Hieronder volgt een overzicht van de advocaten, die voor mij hebben gewerkt en de wijze, waarop een einde is gekomen aan de relatie:

1. Matthijs Kaaks (Boekx Advocaten):
Stond ik in eerste aanleg als gedaagde bij in de bodemprocedure van Westenberg, maar weigerde mij bij te staan als eiser. Ging wel werken voor de familie Poot met wie hij door mij in contact was gebracht.

2. Marjolein Vissers (destijds Vissers & Moszkowicz; thans MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs):
Nam het stokje over van Kaaks in de zaak Westenberg, maar verbrak totaal onverwacht de relatie met als reden, dat haar vader over een bananenschil was uitgegleden.

3. Yehudi Moszkowicz (Moszkowicz Advocaten):
Als kantoorgenoot en mede eigenaar van het kantoor van Vissers ter verantwoording geroepen voor het gedrag van zijn moeder Vissers; nam telefoongesprekken met mij op en speelde die door aan Justitie; pleegde een aanslag met zijn auto op supporters van Micha, intimideerde de hosting bedrijven van mijn websites.

4. Klaas Aantjes (Aantjes en Zevenberg):
Nam het stokje over van Vissers op basis van een toewijzing art.13 Aw. Saboteerde de zaak in eerste aanleg en weigerde vervolgens in hoger beroep te gaan omdat de zaak ‘kansloos’ zou zijn. Enige weken geleden stelde de Amsterdamse rechtbank vast, dat Westenberg loog.

5. Mark Krul (Wisemen Advocaten):
Stond mij bij in de Pedograaf zaak; weigerde te komen opdraven bij het hoger beroep, weigerde memorie van grieven op te stellen.

6. Gerard van der Meer (Drummen en Van der Meer):
Mijn steun en toeverlaat in alle strafzaken verbrak deze zomer op stel en sprong de relatie en dumpte alle vijf de lopende strafzaken zonder een verklaring te willen of kunnen geven. ‘Dien maar een tuchtklacht in’ waren zijn laatste woorden.

7. Thijs Stapel (Vos en Vennoten):
Stond mij bij in het conflict met Moszkowicz en zou kijken naar civiele aansprakelijkheid van diverse partijen, die aangifte tegen mij deden; liet niets meer van zich horen.

8. Doeko Bosscher (Plan B Advocaten):
Nam het Westenberg stokje over van Aantjes en ging voortvarend aan de slag met het hoger beroep van de Micha claim; ook zou hij namens mij Eric Donk dagvaarden. Hij kwam echter toezeggingen op dit punt niet na en er kwam geen dagvaarding tegen Donk. Over de Westenberg zaak, waarin Bosscher dus de vierde advocaat is, hebben we het maar niet meer.

9. Haje Weisfelt (Weisfelt & Lintz):
Nam het stokje over van Gerard van der Meer in de strafzaken. Zou tevens KG voeren tegen Justitie wegens verplichte DNA afgave door mij samen met Bosscher, maar geen enkele voortgang. Staat mij nog bij in lopende strafzaken.

10. Gijs van Bolhuis (Plan B Advocaten):
Zou het KG tegen Eric Donk overnemen om Bosscher te ontlasten; stelde een concept dagvaarding op maar reageerde daarna nergens meer op.

11. Michiel Kuyp (destijds Delissen & Martens; thans Jebbink & Soeteman):
Zou namens Micha een KG voeren tegen de Haagse rechtbank wegens onrechtmatige weigering mij mijn eigen proces te laten filmen. Maakte concept dagvaarding maar liet daarna niets meer horen.

De volgende advocaten weigerden voor mij op te treden: Otto Volgenant, Hans Bousie, Adele van der Plas, Daan Lunsingh Scheurleer en Gabriel Meijers.

