Max Teeuwisse – Stukje geschiedenis Bij Max aan de Hofstraat te Den Oever

De voormalige boerderij werd met alles er op en er aan van de Erven Hellingman gekocht door de Gemeente Wieringen voor ƒ. 39.240 en in 1965 verhuurd aan Max Teeuwisse en Annetje van Verseveld om er een museum, galerie, jazzcafé, kleinkunsttheater, creatieve ruimte, kortom een cultureel centrum van te maken. In 1966 bewoonbaar gemaakt onder supervisie van architect Cornelis de Jong. De voormalige kaaskamer werd keuken, nieuwe vloeren, toilet, schilderwerk binnen en buiten.
Buiten de grotere steden werden tot dan nauwelijks tentoonstellingen of evenementen van enige betekenis georganiseerd en er vonden weinig tot geen andere culturele activiteiten plaats. Als cultureel centrum het eerste in Noord-Holland en het tweede in Nederland. Zonder financiële steun. Mede dankzij de inzet en het enthousiasme van vele kunstenaars en belangstellenden op en buiten Wieringen.
De activiteiten hadden voornamelijk in de zomer plaats. De rest van het jaar – het hooi vak nauwelijks te verwarmen – verhinderde vocht en koude meerdere initiatieven zoals een Filmliga, toneel, creatieve clubs, lezingen, etc. De exploitatie was mogelijk door een bescheiden café exploitatie en vrijwillige hand  en spandiensten.

In de loop der jaren werden er vele manifestaties gehouden, zoals:

1965 De officieuze opening door burgemeester Schellinger in september met een tentoonstelling van onder andere Theo Mulder, Remco v.d. Gugten, Annetje van Verseveld, Jan Campfens en Karin Meerman. Meteen landelijke publiciteit.
1966 Gesprek ter plaatse met het college en architect Meffert van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ter verkrijging van restauratiesubsidie. Hiervoor moesten tekeningen door Gemeentewerken worden vervaardigd. Door incompetentie van de gemeente architect van Oosten is de subsidie aanvraag afgekeurd.
1967 Officiële opening door burgemeester Schellinger. Tentoonstelling met onder andere Jan Sierhuis, Frans Verpoorten en Nel van Lith. Grote beeldententoonstelling op erf en weiland met onder andere Charlotte van Pallandt, Theo Mulder, Nico Betjes, Hubert van Lith en  Arthur Varela.
– Eerste jazzconcerten met Han Bennink, Carl Schulze, Viktor Kaihatu, Peter van Gelder e.v.a.
Expositie van Wieringer Zondagschilders.
1968 Tentoonstellingen met Marten Bierman, Jan Stroosma en Groninger kunstenaarscollectief met “Prenten van Nu“. Enige cabaret voorstellingen met onder andere Jos Brink, Marianne Delgorge. Toneel Wim Zomer met 3 één akters. Financiële positie precair wegen ontbreken van subsidies en steun van overheid. Het gratis gebakken visje houdt de moed er in bij de artiesten. Nieuwe burgemeester de heer Dorsman.
1969 Diverse tentoonstellingen. Franse groep kunstenaars. Opening door staatssecretaris Cees Egas. Onaangekondigd bezoek prinses Beatrix. Voorstel aan B&W om op het terrein bij de boerderij een creatieve kinderspeelplaats te maken en een deel geschikt te maken voor buitententoonstellingen. Geen respons. Eerste televisie uitzending NTSOpen oog“. Regie Guus van Waveren.
1970 Diverse tentoonstellingen met o.a. Jaap Hoffman, Piet Lont, Hans Hamers, John Marten. Scheiding Max en Annetje. Even bijkomen.
1971 Diverse tentoonstellingen. Medewerking VPRO tv “Campus” Oprichting Museumkoor. Organisatie protestactie en tentoonstelling tegen inpoldering van het Balgzand. Filmlocatie voor een film over Eise Eisinga, maker van het Franeker Planetarium. Workshop pop en country music. Jazzconcerten door Willem Breuker, Loek Dikker, Herman de Wit. Rein de Graaff, Dick Vennik en van anderen.
1972 Diverse tentoonstellingen en jazzconcerten. Opname TROS Country programma. Creatieve kinderinstuif in jong veestal achter de boerderij. Ze mogen tekenen, kleien, verven en toneelspelen. Schuur wordt peuterspeelplaats. Waait door zware storm om. Gemeente herbouwt niet. Biedt nieuw huurcontract aan wegens verdiensten op gang brengen sociaal cultureel werk op Wieringen en ook Poppentheatervoorstelling door Jan Tieman.
1973 Beetje ontmoedigd door gebrek aan inzicht en medewerking van het gemeentebestuur. Max zingt ongevraagd een protestlied in de live VARA uitzending “Wij in Noord Holland” vanuit de Oosterlanderkerk.
1974 Diverse exposities met onder andere Hilco Visser, Marco de Groot en Egbert de Bloeme. Tentoonstelling “De Groene Kustweg” in samenwerking met VVV Groningen. Geopend door Drs. R.C. Tjeerdema, Hoofd Afdeling Toerisme Ministerie van Economische Zaken. Jazzconcerten met onder andere Tristan Holsinger, Jan Huydts, John Schuursma, Willem Kühne en  Toon van Vliet en veel anderen. The Frog Island Jazzband uit Groot Brittannië. Het 40 personen tellende Riciotti Emsemble. Met de Bolero van Ravél door de straten van Den Oever. Deens Fanfare Jeugdorkest circa 30 kinderen met “When the Saints go marching in“. Max met lijst Max in de gemeenteraad. 3 weken Pop workshop met “Electric Tear“.
1975 Door disco ramp elders wordt de boerderij brandgevaarlijk bevonden. Mag na drie dagen toch weer open. Burgemeester Dorsman: “We gaan kijken wat we er aan moeten doen.” Duurt overigens 6 jaar. Gemeentebestuur schrikt van bedrag begroting.
Tentoonstelling Klaas Hoek. Toneelvoorstelling “Waste of time” uit het Shaffy circuit. Geen financiële basis voor uitkoopsommen. Bij muzikanten geen probleem. De sfeer, uitstekende akoestiek, gebakken visje en gemotiveerd publiek vergoeden alles.
Concerten door onder andere Burton Green, Pier Courbois, Henk van Es, Rob v.d. Broek, Rudy Brink, Ferdinand Povel en vele anderen
VARA Radio komt met Michiel de Ruyter en Aad Bos opnamen maken van het concert door “Free Fair” onder leiding van Dick Vennik. Door verplichte hang en staangelden wordt het moeilijker exposanten te krijgen. Expositie “Tien jaar Wieringer Museum Boerderij.” Opening met het Boy Raaymaker Quintet.
