Micha Kat – Lees mee met vluchteling Micha Kat (38): Maarten Reijnders | Complotdenkers + Jelle van Buuren | Doelwit Den Haag: complotconstructies

Lees mee met Micha Kat: Maarten Reijnders | Complotdenkers

Lees mee met vluchteling Micha Kat (38): Maarten Reijnders | Complotdenkers + Jelle van Buuren | Doelwit Den Haag: complotconstructies

Toen in het najaar van 2016 twee boeken verschenen, waarin Micha Kat een hoofdrol speelde, dacht hij, dat zijn laatste uur had geslagen. Dit moest het ‘grote’ offensief van zijn van de policore ‘gedachtenpolitie’ om ‘andersdenkenden’ en ‘waarheidsjournalisten’ definitief en onomkeerbaar te demoniseren en ‘klaar te stomen’ voor de Goelag en de verbrandingsovens van Bilderberg! We hebben het dan over het boek Complotdenkers van Maarten Reijnders (september) en het proefschrift van ‘wetenschapper’ Jelle van Buuren, getiteld Doelwit Den Haag: complotconstructies en systeemhaat in Nederland 2000-2014 (november). Hier moest sprake zijn van een jarenlang voorbereid en subtiel uitgevoerde psycho-war, waarin het boek van Reijnders de ‘populaire kant’ van het ‘complottersprobleem’ aanpakte en de ‘gewone man’ moest doordringen van de verderfelijke invloed van de ‘complotdenkers’ op onze beschaving en democratie. De dissertatie van Van Buuren moest het ‘wetenschappelijke fundament’ onder dat alles leggen, zodat de ‘elite’ geen second thougths of nare bijgedachten hoefde te hebben als ze de complotdenkers de gaskamers in joegen: het was allemaal wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd! Gingen de nazi’s niet op precies dezelfde wijze te werk en lieten boeken (en films) verschijnen, waarin Joden werden gedemoniseerd, terwijl op universiteiten de ‘Jelle van Buurens’ van destijds schedels zaten te meten om te ‘bewijzen’, dat Joden over ‘minder hersencapaciteit’ beschikten dan Ariërs?

Maar we zijn nu twee jaar verder en het is allemaal anders gelopen. Dit is een major story geworden. Het is de elite niet gelukt een hetze te ontketenen tegen complotdenkers. Wat is hier ‘fout gegaan’? Dat zou een mooi onderwerp zijn voor een serieuze dissertatie! Je ziet het ook in de MSM, waar ‘frontsoldaten’ als Chris Klomp (à la Julius Streichers Der Stürmer), die de hetze moesten creëren (de lont aansteken), compleet zijn stilgevallen en op tv durft geen omroep meer docu’s of items te brengen over complotdenkers na reeksen flaters met een gigantische backlash. Ik durf wel te zeggen, dat ik, Micha Kat, hier een grote rol in heb gespeeld. Dat kon ook moeilijk anders, want ik ben de hoofdpersoon in beide publicaties en werd door Chris Klomp tevens als ‘bekendste complotdenker van Nederland’ tot ‘symbool’ gemaakt van de ‘beweging’ – zeg maar, zoals destijds Jud Süß. Ik denk, dat de belangrijkste factor hier is geweest, dat beide werken dusdanig malicieus zijn en (moeten) uitgaan van valse en leugenachtige premissen, dat de boodschap gewoon niet met overtuiging over het voetlicht kan worden gebracht. Werkelijk medelijden wekkend en compleet doorzichtig is hoe Van Buuren alle verhalen over Joris Demmink (nota bene verbonden aan dezelfde universiteit als waar Van Buuren werkt en promoveert, namelijk Leiden) probeert te ontkrachten door ze te labelen als ‘complotconstructies’. Nog erger wordt het als we ons realiseren, dat het ‘onderzoek’ van de wetenschapper Van Buuren blijkbaar niet zo ver ging, dat hij ook heeft willen spreken met de mensen achter de ‘complotconstructies’ en de ‘systeemhaat’. Iets gelijk zien we bij Reijnders. Bladzijde na bladzijde wordt Micha Kat geciteerd, maar ik dacht: wat raar, ik heb die gozer nooit gesproken! Uiteindelijk werd mij duidelijk, dat Reijnders wel ooit bij mij op bezoek is geweest – vier jaar voordat het boek uitkwam en nadat hij zich bij mij had gemeld met het verhaal, dat hij ‘wilde spreken met journalisten, die een geheel eigen weg kiezen, los van de gevestigde orde’. Hij lulde zich dus binnen met het plan een voor mij positief artikel (of boek) te willen schrijven! Een klassieke journalisten truc, of zeg maar bedrog – al weet ik natuurlijk niet, of Reijnders reeds, toen hij bij mij aan tafel zat, van plan was het materiaal te gebruiken voor zijn boek ‘Complotdenkers,’ of dat dit idee pas later is ontstaan.