Hier is duidelijk sprake van een van hogerhand opgelegd ‘bijstandsverbod’. De verklaring hiervoor ligt in de kracht van mijn zaken juist tegen Justitie en de rechterlijke macht. Met andere woorden als ik de beschikking zou hebben over adequate bijstand, zouden Justitie zelf en de ZM definitief worden exposed als criminele organisaties, die op basis van list en bedrog proberen af te rekenen met een journalist, die hun eigen wandaden aan de kaak stelt en zulks reeds nu met voor Justitie verwoestende gevolgen. De enige way out voor Justitie is dus mij mijn recht op effectieve rechtsbijstand te ontnemen hetgeen op zichzelf natuurlijk een delict betreft van monsterlijke proporties.
Overigens is ook in tal van andere zaken het misdadige en satanische optreden van Justitie in ‘volle glorie’ aan het licht gekomen (Edwin de Roy van Zuydewijn, Julio Poch, Baybasin, Demmink, Vaatstra). Steeds weer blijkt, dat Justitie niet optreedt in het algemeen belang, maar de belangen beschermt van een selecte club geprivilegieerden, zoals het Koningshuis, politici en bestuurders. Daarbij pleegt het zelf bij voortduring delicten. Je kunt het ook zo zeggen: ons land is gehyjacked door een bende criminelen, waarvan Justitie een cruciaal deel uitmaakt. Op geen enkele wijze is meer sprake van onpartijdige rechtspraak of eerlijke vervolgingen. We staan voor dezelfde situatie als in 1940. Ook toen liet de advocatuur zien geen enkele bereidheid aan de dag te willen leggen om op te komen voor de democratische rechtstaat.

Sedert is er wel het een en ander veranderd.

Thijs Stapel heeft inmiddels zijn eigen kantoor en heeft zich terug geknokt en opgewerkt tot de nieuwe Gerard van der Meer: hij doet alle zaken voor mij, ook de civiele. Maar dat is natuurlijk een onhoudbare situatie: een enkele advocaat, die alles moet doen en dan ook nog eens, zowel de strafzaken, als de civiele van Micha, zoals de claim tegen de criminele ex rechter Westenberg en de zaak tegen het OM inzake de verplichte DNA afname. Dat de claim van Micha tegen Westenberg door geen enkele gespecialiseerde civilist wordt opgepakt, terwijl deze zaak in principe reeds is gewonnen, omdat de schuld van Westenberg vast staat, bewijst dat de advocatuur in Nederland volslagen corrupt is en volledig wordt aangestuurd door de rechterlijke macht c.q. het Ministerie. Ik heb recht op miljoenen euro’s schadevergoeding voor het verwoesten van mijn carriere door Westenberg, die me dagvaardde op basis van volstrekt leugenachtige stellingen (dat wordt misbruik van procesrecht genoemd), maar stuit hier op een ‘bijstand verbod’ opgelegd van ‘hogerhand’.

Klaas Aantjes saboteerde de zaak doelbewust en weigerde in hoger beroep te gaan, terwijl hij mij nota bene was toegewezen op de voet van artikel 13 van de Advocatenwet. Dat artikel zegt, dat als iemand voor een zaak geen advocaat kan vinden, dat de Orde van Advocaten hem dan een advocaat moet toewijzen. Dat is in de zaak Westenberg gebeurd, maar wat er in dat artikel niet bijstaat is, dat de toegewezen advocaat de zaak niet mag saboteren en ook de (morele) plicht heeft hoger beroep in te stellen als dat nodig is.

Thans wordt het hoger beroep in de zaak Westenberg (ook bekend als de Micha claim) gedaan door Stapel. Die wil wel vooruit, maar guess what… het gerechtshof te Den Bosch, die de zaak behandelt, heeft laten weten ‘de komende jaren geen tijd te hebben’ voor deze zaak. Waar ik in de claim zaak, die ik glansrijk zou moeten winnen, al vier advocaten heb versleten, die weigerden hun werk te doen (Kaaks, Vissers, Aantjes en Bosscher) kan Westenberg beschikken over de diensten van de advocaat van de koning, de duurste advocaat van Nederland, Arnold Croiset van Uchelen van Allen & Overy.

Tegen diverse advocaten zijn tuchtzaken opgestart, maar die liepen -uiteraard- op niets uit. Tijdens het hoger beroep in een van deze tuchtzaken pleegde Yehudi Moszkowicz een aanslag op mijn ‘supporters’ door met zijn grote auto op ze in te rijden. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie in Den Bosch. Die weigerden de aangifte aanvankelijk op te nemen. Noch het OM noch de Orde van Advocaten achtte het opportuun tegen Moszkowicz in het geweer te komen.

