Micha Kat – My story (10): Het Hoger Beroep in de zaak van de ‘doodsbedreiging’ aan Bart Mos

Over de behandeling van deze zaak in eerste aanleg heb ik weinig te melden, want die zitting vond plaats ergens in 2011, zonder dat de ‘doodsbedreiger’ daarvan op de hoogte was. Ik zat toen nog in Laos. Daar werd ik in dat jaar gebeld door een journalist van HP/De Tijd, die me vroeg: ‘Ben je ooit veroordeeld?’ Ik antwoordde ontkennend. Hij zei, dat ik loog. Toen kwam hij dus met die veroordeling in de zaak Mos, waarmee ik aldus voor het eerst werd geconfronteerd. Uiteraard volgde er een groot stuk op de site van HP/de Tijd. Het gesprek, waarop de veroordeling was gebaseerd, vond plaats in september 2010. Het is een verbijsterend verhaal. Een van de auteurs van het boek De Demmink Doofpot, Gerrit de Wit, ontving een doodsbedreiging vanuit het Demmink kamp, geuit door een Officier van Justitie te Breda, waar Demmink lakei Hugo Hillenaar destijds de scepter zwaaide. Dat was althans het verhaal, waarmee De Wit kwam binnen lopen bij Chipshol. Daar vond men dit zo schokkend, dat er een advertentie werd geplaatst in enkele landelijke dagbladen onder de kop: ‘Klokkenluider met de dood bedreigd via Justitie’. Deze advertentie begint aldus:

Dat kan toch niet waar zijn! Let wel hier boven staat niet dóór, maar via Justitie. Maar zelfs via is bedreigend en intimiderend. Medio juni jl. kort na mijn persconferentie over De Demmink Doofpot werd de voorzitter van de kort daarvóór opgerichte Stichting Expertgroep Klokkenluiders ontboden op Justitie. Van de Officier van Justitie kreeg de voormalig rechercheur Gerrit de Wit het advies zes weken met vakantie naar het buitenland te gaan, omdat zijn leven hier gevaar liep. Een merkwaardig advies om de benen te nemen uit het onveilige Nederland. Welke maatregelen nam Justitie tegen deze bedreiging? Geen enkele! Was het intimidatie van een klokkenluider, die op mijn verzoek een rapport heeft geschreven over een pedofielen netwerk, waarover ik was aangeschreven door een andere klokkenluider, eveneens voormalig rechercheur? Deze schreef: “Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen, dat sprake is van een groot pedofielen netwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde Secretaris Generaal Joris Demmink betrokken zijn, maar veel meer hoge topambtenaren en politici.” (pag. 7, De Demmink Doofpot)

Met Bart Mos was afgesproken, dat hij aan deze onvoorstelbare gang van zaken een artikel zou wijden in De Telegraaf. Steen des aanstoots, alsmede het grote nieuws, was daarbij natuurlijk, dat er een doodsbedreiging was uitgegaan vanuit Justitie zelf! Dit was wat Bart Mos er van maakte:

De voorzitter van de landelijke expertgroep klokkenluiders, voormalig rechercheur Gerrit de Wit, wordt met de dood bedreigd. De dreiging zou afkomstig zijn uit het criminele milieu.

Om de macht niet te beschadigen worden de feiten 180 graden omgedraaid! Ik belde Mos hierover natuurlijk op, woedend en teleurgesteld, waarbij ik hem op een gegeven moment heb toe gebeten, dat ‘hij ook een kogel door de kop krijgt als hij door gaat met op deze wijze journalistiek te bedrijven’. Bart Mos raakte vrijwel direct in paniek en begon rond te bellen, dat hij ‘met de dood was bedreigd door Micha Kat’. Hij belde onder meer naar advocate Adele van der Plas. Deze koppelde dit weer naar mij terug. Om de vermijden, dat de zaak uit de hand zou lopen stuurde ik Mos direct daarop een email (29-9-2010; 1;41) onder de kop ‘Sorry’. De tekst:

Neem wat ik ook zei a.u.b. niet letterlijk! Het ging over de bedreiging aan Gerrit de Wit.
Groet,
Micha

Tien weken later rende Mos in ‘blinde paniek’ naar de politie, omdat hij vreesde voor zijn leven na een ‘uiterst serieuze’ doodsbedreiging door de ‘levensgevaarlijke’ Micha Kat. Ik werd gearresteerd en uren lang opgesloten en verhoord. Vervolgens vertrok ik naar Laos. Op 13 oktober 2011 berichtte HP/de Tijd aldus:

De bekende ex journalist Micha Kat is veroordeeld tot 120 uur dienstverlening (waarvan 60 uur voorwaardelijk) wegens doodsbedreiging van Telegraaf verslaggever Bart Mos. Kat was vorige week niet aanwezig bij de uitspraak; naar eigen zeggen is hij naar Laos geëmigreerd. Mos, die stalking door Kat al een tijdje voor lief nam: “Ik zit regelmatig met de kinderen in de auto en dit keer kreeg ik via de speaker te horen: ‘Je krijgt een kogel door je kop’. Toen passeerde hij een grens.”
De rechtbank acht de uitspraak van Kat ‘een concrete, gerichte vorm van bedreiging’. De straf is zwaarder, dan gewoonlijk – doorgaans worden doodbedreigingen afgedaan met een boete van 250 tot 400 euro -, aangezien het slachtoffer journalist is. Als Kat de taakstraf niet voldoet, moet hij dertig dagen brommen.

