Micha Kat – My story (7): Maffia journalist Marcel Haenen en de zaak Jan Vlug

Op 19 januari 2013 verscheen dit enorme artikel op pagina 3 in NRC Handelsblad van de hand van Marcel Haenen onder de kop ‘Publicist Micha Kat gearresteerd wegens bedreiging advocaat Jasper S.’:

Publicist Micha Kat is gisteren in Den Haag op last van het Openbaar Ministerie in Oost Nederland gearresteerd op verdenking van doodsbedreigingen aan het adres van advocaat Jan Vlug in Deventer. Dat is in opsporingskringen vernomen. Aanvankelijk meldde woordvoerder Tineke Zwart van het OM, dat Kat in ieder geval tot maandag zou blijven vastzitten, maar inmiddels zegt Justitie, dat Kat vanmiddag nog met een dagvaarding wordt heen gezonden. Het OM doet geen officiële mededelingen over de redenen van arrestatie. Vlug is raadsman van boer Jasper S., die eind vorig jaar bekende in 1999 de toen zestienjarige Marianne Vaatstra te hebben vermoord. Op zijn website http://www.klokkenluideronline.is heeft Kat de advocaat verweten met Justitie onder een hoedje te spelen om de werkelijke moordenaar van Vaatstra uit de wind te houden.

Op 5 december schreef Kat op zijn website:

Jan Vlug moet goedschiks dan wel kwaadschiks onschadelijk worden gemaakt als beul van Jasper S. Deze Vlug is een levensgevaarlijke bedrieger.

Mede op grond van deze bedreiging heeft Vlug aangifte gedaan bij de politie. De advocaat zegt desgevraagd niet te weten, of Kat is opgepakt op grond van zijn aangifte. ,,Misschien heeft hij nog wel meer mensen recentelijk bedreigd, omdat ze volgens hem deel uitmaken van een groot pedofiel complot’’, aldus Vlug. Verder commentaar geeft hij niet, omdat ,,ik het vuurtje niet verder op wil stoken. Ik heb al trammelant genoeg met Kat en de zijnen.’’

Kat komt voor rechter voor twaalf strafbare feiten

Op 19 februari staat Micha Kat voor de rechter in Den Haag. Hij is, op voorwaarde dat hij geen nieuwe strafbare feiten pleegt, op vrije voeten in afwachting van die rechtszaak. De ten laste legging tegen de 49 jarige Micha Kat bevat 12 strafbare feiten. In augustus 2011 zou hij een telefonische bommelding hebben gedaan bij advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Een medewerker kreeg van de bedreiger te horen: “Jullie advocaten zijn allemaal ratten, honden. Jullie brengen de wereld naar de kloten. Wacht maar, zo meteen gaat er een bom af”. De advocaten werden ook uitgescholden voor ,,corrupt stelletje. Jullie verdedigen een kinderverkrachter’’.
Kat heeft via zijn website Klokkenluider Online in augustus 2011 opgeroepen tot gewelddadig optreden tegen de gouden koets. Hij heeft via de site een politieagent, een lid van het OM, advocaten, een journalist van Elsevier en de hoofdredacteur van het NOS journaal beledigd. Hij heeft bovendien Joden beledigd door bij herhaling de Holocaust te ontkennen. Een politicus van de VVD werd uitgemaakt voor kinderverkrachter.
Op 8 september 2011 deed Kat een telefonische bommelding bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een medewerkster kreeg te horen: ‘Als jullie binnen een uur niet Joris Demmink (secretaris-generaal, red.) ontslaan en afleveren bij een politiebureau gaat een bom tot ontploffing met honderden doden.’’

Begin 2013 vroeg Kat via zijn website de Haagse hoofdofficier van justitie Henk Korvinus de zaak tegen hem te staken:

Ik richt mij op deze wijze tot u omdat ik uw parket verdenk van actieve medewerking aan een complot mij te liquideren, althans krachten op te roepen met als doel mij het leven te benemen.

