Metropolis M – Red ons uit de gesubsidieerde gezapigheid

Remain in Light in W139
Amsterdam
W139
24/04/09 – 25/05/09

Alweer enkele jaren wordt de jonge verzamelaar in de Nederlandse kunstwereld gezien als de grote verlosser die de langzaam in subsidies verdrinkende Nederlandse kunstwereld eigenhandig op het droge gaat trekken en een fris privaat gesponsord blosje zal geven.

Ook W139, zelf door en door gesubsidieerd, voert mee met de neoliberale wind. De oude dame onder de kunstenaarsinitiatieven besloot drie jaar geleden een steentje bij te dragen aan een van hogerhand ingezet reddingsplan en startte een speciale cursus voor jonge verzamelaars. Onlangs is het derde jaar van de cursus afgesloten.

Trots worden de resultaten gepresenteerd, rijen dik boven elkaar: kunst die is verzameld door een dertigtal jonge verzamelaars.

De tentoonstelling bevestigt enkele vooroordelen. Bijvoorbeeld dat de jonge Nederlandse verzamelaar klein begint. In Amsterdam zijn geen gekke dingen te zien, geen sculptuur, weinig video, meestal tweedimensionaal werk, liefst werk op papier en dus lekker goedkoop.

Het is met alle respect een nogal brave en keurige collectie. Kunst voor boven de bank, die dan ook (W139 heeft gevoel voor humor) prominent in de ruimte staat opgesteld.

Een ander ding dat opvalt is dat de jonge Nederlandse verzamelaar graag Nederlands verzamelt, bij Nederlandse galeries. Rob Scholte, Erik van Lieshout, Folkert de Jong, Peter Struycken, Marc Bijl. Er is weinig fotografie. Ik tel twee video’s. De jonge verzamelaar houdt van traditie.

Naar internationale kunst van naam is het goed zoeken. Er is een PIEPkleine Sol Lewitt en een zo mogelijk nog kleinere Chris Ofili, zeg maar gewoon Chris Ofilietje.

Maar in feite doet dat alles er niet toe, zegt ook Gijs Frieling in zijn introtekst. Deze tentoonstelling gaat niet over het grote verhaal achter het getoonde, noch over grote kunst. Deze tentoonstelling gaat over liefde, de liefde voor de kunst, uitgedrukt in de aanschaf van een kunstwerk.

Bovenal gaat deze tentoonstelling over de liefde voor de jonge verzamelaar, bij ons, de vertegenwoordigers van de kunstwereld. De vette lijsten en onderschriften laten het zien. Zijn naam is in zilveren koeienletters onder het werk geschilderd, even groot als die van de kunstenaar. De jonge verzamelaar is onze held van de dag.

En dus roept W139 het van de wanden: WE LOVE YOU, jonge verzamelaar. Kus, kus, kus. Dat je nog veel meer kunst mag gaan kopen, en liefst ook graag nog wat groter en gekker, niet alleen voor boven de bank. Red ons uit de gesubsidieerde gezapigheid.

http://metropolism.com/reviews/red-ons-uit-de-gesubsidieerde-ge/