Een ander bewijs voor de onmogelijkheid en onhaalbaarheid van de ‘missie’ van de populaire en van de wetenschappelijke ‘complotjagers’ is, dat ze om geloofwaardig te blijven ook allerlei positieve dingen moesten zeggen over complotdenkers en al helemaal over Micha Kat. Immers: ze konden de complotdenkers niet weg zetten als leugenaars of lasteraars, omdat alle feiten in hun voordeel spreken. De ‘plottologen’ moesten hier voort schuifelen over flinterdun ijs! De boodschap ‘complotdenkers zijn Untermenschen, die moeten worden uitgeroeid’ was uiteraard geen haalbare kaart om redenen, die we hier niet verder uit de doeken hoeven te doen – maar hoe dan het doel te bereiken? Beide heren kwamen er niet uit. Ik maak hier steeds de vergelijking met Galileo Galilei, die door het Vaticaan moest worden gedemoniseerd als ‘complotdenker,’ omdat hij zei, dat de aarde om de zon draaide en niet omgekeerd. Reijnders komt niet verder dan argumentum ad hominem (argument op de man), zoals ‘dat ik schreeuw’ en ‘me agressief opstel’. Voor Van Buuren zat zelfs dat er niet in – hij is tenslotte ‘wetenschapper’ en moet zich ‘aan de feiten houden’. Hij probeerde Micha dus te ‘pakken’ door onder meer uitgebreid stil te staan bij zijn ‘financiële banden’ met de familie Poot, die ‘een opdracht van God’ zouden uitvoeren door ten strijde te trekken tegen de autoriteiten. Het eind van deze treurmis is, dat beide boeken uiteindelijk helemaal niet schadelijk voor mij bleken te zijn en – integendeel – zelfs materiaal opleverden, dat ik kon gebruiken om mijn zaak te ondersteunen! Enkele highlights heb ik gepubliceerd op mijn website (https://revolutionaironline.com/) onder het kopje ‘Citaten over Kat’:

• Op de sociale media werd de beslissing (om Demmink te vervolgen) als een zege gevierd. Micha Kat schreef, ‘dat wij allen de bouwstenen hebben aangeleverd voor het kasteel van waarheid, dat nu staat te schitteren in de winterzon’ (dr. Jelle van Buuren, Rijksuniversiteit Leiden)
• Vanaf 2008 was het vooral Micha Kat, die het vuurtje brandend hield. Zijn artikelen werden volop doorgeplaatst op andere webfora (dr. Jelle van Buuren, Rijksuniversiteit Leiden)
• Brandpunt zendt beelden uit van de internet publicist, die met een megafoon bij het Ministerie staat en Demmink op straat achtervolgt. Als iemand op Twitter aan de samensteller van de reportage vraagt, waarom Kat in de uitzending zit, antwoordt deze: ‘Hij krijgt steeds meer gelijk’ (Maarten Reijnders in zijn boek Complotdenkers)

Hier een uitgebreid citaat uit het proefschrift van Van Buuren, dat een goede indruk geeft van de ‘sfeer’, die hij rond Micha wilde creëren:

De centrale rol van Kat was deels mogelijk door de financiële ondersteuning, die hij sinds 2009 genoot van Jan en Peter Poot, die sinds 1993 een gevecht met de autoriteiten voerden over gebiedsontwikkeling rond Schiphol. Vader en zoon Poot voelden zich ernstig benadeeld, toen hun plannen om rond Schiphol nieuwbouw te realiseren werden gedwarsboomd door Schiphol en ze vermoedden corruptie van rechters, die de zaak behandelden. Demmink was in hun ogen de verbindende schakel in het ‘verrotte’ systeem. De aanklacht van pedofilie was voor Jan en Peter Poot secundair. ‘Joris Demmink beschadigt Nederland. Hij is de reden, dat Nederland zich economisch niet goed kan ontwikkelen. De pedofilie is bijkomend. Daar gaat het me niet om’, aldus Jan Poot in een interview met De Volkskrant. Poot stelde bovendien zijn strijd op te vatten als een goddelijke opdracht. Zijn zoon Peter Poot hechtte geloof aan complotconstructies: ‘De geschiedenis hangt van complotten aan elkaar. Julius Caesar is vermoord door een complot. Mensen, die niet in complotten geloven, zijn naïef.’ De miljonairs financierden het gratis boek ‘De Demmink Doofpot’, het daarbij horende webforum (https://www.demminkdoofpot.nl/home.html), en maakten elke maand zo’n tweeduizend euro aan Micha Kat over. Bovendien waren ze betrokken bij de financiering van Stichting de Roestige Spijker (http://www.deroestigespijker.nl/homepage.html), van waaruit juridische en publicitaire acties tegen Demmink werden georganiseerd en gefinancierd. In juni 2014 staakte Poot zijn strijd om Schiphol en werd ook de financiële bijdrage aan het anti Demmink kamp stopgezet.

De populaire en wetenschappelijke aanvallen uit 2016 en die van de ‘journalistieke hit man’ Chris Klomp zijn dus (voorlopig) afgeslagen. Intussen is er met de verkiezing van Donald Trump een compleet andere wind gaan waaien door ‘complotland’. De MSM en de ‘gevestigde wetenschap’ liggen meer dan ooit onder vuur, of zijn zelfs inmiddels geheel ‘ingestort’ en ontmaskerd. Of dit ook gaat betekenen, dat de ‘complotdenkers’ van 2016 binnenkort aan de knoppen zullen zitten, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk, dat mensen als Maarten Reijnders en Jelle van Buuren compleet zullen worden vergeten. Sterker: dat zijn ze nu al.

https://twitter.com/drsmichakat/status/1374638995011960842

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Micha+Kat

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image