Thans is bekend, dat in de ‘Micha claim’ tegen de corrupte en criminele ex-rechter Westenberg op 7 november 2017 pleidooien zullen plaatsvinden voor het gerechtshof te Den Bosch. Micha heeft tot het eind  geprobeerd naast Stapel een gespecialiseerde civilist ‘van gewicht’ in te zetten, maar geen enkele advocaat toonde zich bereid deze zaak op te nemen. Via deze mail wees een laatste raadsman de zaak af:

Geachte heer,

Na nadere bestudering van de zaak heb ik besloten deze niet aan te nemen. Daarbij speelt mee dat u zich naar mijn mening te hoge succeskansen in uw zaak toedicht. Ik denk dat dit een negatieve sfeer creëert waarin ik niet betrokken wens te worden. Ook zie ik financieringsproblemen opdoemen, nu u kennelijk verlangt dat de zaak op no cure no pay basis kan worden vergoed, hetgeen advocaten niet is toegestaan.

Ik wens u succes in uw zaak.

Met vriendelijke groet, M. Schuckink Kool

Nog stuitender in de wijze, waarop Gerard van der Meer mij een mes in de rug heeft gestoken. Samen met Gerard vormde ik een winnend team, dat zowel het OM als de ZM tot waanzin wist te drijven. Dus moest er worden ingegrepen: exit Van der Meer. Hij gaf als reden mij te dumpen, dat er sprake was van een conflict of interest in de graffiti zaak, waarin hij zowel mij als Eric Donk bijstond, mijn voormalige cameraman. Omdat Eric Donk mij jaren geleden begon te stalken en af te persen, ik een zaak tegen Donk was begonnen, stuitte Van der Meer dus op de situatie, dat in deze zaak zijn beide cliënten elkaar aan het bestrijden waren. De regels van het tuchtrecht zeggen dan, dat een advocaat in zo’n situatie beide cliënten moet laten vallen. Van der Meer greep deze situatie echter aan niet alleen de verdediging van mij neer te leggen in de graffiti zaak, maar in alle zaken! Dus ook in de zaken, waar Eric Donk helemaal geen rol speelde, zoals de ‘grote’ Vogelenzang strafzaak. Ik zeg wel eens, dat ik van mijn ‘advocaten’ meer schade heb ondervonden, dan van mijn tegenstanders van de zwarte maffia. Maar then again, de advocatuur is ook zwarte maffia! Het is in feite the oldest story in town: alleen zeer machtige en kapitaal krachtige partijen hebben baat bij advocaten. De ‘gewone man’ heeft er in de regel niets aan en als je een machtige partij als tegenstander hebt, zoals de Staat, is het vrijwel zeker, dat je advocaat achter je rug met de wederpartij samenspant.

Op 16 maart 2015 kreeg Micha’s advocaat Thijs Stapel de volgende email, gestuurd door iemand met een schuilnaam:

Van: michael kruyt [mailto:mnkruyt@msn.com]
Verzonden: maandag 16 maart 2015 19:08
Aan: Thijs Stapel-Vos&Vennoten Advocaten
Onderwerp: Uw behartiging aangaande uw cliënt Micha Kat

Goedendag heer,

Ik heb begrepen, dat u de heer Kat bijstaat in zijn sores, naar aanleiding van de door uw geschreven brief gericht aan het OM en deze vermeld staat op de website van de heer Kat.
Zou ik graag even willen reageren betreft uw opstelling van de brief en de aangehaalde zaken, namelijk het aan de kaak stellen van Justitie, die zo gezegd het de cliënt onmogelijk maakt om in NL te verblijven.
Misschien mag ik zo vrij zijn om wat op en aanmerkingen te maken aangaande uw verhaal.
“Cliënt, de heer M. (Micha) Kat, heeft gedurende de afgelopen jaren als journalist allerlei misstanden binnen de rechtspraak en binnen de organisatie van het Openbaar Ministerie aan de kaak gesteld, zoals bijvoorbeeld over “de liegende rechter” Westenberg en het vermeende seksueel misbruik van minderjarigen door uw voorganger, de heer J. Demmink.”
De grote vraag is, of Kat hierin wel de grote man is, aangezien Kat een periode voor de familie Poot heeft gewerkt +/- 2003 tot december 2014 à 2400 euro per maand , min of meer zou je kunnen stellen, dat familie Poot de opdrachtgever is om alle zaken rondom Schiphol en Justitie zoveel mogelijk te belasten met schadelijke berichten (wat tevens ook wordt ondersteund door de heer Kat zelf), tevens werkt de heer Kat voor Pieter Lakeman.
De fam Poot heeft dit groots opgezet door meerdere websites te starten en zelfs lobbygroepen in de VS op te starten, die in eerdere Amerikaanse zaken evenwel de techniek hebben toegepast om via sexuele beschuldigingen personen in de politiek neer te sabelen.

