Micha Kat – My story (12): Micha op de vlucht

Op 23 september 2016 kwam http://niburu.co met het volgende artikel, waarin ook twee YouTube video’s zijn opgenomen:

NEDERLANDSE JOURNALIST OP DE VLUCHT GESLAGEN

Wanneer je verslag doet van zaken in wat we noemen het alternatieve media circuit, dan kan dat soms een gevaarlijke bezigheid zijn.
Zo is de voormalig NRC journalist Micha Kat klaarblijkelijk op de vlucht geslagen, omdat hij vreest voor zijn leven.
Of je nu Micha Kat wel of niet een aardig mens vindt, of dat je het nu wel of niet eens bent met de dingen, die hij schrijft, is niet belangrijk.
Wat wel belangrijk is, is dat Kat door zijn publicaties klaarblijkelijk zo veel heeft los gemaakt, dat hij zich nu bedreigt voelt en op de vlucht is geslagen.
Al enkele dagen lang is de homepage van zijn website uit de lucht en op het moment, dat wij dit schrijven, staat er de volgende boodschap.

Hans Palenlader2 hours ago (edited)
Zo ongeveer tien jaar geleden vervulde klokkenluideronline een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste bron bij het melden van afschuwelijke misstanden, die nog steeds niet zijn opgehelderd. Nu Micha hierdoor noodgedwongen op de vlucht is, lijken vrijwel al zijn medestanders van toen hem van achter aan te vallen. Ik vind, dat nog steeds onbegrijpelijk. Het lijkt, alsof daar meer achter zit, dat kan toch niet anders?

Deze boodschap lijkt inderdaad een bevestiging, dat hij op de vlucht is, maar waarvoor?
Misschien vinden we een aanknopingspunt, wanneer we kijken naar het laatste normale bericht, dat op zijn website is geplaatst en waar de volgende video staat.
Een video, waarin Micha uitlegt, dat het begon met het publiceren van het boek De Demmink Doofpot in 2010.
Dat mede op basis van dat boek het Openbaar Ministerie in januari 2014 besloot, dat er toch een strafrechtelijk onderzoek moest worden opgestart tegen voormalig Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink.
Dat een maand later politiek verslaggever Frits Wester het boek de Demmink Doofpot prominent toont op televisie en dat enkele weken later diezelfde Wester wordt aangereden door een fietser en daardoor weken lang uit de roulatie is.

 Toeval, of zit er wat anders achter?
Dat degenen, die de deksels ferm op de doofpot houden, bereid zijn om heel ver te gaan. Zover zelfs, dat ze volgens Kat zich voordoen als mede strijders, maar in feite niets anders zijn dan ingehuurde krachten, die ervoor moeten zorgen, dat Demmink en zijn handlangers voor altijd buiten schot zullen blijven.
De dag daarvoor verscheen er dit bericht op de website van Micha Kat:

WAT HIER OOK VAN ZIJ, WE ROEPEN HOFSTEDE NOGMAALS OP DE WEG VAN DE REDE TE BEWANDELEN EN NIET VAN HET GEWELD, MAAR ALS HIJ NAAR IERLAND KOMT, ZULLEN WIJ HEM GASTVRIJ ONTHALEN

Het lijkt ons, dat wanneer iemand dit soort berichten plaatst je dit niet doet, omdat je zo lekker in je vel zit, maar wel als je je echt bedreigd voelt.
Of er werkelijk sprake is van bedreiging weten wij ook niet, maar het soort berichten, dat Kat nu plaatst en het feit, dat zijn website uit de lucht is, lijken toch duidelijke indicaties, dat er iets aan de hand is.
Gelukkig is er niets ernstigs met hem gebeurd, want net op het moment, dat wij dit schrijven, heeft Micha Kat een video online gezet met een uitleg van de situatie.

De boodschap in de video is duidelijk. Het is een combinatie van een hetze tegen wat men noemt “plotters”, vechten tegen de bierkaai, bedreigd worden en dan ook nog niet eens in staat zijn om te kunnen voorzien in je eigen levensonderhoud.
Dit laatste is trouwens het lot van bijna iedereen, die werkzaam is in de alternatieve media, want het schijnt, dat mensen in die branche geen geld mogen verdienen of bezitten, omdat ze dan niet “echt” zouden zijn.
Micha zelf ziet met name dat laatste als de reden voor de blinde haat van veel mensen uit de alternatieve media; dat hij WEL goed verdiende dankzij het werk, dat hij deed in opdracht van de familie Poot.
Kortom, Micha Kat bevindt zich op dit moment niet in een rooskleurige positie. Hij wordt opgejaagd door mensen, die vinden, dat ze een appeltje met hem hebben te schillen, hij wordt opgejaagd door Politie en Justitie, omdat ze staan te trappelen om zijn DNA te bemachtigen, zodat ze een boer Jasper S. met hem kunnen uithalen en dat alles met een lege portemonnee.
Laatste nieuws is dat Chris Klomp, journalist bij het AD, ook aangifte van bedreiging en stalking heeft gedaan tegen Micha. Hij heeft zich rechtstreeks tot Micha’s advocaat gewend en via die weg kwam het Micha ter ore. Chris, ben je zo’n bange poeperd? Dat je je zo bedreigt voelt door iemand, die nota bene niet eens naar Nederland KAN komen. Nee, al deze nep aangiftes zijn om een patroon te creëren tegen Micha, hem te criminaliseren, zoveel is duidelijk.
Als er mensen zijn, die Micha Kat, deep behind enemy lines, al dan niet financieel, willen steunen, dan kunnen ze dat doen door hem een berichtje te sturen naar drsmkat@yahoo.com.