De arrestatie vond plaats, toen ik het Haagse Paleis van Justitie verliet na het bijwonen van een zaak van Erwin Lensink. Ik kan me nog herinneren, dat zich bij de uitgang een drietal agenten ophielden, een binnen en twee buiten. Ik wenste de agent binnen nog een ‘prettig weekend’, maar mij viel direct op hoe raar en nors hij naar me keek. Du moment, dat ik de drempel over was, werd ik door de twee agenten buiten vast gegrepen en in een politiewagen gewerkt. Precies van dit moment is een foto gemaakt, die bekend is geworden op internet. Nu uren te zijn opgesloten op het bureau in de Jan Hendrikstraat werd ik ’s avonds laat in een politiebus naar Deventer gereden, alwaar ik op het politiebureau in een cel werd gegooid. De volgende middag werd ik vrij gelaten. Cruciaal in het bovenstaande stuk zijn de woorden: “Dat is in opsporingskringen vernomen”. Marcel Haenen verneemt een dag na (of reeds op de dag zelf) over mijn arrestatie in Den Haag op de burelen van NRC Handelsblad in Amsterdam ‘vanuit opsporingskringen’. Het behoeft geen betoog, dat hier weer precies hetzelfde aan de hand is als bij de arrestatie op 24 april 2012 te Schiphol: op het moment, dat de politieagenten mij aanpakken, zijn de maffia journalisten reeds op de hoogte gebracht door het OM! Zoals we reeds constateerden, werkt Marcel Haenen volledig in dienst van Justitie en is hij net als Gerlof Leistra een graag geziene gast op de feestjes van de zwarte maffia. Zijn lijnen met Herman Bolhaar zijn zeer kort, zoals aangetoond. Voor meer achtergronden over deze maffia journalist raden we een ieder aan zijn naam in te voeren in het zoekscherm van mijn websites. Hier is opnieuw sprake van een gecoördineerde actie van media en Justitie mij te demoniseren. Nimmer is mij of mijn advocaat om wederhoor gevraagd bij de tientallen publicaties over mijn zaken. Dat zegt reeds alles. Wat de zaak helemaal grotesk maakt is, dat de auteur van het artikel ook een aangever tegen mij blijkt te zijn, net als overigens Gerlof Leistra en Bart Mos, die ook over mij schreven, uiteraard geheel conform de standaarden van ‘onafhankelijkheid en objectiviteit’, die de Nederlandse maffia kwaliteitsjournalistiek kenmerken.

Op 19 april 2013 bracht een krant het volgende korte bericht:

Deventer – De politierechter in Zwolle heeft vrijdag publicist Micha Kat (50) vrijgesproken van bedreiging van advocaat Jan Vlug in Deventer. Kat bekritiseerde in december op zijn website Klokkenluider Online het optreden van de raadsman in de zaak Marianne Vaatstra. Jan Vlug was niet aanwezig in de rechtszaal. De strafzaak tegen Kat was op hetzelfde moment gepland als de uitspraak in de strafzaak tegen Jasper S..

Stond dit artikel in NRC Handelsblad? Nee, het komt uit De Stentor. De publicatie in NRC Handelsblad heeft mij grote schade berokkend, omdat mijn hele omgeving, mijn familie incluis, het las, mede, omdat het zo prominent in de ‘landelijke kwaliteitskrant’ stond, die een kwart van pagina drie inruimde voor het in opdracht van Justitie demoniseren van een journalist – nota bene een, die meer dan tien jaar aan NRC verbonden was en er meer dan 200 artikelen voor schreef – louter en alleen, omdat deze misstanden aan het licht bracht binnen datzelfde Justitie! We hebben hier dus te maken met een vorm van ‘contra journalistiek’ in plaats van dat de journalisten van NRC misstanden binnen Justitie aan de kaak stellen, zien ze het feit, dat andere journalisten dit doen als een ‘misstand’ en trekken daar tegen ten strijde! Voor NRC was de arrestatie van Micha het belangrijkste binnenlandse nieuws van dat moment! We hebben er serieus naar gekeken een civiele zaak te beginnen tegen Haenen en NRC Handelsblad wegens criminele samenspanning met Justitie om mij schade te berokkenen en daar ook eerste stappen toe gezet, maar die weg liep dood, omdat mijn advocaat simpelweg niet de ruimte en de power heeft de ene zaak na de andere voor mij op te starten. Het is trouwens de vraag hoe lang Micha nog gebruik kan maken van de diensten van Stapel. Want al zijn advocaten, waarmee hij in het verleden heeft gewerkt, zijn afgehaakt, naar alle waarschijnlijkheid na intimidaties vanuit Justitie. Dus dat komt er ook nog eens bij!

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image