Maud Oortwijn – Welk gebied bestrijkt de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden?

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden staat enkel open voor mannen. Er zijn 146 loges in 80 locaties aangesloten en het beslaat het volgende gebied:

Nederland
Nederlandse Antillen
Aruba
Suriname
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Thailand
Maar in feite is dit een wereldwijde organisatie van mannen, die geloven dat zij heimelijk moeten ingrijpen in het (maatschappelijk) leven van anderen. Misdaden begaan door leden worden veelal in een doofpot gestopt. Dan weet u dat.

De Bovenkamer, 23 October, 2015

https://maudoortwijn.wordpress.com/2015/10/23/welk-gebied-bestrijkt-de-orde-van-vrijmetselaren-onder-het-grootoosten-der-nederlanden/

2 Comments

 1. De schrijver van dit artikel is slecht geïnformeerd.

  De vrijmetselarij staat helemaal niet alleen open voor mannen. Er zijn al sinds heel lang naast de mannenloges ook gemengde loges en vrouwenloges. Vrouwen waren al decennia voor de invoering van het vrouwenkiesrecht lid. Er bestaat voor de gemende Loges een internationale organisatie. Anders dan het artikel beweert is er geen internationale koepel voor mannenloges; die bestaat ook niet voor vrouwenloges.

  Wel is er in lage frequentie overleg tussen de nationale ordes over wat wel en niet bij de vrijmetselarij hoort en vooral hoe dat te bewaken. Zo wordt de zuiverheid bewaard. Er mag bijvoorbeeld niet aan politiek of zakendoen binnen of vanuit loges of ordes worden gedaan. Zieltjes winnen voor politieke stromingen of religies is ook verboden.

  Wie zich daar toch aan schuldig maakt wordt uit de vrijmetselarij of uit het internationale overleg gezet. Dat overkwam een jaar of vier geleden een Franse orde, waarvan de Grootmeester vanuit zijn functie steun uitsprak aan het beleid van de toenmalige Franse regering. Zijn orde kon opstappen met alle leden erbij.

  Misdaden in de doofpot stoppen? Nee, wie van slechte naam is mag geen lid worden of wordt uit de orde gezet. Als dat niet gebeurt wordt de verantwoordelijke Loge keihard terecht gewezen, zoals het hoofdbestuur van de mannenorde dat onlangs deed bij een Amersfoortse Loge. De betrokken vrijmetselaar was inmiddels overleden, maar had anders zijn lidmaatschap per direct verloren.

  Kortom, het is beter om je goed te informeren voor je wat opschrijft en dus niet gebruik te maken van willekeurige blogs of sensatiebeluste krantenartikelen en interviews, maar van gedegen wetenschappelijk werk.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.