1976 Nieuwe burgemeester Bert Stam, opent tentoonstelling van Paul van Crimpen en Piet Lont. Veel muziek. Met Het Parool getracht jazz en sportvis tochten van Amsterdam naar Wieringen te organiseren. Rommelmarkt Hartstichting op het erf. Max debuteert als acteur in VARA tv spel De Zaak Giessen Nieuwkerk en bij de NOS in “Sien, hoe zit het nou met Ot“.
1977 1e Nederlandse Jazzy Zangers en Zangeressen Festival. Vele jazzconcerten door onder andere het WASO Zigeunerkwartet uit Belgie. 2e Rommelmarkt Hartstichting. Met moeite hoofd boven water te houden.
1978 Tentoonstelling Oskar Verpoorten en Anton de Baat. Veel concerten en publiciteit. KRO Radio Verkiezingsprogramma, AVRO’s Televizier, Volkskrant.
Opening 1e Ned. Fietscafé met VARA Radio.
Overleg gevoerd met burgemeester Stam omtrent te verbeteren voorzieningen. Centrale verwarming, brandvrij maken, bejaardensoos, herbouw schuur voor peuterspeelzaal, betere theatermogelijkheden, workshops muziek, film en theater. Gemeentebestuur heeft op deze gebieden geen enkele visie.
Feestelijke verkiezingen met gratis ijs en bananen voor de hele Wieringer schooljeugd. Niet herkozen. Geen zetel. Boerderij wordt als brandgevaarlijk beschouwd. Gemeente erkend de verantwoording. In verband met huuropzegging door gemeente worden slechts halve maatregelen genomen. Muziek gaat gewoon door. Ook het “Wees U Zelf Café.Een oase in de woestijn van de steeds meer toenemende verloedering.
1979 12½ jarig bestaan gevierd. Diverse concerten. In het kader van de verlenging van de huurovereenkomst wordt overeengekomen, dat de tot museum ingerichte stal alsmede de in het museumgedeelte aanwezige inventaris niet meer als zodanig in gebruik worden gegeven. Wel behoud de huurder het genot over deze stal.
1980 De gebruikelijke activiteiten. Weinig geld voorhanden. Veel publiciteit. Brandveiligheidsvoorzieningen na vijf jaar nog steeds niet getroffen.
1981 ƒ. 41.500 gevoteerd voor de meest nodige voorzieningen in overleg met de Regionale Brandweer. Werkelijke kosten achterstallig onderhoud op meer dan ƒ. 200.000 begroot. Poging tot afkoop huurcontract door burgemeester Stam voor ƒ. 150.000. Max wil misschien wel weg voor ƒ. 500.000. Liever niet. Het gebeuren is niet in geld uit te drukken.
Er wordt met de werkzaamheden begonnen. Worden overigens naar later blijkt niet goed uitgevoerd en zijn nooit door hoofdopzichter architect Geerlings gecontroleerd.
1982 Max richt nieuwe politiek partij op R88. Het verstandig tegenwicht. Concerten gaan gewoon door.
1983 Het RICCIOTTI Bij Max. + concerten door Johnny Meijer, Jeroen Zijlstra, Cindy Peress, Tom Jones, en vele anderen. Stommiteitenfestival. Gemeente zegt huur op. Ongegronde motivering. Adhesiebetuigingen van vele journalisten en musici uit heel het land. Viering 25 jarig bestaan.
1984 Weer vele concerten.
19851995 Inmiddels uitgegroeid tot Onthaastingslokaal, Fietscafé, Zeilers onderkomen, Beter Weten Instituut, Herstellingsoord voor musici, Speelplezier podium, etc, Zonneterras, net naast het gat in de ozonlaag, Betere toeristenverrassing etc. Nationaal en internationaal bekend.
1995 Viering 30 jarig bestaan jazz  en wereldmuziekpodium met de Skymasters in tent op het erf. Circa 500 bezoekers Veel publiciteit. Ook landelijk. Nieuwe programmering wereldmuziek.
1996 Nieuwe burgemeester Jan Baas. Eindelijk een bestuurder, die het belang onderkend?
19972001 In de loop der jaren heeft inmiddels iedere jazzmuzikant Bij Max gespeeld. In juni 2001, na 36 jaar, abrupte sluiting in verband met paniek Volendam syndroom. Enigszins overdreven actie college. Brandweerkazerne om de hoek. Geen “Laat je maar vol lopen” café. Geen sterretjes en pillen. Nooit kerstversiering. Bij Max is het altijd kerstfeest. Verstandig publiek. Nooit klachten van omwonenden, etc.

De boerderij staat op de Provinciale Monumentenlijst en is als zodanig subsidieerbaar.

Voor een gedetailleerder overzicht zijn honderden knipsels, brieven, foto’s en video’s ter inzage beschikbaar. En talloze cassettes van optredens.

telefoon | fax
0227-511351
email: max.teeuwisse@wanadoo.nl

Pago Wirense, juni 2002

http://www.pagowirense.nl/max2.asp

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Max+Teeuwisse