Terwijl Kat ruim betaald kreeg door de familie Poot heeft hij ondertussen van vele bezoekers geld geronseld en tevens zou hij vervolgens Westenberg aan de kaak stellen en konden er vervolgens bezoekers van zijn weblog hier geld op inleggen, en er dan volgens Kat een gegarandeerde winst uitkering zou zijn enz enz enz.
Op gegeven moment kwamen bezoekers er achter, dat Kat een spin dokter was en vervolgens dood leuk betaald kreeg door de familie Poot om verhalen aan te dikken aka propaganda.
Het gevolg hiervan is, dat Kat opeens veel vijanden kreeg, die niet zo gecharmeerd waren van deze streken van Kat, daarnaast heeft Kat vele criticasters, die min of meer dwars door zijn techniekjes heen keken en zijn leugens toelichte op zijn website. Dit vond de heer Kat natuurlijk niet zo prettig aangezien fam Poot inmiddels de betalingen had stop gezet en Kat via zijn website nog enige van inkomsten probeerde te werven met oude verhalen, gebaseerd op leugens.
In uw verhaal legt u de website op slot gooien in negatieve zin uit, maar min of meer is dit juist niet het geval aangezien Kat nu de meest wanstaltige verhalen kan produceren zonder enige vorm van kritiek.
“Ministerie en/of het Openbaar Ministerie verschillende pogingen ondernomen om cliënt het zwijgen op te leggen, althans hem het leven als journalist en mens in Nederland onmogelijk te maken. Gevolg daarvan is, dat cliënt zich momenteel niet meer binnen Nederland kan begeven, omdat hij”
Persoonlijk moet ik hier om lachen aangezien ik dagelijks de website volg en alle fratsen van Kat van A tot B ken en dat zijn er veel.
Kat produceert per dag twee artikelen in verschillende vormen van stalk gedrag aan vele adressen tot kromme redeneringen, waarbij feiten maar worden over geslagen.
Beschuldigt Jan en alleman als zijnde pedo en aanverwanten zaken, tevens voorgangers van u… jawel, acht advocaten gingen u voor en werden als dank tevens ook maar gelinkt aan pedo activiteiten.
 Vervolgens heb ik met twee advocaten contact gehad in welke hoedanigheid men niet verder met hun cliënt Kat in zee wou gaan, helaas wilden ze hier niet over uit wijden. Vervolgens verdween wel heel snel Kat zijn verhaal, dat de advocaten voor de pedo macht waren gevallen. Ik mag dan aannemen, dat ze hiervoor Kat hebben aangesproken.
Vervolgens heeft Kat in zijn periode werkzaam voor de familie Poot tot twee maal toe een bommelding gedaan, waarvan één bij het justitie gebouw en één keer bij de landsadvocaten
http://jure.nl/09/754191-11,%2009/090148-11%20%28ttz.gev.%29,%2009/650048-12%20%28ttz.gev.%29%20en%2009/650057-12%20%28ttz.gev.%29
Vervolgens is de heer Kat op de vlucht gegaan naar Italië, vervolgens naar Duitsland en vervolgens was er nog een dame in ierland.
Deze dame heeft problemen met Jeugdzorg, en Kat kwam als geroepen.
Vervolgens heeft Kat in Ierland dezelfde schreden gezet, zoals hij dit deed in Nederland zonder een werkgever Poot. Kort door de bocht: Kat had woonruimte nodig en de dame dacht, dat ze iemand had, die haar zaak behartigde. Vervolgens heeft Kat in Ierland het op een zelfde manier zijn handel en wandel opgezet en begon zich met een grote Ierse rechtszaak te bemoeien.
http://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/jury-selected-in-graham-dwyer-trial-for-elaine-o-hara-murder-1.2071030