We laten hier thans maar onbesproken, dat zowat heel Nederland met de dood wordt bedreigd – recent konden we lezen over concrete doodsbedreigingen aan onder meer Alexander Pechtold, Geert Wilders, de loco burgemeester als mede een wethouder van Emmen, actrice Carice van Houten en zanger Henk Westbroek. Die laatste zegt zelfs 40 keer met de dood te zijn bedreigd vanwege ‘zwarte Piet’, zonder dat Justitie in actie kwam. Alexander Pechtold verklaarde 25 keer met de dood te zijn bedreigd; uiteindelijk werd er iemand veroordeeld tot 4 weken cel, waarvan 3 weken voorwaardelijk (ik kreeg tien maanden onvoorwaardelijk wegens een vermeende ‘belediging’ van NOS voorman Marcel Gelauff). Maar in de onderhavige zaak, waarin niet eens sprake is van een concrete doodsbedreiging, gaat het er uitsluitend om Micha Kat opnieuw een duw te geven. Op 7 oktober 2016, meer dan zes jaar na het gewraakte telefoontje met Mos, diende het hoger beroep bij het Hof in Amsterdam. Ik kon opnieuw niet aanwezig zijn, want zou direct worden gearresteerd, zodat Justitie mijn DNA kon pakken om dat te gebruiken om me te nailen voor een moord. De zitting begon met een exposé van Thijs Stapel over de wijze, waarop mijn vorige advocaat in deze zaak, Gerard van der Meer, van het toneel verdween, nadat deze had ontdekt, dat er gemanipuleerd was met de geluidsopnames van de ‘doodsbedreiging’. Hij vroeg om een onderzoek hier naar. Dat werd natuurlijk afgewezen. Opmerkelijk is, dat de betreffende geluidsopnames niet werden afgespeeld. Een van mijn ‘aanhangers’ maakte een geluidsopname van een gesprek tussen Bart Mos en de Advocaat Generaal, die duidelijk samenspanden. Mos vroeg: “Waarom worden de tapes niet afgespeeld?” Waarop de AG antwoordde: “Dat kan niet in verband met de verdediging”. Ten overvloede: in de transcriptie van de tape is geen sprake van een doodsbedreiging. Ook pleegde Mos meineed door te verklaren, dat ‘De Telegraaf het hem had afgeraden aangifte te doen’, terwijl hij gebruik maakte van de vaste advocaat van De Telegraaf, die uiteraard ook wordt betaald door De Telegraaf. In het arrest werd Micha veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 dagen. Dat Micha direct na de ‘doodsbedreiging’ excuses had aangeboden via een email, achtte het Hof ‘niet relevant, daar de doodsbedreiging immers al was gedaan’. De reeds genoemde Chris Klomp berichtte in het AD (20 oktober 2016) aldus:

De omstreden publicist Micha K. (53) is schuldig bevonden aan de doodsbedreiging van Telegraaf journalist Bart Mos. Het Gerechtshof in Amsterdam legt hem een celstraf van zeven dagen op. Slachtoffer Mos kreeg over de telefoon onder meer te horen, dat hij ‘een kogel door zijn kop zou krijgen’ en ‘afgemaakt’ zou worden.

De bedreigingen werden jaren geleden al geuit. Volgens publicist en activist K. schreef Bart Mos de waarheid niet op in de Telegraaf. Dat leidde tot een stroom aan contacten en uiteindelijk twee telefoontjes, waarin Mos werd bedreigd met de dood. De journalist had de doodsbedreigingen opgenomen en deed aangifte.

Angst

K. werd al eerder veroordeeld voor de bedreigingen door de rechtbank, maar ging in hoger beroep, omdat de bedreigingen niet serieus bedoeld zouden zijn en het slachtoffer nooit daadwerkelijk bang zou zijn geweest voor de verdachte. Het Hof denkt daar echter anders over en stelt, dat ‘de verdachte zich meer malen schuldig heeft gemaakt aan bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Met deze bedreigingen heeft hij bij het slachtoffer angst en een sterk gevoel van onbehagen veroorzaakt’.

De aanklager had twee weken geleden nog een werkstraf gevraagd van netto zestig uur, maar volgens het Hof is die onuitvoerbaar, omdat Micha K. in het buitenland zit. K. zelf heeft al aangegeven in cassatie te gaan tegen de uitspraak. Hij meent, dat hij onschuldig is en suggereerde eerder al op zijn site, dat de opnames mogelijk vervalst zijn. Die suggestie was echter geen onderdeel van zijn verdediging tijdens de rechtszaak.

Royement

Micha K., vijftien jaar geleden freelancer bij NRC, werd door de eerdere veroordeling voor de bedreigingen geroyeerd door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Hij zou terug mogen keren als in hoger beroep vrijspraak zou volgen. K. zit al enige tijd in Ierland, waar hij op zijn website schrijft over allerlei complot theorieën. Een theorie van hem over een Ierse agent, die een moord zou hebben gepleegd, is inmiddels onderdeel van een rechtszaak tegen YouTube.

In juni 2015 kreeg K. tien maanden celstraf opgelegd voor smaadschrift via zijn website en Twitter aan het adres van NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff. Die bracht hij onder meer in verband met pedo netwerken en moord. Deze zaak loopt nog in hoger beroep.