En stond vervolgens te roep toeteren op de stoep bij justitie aldaar, met het commentaar, dat de rechtszaak alleen was gebaseerd op text message, terwijl men in de krant kon lezen, dat men berg aan aanknopingspunten heeft. Vervolgens begon daar hij een website met valse beschuldigingen en vervolgens zijn criticasters konden aantonen, dat Kat complete leugens aan het produceren was, bijv. inzake vermiste kinderen.
Al gauw had de heer Kat ook daar problemen met de justitie, vervolgens werd zijn website op slot gezet en, voor zover ik begreep, moet Kat daarvoor in juni of juli op het matje verschijnen.
Overigens deed de heer Kat deze beschuldigingen en beweringen om zijn tactiek weer uit te stippelen, die hij evenwel in Nederland heeft opgezet en hiermee zijn huisgenote te pleasen.
Overigens zit hij in Ierland i.v.m. het DNA verhaal en hij het sprookje erop toepast, dat hij vervolgens met zijn DNA weggezet kan worden bij een moord, zoals dat volgens hem ook is toegepast in de Vaatstra zaak en andere.
Tevens is het verbazend, dat het OM Kat niet de rest van zijn straf in werking zet, aangezien Kat vrolijk verder gaat na zijn gevangenisstraf van 100 dagen. Dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=pKUdfcub150 plus vele andere beweringen en beledigingen gaan vrolijk verder.
“Cliënt heeft het sterke vermoeden, dat “Jeroen de Mink” een ambtenaar is van het Openbaar Ministerie, dan wel uw Ministerie, die poogt te achterhalen, waar cliënt zich momenteel bevindt, althans poogt cliënt lastig te vallen.”
Naar mijn idee zijn dit twee namen, aaneen gekoppeld van twee bezoekers, Jeroen zou afkomstig kunnen zijn van een website, waar een aantal mensen Kat zwaar onder de loep nemen. Waar vervolgens een strijd tussen Kat en een zekere Jeroen ontstaat. Kat doet allerlei toespelingen op zijn website aan Jeroen, waar Jeroen vervolgens weer op reageert. Kat denkt vervolgens, dat Jeroen voor Justitie werkt, omdat Kat had onderzocht, dat Jeroen een overheids pas had, Jeroen werkt af en toe voor de overheid, aangezien hij IT specialist is. De Mink is naar mijn idee een ander persoon, die zich evenwel op Kat botviert vanwege Kat zijn leugenfabriek.
Betreft de Jeroen is dit ook geen persoon, die je makkelijk omzeilt op het internet, een stevig woordje, waar Kat niet tegenop kan…tja en dat gaat wringen.
De heer Kat heeft nogal veel mensen om zich heen verzameld, die vervolgens door Kat zijn gedrag zich erg vijandig gaan gedragen, en min of meer hem dagelijks volgen en Kat zijn zwets verhalen met gemak down playen.
Naar mijn idee houdt Kat zich in het hele verhaal erg schijnheilig op, want ondanks zijn twee eik punten Demmink en Westenberg heeft ie een hele zooi aan spookverhalen ontwikkelt, veelal overgenomen vanuit andere websites, waar vervolgens nog een Kat sausje over ging.
Kortom zijn grote woord betreft stalkers is eigenlijk absurd, aangezien hij dagelijks hordes mensen gek heeft lopen maken en deze op hun beurt half Nederland hebben gestalkt met verhaaltjes uit Kat zijn spin dokter fabriekje.
Betreft zijn bewering, dat stakkertjes (criticasters) worden betaald door het OM lijkt me meer dan overdone, alhoewel Kat dat graag op zijn CV wil plaatsen om zo te kunnen aantonen, dat meneer de grote onderzoeksjournalist is. Terwijl dat nou net niet het geval is als je Kat totaal doorlicht.
Overigens is het voor het OM total geen problem om Kat te spreken, aangezien Kat in zijn telefoongesprekken doodleuk zijn telefoonnummer geeft.
Overigens is deze brief wel van u afkomstig?
http://www.klokkenluideronline.is/2015/03/breaking-brief-advocaat-micha-aan-p-cloo/
Aangezien Kat in eerder stadium evenwel kunstjes heeft uitgehaald, zoals hij destijds een brief schreef namens een vrouwelijk rechter, die zogezegd afstand nam van het OM vanwege hun werkwijze en vervolgens schreef, dat Kat zo gezegd doelbewust kapot werd gemaakt door het OM. Wat bleek, dat dit schrijven door Kat zelf werd geproduceerd.
Kortom het lijkt me heel erg sterk, dat Justitie deze handel wijze toepast, en dit vervolgens meer te wijten is aan Kat zijn eigen gedrag en dus het gevolg is, dat hij vele vijanden heeft gemaakt op het internet en daar buiten, zowat alle mediastations van onder tot boven heeft gestaakt enz. enz.
En dit vervolgens reacties uitlokt en vervolgens Kat met zijn eigen grappen en grollen wordt terug betaald, en vervolgens bij de heer Kat geen spatje aanwezig is qua zelf reinigend vermogen.
Beste heer Stapel ik ga het hierbij laten ondanks, dat ik nog wel een paar pagina s kan vullen met de grappen en grollen van de heer Kat aka de zelf verklaarde profeet, die door de jaren een veelvoud aan leugens en fantasietjes heeft geproduceerd en dus eigenlijk te boek staat als oplichter en leugenaar.
En je zou kunnen stellen dat Kat dit gebruikt voor zijn one man show en mijn vermoeden ook is, dat uw voorgangers in de belangenbehartiging van de heer Kat dit vervolgens niet zagen zitten.
Ik snap, dat u deze brief opstelt ter belang en opdracht van de heer Kat in goeder trouw, maar mijn inziens is het zwaar overtrokken en justitie totaal geen werknemers op Kat hoeft te zetten, aangezien ze hem al op kunnen pakken vanwege zijn herhaling van zijn gedrag. En er vervolgens genoeg mensen zijn bij gekomen, die zo naar het politiebureau een aangifte kunnen doen. De meeste personen negeren Kat vervolgens maar en hopen, dat het ophoudt.
Ondanks Kat zijn rancune driften… overigens is het niet mijn intentie om u te beïnvloeden in de zaak Kat, maar het is meer mijn reactie op uw schrijven en ik me afvroeg, of u de achtergronden van heer Kat kent.
En mijn uiting, dat ik de brief zwaar overtrokken vind.
Betreft mezelf, is het min of meer evenwel mijn hobby om Kat zijn leugens en spookjes onderuit te halen, min of meer uit het idee, dat Kat onwetende mensen bedriegt. En ik ben niet in dienst van van de overheid.

 Overigens is dit schrijven puur gericht aan u en niet aan uw cliënt Kat, tenminste ik hoop, dat ik u hierin kan vertrouwen.

Vriendelijke groet,

M.N. Kruyt

PS
Mocht het zo zijn, dat u graag nog wat info wil vernemen, kunt u daar altijd contact over opnemen 06-43230946

De laatste aansporing van ‘Kruyt’ – deze brief achter te houden voor Micha – werd gelukkig door Stapel in de wind geslagen. Hij deed het enige juiste, dat een advocaat in een dergelijke situatie moet doen: de mail onverwijld forwarden aan zijn cliënt. Maar hoeveel advocaten zouden dat niet hebben gedaan en hun cliënt hebben gedumpt?

1 Comment

  1. Interessant!, ik heb de site van Mischa Kat gelijk bij mijn favorieten geplaatst en zal eens op mijn gemak gaan ‘rondneuzen’.
    Ik ben benieuwd of een belangrijk Nederlands overheidsinstituut, straks ook haar opdracht niet naar behoren uit gaat voeren door bemoeienis van de overheid waar zij onder valt, wanneer individuele burgers haar ‘en masse’ richting gaat wijzen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.